Materion Microstation 8.5 yn Windows 7

Rhaid i'r rhai sy'n gobeithio defnyddio Microstation 8.5 heddiw droi at Windows XP ar beiriannau rhithwir oherwydd anghydnawsedd â Windows 7, yn waeth o lawer ar 64 darn. Maen nhw'n sôn am y problem gyda'r golygydd testun, y soniais amdano eisoes o'r blaen sut i'w ddatrys ac maent hefyd yn cyfeirio at y rheolwr delwedd a'r cysylltiad ODBC. Dewch i ni weld sut mae'r materion hyn yn cael eu datrys.

Problem gyda'r Rheolwr Raster.

Nid yw'n fater o drafodaeth pam mae pobl yn parhau i ddefnyddio'r fersiwn hon 10 mlynedd yn ddiweddarach. Y gwir yw bod Microstation V8 o 2004 i gyd yn arloesi. Roedd pobl wrth eu bodd â'r fersiwn hon am y potensial ar ôl dioddef dros y blynyddoedd gyda dgn a oedd yn dal i fod yn 16-did. Nawr roeddwn i'n gallu darllen a golygu ffeil dwg / dxf AutoCAD 2006 yn frodorol, arbed hanesyddol integredig, gadael yr iaith MDL boenus o'r neilltu, mabwysiadu Visual Basic for Applications (VBA) ac wrth gwrs, manteisio ar botensial dgn v8 a oedd eisoes Nid oedd yn gyfyngedig i 64 lefel na maint y gwrthrychau.

Er gwaethaf yr uchod, roedd datblygiad yr offeryn yn dal i fod ar Clipper, gyda rhyngwyneb graffigol cyfyngedig wrth drin tryloywderau ac wrth ryngweithio'r cyrchwr, gwnaeth fath o adnewyddiad ar ffurf delwedd a ddychwelodd y gwrthrych mewn tôn ddu. Ond y tu allan i'r pethau hyn, gallai cael ei amgylchedd ei hun nad oedd yn gymesur â chof RAM y cyfrifiadur, mewn ffordd drawiadol, drin llawer iawn o ddata yn effeithlon.

Addawodd Bentley ryddhau fersiwn "wirioneddol windows", gan addo peidio â niweidio potensial. Felly, yn 2006 ymddangosodd y gyfres XM, er yn rhyfedd iawn roedd pobl yn meddwl tybed pam y cafodd ei hysbysebu gyda neges "peidio â bod y diweddaraf, a'n bod ni'n disgwyl rhywbeth arall." Nid tan ychydig o flynyddoedd ar ôl i'r V8i ymddangos, a ddaeth â phopeth y mae Bentley bellach yn ei ecsbloetio o dan y cysyniad o i-model.

Wrth gwrs mae'r fersiwn honno wedi darfod â'r hyn y gellir ei wneud nawr gyda Bentley Map neu unrhyw fersiwn o Microstation V8i. Ond os adeiladodd rhywun ar VBA ar gyfer y fersiwn honno, ni fydd yn hawdd ei newid os yw'r rhaglen yn diwallu'ch anghenion sylfaenol; llawer llai pe bai'r datblygiad ar fertigol fel yn achos Microstation Geographics, ProjectWise, Geoweb Publisher, neu os oedd yn manteisio ar swyddogaethau'r dgn o'r dyddiad hwnnw fel yr un hanesyddol.

Blah, blah, blah… stori. Dewch i ni weld sut i ddatrys y broblem:

Gan ddychwelyd at fater problem y Rheolwr Raster. Mae popeth yn y newid yn rheolaeth storfa Microstation, a ddiffiniwyd mewn gwahanol newidynnau, gan gynnwys MS_RASTER_CFILE_FOLDER.
Ar gyfer XM Bentley yn integreiddio triniaeth wahanol, ac wrth gwrs mae'r newid mewn lleoliadau ffolder a ddaw ar ôl Windows XP yn ei gwneud hi'n amhosibl cyrraedd y storfa ... llawer mwy gyda 64 darn lle mae'r hawliau'n fwy cymhleth mewn rhai ffolderau. Ond mae'r swyddogaeth yn bodoli oherwydd nad yw'n digwydd gyda ffeiliau cyntefig fel jpg, dim ond gyda ffeiliau cywasgedig y mae'n digwydd, fel .ecw .hmr neu .tiff.
Y ffordd hawsaf o ddatrys y broblem yw copïo'r ffeil hrfecwfile.dll, a ddatrys hyn yn y profion cyntaf a wnaethom o Microstation XM.

Felly, yr hyn sy'n ofynnol yw chwilio'r Internet Microstation XM, ei osod, a chwilio am y ffeil hon. Yna caiff ei ddisodli yn y lleoliad lle mae'r ffeiliau cyffredin yn:

C: \ Files Files (x86) \ Common Files \ Bentley Shared \ RasterFileFormats \ ECW \ hrfecwfile.dll

Gyda hyn, gellir eu galw'n atodi, ond mae llusgo a gollwng yn hongian. I ddatrys hyn, mae'n rhaid i chi analluogi'r themâu gweledol yng nghyfansoddiad y bwrdd gwaith.

Problem gyda'r gyrrwr ODBC ar gyfer Microsoft Acess mewn darnau 64

Yn achos defnyddwyr Microstation Geographics, roedd yn gadarn iawn i gysylltu â chronfa ddata trwy Gyrrwr Oracle, Microsoft Acess trwy ODBC. Er bod Daearyddiaeth wedi darfod o ran Map Bentley, mae'n dal i gael ei ddefnyddio gan lawer o brosiectau, i'r graddau nad yw'n rhyfedd gweld hyd yn oed mewn datblygiadau Be Inspired gan ddefnyddio'r swyddogaethau hyn.

Y broblem i'r rhai nad ydynt fel arfer yn darllen, yw na all Windows 7 ar ddarnau 64 wneud cysylltiad ODBC ar gyfer Acess neu Excel.

Os ydym yn cael mynediad at gysylltiad ODBC mewn ffordd draddodiadol:

Hafan / panel rheoli / offer gweinyddol / System ac offer diogelwch / gweinyddol / ffynonellau data ODBC

ffenestri microstation 7

Gallwch weld mai dim ond gyrwyr SQL Server y gellir eu hychwanegu. Ond mae hyn oherwydd mai'r dewis arall cyntaf yw rhedeg hwn o 32 darn, felly nid yw'r caniatâd gweinyddwr wedi'i alluogi yn ffeil Odbcad32.exe yn y cyfeiriad

C: \ Windows \ System32

Yn ddamcaniaethol gallech weithredu'r eiddo ar y botwm cywir ac addasu'r hawliau gweithredu fel gweinyddwr, ond mewn rhai achosion na allech ei ganiatáu, fel bod,

Yr hyn a wnawn yw edrych am yr un gorchymyn ond o dan yr amgylchedd darnau 64, yn y llwybr:

C: \ Windows \ SysWOW64

Yma rydym yn edrych am y gorchymyn Odbcad32.exe. Ac yn wir, pan fyddwn ni'n gweithredu'r gorchymyn rydyn ni'n gweld yr holl opsiynau rydyn ni'n eu disgwyl.

ffenestri ffenestri 64

15 Yn ymateb i "Microstation 8.5 Problemau yn Windows 7"

 1. Tri opsiwn:

  -Rydych chi'n rhedeg Microstation (nid daearyddiaeth)
  - Mae'r ffeil .ucf wedi'i ffurfweddu'n anghywir
  - Mae daearyddiaeth wedi'i osod yn anghywir. Dylech ei ailosod.

 2. Mae gen i broblem rhyfedd, wrth ymddangos y prosiect opsiynau geograffig y rhaglen, nid yw'n ymddangos yn y brif ddewislen, i allu llwytho'r dewin, ond nid yn aperce .. Rwyf am i ryw awgrym gael ei seilio ar y broblem honno.

 3. Mae'n rhyfedd.
  Mae'n ymddangos bod gan y peiriant hwn rywbeth rhyfedd yn benodol. Fel petai'r cais odbc wedi'i ddifrodi neu ddim yn gydnaws.
  Efallai y byddai'n dda i ddiystyru ac ailosod Microstation a Geographics, efallai na fyddai'r gyrwyr cysylltiad wedi eu gosod yn llwyr.

 4. ac i holl arwyddion y cyfeiriad a roddodd y se i mi eisoes ac rwyf eisoes wedi'i osod mewn cyfrifiaduron eraill i ddweud nid mewn llawer, ond yn y llall hwn mae'n rhoi'r neges honno i mi: Datganiad CYSYLLTU Aflwyddiannus ac yna'n fy nhaflu: Methodd cyswllt defnyddiwr newydd

 5. mae'r neges yn cael ei daflu pan fyddaf yn ei agor ac rwy'n ceisio gwneud y dewin ar gyfer y prosiect lleol ac mae'n daflu'r un neges i mi eto

 6. anfonir y neges ar ôl i mi agor y ddaearyddiaeth, ac yr wyf am wneud dewin y prosiect lleol ac anfon yr un neges ataf eto

 7. Wow yn dda, er na allaf brofi oherwydd bod fy peiriant gyda windows7 wedi chwistrellu fel Sbaen ddydd Sul.
  ond byddaf yn rhoi cynnig arno ar beiriant arall, nawr byddai'n rhaid iddo wneud â windows8 beth am ...

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.