ArcGIS - Y Llyfr Lluniau

Mae hon yn ddogfen gyfoethog sydd ar gael yn Sbaeneg, gyda chynnwys gwerthfawr iawn, ar lefel hanesyddol a thechnegol o ran rheoli delweddau yn y disgyblaethau sy'n gysylltiedig â gwyddorau daear a systemau gwybodaeth ddaearyddol. mae gan y mwyafrif o'r cynnwys hyperddolenni i dudalennau lle mae cynnwys rhyngweithiol.

Pwrpas y llyfr hwn yw dangos i weithwyr proffesiynol GIS, datblygwyr cymwysiadau, dylunwyr gwe, neu bron i unrhyw fath arall o dechnolegydd sut i ddod yn ddelwedd ac yn GIS ace. Neu, mewn geiriau eraill, sut i ddod yn rhywun sy'n ddefnyddiwr mwy delweddus, craffach a mwy effeithlon o ddata delwedd mewn GIS. Yn sydyn, mae delweddau wedi dod yn bwysig iawn a bydd y rhai sy'n gwybod sut i chwilio amdanynt, eu dadansoddi a deall eu gwir ystyr yn weithwyr proffesiynol y mae galw mawr amdanynt am flynyddoedd i ddod.

Cynulleidfa

Mae yna sawl cynulleidfa bosibl i'r llyfr hwn. Y cyntaf yw'r GIS proffesiynol a'r gymuned fapio, y bobl sy'n gweithio gyda mapiau a data geo-ofodol bob dydd, yn enwedig y rhai sydd am gael mwy allan o ddelweddau yn eu cymwysiadau GIS. Os ydych chi'n wyddonydd data, cartograffydd, gweithiwr asiantaeth y llywodraeth, cynllunydd trefol, neu weithiwr proffesiynol GIS arall, efallai eich bod eisoes yn defnyddio'r We ac yn darparu gwybodaeth ddaearyddol i'r cyhoedd.
Mae'n debyg eich bod eisoes yn cydnabod gwerth cynhenid ​​delweddaeth yn reddfol fel technoleg cipio data anhygoel sy'n integreiddio'n dda â data fector geo-ofodol traddodiadol.

Mae cynulleidfa arall yn cynnwys defnyddwyr GIS newydd sydd eisiau darganfod beth y gellir ei wneud gyda delweddau: pobl fel peilotiaid drôn hobistaidd yn gwneud teithiau hedfan i fapio campysau ysgolion, cynllunwyr trefol sy'n cynllunio prosiectau ailddatblygu, neu wyddonwyr a blogwyr. sy'n adrodd ar newid yn yr hinsawdd ac yn dod i'r GIS oherwydd eu diddordeb mewn delweddau.

Yn olaf, bydd y llyfr hwn yn ddiddorol i bobl sydd ddim ond yn mwynhau archwilio'r byd a gweld delweddau hynod ddiddorol o'r Ddaear. Ar gyfer y daearyddwyr “cadair freichiau” hyn ac eraill, mae'r llyfr hwn a'i fersiwn electronig, sydd ar gael yn TheArcGISImageryBook.com, yn cynnig amrywiaeth eang o ddelweddau deniadol ac annifyr mewn rhai achosion, ynghyd â chysylltiadau â delweddau gwe delwedd pwerus a map pwerus sydd maen nhw'n adrodd straeon diddorol am ein planed. Yr unig ofyniad i fwynhau'r llyfr hwn yw bod eisiau adnabod y byd yn well trwy ddelweddau a chynrychiolaeth gartograffig a chael gwarediad da i weithio.

Dysgu trwy wneud

Mae'r llyfr hwn, yn ogystal â chael ei ddarllen, yn cynnwys rhan ymarferol nad oes ond angen cyfrifiadur personol ar ei chyfer
gyda mynediad i'r we. Mae'r antur yn cychwyn pan fydd un yn rhan o'r broses trwy agor y dolenni,
archwilio mapiau a chymwysiadau a grëwyd gan ddefnyddwyr eraill, a chwblhau'r gwersi i greu eich
mapiau a chymwysiadau eich hun. Yr adnoddau hyn (mwy na 200 o fapiau, cymwysiadau, fideos a delweddau i gyd)
mae ganddyn nhw hyperddolenni yn TheArcGISImageryBook.com.

Mae'r llyfr hwn yn ymwneud â chymhwyso delweddaeth i ArcGIS, platfform gwe GIS, a dyma'r ail yn y
Cyfres teitl Syniad Mawr. Os ydych chi newydd ddechrau yn GIS, gallai fod o gymorth i ddarllen y llyfr cyntaf yn y gyfres, Llyfr ArcGIS: 10 Syniad Gwych ar gyfer Cymhwyso Daearyddiaeth i'r Byd o'n cwmpas. Er bod y gyfrol hon wedi'i chynllunio fel gwaith ar ei ben ei hun, bydd y llyfr gwreiddiol yn ddiddorol hefyd i lawer o ddarllenwyr.

The-Imagery-Book_ES

 

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.