Themâu 118 o FOSS4G 2010

Un o'r rhai gorau a all aros o'r digwyddiadau hyn yw'r cyflwyniadau PDF sy'n ymarferol iawn i gyfeirio atynt mewn prosesau hyfforddi neu wneud penderfyniadau; yn fwy yn yr amseroedd hyn bod y byd geo-ofodol ffynhonnell agored wedi aeddfedu mewn ffordd syndod. Mae'n enghraifft dda o greadigrwydd dynol, sy'n ailgylchu ac yn arallgyfeirio'r un cysyniad ag arloesiadau yr hoffai mawrion meddalwedd CAD / GIS eu cael eisoes i'w defnyddio. Yn y casgliad hwn, mae'r cymariaethau rhwng gwahanol offer yn sefyll allan. Mae'n syndod sut mae'r Patriarch MapServer yn parhau i fod yn gadarn yn ei arbenigedd, er bod ganddo lawer bellach sy'n ei ategu neu'n ei gysgodi; hefyd mae'n ymddangos bod GeoServer gyda'i gymwysiadau lluosog yn cymryd camau cadarn.

cabezal1

Y FOSS4G yw'r digwyddiad maes geo-ofodol blynyddol am ddim (Meddalwedd Ffynhonnell Agored a Agored ar gyfer Geo-ofodol), a gynhaliwyd y tro hwn yn Barcelona. Hyrwyddir y digwyddiad hwn gan sefydliadau a phrosiectau sy'n hyrwyddo optimeiddio ymdrechion yn y maes hwn i chwilio am wella ei ansawdd; Bob dydd ychwanegir mwy, mae hyd yn oed y feddalwedd berchnogol yn ei noddi i grwydro'r hyn sy'n digwydd yno.

Bydd FOSS4G 2011 yn cael ei gynnal yn Denver, Colorado. Oherwydd agosrwydd at yr amgylchedd hwn a chyffyrdd diddorol ar gyfer y dyddiad hwnnw, byddaf yn gallu mynychu o'r diwedd. Er gwybodaeth, gadawaf y rhestr o leiaf 118 rhifyn o rifyn 2010, wedi'u harchebu yn ôl sefydliad a chyda brasamcan o'r teitlau sy'n cefnogi'r llythyr ñ.

Cyflwr 2010 geo-ofodol Ingreslled = »138 ″>»

Teitl

Sefydliad

Cenhedlaeth newydd o synwyryddion gwe ar gyfer hydroleg.

52 ° Menter y Gogledd ar gyfer Meddalwedd Ffynhonnell Agored Geo-ofodol GmbH

Rhwng geoprosesu o ArcGIS ac atebion ffynhonnell agored.

«

Hybrid o gyfrifiadura yn y cwmwl

«

Mynediad yn seiliedig ar ganiatâd sy'n defnyddio gwasanaethau OGC

«

Systemau gwacáu yn defnyddio Qgis, PostGIS, Glaswellt a Dargludo

Corfforaeth Aero Asahi

Yn ôl i'r GIS gyda chronfa ddata graffig (Neo4j Gofodol)

Amanzi

Defnyddio Meddalwedd GIS Ffynhonnell Agored wrth hyfforddi

Thessaloniki Prifysgol Aristotle

Cyflwyno OpenScales

Atos Worldline

Cenhedlaeth newydd o synwyryddion gwe a phrosesu cyfresi

Sefydliad Technoleg Awstriaidd

Ffurfweddu MapServer a kml i fanteisio ar Google Earth

BC Bureau Rheoli Tir Integredig

Ble mae'n mynd MapFish

Camptocamp SA

Mapio Gwe 3D: Do, roedd yn bosibl!

«

Modiwl o MapFish i argraffu o gymwysiadau gwe

«

Diogelwch eich SIG

«

Cymhwysiad gwe ar gyfer monitro traffig

Capgemini

Symud o Oracle / ArcGIS i PostGresql / PostGIS

Canolfan Gwybodaeth Topograffig

Pam y dylai ysgolion ddefnyddio Ffynhonnell Agored GIS

CM Oliveira de Azeméis

 

Yr algorithmau o Orfeo Toolbox i mewn qgis

CRISP, Prifysgol Genedlaethol Singapore

 

Defnyddio Blwch Offer Orfeo yng Nghenhadaeth Venus

CS-SI

 

PostGIS WKT Raster, dewis Ffynhonnell Agored ar gyfer Oracle GeoRaster

Gofod Deimos

Dadansoddiad o leoliad amser real mewn gemau pêl-droed

Peirianneg meddalwedd DFC

Cysylltiedig Agor Geodata, i ffeiliau georeference

EDINA

INSPIRE Geoportal, llwyfan ar gyfer gwasanaethau INSPIRE

Comisiwn Ewropeaidd - JRC

 

Prosiect TEITHIO, offeryn am ddim ar gyfer offeryn ETL

Canolfan Bwnc Ewropeaidd ar Ddefnydd Tir a Gwybodaeth Ofodol (ETC-LUSI) / Prifysgol Ymreolaethol Barcelona

OpenAddresses - cyfeiriadau geoceredig, defnydd cyffredinol, am ddim ac am ddim

FHNW

EnviModel: llif prosesau gwyddonol a geoprosesu ar gyfer newid yn yr hinsawdd

Fondazione Bruno Kessler

Cydweithio rhyngwladol yn OSGeo4W

Geomateg Gateway

Adroddiad statws prosiect MapServer

«

Pont GeoCat, cyhoeddiad un clic

GeoCat

GeoNetwork Ffynhonnell Agored, y catalog metadata geo-ofodol

«

TileSeeder, offeryn newydd ar gyfer rheoli teils

Geodan

Arolygydd WMS, ychwanegiad ar gyfer Firefox for Web Map Services

Systemau Geodata

Project ZOO, pŵer llwyfan WPS

GeoLabs SARL

Chwiliadau semantig yng nghatalog gwasanaethau gwe OGC

GeoNetwork opensource

pgRouting, i chwilio am lwybrau byrrach

Georepublic

Model hydrodynamig a daeargrynfeydd, gan ddefnyddio Ffynhonnell Agored

Geowyddoniaeth Awstralia

Mae Meteoroleg ac Eigioneg, yn ceisio GeoServer, GeoTools a GeoBatch

GeoSolutions SAS

Problemau a datblygiadau gyda chefnogaeth raster yng Nghymru GeoServer a GeoTools

«

Esblygiad data GIS

Geosparc

Geomateg, y plentyn newydd ar y bloc

«

System ar gyfer casglu data geo-ofodol mewn sefydliadau

IBM

Dadansoddiad geo-ofodol a chloddio data rhwydweithiau cymdeithasol Geo-gymdeithasol

MEDDALWEDD IGO

SEXTANTE, amgylchedd GIS 3D gyda Java

«

Ingres

Cydweithrediad rhwng y weinyddiaeth ranbarthol a lleol

Institut Cartogràfic de Catalunya

Profi meddalwedd Ffynhonnell Agored ar gyfer gwasanaethau prosesu gwe.

Sefydliad Gwybodeg

Seilwaith Gwasanaethau Amgylcheddol Agored

«

Safonau ISO, OGC (INSPIRE), MEDARD (FOSS) a IPMGeo

Sefydliad Systemau Gofodol a Cadastral (ISPiK)

Estyniad o PGRouting, yn berthnasol i VTMS

Intecs SpA

Datblygu SDI gyda GISpatcher

Intevaion GmbH

Ychydig iawn o arbenigwyr y mae arbenigwyr yn eu hadnabod yn y criced a'r priod MapServer

«

Mwy o frasamcanion i'r we semantig gyda ffocws daearyddol

IRD (Research for Development Institute), CRHMT

Manteision y WCS 2.0 newydd

Prifysgol Jacobs

Ffynhonnell Agored yn yr arsyllfa ddigidol ar gyfer ardaloedd gwarchodedig

Canolfan Ymchwil ar y Cyd

Ffynhonnell Agored yn y System Rheoli Gwybodaeth Tân Ewropeaidd (EFFIS)

«

Straeon llwyddiant wrth weithredu INSPIRE gan ddefnyddio Ffynhonnell Agored

Dim ond Amcanion BV

Gorffennol, presennol a dyfodol y Prosiect gradd

lat / lon GmbH

Cyflwyno WPS 3 deegree

«

Cymhwyso SDI yn yr Almaen, yn gydnaws ag INSPIRE

Metaspatial

Metadata Reloaded - yn manteisio ar INSPIRE

«

METEOSAT Rhyngweithiol: Llwyfan addysgol ar gyfer cymwysiadau meteorolegol

Meteo Romania & ASRC

Datblygu cymwysiadau gwe gyda thebygrwydd pen desg, gan ddefnyddio HTML a JavaScript

Y Weinyddiaeth Amgylchedd a Choedwigaeth

OldMapsOnline.org: Offer Ffynhonnell Agored ac ar-lein ar gyfer hen fapiau

Llyfrgell Morafaidd Brno, Gweriniaeth Tsiec

ecoRelevé: ymateb Ffynhonnell Agored i'r argyfwng bioamrywiaeth

Atebion Naturiol

O'r perchennog i'r FOSS: MapServer fel y brif gydran yn yr IDE Norwyaidd

Awdurdod Mapio Norwyaidd

MapProxy - cyflymydd procsi ar gyfer gwasanaethau mapio'r we

Omniscale

Rhwydweithio, LlC agored, Fora rhanbarthol a chydweithio ag OSGeo Consortiwm Geospaial Agored
GeoServer CSS - Cymhwyso arddull i'r mapio

Cynlluniau Agored

Pensaernïaeth GeoNode: Gwisgo meddalwedd ffynhonnell agored $ 100 miliwn i wneud SDI yn cerdded yn y parc

«

Rendro cartograffig GeoServer: nodweddion newydd i wneuthurwyr mapiau

OpenGeo

GeoServer WPS: gwasanaeth prosesu integredig, ymestynadwy

«

Golygu arddull graffigol gyda Styler

«

Realiti Wedi'i ychwanegu Symudol gan ddefnyddio FOSS

«

Dyfodol dyfodol Llongau Agored

«

Ystyriaethau perfformiad mewn ceisiadau yn seiliedig ar Llongau Agored

«

Statws datblygiadau ymlaen PostGIS

«

Yn twyllo defnyddwyr uwch PostGIS

«

Argraffu Map Gwe gyda GeoExt

«

ÔLBBS - Llwyfan cyffredinol WebAPI ar gyfer delweddu geo-ofodol, dadansoddi llwybrau, geocode, mapio thematig a mwy

Orkney Inc

OSGeo: Prosiectau a chymunedau Ffynhonnell Agored

OSGeo

Datwmau Fertigol: Cyflwyno a diwygio meddalwedd

«

OpenLayers: SOS ac INSPIRE

OSGIS

PostGIS gwybod y trydydd dimensiwn

Oslandia

Gweithredu prosesau hir a chymhleth gyda PostGIS

«

Nodwch offer Ffynhonnell Agored ar gyfer topoleg a dadansoddiad rhwydwaith

«

Cymhariaeth rhwng cymwysiadau GIS ar gyfer ffonau symudol.

PRODEvelop

Nodweddion newydd i mewn gvSIG Mobile 1.0

Prodevelop. GvSIG Association.

OSSIM - Ffynhonnell Agored ar gyfer synwyryddion pell

Technolegau Radiantblue Inc

Lleihau'r bwlch rhwng offer Ffynhonnell Agored a data perchnogol.

Meddalwedd Ddiogel

Achos Guatemala, yn mynd o'r porth IDE i Geonodo.

Ysgrifennydd Cynllunio a Rhaglennu'r Llywyddiaeth SEGEPLAN

Mynegeio data gofodol sydd wedi'i wasgaru yn y cwmwl

SimpleGeo

GeoREST: Mynediad agored i gronfeydd data cyhoeddus ar brotocol Atom

SL-King

Dadansoddiad sefydlogrwydd ac ystadegol o weinyddion WMS

Sourcepole

SpatiaLite, Dyfodol y shapefile?
Cymharu globau rhithwir Open Source Virtual

«

GeoKettle: Offeryn Ffynhonnell Agored pwerus ar gyfer gofodol gofodol

Spatialytics

Gwybodaeth busnes yn y maes geo-ofodol gyda Ffynhonnell Agored (GeoMondrian y SOLAPLayers)

«

Rheoli dilysu ac awdurdodi mewn gwasanaethau OGC gyda GeoShield

SUPSI

istSOS: Gwasanaeth arsylwi yn Python

«

Gweithredu Hyfforddiant Teils Ffynhonnell Agored ar raddfa fawr (Prosiect Byddin yr Unol Daleithiau)

Syncadd Systems Inc.

Llywodraeth Agored, Data Agored, Pensaernïaeth Agored a GIS Meddalwedd Ffynhonnell Agored ar gyfer Lluoedd Arfog yr Unol Daleithiau

«

Y tu hwnt PostGIS - Datblygiadau newydd mewn cronfeydd data gofodol Ffynhonnell Agored

TerraGIS Ltd

Cymharu Gweinyddwyr SOS: 52 ° North, UMN y dereree

terrestris GmbH & Co KG

TileCache, GeowebCache y MapProxy - cymhariaeth mewn agweddau technegol a defnyddioldeb

«

GeoExt y MapFish cydrannau cleientiaid - sut i symud

«

Eu rhoi at ei gilydd: Geonetwork opensource, OpenLayers, GeoExt a MapFish o dan do Drupal CMS - Geoportal RO fel enghraifft

«

Yr hyn a ysgrifennwch yw'r hyn a welwch: cymharu dau opsiwn ar gyfer defnyddio data ymholiad SQL

«

Natural Earth - Cronfa ddata mapiau am ddim byd-eang

Mae'r Washington Post

OpenStreetMap-in-a-Box - Gweinydd Map parod i'w ddefnyddio

Univ o'r Gwyddorau Cymhwysol Rapperswil Cyfrifiadureg

Integreiddio SEXTANTE y GRASS

Prifysgol Extremadura

Ychwanegu chwiliadau arfer at  Llongau Agored gyda 'geo' OpenSearch

Prifysgolion Jaume I

Cyflwyno Raster WKT PostGIS: gweithrediadau raster / fector mewn cronfa ddata ofodol

Laval y Brifysgol

Sut i ddod o hyd i synwyryddion yn y Synhwyrydd Gwe?

Prifysgol Muenster

SOS. WFS

«

Math o lwyfannau Ffynhonnell Agored

WhereGroup GmbH & Co. KG

System Gwybodaeth Feteorolegol y Byd

Sefydliad Meteorolegol y Byd

GeoCouch: mynegai gofodol ar gyfer CouchDB

3 Yn ymateb i “118 rhifyn o FOSS4G 2010”

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.