Archifau ar gyfer

ArcGIS-ESRI

Defnyddio ArcGIS a chynhyrchion ESRI eraill

Cynhyrchu llinellau cyfuchlin gydag ArcGIS

Gall cynnal arolwg stentaidd gyda chyfanswm gorsaf, ar wahân i fod â manwl gywirdeb milimetr, hefyd fod yn ddefnyddiol at ddibenion eraill, gan fod gennym ddrychiad pob pwynt. Dewch i ni weld yn yr achos hwn, sut i gynhyrchu llinellau cyfuchlin, a welsom eisoes gydag AutoDesk Civil 3D, gyda Bentley Geopak a Manifold GIS, fel hyn ...

CAD, GIS, neu'r ddau?

… Mae gwerthu galluoedd yr hyn y mae meddalwedd am ddim yn ei wneud yn anoddach nag argyhoeddi swyddog i gyflawni trosedd (môr-ladrad), felly nid yw'n gwneud meddalwedd ddrud. Yn ddiweddar mae Bentley wedi lansio ymgyrch i hyrwyddo Map Bentley, gan ddefnyddio fel dadl nad oes angen meddwl ar wahân os yw'r ddau ...

Geoinformatics, rhifyn diweddaraf 2009

Mae hwn, sydd yn fy marn i yn un o'r cylchgronau sydd yn y sefyllfa orau ar y pwnc geo-ofodol, wedi cau 2009 gyda sêl feistrolgar; Yn ei 7 rhifyn, cynhaliodd adolygiad systematig o feddalwedd ac offer arolygu am ddim, yn yr olaf (Rhifyn 8 o 2009) mae'n cyffredinoli mewn tueddiadau amlwg bod yr agwedd geo-ofodol yn arwain ...

ArcMap: Mewnforio data o Ddaearyddiaeth Microstation

Ar ryw adeg buom yn siarad y gellir allforio / mewnforio data o Ddaearyddiaeth gydag ESRI, gan greu ffeiliau shp. Ond os ydych chi wedi gosod ArcGIS, mae gan yr estyniad rhyngweithredu swyddogaethau da iawn, gadewch i ni edrych arno: 1. Ysgogi'r estyniad. Gwneir hyn gydag offer> estyniadau ac yma mae'r estyniad Rhyngweithredu Data yn cael ei actifadu. Yr offeryn yw ...

Egeomates: Rhagfynegiadau 2010: GIS Meddalwedd

Ychydig ddyddiau yn ôl, yng ngwres caffi de palo y mae fy mam-yng-nghyfraith yn ei wneud, roeddem yn gwneud rhai rhithwelediadau ynghylch y tueddiadau a osodwyd ar gyfer 2010 yn ardal y Rhyngrwyd. Yn achos y cyfrwng geo-ofodol, mae'r sefyllfa'n fwy sefydlog (heb ddweud yn ddiflas), mae llawer yn hyn eisoes wedi'i ddweud yn y tymor canolig ...

Mae'r 5 yn nodi mater

Annwyl ffrindiau, byddwn wedi hoffi rhyddhau cerdd o'r rhai sy'n troi fy hiraeth, ond bydd yn ddiwrnod arall. Am nawr yn mwynhau gwyliau a gostiodd gyrraedd, dyma rai manylion arwynebol. Cafodd fy merch ei chwrs cyntaf i reidio beic heb deiars cymorth ... ac roeddwn i yno. Treuliodd fy mab hanner diwrnod yn gwneud ...

ArcGumentos dim byd gofodol

Ond y tro cyntaf i mi eich gweld chi cefais yr argraff bod cynllwynio eich steiliau allan o fy lefel, efallai oherwydd bod y fersiwn gyntaf honno y gwnaethon nhw ei dangos i mi wedi'i haddasu'n glir iawn i'ch chwaeth; Roeddwn i hyd yn oed yn meddwl ei fod yn geopdf o'r dyddiau hynny. Yna mi wnes i ddrysu gyda rgb sylfaenol ...

Cymhariaeth o feddalwedd GIS ar gyfer arolygu

Pwy na fyddai eisiau cael tabl sy'n cymharu gwahanol fathau o feddalwedd GIS â swyddogaethau ar gyfer arolygu er mwyn gwneud penderfyniad ar y pryniant. Wel, mae'r fath beth yn bodoli yn Point of Beginning, gan gynnwys gweithgynhyrchwyr o ddefnydd poblogaidd fel AutoDesk, ESRI, Mapinfo, Intergraph, yn ogystal â gweithgynhyrchwyr offer fel Topcom, Leica a ...

TopoCAD, yn fwy na Topo, yn fwy na CAD

Mae TopoCAD yn ddatrysiad sylfaenol ond cynhwysfawr ar gyfer arolygu, lluniadu CAD, a dylunio peirianneg; er ei fod yn gwneud mwy na hynny mewn esblygiad sydd wedi mynd ag ef fwy na 15 mlynedd ar ôl ei eni yn Sweden. Nawr mae wedi'i wasgaru ledled y byd, mewn 12 iaith a 70 o wledydd, er nad yw'n ymddangos ei fod wedi cyflawni ...

2 Geofumadas da ac eraill ar y hedfan

Yn paratoi i fynd â fy merch at y deintydd, a threulio penwythnos hir, rwy'n gadael rhai cysylltiadau diddorol i chi. Y cyntaf yw dau geofumables diddorol yr wyf yn argymell eu gwylio'n ofalus, ac yna rhywfaint o gynnwys i'r rhai sy'n chwilio am ddarlleniadau iach nos Wener. Blom, Deallusrwydd Gweledol: Mae pictometreg yn gynnyrch diddorol yn ...

O'r gorau o'r 4tas. Jornadas gvSIG ...

Mae llawer yn cytuno mai ymhlith y gorau a gafwyd yn ystod y dyddiau diwethaf oedd y cylchgrawn yn cyfeirio at y digwyddiad, sy'n cynrychioli gwaith gwych nid yn unig o ran cynnwys ond hefyd o ran blas graffig. I'r rhai a'i derbyniodd mewn fformat printiedig, mae'n sicr ei fod yn cynrychioli eitem casglwr amhrisiadwy fel y comics hynny o ...