Archifau ar gyfer

ArcGIS-ESRI

Defnyddio ArcGIS a chynhyrchion ESRI eraill

Dŵr a mapiau. com

Mae Esri Spain wedi lansio ymgyrch ddiddorol ar gyfer Diwrnod Dŵr y Byd, gyda chyflwyniad y wefan aguaymapas.com mewn cylchlythyr y gwnaethom ei gynhyrfu ychydig yn yr erthygl hon. “Ar achlysur Diwrnod Dŵr y Byd o Esri Sbaen rydym am ddangos sut mae sychder y misoedd diwethaf yn effeithio ar ein hadnoddau dŵr. Rydyn ni'n credu ...

Cynadleddau 10 40 + 2012

Cyhoeddwyd y mwy na 40 o themâu posibl a fydd yn cael eu cynnal yn y Chweched Gynhadledd SIG Am Ddim yn Girona. Efallai mai un o'r digwyddiadau yn y cyd-destun Sbaenaidd gyda'r effaith fwyaf ar welededd OpenSource sy'n canolbwyntio ar Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol. Fel sampl, rwy'n gadael 10 cân i chi sydd â ...

Geobide, ED50 ac ETRS89 Cydlynu Trawsnewid System

Gan achub ar y cyfle i fonitro potensial yr Ystafell Geobide, byddwn yn gweld yr opsiynau i drawsnewid rhwng Systemau Cyfeirio. Yn ddiddorol i'r rhai sy'n gorfod trawsnewid rhwng gwahanol Datums, yn yr achos hwn byddwn yn gweld sut i wneud hynny gyda'r systemau ED50 ac ETRS89, sydd bron yr un achos yn America Ladin rhwng NAD27 a WGS84. Ydyn nhw…

Pills GIS Geographica

Mae ffrindiau Geographica wedi dweud wrthym am rai o'r datblygiadau arloesol y maent yn eu cynnwys yn eu prosesau hyfforddi, felly manteisiwn ar y cyfle i hyrwyddo eu mentrau. Mae Geographica yn gwmni sy'n ymroddedig i amrywiol ganghennau o'r sbectrwm geomatig, sydd wedi datblygu gwaith gyda chleientiaid strategol a fydd yn sicr o warantu'r canlyniadau. Ar wahân i'r llythyr G ...

Enillion o'm cwrs ArcGIS

Cyn imi ddweud wrthynt fy mod yn mynd i ddatblygu hyfforddiant ar ddefnyddio ArcGIS 9.3, gyda chymedroldeb canolig enfawr oherwydd y pellter, fy amser bach a galwedigaethau'r myfyrwyr. Nawr rwy'n gadael rhai casgliadau ichi: Ar y fethodoleg: hoffwn pe bai popeth mor syml. Pe bai'n rhoi hyfforddiant, dysgwch gydag enghraifft a ddygwyd ...

Cymhariaeth gychwyn CAD / GIS

Ymarfer yw hwn o dan yr un amodau, i fesur yr amser y mae'n ei gymryd i gychwyn rhaglen o glicio ar yr eicon i'r eiliad y mae'n rhedeg. At ddibenion cymharu, rwyf wedi defnyddio'r un sy'n cychwyn yn yr amser byrraf, ac yna arwydd (crwn) o'r amseroedd mewn perthynas ag ef. Dydw i ddim yn gwybod…

Paratoi ar gyfer y cwrs ArcGIS

Ychydig yn llai nag wythnos i ffwrdd, rwy'n dechrau teimlo straen cwrs ArcGIS, y math sy'n dod o bwy sy'n gwybod ble, rydych chi'n ei dderbyn, nad ydych chi'n gwybod pryd, ac yn sydyn rydych chi eisoes wedi ymgysylltu. Mae'n grŵp o selogion nad ydyn nhw am gymhlethu eu hunain â meddalwedd anhysbys, sydd â'r arian ...