Pills Geographica GIS

Cyfeillion Geographica Maent wedi dweud rhywbeth wrthym am y datblygiadau arloesol sy'n cael eu cynnwys yn eu prosesau hyfforddi, felly rydym yn achub ar y cyfle i hyrwyddo eu mentrau.daearyddol

Mae Geographica yn gwmni sy'n ymroddedig i sawl cangen o'r sbectrwm geometrig, sydd wedi datblygu gwaith gyda chleientiaid strategol a fydd yn sicr o warantu'r canlyniadau.

Ar wahân i'r llythyr G mewn gwyrdd, rwy'n adnabod llawer â Geographica oherwydd ei gyfeiriad tuag at god am ddim, mae ei ddatblygiadau a'i hyfforddiant yn ffafrio defnyddio rhaglenni OpenSource fel Geoserver, gvSIG, PostGIS, SEXTANTE, Kosmo, Gradd, i enwi rhai. Felly, mae eu dewis dros yr amgylchedd Java wedi'i farcio, er bod ganddynt dîm amlddisgyblaethol sy'n gyfarwydd â betio ar y llinell C ++ yn ogystal â meddalwedd perchnogol a defnydd o'r ffabrig busnes y mae OSGeo yn ei awgrymu.

Am y dyddiad hwn ar wahân i'r cyrsiau yr oeddem eisoes yn eu hadnabod mae fersiynau manwl o gyrsiau GIS ar bynciau Cynllunio Tiriogaethol a Geomarketio. Mae'r modiwlau hyn yn eich galw Pils, gwneud -Mae'n debyg ac oherwydd ei fod yn ei egwyddorion- cyfeiriad at arfer meddyginiaeth artiffisial yn y diwydiant fferyllol traddodiadol, cyn i'r tabledi wedi'u pecynnu gyrraedd, lle buont yn gweithio morter o'r hyn yr oedd ei angen yn unig ac yn sicr ar ôl i'r profiad a'r wybodaeth ddod yn ateb annilys.

Mae'r fethodoleg yn ymddangos yn dda iawn, oherwydd eu bod yn defnyddio'r 'Use Case' fel techneg, sy'n ddelfrydol ar gyfer cyrsiau arbenigol byr lle byddai cymhlethu mewn agweddau damcaniaethol yn wastraff, amser y mae pobl ei angen i agor eu meddyliau i'r posibiliadau a'r ddealltwriaeth o'r hyn mae'r feddalwedd Gall wneud Ar gyfer y ddau gwrs, defnyddir ArcGIS gydag oriau 10 cyfunol.

Pill: Cymhwyso GIS i gynllunio gofodol

Mae hwn yn gwrs sydd wedi'i anelu at bob gweithiwr proffesiynol, myfyriwr neu gwmni sydd am wybod potensial GIS ar gyfer cynllunio tiriogaethol. Er nad yw'n orfodol bod â gwybodaeth o GIS, mae'n llawer mwy defnyddiol i'r rhai sy'n deall y pwnc neu o leiaf yn gwybod sut i ddefnyddio rhaglen (nad yw'n debyg).

1 Cyflwyniad i GIS
- Cyflwyniad i GIS
- Deuolrwydd gwybodaeth mewn GIS
- Strwythur y data
- Posibiliadau dadansoddi
2. Astudiaeth achos 1: Dadansoddiad o uned weithredu
- Adnabod a theimlo'r ardal waith
- Cynrychiolaeth yr elfennau i wneud dadansoddiad gweledol
- Parceling
- Aseinio priodoleddau alffaniwmerig
- Dadansoddiad o leoliad gorau'r dodrefn
3. Astudiaeth achos 2: Dadansoddiad amlgyfrwng: Lleoliad gorau parth diwydiannol (ar-lein)
- haen llystyfiant
- haen gwelededd
- Haen gwasgariad aer
- Cyfrifo'r parth gorau i leoli parth diwydiannol
- Canlyniad y dadansoddiad amlochrog

Pill: Defnyddio GIS i Geomarketing

1 Cyflwyniad i GIS
- Cyflwyniad i GIS
- Deuolrwydd gwybodaeth mewn GIS
- Strwythur y data
- Posibiliadau dadansoddi
2. Astudiaeth achos 1: Lleoliad delfrydol fferyllfa
- Dadansoddiad o'r farchnad darged bosibl: Pobl hŷn a chyplau ifanc
- Adnabod a theimlo'r ardal waith
- Lleoliad y gystadleuaeth a chynhyrchu ardal o ddylanwad metr 250
- Dadansoddiad gweledol o'r ddau ganlyniad: Lleoliad terfynol ein busnes yn seiliedig ar ein marchnad darged a lleoliad ein cystadleuaeth
3. Astudiaeth achos 2: Ymgyrch hysbysebu ymgyrch daleithiol i blaid
gwleidyddol (ar-lein)
- Dadansoddiad amlochrog: Ystod oedran, lefel academaidd a gweithgaredd proffesiynol
- Undeb gwybodaeth
- Pwysiad y newidynnau
- Canlyniad terfynol: Tueddiadau gwleidyddol pob bwrdeistref yn seiliedig ar y meini prawf a ddiffinnir
- Strategaeth yr ymgyrch: Neilltuo adnoddau yn dibynnu ar broffil y dinasyddion

Tra bo'r rhain yn gyrsiau cyflym, gelwir hefyd yr oriau 40 GIS a Chronfeydd Data Daearyddol ac nid yw'n brifo edrych ar y cwrs llawn o oriau 150 a elwir Arbenigwr mewn Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol a Chronfeydd Data Daearyddol, sydd â chysylltiad â Siambr Fasnach Seville a gall hyd yn oed gael ei wobrwyo drwy Nawdd Cymdeithasol.

Dyma thema'r cwrs hwn:

1. CYFLWYNIAD I SIG SYLFAENOL A GVSIG


- Cyflwyno'r SIG
-Cyd-aelodau
-GvSIG fel cleient SIG
-Darparu gwybodaeth.
-Diffiniad.
-Grosbrosesu.
Allbwn -Craphic.
-GvSIG fel cleient IDE
-SEXTANTE

2. ARCGIS SYLFAENOL

-ArcGIS fel cleient IDE
-ArcGIS fel cleient SIG
-Darparu gwybodaeth.
-Diffiniad.
-Gosodiadau ArcGIS.
-Model Adeiladwr.
-Cynadledda.
Allbwn -Craphic.

3. SAIL DATA DAEARYDDOL

-Cyflwyniad i gronfeydd data
-Modelu cronfeydd data confensiynol
-Beintiau data daearyddol
-SQL Sylfaenol

geo_img_cursos

4. GWEITHREDU A CHYFLWYNO DATA DAEARYDDOL GYDA ARCGIS UWCH

-SQL ar gyfer ecsbloetio data
-ArcCatalog fel offeryn CASE
-Gosodiadau Cronfeydd
-Desetiau a Dosbarthiadau Nodwedd
Tablau -Alphanyddol
Dosbarthiadau Perthynas
-Dewisiadau ac is-deitlau
-Topoleg

5. CYHOEDDI GWYBODAETH: MAPSERVER

-Dichonoldeb cyhoeddi gwybodaeth.
-Protocolau cyfathrebu.
- Gweinyddwyr mapiau rhyngrwyd: Mapserver,
gosod a ffurfweddu.
-Openlayers: creu mapiau deinamig

6. POSTGRESQL A POSTGIS

-Cymhwysiad PostgreSQL ac PostGIS.
-Hanes o PostgreSQL / PostGIS, caniatadau, defnyddwyr, plpgsql, GEOS, PROJ4
- Gosod PostgreSQL ac PostGIS a
offer ategol: gosod
PostgreSQL, PostGIS, cleientiaid: PgAdmin3, QuantumGIS a gvSIG.
-SQL gofodol, creu ymholiadau.

Am fwy o wybodaeth, rwy'n awgrymu cysylltu â Geographica.

Gwefan: http://www.gstgis.com/

* (+ 34) 954 437 818

Un Ateb i "GIS Pills of Geographica"

 1. Yn gyntaf oll, mae'n bleser eich darllen eto. Mae'n ddrwg gen i ddiflaniad ers cyhyd.
  O ran Geographica, rhaid imi ddweud fy mod yn "teimlo fel" ei ffordd o weithio, gan arloesi lawer gwaith mewn ffordd sy'n ennyn diddordeb defnyddwyr i weithio ar waelod pethau.

  Rwy'n gwybod fy mod i'n gweithio gyda Meddalwedd perchnogol, ond nid yw hynny'n golygu nad wyf yn ei hoffi ac yn "chwarae" gydag OpenSource. Hoffwn gael mwy o amser i ymroi, ond mater arall yw hwnnw.

  Llongyfarchiadau am eich safle a gobeithiaf barhau i ddarllen.

  O Chile, Manuel.

  Dadansoddwr GIS

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.