ArcGIS - Llyfr delweddau

Mae hon yn ddogfen gyfoethog sydd ar gael yn Sbaeneg, gyda chynnwys gwerthfawr iawn, yn hanesyddol ac yn dechnegol o ran rheoli delweddau yn y disgyblaethau sy'n gysylltiedig â gwyddorau daear a systemau gwybodaeth ddaearyddol. Mae gan y rhan fwyaf o gynnwys hypergysylltiadau â thudalennau lle mae cynnwys rhyngweithiol.

Pwrpas y llyfr hwn yw dangos gweithwyr proffesiynol GIS, datblygwyr cymwysiadau, dylunwyr gwe neu bron unrhyw fath arall o dechnolegydd, sut i ddod yn ace o GIS a delweddau. Neu, i'w roi mewn ffordd arall, sut i ddod yn rhywun sy'n fwy medrus, yn fwy craff ac yn fwy effeithiol i ddefnyddio'r data delwedd mewn GIS. Yn sydyn, mae delweddau wedi dod yn bwysig iawn a bydd y rhai sy'n gwybod sut i edrych amdanynt, eu dadansoddi a'u deall eu gwir ystyr yn mynd i fod yn weithwyr proffesiynol uchel eu galw yn y blynyddoedd i ddod.

Cynulleidfa

Mae nifer o gynulleidfaoedd posibl ar gyfer y llyfr hwn. Y cyntaf yw cymuned broffesiynol y GIS a'r gynrychiolaeth gartograffig, y bobl sy'n gweithio bob dydd gyda mapiau a data geo-ofodol, yn enwedig y rhai sydd am fanteisio mwy ar y delweddau yn eu cymwysiadau GIS. Os ydych chi'n wyddonydd data, yn gartograffydd, yn weithiwr asiantaeth y llywodraeth, yn gynllunydd trefol neu'n weithiwr GIS arall, efallai eich bod eisoes yn defnyddio'r We ac yn cyflenwi gwybodaeth ddaearyddol i'r cyhoedd.
Mae'n debyg eich bod eisoes yn cydnabod gwerth cynhenid ​​y delweddau fel technoleg casglu data anhygoel sy'n integreiddio'n dda â data geo-ofodol traddodiadol fector.

Mae cynulleidfa arall yn cynnwys defnyddwyr GIS newydd sydd am ddarganfod beth y gellir ei wneud gyda'r delweddau: pobl fel peilotiaid drôn amatur sy'n perfformio teithiau hedfan i fapio campysau ysgol, cynllunwyr sy'n cynllunio prosiectau ailddatblygu neu wyddonwyr a blogwyr sy'n adrodd ar newid yn yr hinsawdd ac sy'n dod i'r SIG oherwydd eu diddordeb yn y delweddau.

Yn olaf, bydd y llyfr hwn yn ddiddorol i bobl sy'n mwynhau archwilio'r byd a gweld delweddau diddorol o'r Ddaear. Ar gyfer y "cadair freichiau" daearyddol hyn ac ar gyfer eraill, mae'r llyfr hwn a'i fersiwn electronig, sydd ar gael ar TheArcGISImageryBook.com, yn cynnig amrywiaeth eang o ddelweddau deniadol ac mewn rhai achosion yn tarfu, yn ogystal â dolenni i wefannau pwerus o ddelweddau a mapiau sy'n Maent yn adrodd straeon diddorol am ein planed. Yr unig ofyniad i fwynhau'r llyfr hwn yw bod eisiau gwybod y byd yn well trwy ddelweddau a chynrychiolaeth gartograffig a bod ag awydd da i weithio.

Dysgu trwy wneud

Mae'r llyfr hwn, yn ogystal â darllen, yn cynnwys rhan ymarferol lle mae angen cyfrifiadur personol yn unig
gyda mynediad i'r we. Mae'r antur yn dechrau pan fydd un yn cymryd rhan yn y broses trwy agor y dolenni,
archwilio mapiau a chymwysiadau a grëwyd gan ddefnyddwyr eraill, a chwblhau'r gwersi i greu eich
mapiau a chymwysiadau eu hunain. Yr adnoddau hyn (cyfanswm o fapiau, cymwysiadau, fideos a delweddau 200)
Mae ganddynt hyperddolenni ar TheArcGISImageryBook.com.

Mae'r llyfr hwn yn ymwneud â defnyddio delweddau yn ArcGIS, y llwyfan gwe SIG, a dyma'r ail o'r
Cyfres o deitlau Syniad Mawr. Os ydych chi'n dechrau yn y GIS, gallai fod o gymorth i ddarllen y llyfr cyntaf yn y gyfres, The ArcGIS Book: 10 syniadau gwych ar sut i gymhwyso daearyddiaeth i'r byd o'n cwmpas. Er bod y gyfrol hon wedi'i chynllunio fel gwaith annibynnol, bydd llawer o ddarllenwyr hefyd yn gweld y llyfr gwreiddiol yn ddiddorol.

The-Imagery-Book_ES

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.