Dŵr a mapiau. com

aguaymapasMae Esri Sbaen wedi lansio ymgyrch ddiddorol ar gyfer Diwrnod y Byd, gyda chyflwyniad y wefan aguaymapas.com mewn cylchlythyr yr ydym ychydig yn ei drastocio yn yr erthygl hon.

"Ar achlysur Diwrnod y Byd Dŵr o Esri Sbaen, rydym am ddangos sut mae sychder y misoedd diwethaf hyn yn effeithio ar ein hadnoddau dŵr. Credwn y gall gweld y realiti amgylcheddol a'i esblygiad, yn ogystal â phrinder y cronfeydd wrth gefn, ar fap, helpu dinasyddion i ddod yn ymwybodol o'r sefyllfa yr ydym yn byw ynddi a chymryd camau priodol o ran rheoli'r adnodd hwn "
Diego Hidalgo, sy'n gyfrifol am Amgylchedd Esri Sbaen.

Adnabod diddorol gydag achos a ddylai bryderu pob un ohonom. Gyda arwyddair 2012:  Mae'r Byd yn sychedig oherwydd ein bod yn newynog, Ar ôl gaeaf sychaf y blynyddoedd diwethaf 70, aguaymapas.com rydym yn cynnig cyfres o fapiau a ddatblygwyd yn arbennig i ddangos y sefyllfa bresennol yn Sbaen, gyda'r nod o ein helpu i ddod yn ymwybodol o'r realiti a'r angen i'w reoli'n iawn.

Mae'r ffynonellau a ddefnyddiwyd i ymhelaethu ar y map dŵr, aguaymapas.com, yn dod o ddata cyhoeddus Asiantaeth y Wladwriaeth Meteoroleg, Bwletin Hydrolegol a gyhoeddwyd gan y Weinyddiaeth Amaethyddiaeth, Bwyd a'r Amgylchedd ac Embalses.net.

Mae'r map yn cynnig nifer o themâu gwahaniaethol: Cronfeydd Dŵr; Glaw gaeaf; Cyfanswm glawiad; Dadansoddiad o Aridity yn y blynyddoedd diwethaf 70;Poblogaethau tyfiant Sbaen y Yfed dŵr

 

Cronfeydd Dŵr

aguaymapasAr y map gallwn ni weld y Cronfeydd Dŵr, lle dadansoddir sefyllfa bresennol cronfeydd Sbaen.

Mae'r map yn cynnwys dosbarthiad y cronfeydd dŵr yn seiliedig ar gyfaint y dŵr y maent yn ei storio ar hyn o bryd, cymhariaeth o'r sefyllfa bresennol mewn perthynas â 2011 a'r cyfartaledd a gafwyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ynghyd â gwybodaeth am gynhwysedd storio'r cronfeydd dŵr.

Ymhlith y data y gallwn ei gael o'r map, gallwn weld bod y cronfeydd dŵr ar lefelau isel iawn mewn ardaloedd llaith fel Galicia, Mynyddoedd Cantabriaidd neu Pyreneau'r Gorllewin. Tra yng nghronfeydd dŵr Extremadura neu yn Nyffryn Guadalquivir, mae'r cronfeydd dŵr yn 70% o'u capasiti.

Mae'r data wedi'i dynnu o'r Bwletin Hydrolegol a gyhoeddwyd gan y Weinyddiaeth Amaeth, Bwyd a'r Amgylchedd.

Esblygiad Dyfroedd y Gaeaf yn ystod y deuddeng mlynedd ddiwethaf

aguaymapasMae'r map yn cynnwys esblygiad glawiad cronedig yn ystod misoedd mis Chwefror rhwng y blynyddoedd 2000 a 2012 gyda data gan Asiantaeth Meteoroleg y Wladwriaeth.

Yn y map, gallwn ddod o hyd i'r data canlynol: yr uchafswm a gafodd eu disgyn yn ystod mis Chwefror o 2012 fu'r isaf o'r blynyddoedd diwethaf. Mewn ardaloedd nodweddiadol llaith fel Galicia neu mewn ardaloedd mynydd uchel lle mae eira'n cronni (Pyrenees) yn arferol ar hyn o bryd, mae glawiad wedi bod yn anarferol.

Mae'r map yn cynnwys delwedd raster sy'n adlewyrchu lliwiau graddol dosbarthiad glawiad yn Sbaen a'i esblygiad tymhorol.

Evolution Cyfanswm Gwresiad Blynyddol gan 1921

Yn y map, gallwn arsylwi ar ddadansoddiad o glawiad cronedig yn ystod blwyddyn gyntaf pob degawd o 1921, gyda data a gafwyd gan yr Asiantaeth Meteoroleg y Wladwriaeth.

Er bod y glawiad yn y tueddiad mwy neu lai cylchol yn y blynyddoedd dadansoddedig, gellir ei weld fel yn nhrydedd deheuol y penrhyn mae olyniaeth y blynyddoedd sych yn gynyddol gyffredin.

Mae'r map yn cynnwys delwedd raster sy'n dadansoddi dosbarthiad dywyddiad trwy gydol daearyddiaeth Sbaen trwy liwiau graddol a siart atgynhyrchu sy'n caniatáu nodi cofnodion glaw yn y cerrig milltir 10 a ddadansoddir.

Dadansoddiad o Aridity yn Sbaen yn y blynyddoedd 70 diwethaf

aguaymapasYn y map, gallwn ni arsylwi ar ddadansoddiad anhwylderau hinsawdd yn Sbaen rhwng 1931 a 2011. Mae hyn yn caniatáu cael data ar y broses o ollwng dŵr yn y pridd a lleithder yn yr awyr (anialwch). Mae'r data wedi'i gael gan yr Asiantaeth Meteoroleg y Wladwriaeth.

Mae'r data a gafwyd yn dangos, ac eithrio Cymuned Ymreolaethol Galicia, bod gwerthoedd anhyblygrwydd yn gynyddol fwy amlwg.

Mae'n sefyll allan gan fod y stribed o ardaloedd â lefelau lleithder uwch wedi gostwng yn y degawdau diwethaf, sy'n dangos y broses o anialwch yn y Penrhyn.

Mae'r cyfrifiad yn dibynnu ar y berthynas rhwng dyfodiad a thymheredd. Y dull a ddefnyddiwyd i'w gyfrifo oedd mynegai arhygedd Knoche (Ik): Ik = n * P / (100 * (T + 10)).

Poblogau tyfu yn Sbaen

aguaymapasMae'r map gwybodaeth hon yn dangos rhai trefi yn Sbaen a gafodd eu toddi gan y dyfroedd oherwydd adeiladu cronfa ddŵr neu gronfa ddŵr. Mae'r data wedi'i gael gan Embalses.net.

Ar gyfer y map hwn, mae cyflwyniad wedi'i ddylunio gan ddefnyddio ArcGIS Explorer Online, a ddatblygwyd yn rhyngweithiol iawn Microsoft Silverlight.

 

 

Rydym yn meddwl bod ymdrech ddiddorol o welededd o'r hyn y gellir ei wneud gyda thechnolegau perchnogol a thrwy ychwanegu at ymwybyddiaeth o faterion o ddiddordeb byd-eang.

 

Ewch i Aguaymapas.com

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.