Apiau ar gyfer y maes - AppStudio ar gyfer ArcGIS

Ychydig ddyddiau yn ôl gwnaethom gymryd rhan a lledaenu gweminar yn canolbwyntio ar yr offer y mae ArcGIS yn eu cynnig ar gyfer cymwysiadau adeiladu. Cymerodd Ana Vidal a Franco Viola ran yn y weminar, a bwysleisiodd AppStudio ar gyfer ArcGIS i ddechrau, gan egluro ychydig sut mae rhyngwyneb ArcGIS yn gysylltiedig â'i holl gydrannau, cymwysiadau bwrdd gwaith a'r defnydd o'r we.

Agweddau sylfaenol

Diffiniwyd agenda'r gweminar gan bedwar pwynt sylfaenol: fel y dewis o dempledi, ffurfweddiad yr arddull, a llwytho'r cymwysiadau gwe ar y llwyfannau neu siopau lle gall defnyddwyr lawrlwytho'r cymwysiadau a'u defnyddio mewn amgylcheddau personol neu waith. Mae defnyddioldeb y cymwysiadau a grëwyd yn dibynnu ar yr hyn y cawsant eu creu ar eu cyfer, felly mae ArcGIS yn dosbarthu ei gymwysiadau yn:

  • Swyddfa - n ben-desg: (sy'n gysylltiedig â phob rhaglen sy'n gysylltiedig â ArcGIS yn yr amgylchedd bwrdd gwaith, fel Microsoft Office)
  • Maes: a yw'r cymwysiadau sy'n darparu cyfleusterau ar gyfer casglu data yn y maes, fel Casglwr ArcGIS neu Navigator
  • cymuned: a yw'r ceisiadau y gall defnyddwyr gyfathrebu a mynegi beth bynnag yw eu barn am yr amgylchedd, gan gydweithio i gasglu gwybodaeth ar gyfer y GIS, yr hyn a elwir ar hyn o bryd
  • Crëwyr: mae wedi'i gynllunio i greu cymwysiadau ar y we neu ar gyfer unrhyw fath o ddyfais symudol (ymatebol), trwy dempledi ffurfweddadwy, y App Apper Web ar gyfer ArcGIS, neu brif gymeriad Appintudio webinar ar gyfer ArcGIS.

Mae AppStudio for Arcgis yn gais sy'n creu "Ceisiadau aml-lwyfan brodorol", hynny yw, gellir eu defnyddio o gyfrifiaduron personol, tabledi neu ffonau smart. Fe'i diffinnir gan ddau fformat i'w ddefnyddio, un sylfaenol, y gellir ei gyrchu o'r we. A'r cymhwysiad mwyaf datblygedig sy'n cael ei lawrlwytho i'w ddefnyddio o'r PC. Gydag AppStudio, mae gennych y gallu i greu cymwysiadau o'r dechrau, neu gymryd templedi o'r blaen yn y rhaglen neu a grëwyd o'r blaen gan ddefnyddwyr eraill. Dangosodd Vidal gymwysiadau lluosog a gafodd eu creu o'r AppStudio, gyda gwahanol ddibenion, o dwristiaeth, gastronomeg, ecoleg, a thorfoli.

Integreiddio technolegol

Mae'n ddiddorol agwedd yr heriau a'r ystyriaethau i'w cymryd wrth benderfynu creu cais a beth yw'r gwahaniaethau drwg-enwog rhwng y datblygiad â chodau rhaglennu a'u creu o'r AppStudio.

"Her AppStudio oedd cael llwyfan hawdd ei ddefnyddio, a oedd ar gael yn economaidd i'r cyhoedd, sy'n hwyluso datblygu cymwysiadau brodorol ac y gellir ei ddosbarthu i bob llwyfan"

Os oes menter i ddechrau creu cymhwysiad gyda chodau rhaglennu penodol, dylid ystyried: ei fod yn gostus ym mhob ystyr (mae angen cael cyfalaf economaidd, dynol ac amser mawr), yn ogystal â nodi sut mae'r cymhwyso, diffinio paramedrau diogelwch; megis gwneud y cais yn gyhoeddus neu'n breifat i rai defnyddwyr. Mae hefyd yn bwysig ystyried cynnal a chadw a diweddariadau, sydd fel arfer y rhai mwyaf cymhleth oherwydd ei fod yn cynnwys llawer iawn o amser.

Deallir bod AppStudio, yn symleiddio costau, o ran amser ac yn y maes ariannol, mae hefyd yn anhygoel o hawdd ei ddefnyddio (yn enwedig, i'r bobl hynny nad ydynt yn gysylltiedig â byd rhaglennu ac nad ydynt erioed wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw gynnwys o'r math hwn); nid oes angen i chi fod yn ddatblygwr profiadol. Mae AppStudio yn seiliedig ar ArcGIS Runtime, sy'n cynnwys nifer o lyfrgelloedd sy'n caniatáu dadansoddi a delweddu mapiau, ac mae hefyd yn cynnwys cymhwysiad symudol, lle gallwch chi efelychu sut fydd eich delweddu terfynol cyn ei anfon i'r gwahanol siopau app. Mae'n gweithio ar gyfer sawl platfform, sy'n fantais arall, gan y gellir dweud nad oes cyfyngiadau ar ddefnydd y system weithredu.

Er mwyn i gais brodorol gael ei gefnogi ar y systemau 5 (iOS, Android, Windows, Linux a Mac), 5 mae'n rhaid cynhyrchu'r cod rhaglennu (5X), dyma un o'r anawsterau i ddefnyddwyr cyffredin, ond rydych chi wedi bod Datryswyd gan ApStudio (1X - cod cod aml-ddefnydd). Hyn drwy dechnolegau Qt - Framework.

Yn ogystal â'r sylwadau dro ar ôl tro ar symlrwydd defnyddio'r AppStudio, y peth mwyaf gwerthfawr oedd gweld sawl cais yn cael eu creu gyda'r llwyfan hwn, fel: TerraThruth, Turt neu Ecological Marine Unit Explorer, sy'n enghraifft o ostyngiad mewn arbed amser ers a ddatblygwyd mewn wythnosau 3 yn unig.

Gydag enghraifft ymarferol, gwelodd y gweminar gamau cychwynnol i greu acais syml a'i anfon at y siopau ap priodol, gan bwysleisio na ddylech gael digon o brofiad mewn rhaglenni GIS, pan welwn ryngwyneb llwyfan AppStudio ar gyfer bwrdd gwaith.

Mae'r swyddogaethau'n gyffyrddus, yn hawdd eu lleoli; ychwanegir mwy o ddiweddariadau at bob diweddariad, mae'r templedi yn cael eu cynnal ar y platfform ac yn dibynnu ar y thema i'w harddangos. Er enghraifft, defnyddiwyd y wybodaeth gan gwmni o'r enw Oriel, a oedd yn gofyn am greu cais i ddangos lleoliad digwyddiadau cysylltiedig â chelf rhwng Palermo - Recoleta a Chylchdaith y Celfyddydau.

Dewiswyd y templed Map Tour ar gyfer y cwmni hwn oherwydd ei fod wedi'i gynllunio i ddatgelu disgrifiadau o ryw bwnc; Un o'i hynodion yw y gellir ei gysylltu ag unrhyw Fap Stori a gafodd ei greu o'r blaen. Rhoddir y nodweddion cychwynnol, sef: teitl, is-deitl, disgrifiad, tagiau, a cheir yr olygfa gyntaf.

Mae cyfluniad y cais yn parhau ar ôl dewis y templed, gyda'i briodweddau, dewisir delwedd gefndir, ffont a maint y cyflwyniad. Mae taith Map sy'n gysylltiedig â'r templed yn cael ei greu, a fydd ynghlwm wrth y cais trwy gyfrwng ID.

Wedi hynny, dewisir yr eicon sydd gennych yn y siop apiau, yn ogystal â'r ddelwedd a welir wrth lwytho'r cais. Ychwanegu samplau neu samplau, mae hefyd yn bosibl, a gallwch ychwanegu cymaint ag y bo angen, gan gynnwys, er enghraifft: cysylltu â chamera'r ddyfais, lleoliad amser real, darllenydd cod bar neu ddilysu trwy ddarlleniadau olion bysedd.

Nodir, sef y llwyfannau darllen, os yw'n PC, Tablet neu Smartphone, os ydych chi eisiau'r tri llwyfan y gallwch eu dewis, ac yn olaf, eu llwytho i ArcGIS ar-lein ac i'r gwahanol siopau cymwysiadau gwe.

Cyfraniadau at geoengineering

Mae AppStudio ar gyfer ArcGIS yn cynrychioli arloesedd technolegol gwych, nid yn unig ar gyfer symleiddio gwaith ar raglennu, ond er hwylustod i'w ddefnyddio, pa mor gyflym y gellir creu cais at bwrpas penodol a'i wneud yn weladwy ym mhob siop gymwysiadau. . Yn yr un modd, un o'r pwyntiau mwyaf diddorol yw ei fod yn caniatáu profi - profi sut brofiad fydd y defnyddiwr.

Gellid dweud bod gan gymwysiadau sy'n cael eu creu gyda swyddogaethau sy'n canolbwyntio ar ddatblygiad gofodol gyfraniadau mawr at geo-beirianneg, dim ond oherwydd y gall y cymwysiadau hyn ganiatáu gwell cyfathrebu rhwng y dadansoddwr a'r defnyddiwr mewn perthynas â'r amgylchedd. Mae gan bob un o'r cymwysiadau'r posibilrwydd o anfon data i gwmwl GIS a gwneud penderfyniadau yn ddiweddarach, sy'n ein harwain i ddweud y byddant yn dod yn bwyntiau allweddol ar gyfer datblygu amgylcheddau mwy cysylltiedig, lle mae adnoddau ac offer technolegol wedi'u hintegreiddio â'r profiad y defnyddiwr.

Mae AppStudio yn un o benodau Cwrs Uwch ArcGIS Pro

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.