Beth sy'n Newydd yn AutoCAD, ArcGIS a Global Mapper

Plugin ArcGIS ar gyfer AutoCAD

Mae ESRI wedi lansio offeryn i ddelweddu data ArcGIS o AutoCAD, sy'n hongian fel tab newydd ar y Rhuban ac nid oes angen trwydded ArcGIS neu raglen wedi'i osod arno.

Mae'n gweithio gyda fersiynau AutoCAD 2010 i AutoCAD 2012, nid ydyn nhw wedi dweud unrhyw beth am AutoCAD 2013. Ar gyfer fersiynau 2009 neu'n gynharach, mae angen Pecyn Gwasanaeth 200 Adeiladu 1.

rhuban-tab-lg

Peidiwch â chynhyrfu gormod, gan nad yw'n darllen haenau safonol fel WMS, WFS, heb sôn am Geodatabase MXD neu ESRI. Yr hyn y mae'n ei ddarllen yw data a wasanaethir trwy ArcGIS Server, p'un a yw ar wasanaeth rhwydwaith lleol, y Rhyngrwyd, a hefyd haenau ar-lein ArcGIS. I'r rhai ohonom sydd wedi bod yn arsylwi ar y pellter rhwng CAD a GIS, rydym yn cydnabod ei fod yn gam pwysig ac yn freuddwyd ddisgwyliedig, gan fod AutoCAD yn rhyngweithio â haenau â thema ArcGIS heb orfod mewnforio na thrawsnewid.

Mae'r swyddogaethau'n sylfaenol, yn llwytho mapiau, yn haenau ar wahân, yn diffodd, yn troi ymlaen, yn gwneud data tablau tryloyw, yn ymholi. Os yw'r gwasanaeth wedi'i ffurfweddu, gellir golygu data tablau a fector o geo-gronfa ddata menter, ond mae'n rhaid diffinio hyn yn y Gweinydd GIS. Mae'n cydnabod tafluniad, o ffeil .prj ac o'r un y gellir ei diffinio yn AutoCAD. Gellir neilltuo priodoleddau hefyd i ddata CAD a bydd yswiriant gyda lisp yn gallu rhyngweithio mwy.

autocad arcgis

Yn benodol, er ei fod yn sylfaenol, mae'n ymddangos fel ymgais dda, oherwydd o'r blaen, oni bai eich bod chi'n defnyddio AutoCAD Map neu Civil3D, roedd yn rhaid i chi drosi'r data fector i fformat dwg a cholli'r rhai tablau. 

Ac oherwydd ei fod yn rhad ac am ddim, nid yw'n ddrwg.

Lawrlwytho ArcGIS ar gyfer AutoCAD

 

 

Beth fydd Global Mapper 14 yn ei gyflwyno

Yng nghanol mis Medi bydd fersiwn 14 o Global Mapper yn cael ei lansio, dim ond blwyddyn ar ôl i'r fersiwn 13 ddod allan ohono buom yn siarad ar y pryd.

mapiwr byd-eang

Yn sicr bydd erthygl fwy penodol, ond yn yr hyn yr ydym wedi datgelu'r fersiwn Beta sydd ar gael i'w lawrlwytho, dyma'r newydd-deb:

 • Yn Global Mapper 13 roeddent wedi cynnwys y gallu i ddarllen Geodatabase ESRI. Nawr gellir golygu ESRI ArcSDE a'r ffeiliau ESRI a Geo-gronfeydd Data Personol sydd eisoes yn gonfensiynol bron yn frodorol. Gellir gwneud yr un peth â chronfeydd data MySQL, Oracle Spatial, a PostGIS.
 • Ar lefel ymarferoldeb gorchymyn, gwnaed nifer dda o addasiadau fel bod botwm cyd-destunol yn cael ei arddangos gyda mynediad at arferion cyffredin neu yn gysylltiedig â'r hyn a wneir.
 • Wrth gynhyrchu modelau tir digidol, sydd wedi bod yn fwyaf ymarferol, mae rheolaeth bwydlenni wedi gwella ar gyfer creu llinellau cyfuchlin, cyfuniad o arwynebau, cynhyrchu basnau ac offer eraill.
 • Ychwanegwyd hefyd y gallu i gyfrifo'r cyfaint rhwng dwy arwynebedd tir a hefyd llinellau ymyl er mwyn delim arwyneb.
 • Cefnogaeth i Wasanaethau Nodwedd Gwe (WFS) ar lefel cleient. 
 • Gellir ei allforio i CADRG / CIB, ASRP / ADRG, a Garmin JNX ffeiliau
 • Gellir gwneud chwiliadau ar wahân yn ôl haen
 • Erbyn hyn mae'n bosibl cyflawni gweithrediadau sylfaenol nad oes gan raglenni GIS fel arfer, megis cylchdroi am ddim, heb orfod diffinio paramedrau ond ar y hedfan fel sy'n cael ei wneud yn CAD. Hefyd torrwch bolygonau lluosog o linell, math Trimio, does dim ots nad ydyn nhw'n cael eu torri ar yr un awyren.
 • Gellir gwneud y copi copi fel yn Manifold, dewis yr hyn yr ydych ei eisiau, dod o hyd i'r haen darged, ei gwneud yn bastio a mynd.
 • Bydd yn rhaid i ni weld beth yw hyn, ond maent yn siarad am gyfrifo cost gwerthu data, yn seiliedig ar faes allforio a phenderfyniad diffiniedig.
 • Ac wrth gwrs, disgwylir y bydd llawer o fformatau newydd yn dod, yn yr hyn y mae Global Mapper bron yn anorchfygol, rhagamcanion newydd a datums.

O'r fan hon gallwch lawrlwytho'r fersiwn beta, sydd wedi'i gosod fel fersiwn cyfochrog heb effeithio ar un cynharach yr ydym wedi'i osod.
32-bit: http://www.globalmapper.com/downloads/global_mapper14_setup.exe
64-bit: http://www.globalmapper.com/downloads/global_mapper14_setup_64bit.exe

5 Yn ymateb i "Beth sy'n Newydd yn AutoCAD, ArcGIS, a Global Mapper"

 1. Helo, mor flin, mae gennych rywfaint o gwrs neu lawlyfr Arcgis ar gyfer AurtoCad 2010-2012 ers i mi ei lawrlwytho a'i osod ond nid wyf yn gwybod sut i'w ddefnyddio. Gobeithio y gallwch chi fy helpu ffrind g!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.