Apiau ar gyfer y maes - AppStudio ar gyfer ArcGIS

Ychydig ddyddiau yn ôl gwnaethom gymryd rhan a lledaenu gweminar yn canolbwyntio ar yr offer a gynigir gan ArcGIS, ar gyfer adeiladu ceisiadau. Cymerodd Ana Vidal a Franco Viola ran yn y gweminar, a bwysleisiodd yn wreiddiol i ddechrau AppStudio ar gyfer ArcGIS, gan esbonio ychydig sut y mae'r rhyngwyneb ArcGIS wedi'i gysylltu â'i holl gydrannau, yn gymwysiadau bwrdd gwaith a'r defnydd o'r we.

Agweddau sylfaenol

Diffiniwyd agenda'r gweminar gan bedwar pwynt sylfaenol: fel y dewis o dempledi, ffurfweddiad yr arddull, a llwytho'r cymwysiadau gwe ar y llwyfannau neu siopau lle gall defnyddwyr lawrlwytho ceisiadau a'u defnyddio mewn meysydd personol neu feysydd gwaith. Mae defnyddioldeb y cymwysiadau a grëwyd yn dibynnu ar yr hyn y cawsant eu creu ar eu cyfer, felly mae ArcGIS yn dosbarthu ei gymwysiadau i:

  • Swyddfa - n ben-desg: (sy'n gysylltiedig â phob rhaglen sy'n gysylltiedig â ArcGIS yn yr amgylchedd bwrdd gwaith, fel Microsoft Office)
  • Maes: a yw'r cymwysiadau sy'n darparu cyfleusterau ar gyfer casglu data yn y maes, fel Casglwr ArcGIS neu Navigator
  • cymuned: a yw'r ceisiadau y gall defnyddwyr gyfathrebu a mynegi beth bynnag yw eu barn am yr amgylchedd, gan gydweithio i gasglu gwybodaeth ar gyfer y GIS, yr hyn a elwir ar hyn o bryd
  • Crëwyr: mae wedi'i gynllunio i greu cymwysiadau ar y we neu ar gyfer unrhyw fath o ddyfais symudol (ymatebol), trwy dempledi ffurfweddadwy, y App Apper Web ar gyfer ArcGIS, neu brif gymeriad Appintudio webinar ar gyfer ArcGIS.

Mae AppStudio for Arcgis yn gais sy'n creu "Ceisiadau aml-lwyfan brodorol", hynny yw, gellir eu defnyddio o gyfrifiadur, tabledi neu ffonau clyfar. Fe'i diffinnir gan ddau fformat ar gyfer ei ddefnyddio, un sylfaenol, y gellir ei gyrchu o'r we. Ac mae'r cais mwyaf datblygedig sy'n cael ei lawrlwytho i'w ddefnyddio o'r cyfrifiadur. Gyda AppStudio, mae gennych y posibilrwydd o greu cymwysiadau o'r dechrau, neu gymryd templedi yn y cais yn flaenorol neu wedi'u creu gan ddefnyddwyr eraill o'r blaen. Dangosodd Vidal nifer o gymwysiadau a grëwyd o AppStudio, gyda dibenion gwahanol, o dwristiaeth, gastronomeg, ecoleg a rhoi torfol.

Integreiddio technolegol

Mae'n ddiddorol agwedd yr heriau a'r ystyriaethau i'w cymryd wrth benderfynu creu cais a beth yw'r gwahaniaethau drwg-enwog rhwng y datblygiad â chodau rhaglennu a'u creu o'r AppStudio.

"Her AppStudio oedd cael llwyfan hawdd ei ddefnyddio, a oedd ar gael yn economaidd i'r cyhoedd, sy'n hwyluso datblygu cymwysiadau brodorol ac y gellir ei ddosbarthu i bob llwyfan"

Os oes menter i ddechrau creu cais gyda chodau rhaglennu penodol, rhaid ystyried: ei fod yn gostus ym mhob ystyr (mae angen digon o gyfalaf economaidd, dynol ac amser), yn ogystal â nodi sut cymhwyso, diffinio paramedrau diogelwch; megis gwneud y cais yn gyhoeddus neu'n breifat i rai defnyddwyr. Mae hefyd yn bwysig ystyried cynnal a chadw a diweddaru, sydd fel arfer yn fwyaf cymhleth oherwydd ei fod yn cynnwys llawer o amser.

Deallir bod AppStudio, yn symleiddio costau, yn amserol ac yn ariannol, hefyd yn hynod o hawdd i'w ddefnyddio (yn enwedig i'r bobl hynny nad ydynt yn perthyn i fyd rhaglenni ac nad ydynt erioed wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw gynnwys o'r math hwn); nid oes angen i chi fod yn ddatblygwr profiadol. Mae AppStudio, yn seiliedig ar ArcGIS Runtime, sy'n cynnwys nifer o lyfrgelloedd sy'n caniatáu dadansoddi a delweddu mapiau, ac mae hefyd yn cynnwys cymhwysiad symudol, y gallwch ei efelychu sut y bydd eich delweddu terfynol cyn ei anfon i'r siopau ap priodol. Mae'n gweithio ar gyfer nifer o lwyfannau, sy'n fantais arall, gan y gellir dweud nad oes unrhyw gyfyngiadau ar ddefnyddio'r system weithredu.

Er mwyn i gais brodorol gael ei gefnogi ar y systemau 5 (iOS, Android, Windows, Linux a Mac), 5 mae'n rhaid cynhyrchu'r cod rhaglennu (5X), dyma un o'r anawsterau i ddefnyddwyr cyffredin, ond rydych chi wedi bod Datryswyd gan ApStudio (1X - cod cod aml-ddefnydd). Hyn drwy dechnolegau Qt - Framework.

Yn ogystal â'r sylwadau dro ar ôl tro ar symlrwydd defnyddio'r AppStudio, y peth mwyaf gwerthfawr oedd gweld sawl cais yn cael eu creu gyda'r llwyfan hwn, fel: TerraThruth, Turt neu Ecological Marine Unit Explorer, sy'n enghraifft o ostyngiad mewn arbed amser ers a ddatblygwyd mewn wythnosau 3 yn unig.

Gydag enghraifft ymarferol, gwelodd y gweminar gamau cychwynnol i greu acais syml a'i anfon at y siopau ap priodol, gan bwysleisio na ddylech gael digon o brofiad mewn rhaglenni GIS, pan welwn ryngwyneb llwyfan AppStudio ar gyfer bwrdd gwaith.

Mae'r swyddogaethau yn gyfforddus, yn hawdd eu lleoli; ym mhob diweddariad mwy ychwanegir y templedi ar y llwyfan ac maent yn dibynnu ar y thema i'w harddangos. Er enghraifft, gwnaethom ddefnyddio gwybodaeth cwmni o'r enw Oriel, a oedd yn golygu creu cais i ddangos lleoliad digwyddiadau yn ymwneud â chelf rhwng Palermo - Recoleta a Chylchdaith y Celfyddydau.

Dewiswyd y templed Taith Map ar gyfer y cwmni hwn oherwydd ei fod wedi'i ddylunio i ddatgelu disgrifiadau o ryw bwnc; un o'i nodweddion arbennig yw y gellir ei gysylltu ag unrhyw Fap Stori a grëwyd yn flaenorol. Gosodir y nodweddion cychwynnol: teitl, is-deitl, disgrifiad, tagiau, a cheir y farn gyntaf.

Parhewch i ffurfweddu'r cais ar ôl dewis y templed, gyda nodweddion hyn, rydych chi'n dewis delwedd gefndir, ffont a maint y cyflwyniad. Mae taith map sy'n gysylltiedig â'r templed yn cael ei chreu, a fydd yn cael ei chysylltu â'r cais trwy gyfrwng ID.

Wedi hynny, dewisir yr eicon sydd gennych yn y siop apiau, yn ogystal â'r ddelwedd a welir wrth lwytho'r cais. Ychwanegu samplau neu samplau, mae hefyd yn bosibl, a gallwch ychwanegu cymaint ag y bo angen, gan gynnwys, er enghraifft: cysylltu â chamera'r ddyfais, lleoliad amser real, darllenydd cod bar neu ddilysu trwy ddarlleniadau olion bysedd.

Mae'n nodi, beth yw'r llwyfannau darllen, os yw'n PC, Tablet neu Smartphone, os ydych chi eisiau'r tri llwyfan y gallwch eu dewis, ac yn olaf llwytho i ArcGIS ar-lein ac i'r gwahanol siopau cymhwysiad gwe.

Cyfraniadau at geoengineering

Mae AppStudio ar gyfer ArcGIS, yn cynrychioli arloesedd technolegol gwych, nid yn unig i symleiddio'r gwaith ar raglenni, ond er hwylustod ei ddefnyddio, y cyflymder y gallwch greu cais at ddiben penodol a'i wneud yn weladwy ym mhob siop ymgeisio . Hefyd, un o'r pwyntiau mwyaf diddorol yw ei fod yn caniatáu i chi brofi - i brofi sut y bydd profiad y defnyddiwr.

Gellid dweud bod y cymwysiadau sy'n cael eu creu gyda swyddogaethau sy'n canolbwyntio ar ddatblygu gofodol, yn cyfrannu'n fawr at geo-peirianneg, dim ond oherwydd y gall y cymwysiadau hyn ganiatáu gwell cyfathrebu rhwng dadansoddwr a defnyddiwr mewn perthynas â'r amgylchedd. Mae gan bob un o'r cymwysiadau y gallu i anfon data i gwmwl GIS ac yna gwneud penderfyniadau, sy'n ein harwain i ddweud y byddant yn dod yn bwyntiau allweddol ar gyfer datblygu amgylcheddau mwy cysylltiedig, lle mae adnoddau ac offer technolegol wedi'u hintegreiddio â'r profiad y defnyddiwr

Mae AppStudio yn un o benodau Cwrs Uwch ArcGIS Pro

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.