Mae ESRI yn lansio rhifyn penodol i wneud GIS yn fwy hygyrch i fyfyrwyr prifysgol

esri spainMae Esri yn cynnig myfyrwyr ArcGIS i Fyfyrwyr, rhifyn arbennig sydd â'r datblygiadau diweddaraf a datblygiadau mewn technoleg dadansoddi daearyddol a'i hanelu at fyfyrwyr prifysgol.

Mae'r defnydd parhaus o dechnoleg Esri yn y Prifysgolion ac anghenion ac amodau arbennig y myfyrwyr wedi gwneud Esri yn cael ei roi ar eich cyferArcGIS i Fyfyrwyr, offeryn arbennig sy'n eich galluogi i ddatblygu prosiectau, aseiniadau dosbarth ac ymchwiliadau yn hawdd gyda mapiau, data a gwybodaeth ddaearyddol. Mae'r datrysiad hwn yn hwyluso'r posibilrwydd o rannu gwaith gyda defnyddwyr eraill heb yr angen i ddatblygu a defnyddio'r wybodaeth bresennol trwy osod yr offeryn ar unrhyw gyfrifiadur.

"Mae ArcGIS i Fyfyrwyr yn gynnydd ym mharthynas y myfyriwr gyda'r GIS a'u hastudiaethau, eu pynciau, ac ati. Gyda ArcGIS i Fyfyrwyr ni fydd y myfyrwyr bellach yn gorfod dibynnu ar dimau'r Brifysgol, ond byddant yn gallu gweithio o'u tîm eu hunain. Mae'n gyfle gwych i'r holl fyfyrwyr prifysgol sy'n gweithio gyda GIS, gan y bydd ganddynt fynediad llawer haws i'r dechnoleg hon ",

yn datgan Pedro Rico, sy'n gyfrifol am Addysg Esri Sbaen.

Gall unrhyw fyfyriwr sydd wedi cofrestru mewn Prifysgol gael trwydded flynyddol gan ArcGIS for Desktop Advanced, gyda'i holl estyniadau am bris isel iawn. Yn ogystal, bydd ganddi wybodaeth a deunyddiau ategol, yn ogystal â seminarau am ddim i wneud y gorau o'r defnydd o'r offeryn.

Addysg barhaus i ArcGis i Fyfyrwyr

Ymwybodol o'r angen i fyfyrwyr hyfforddi gystadleuol mewn dadansoddi gwybodaeth ddaearyddol, ESRI yn cynnig deunyddiau cefnogi lluosog ar gyfer hyfforddiant parhaus ynghylch ArcGIS myfyrwyr: canolfan adnoddau, foros, Syniadau ArcGIS, fideos, ac ati

Er mwyn hwyluso mynediad a defnydd o fyfyrwyr i'w harfau, mae Esri'n trefnu a Cylchred Seminarau diwrnodau blynyddol, rhad ac am ddim lle mae'r prif nodweddion newydd ArcGIS bynciau amserol iawn megis GIS cwmwl a datblygu cais symudol yn cael eu cyflwyno. hefyd, seminarau ar-lein, a drefnir gan Esri, hefyd ar gael i bob myfyriwr yn rhad ac am ddim ac yn fisol.

Mwy am dechnoleg ArcGIS

ArcGIS yn system wybodaeth gyflawn sy'n caniatáu i chi greu, dadansoddi, storio a lledaenu data, modelau, mapiau a globau yn 3D, gan eu gwneud yn ar gael i holl ddefnyddwyr yn ôl yr angen. Fel system wybodaeth, ArcGIS yn hygyrch gan gleientiaid n ben-desg, porwyr gwe, a therfynellau symudol sy'n cysylltu â saernïaeth cyfrifiadurol adrannol neu gorfforaethol yn y cwmwl (Cyfrifiadura Cwmwl) gweinyddwyr. Ar gyfer datblygwyr, ArcGIS yn darparu offer sy'n eu galluogi i greu eu ceisiadau eu hunain.

Hefyd, diolch i ArcGIS ar-lein, datrysiad SaaS cyflawn, sy'n caniatáu ichi greu mapiau craff am ddim a'u rhannu â defnyddwyr GIS eraill ledled y byd yn seiliedig ar dechnoleg cwmwl.

Hyfforddiant GIS i bawb

Mae Esri Spain yn cynnig seminarau a chyrsiau hyfforddi wedi'u hanelu at fyfyrwyr entrepreneuraidd Esri, cleientiaid, partneriaid, defnyddwyr a phobl nad ydynt yn ddefnyddwyr. Nod yr hyfforddiant hwn yw darparu'r holl wybodaeth angenrheidiol am Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol i'r cyhoedd a chwmnïau, ynghyd â diweddariadau a chychwyn newydd ym mhensaernïaeth GIS yn y cwmwl, er mwyn iddynt wybod yn uniongyrchol fanteision yr offeryn hwn. .

Am ragor o wybodaeth am Rhaglen Hyfforddi GIS am ddim 2012 e Arysgrifau gallwch chi edrych ar y dudalen we http://www.esri.es/es/eventos/

Am Esri Sbaen

Esri Sbaen Ei genhadaeth yw cyfrannu at ddatblygiad sefydliadau, gan ddarparu cynhyrchion a gwasanaethau arloesol o ansawdd, er mwyn eu helpu i wneud penderfyniadau gwell. Mae gan Esri y profiad a'r adnoddau i ddiwallu anghenion cwsmeriaid mewn sectorau fel Gweinyddiaeth, Addysg, Adnoddau Naturiol, Telathrebu, Cyfleustodau, Amddiffyn, Geomarketio, Cyfleustodau a Thrafnidiaeth.

Am fwy o wybodaeth:

Esri Sbaen Ketchum Pleon

Camino Ballesteros Blanca Ruiz        

Ffôn: 915 594 375 Abla Bennoud

ffordd.ballesteros@esri.es                     Mario Paradinas

Ffôn: 917 883 200

equip.esri@ketchum.es

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.