Geobide, ED50 ac ETRS89 Cydlynu Trawsnewid System

Cymryd y cyfle i ddilyn ymlaen Potensial yr Ystafell Geobide, fe welwn yr opsiynau i drawsnewid rhwng Systemau Cyfeirio. Diddorol ar gyfer y rhai y mae'n rhaid iddynt drawsnewid rhwng gwahanol Datwm yn yr achos hwn byddwn yn gweld sut i wneud hynny gyda systemau ED50 a ETRS89 bron yr un achos yn America Ladin rhwng NAD27 a WGS84.

ED50 a ETRS89 geobide

Ydy'r data'n cael ei symud?

Nid yw hyn yn wir o Google Earth, lle mae mwy o drawsnewidiadau yn cael eu gwneud, mae'r delweddau'n cael eu dadleoli, rhywbeth sydd gallwch chi wirio yn y gorgyffwrdd rhwng gwahanol gymeriadau; Fodd bynnag, mewn llawer o wledydd, taleithiau neu gymunedau ymreolaethol, mae sefydliadau cyhoeddus wedi rhoi georeference manwl gywir i GoogleEarth, gyda'r anfantais bod GoogleEarth yn defnyddio WGS84 fel Datwm generig, felly mae angen trawsnewid data mewn system arall. Mae'r trawsnewidiad yn dibynnu'n gyntaf oll ar ei ddiffiniad ei hun ond hefyd ar yr ardal yr ydym yn ei chael ein hunain ynddo. Dyna pam nad yw systemau generig yn darparu'r paramedrau arbennig ar gyfer pob parth.

Cymerwch fel enghraifft y trawsnewidiad ED50-30N (EPSG: 23030) i ETRS89-30N (EPSG: 25830) ar gyfer Navarra, ac ar gyfer Sbaen. Mae gan ddiffiniad generig y trawsnewidiad gywirdeb gwahanol yn dibynnu ar yr ardal y mae'n cael ei chymhwyso ynddo. Am y rheswm hwn, mae yna rai paramedrau ychwanegol, nad ydyn nhw'n mynd yn y diffiniad generig ac sydd yn Navarra er enghraifft yn rhai ond yn Asturias efallai bod ganddyn nhw werthoedd gwahanol eraill.

Os edrychwn ar y ddelwedd uchod wedi'i chipio o Geomap, gwelwn fap gyda dwy haen (orthoffoto a pharsel) wedi'i symud yn gymharol â'i gilydd. Mae'n ganlyniad i daflunio Cadastre Navarra yn ED-50N ar y hedfan haen GoogleMaps yn WGS84 ac mae'r dadleoli canlyniadol yn gysylltiedig â'r broblem a ddisgrifir yn y paragraff blaenorol.

Mae tiwtorial Geobide diweddar, yr ydym yn gwneud yr erthygl hon ohono bellach yn cyhoeddi o leiaf 4 dull i'w drwsio. Gyda Geobide, mae bellach yn bosibl nodi'r trawsnewidiad datwm ar gyfer trawsnewid rhwng Systemau Cydlynu mewn pedair ffordd wahanol:

  1. Trawsnewid generig:ED50 a ETRS89 geobide

Mae'r opsiwn hwn yn defnyddio'r trawsnewid generig heb baramedrau gofodol, ac mae'n y lleiaf cywir. Ar gyfer Navarra, er enghraifft, mae camgymeriad o ED50 i ETRS89 yn cael gwall o ~ 100-200m yn x ac y. (Cofio nad yw hyn yn NID yn effeithio ar systemau cydlynu gyda'r un datwm).

Eithaf tebyg yn achos NAD27 gyda WGS84 cerdded a mesuryddion 202 gogledd a'r metr 6 dwyrain yn y newidiadau ardal ganolog wrth i chi newid y lledred, er mai dim ond arwyddocaol yn y lledred mae'n dod o Ecuador tra mae'r hyd yn prin yn dod o'r dwyrain ffug.  

  1. Trawsnewid gan ddefnyddio grid NTv2:

Mae'r opsiwn hwn yn defnyddio grid gyda gwerthoedd i gywiro'r trawsnewidiad trwy gydosodiad llinol. Mae'r opsiwn hwn yn fwy manwl na'r dull cyntaf ac mae wedi'i fabwysiadu gan yr IGN. Yn union, wrth gwrs, os oes gennym grid ar gyfer ein hardal waith.

Mae ceisiadau Geobide Maent bellach yn cynnig y ddau grid a ddarperir gan yr IGN ar gyfer Sbaen, sy'n cwmpasu'r Penrhyn a'r Ynysoedd Balearaidd, ac a gyhoeddwyd yn 2003 a 2009. Gall y defnyddiwr ddewis y grid i'w ddefnyddio yn hawdd.

ED50 a ETRS89 geobide

Ar y Rhyngrwyd gallwch ddod o hyd i lawer o gridiau, hyd yn oed ledled y byd, ond yn ôl maint nid ydynt ar gael yn awtomatig yn y lawrlwythiadau cais Geobide.

  1. Trawsnewid Molodensky (dull y paramedrau 3):

Defnyddiwch werthoedd gwrthbwyso 3 ar y tarddiad rhwng elfennau ellipsoid. Mewn ceisiadau, cynorthwy-ydd cyn-ffurfweddu a argymhellir gan IGN ar gyfer Sbaen.

ED50 a ETRS89 geobide


  1. Bursa-Wolf Transformation (7-parameters dull)

Mae'r trawsnewid hwn yn defnyddio gwerthoedd 7 i drawsnewid rhwng elfennau elip. Y paramedrau i'w cofnodi yw: Disodli (Dx, Dy, Dz), Cylchdroi (Rx, Ry, Rz) a ffactor Graddfa (μ)

Yn y ceisiadau Geobide 3 cynorthwy-ydd cyn-ffurfweddu a argymhellir gan IGN ar gyfer y parth Gogledd Orllewin, y Canolbarth a Dwyrain y Penrhyn, yn y drefn honno.

ED50 a ETRS89 geobide

Canlyniadau

Gan nad ydych chi'n gallu gweld y canlyniadau, nid ydynt yn amrywio'n fawr rhwng y dulliau 3 diwethaf, ond gyda'r cyntaf. Dyna pam y dylech wybod a oes angen unrhyw un o'r opsiynau datblygedig hyn ar y trawsnewidiad.

Ymhlith y ED50-xxN (EPSG: 230xx) systemau a ETRS89-xxN (EPSG: 258xx) yn ardal o Sbaen ei hun y dylid ei ddefnyddio fel datums / ellipsoids Nid ED50 a ETRS89 / WGS84 yn gyfwerth.

Er enghraifft, os Geomap nid yw'r rhain set ddata uwch, data o Navarra yn ED50-30N (EPSG: 23030) reprojected ar y hedfan ar y data a gynigir gan Google Maps (ellipsoid WGS84) yn symud. I ffitio'n iawn, mae angen i ddefnyddio'r mwyaf manwl gywir trawsnewidiadau sydd eisoes wedi'u hesbonio.

ED50 a ETRS89 geobide

Mae'n ymddangos i mi yn dda iawn bod Geobide yn gwneud ymdrech sylweddol nid yn unig i adael y galluoedd i'w system, ond hefyd i gofnodi'r cwestiwn hwn ychydig mwy o fanylder gan ei fod yn gallu effeithio'n fawr ar ansawdd a manwldeb y gwaith, heblaw ei ddeall yn iawn hefyd. Mae'n ymdrech arall.

Hyd yn hyn, cafodd hyn oll ei integreiddio'n awtomatig yn yr injan, ond fel y dywedwyd wrthym gan ffrindiau Geobide, mae gofynion defnyddwyr wedi eu harwain i'w gwneud yn weladwy yn y ceisiadau fel bod y defnyddiwr yn ymwybodol ohono a hyd yn oed yn newid y ffurfweddiad diofyn, neu roi un arall ar gyfer eich ardal waith eich hun.

Uchder trawsnewid ellipsoidal / geoidal

Yn y fersiwn newydd, mae'r blwch cyfrifo gwahaniaeth uchder ellipsoidal / geoidal hefyd wedi'i newid fel bod y defnyddiwr nawr yn gallu dewis y model geoid i'w ddefnyddio.

ED50 a ETRS89 geobide


Archifau Enwau Ffeil PRJ

ED50 a ETRS89 geobideAc yn olaf, mae newid arall yr wyf yn meddwl yn dda ynddi ymdrech i ryngweithredu gyda safonau OGC neu arferion rhaglenni poblogaidd. Mae'r ffeiliau PRJ y mae Geobide yn eu cynhyrchu yn enwebiad OGC WKT, sy'n gydnabyddedig safonol gan lawer o offer CAD / GIS. Nid felly ar gyfer ceisiadau ESRI, y mae eu PRJ, er eu bod yn cynnwys yr un diffiniad mathemategol â'r rhai safonol, yn enwi'r Systemau Cydlynu yn wahanol.

Er enghraifft:

Yn y cynnwys ffeil PRJ o'r OGC, diffinnir y system ETRS89-30N (EPSG: 25830) gyda'r enw cod "ETRS89 / UTM zone 30N"; y ceisiadau ESRI, yn hytrach, maen nhw'n ei alw "ETRS_1989_UTM_Zone_30N". Os yn ArcGis rydym yn cymysgu haenau gyda PRJs yn y ddau enwebiad bydd y meddalwedd hon yn perfformio'r trawsnewid gofodol hyd yn oed pan fydd diffiniad mathemategol y Systemau Cydlynu yr un fath.

Talu sylw at hyn ystyfnigrwydd, Mae Geobide wedi galluogi opsiwn newydd yn y dewiswr system cyfeirio fel y gall y defnyddiwr nodi a yw'n dymuno System Gydlynu gyda PRJ yn arddull neu arddull EPSG ESRI.

 

http://www.geobide.es/

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.