Pills GIS Geographica

Cyfeillion Geographica Maent wedi dweud rhywbeth wrthym am y datblygiadau arloesol sy'n cael eu cynnwys yn eu prosesau hyfforddi, felly rydym yn achub ar y cyfle i hyrwyddo eu mentrau.daearyddol

Mae Geographica yn gwmni sy'n ymroddedig i sawl cangen o'r sbectrwm geometrig, sydd wedi datblygu gwaith gyda chleientiaid strategol a fydd yn sicr o warantu'r canlyniadau.

Ar wahân i'r llythyren G mewn tôn werdd, rwy'n uniaethu llawer â Geographica am ei gyfeiriadedd tuag at ffynhonnell agored, mae'n well gan ei ddatblygiadau a'i hyfforddiant ddefnyddio rhaglenni OpenSource fel Geoserver, gvSIG, PostGIS, SEXTANTE, Kosmo, Degree, i enwi Rhai. Felly, mae eu hoffter o amgylchedd Java wedi'i nodi, er bod ganddyn nhw dîm amlddisgyblaethol sy'n gyfarwydd â betio ar y llinell C ++ yn ogystal â meddalwedd berchnogol a manteisio ar y gwead busnes y mae OSGeo yn ei awgrymu.

Erbyn y dyddiad hwn, ar wahân i'r cyrsiau yr oeddem eisoes yn eu hadnabod, maent yn cynnwys fersiynau wedi'u haddasu o gyrsiau GIS ar bynciau Rheoli Tir a Geomarketio. Mae'r modiwlau hyn yn cael eu galw Pils, gwneud -Mae'n debyg ac oherwydd ei fod yn ei egwyddorion- cyfeiriad at arfer meddyginiaeth artiffisial yn y diwydiant fferyllol traddodiadol, cyn i'r tabledi wedi'u pecynnu gyrraedd, lle buont yn gweithio morter o'r hyn yr oedd ei angen yn unig ac yn sicr ar ôl i'r profiad a'r wybodaeth ddod yn ateb annilys.

Mae'r fethodoleg yn ymddangos yn dda iawn i mi, gan eu bod yn defnyddio'r Achos Defnydd fel techneg, yn ddelfrydol ar gyfer cyrsiau arbenigol byr lle byddai mynd yn gymhleth mewn agweddau damcaniaethol yn wastraff, amser y mae ei angen ar bobl i agor eu meddyliau i'r posibiliadau a'r ddealltwriaeth o'r hyn y mae'r feddalwedd yn ei wneud. gallu gwneud. Defnyddir ArcGIS ar gyfer y ddau gwrs gyda hyd o 10 awr gymysg.

 

Pill: Cymhwyso GIS i gynllunio gofodol

 

Mae hwn yn gwrs sydd wedi'i anelu at yr holl weithwyr proffesiynol, myfyrwyr neu gwmnïau sydd eisiau gwybod potensial GIS ar gyfer cynllunio defnydd tir. Er nad yw'n orfodol bod â gwybodaeth am GIS, mae'r rhai sy'n deall y pwnc neu o leiaf yn gwybod sut i ddefnyddio rhaglen (nad yw yr un peth) yn cael llawer mwy allan ohoni.

 

1 Cyflwyniad i GIS
- Cyflwyniad i GIS
- Deuolrwydd gwybodaeth mewn GIS
- Strwythur y data
- Posibiliadau dadansoddi
2. Astudiaeth achos 1: Dadansoddiad o uned ddienyddio
- Adnabod a theimlo'r ardal waith
- Cynrychiolaeth yr elfennau i wneud dadansoddiad gweledol
- Parceling
- Aseinio priodoleddau alffaniwmerig
- Dadansoddiad o leoliad gorau'r dodrefn
3. Astudiaeth achos 2: Dadansoddiad amlgyfrwng: Lleoliad gorau parth diwydiannol (ar-lein)
- haen llystyfiant
- haen gwelededd
- Haen gwasgariad aer
- Cyfrifo'r parth gorau i leoli parth diwydiannol
- Canlyniad y dadansoddiad amlochrog

 

Pill: Defnyddio GIS i Geomarketing

 

1 Cyflwyniad i GIS
- Cyflwyniad i GIS
- Deuolrwydd gwybodaeth mewn GIS
- Strwythur y data
- Posibiliadau dadansoddi
2. Astudiaeth achos 1: Lleoliad delfrydol fferyllfa
- Dadansoddiad o'r farchnad darged bosibl: Pobl hŷn a chyplau ifanc
- Nodi a therfynu’r ardal waith
- Lleoliad y gystadleuaeth a chynhyrchu ardal o ddylanwad metr 250
- Dadansoddiad gweledol o'r ddau ganlyniad: Lleoliad terfynol ein busnes yn seiliedig ar ein marchnad darged a lleoliad ein cystadleuaeth
3. Astudiaeth achos 2: Ymgyrch hysbysebu ymgyrch daleithiol i blaid
gwleidyddol (ar-lein)
- Dadansoddiad amlochrog: Ystod oedran, lefel academaidd a gweithgaredd proffesiynol
- Undeb gwybodaeth
- Pwysiad y newidynnau
- Canlyniad terfynol: Tueddiadau gwleidyddol pob bwrdeistref yn seiliedig ar y meini prawf a ddiffinnir
- Strategaeth yr ymgyrch: Neilltuo adnoddau yn dibynnu ar broffil y dinasyddion

 

Tra bo'r rhain yn gyrsiau cyflym, gelwir hefyd yr oriau 40 GIS a Chronfeydd Data Daearyddol ac nid yw'n brifo edrych ar y cwrs llawn o oriau 150 a elwir Arbenigwr mewn Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol a Chronfeydd Data Daearyddol, sydd â chysylltiad â Siambr Fasnach Seville a gall hyd yn oed gael ei wobrwyo drwy Nawdd Cymdeithasol.

Dyma thema'r cwrs hwn:

1. CYFLWYNIAD I SIG SYLFAENOL A GVSIG


- Cyflwyno'r SIG
-Cyd-aelodau
-GvSIG fel cleient SIG
-Darparu gwybodaeth.
-Diffiniad.
-Grosbrosesu.
Allbwn -Craphic.
-GvSIG fel cleient IDE
-SEXTANTE

2. ARCGIS SYLFAENOL

-ArcGIS fel cleient IDE
-ArcGIS fel cleient SIG
-Darparu gwybodaeth.
-Diffiniad.
-Gosodiadau ArcGIS.
-Model Adeiladwr.
-Cynadledda.
Allbwn -Craphic.

3. SAIL DATA DAEARYDDOL

-Cyflwyniad i gronfeydd data
-Modelu cronfeydd data confensiynol
-Beintiau data daearyddol
-SQL Sylfaenol

geo_img_cursos

4. GWEITHREDU A CHYFLWYNO DATA DAEARYDDOL GYDA ARCGIS UWCH

-SQL ar gyfer ecsbloetio data
-ArcCatalog fel offeryn CASE
-Gosodiadau Cronfeydd
-Desetiau a Dosbarthiadau Nodwedd
Tablau -Alphanyddol
Dosbarthiadau Perthynas
-Dewisiadau ac is-deitlau
-Topoleg

5. CYHOEDDI GWYBODAETH: MAPSERVER

-Dichonoldeb cyhoeddi gwybodaeth.
-Protocolau cyfathrebu.
- Gweinyddwyr mapiau rhyngrwyd: Mapserver,
gosod a ffurfweddu.
-Openlayers: creu mapiau deinamig

6. POSTGRESQL A POSTGIS

-Cymhwysiad PostgreSQL ac PostGIS.
-Hanes o PostgreSQL / PostGIS, caniatadau, defnyddwyr, plpgsql, GEOS, PROJ4
- Gosod PostgreSQL ac PostGIS a
offer ategol: gosod
PostgreSQL, PostGIS, cleientiaid: PgAdmin3, QuantumGIS a gvSIG.
-SQL gofodol, creu ymholiadau.

Am fwy o wybodaeth, rwy'n awgrymu cysylltu â Geographica.

Gwefan: http://www.gstgis.com/

* (+ 34) 954 437 818

Un Ymateb i "The GIS Pills of Geographica"

 1. Yn gyntaf oll, mae'n bleser eich darllen eto. Mae'n ddrwg gen i ddiflaniad ers cyhyd.
  O ran Geographica, rhaid imi ddweud fy mod yn "teimlo fel" ei ffordd o weithio, gan arloesi lawer gwaith mewn ffordd sy'n ennyn diddordeb defnyddwyr i weithio ar waelod pethau.

  Rwy'n gwybod fy mod i'n gweithio gyda Meddalwedd perchnogol, ond nid yw hynny'n golygu nad wyf yn ei hoffi ac yn "chwarae" gydag OpenSource. Hoffwn gael mwy o amser i ymroi, ond mater arall yw hwnnw.

  Llongyfarchiadau am eich safle a gobeithiaf barhau i ddarllen.

  O Chile, Manuel.

  Dadansoddwr GIS

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.