Cymhariaeth a gwahaniaethau rhwng QGIS a ArcGIS

Mae ffrindiau GISGeography.com wedi gwneud erthygl amhrisiadwy lle maent yn cymharu GQIS gydag ArcGIS, mewn dim llai na phynciau 27.

Mae'n amlwg bod bywyd y ddau blatfform yn abysmal, gan ystyried bod tarddiad QGIS yn mynd yn ôl i 2002, dim ond pan ddaeth y fersiwn sefydlog olaf o ArcView 3x allan ... a oedd eisoes yn cynnwys digon o deithio.

qgis arcgis

Yn ddiau, nid ydym erioed wedi gweld aeddfedrwydd ac obsesiwn byth â'r thema geosodol, fel yr un a brofodd defnyddwyr y ddau ateb hwn. Ar yr un llaw, mae ESRI wedi'i gefnogi gan lwybr preifat cwmni sydd â mwy na 40 o flynyddoedd yn y farchnad, gyda'r teilyngdod o fod yn fodd i boblogaidd y weledigaeth ofodol o safbwynt marchnata a chyhoeddus anhysbys; tra mai QGIS yw'r fenter fwyaf dros dro o fewn y dull GIS, a llwyddodd i fanteisio ar holl botensial y model OpenSource, gan drefnu cymuned sydd â chanllaw nid yn unig o wirfoddoli ond ar lefel broffesiynol uchel.

Yn gyffredinol, mae'r gymhariaeth yn rhoi goleuadau diddorol i ni mewn agweddau fel:

 • 1 Mae gan QGIS ffocws i'w agor i unrhyw fath o ddata.
 • 2 Mae'r ddau yn ceisio symleiddio'r haen gyflwyniad i'r defnyddiwr terfynol, er nad yw QGIS mor syml os ydym o'r farn mai cyfoeth yw'r cyfoeth.
 • 3 Mae'r archwiliad o ddata rhwng Porwr QGIS ac ArcCatalog yn ddiddorol, ond maent yn dod yn fyr cyhyd â'u bod yn dibynnu ar fodolaeth metadata. Mae bob amser yn anodd chwilio ymhlith y data.
 • image4 Mae tablau undebau yn fuoncionales yn y ddau, gyda manteision bach QGSIS.
 • 5 Ailgynllunio a newid system gydlynu. Mae'r ddau yn dderbyniol wrth ymdrin ag amcanestyniad brodorol ac ar yr hedfan, er bod yr ennill wedi bod y QGIS yn llwyddo i ddarllen heb ragdybiaeth ffeil .PRJ heb wallau.
 • 6 Mae'r arsenal enfawr o ddata ar-lein gan ArcGIS Online yn fater sy'n aros i QGIS, gyda'r ategydd OpenLayers yn caniatáu llawer o haenau cefndir ond nid oes llawer mwy.
 • 7 Mae'r QGIS yn uwch na'r geoprocess, ond nid oherwydd nad oes gan ArcMap, ond oherwydd ei fod yn dibynnu ar y math o drwydded sydd ar gael, felly gellir defnyddio'r gwahanol swyddogaeth. Wrth gwrs, ymysg offeryn o'r fath, mae'n bosib colli cyn rhoi cynnig arnyn nhw i gyd, os ydym yn ystyried yr holl arferion daearyddol sydd gan GRASS a SAGA, a hoffem gael dim ond un pecyn.
   • Wrth gwrs, mae hwn yn sefyllfa nad oes raid iddo bellach ei wneud â gallu meddalwedd ond gyda'r model busnes. Gan fod QGIS o drwydded GPL, mae popeth ar gael.
  • 8 Mae byd y ategion yn eang ar y ddau lwyfan. Er bod QGIS yn eang iawn yn hyn o beth, lle mae yna bethau ar gyfer bron i bopeth, y peth anodd yw'r hyn y mae ArcGIS Marektplace yn ei wneud yn hawdd, gan fod atebion i bopeth gyda ffocws arbenigedd yn haws i'w ddarganfod. Wrth gwrs, mae'n rhaid i chi dalu.
    • qgis arcgisEr bod AGIS yn beiriant geoprocessio cadarn, nid oes ganddo'r ystod lawn o offer ESRI arbenigol.
  • 9 Rhagorir ar reoli data Raster gan ArcGIS. Er bod QGIS + GRASS yn cynnig brwydr, mae yna bob amser y mae ArcGIS yn ei gwneud hi'n haws; os nad ar gyfer gwerthoedd ychwanegol, oherwydd anhawster cydweddu cymhlethion mewn perthynas â fersiynau diweddar.
  • 10 Ni ellir cymharu offer Geostatistics ArcGIS. Maent nid yn unig yn weithredol, ond yn addysgol.
  • 11 Gyda data LiDAR, dylai un feddwl, oherwydd er bod rhai yn awgrymu bod ArcGIS wedi mynd dros y bwrdd, mae eraill yn dweud bod ESRI yn meddwl am osod ei fformat synhwyro anghysbell ei hun.

Awgrymaf edrych arno a'i ychwanegu at eich casgliad, gan fod yr erthygl y tu hwnt i ddymuno amddiffyn offeryn (a fyddai'n fwyaf amlwg), yn cymharu tebygrwydd 27 mewn agweddau fel:

 • Dadansoddiad Rhwydwaith
 • Rheoli Llif Gwaith (Adeiladwr Model)
 • Cynhyrchion cartograffig terfynol
 • Symboleg
 • Annotiadau ac arwyddion
 • Awtomeiddio mapiau parhaus
 • Navigation 3D
 • Mapiau animeiddiedig
 • Thematig
 • Argraffiad Uwch
 • Glanhau topolegol
 • Golygu data tabl
 • XY cydlynu a Chodio
 • Trawsnewid mathau o geometreg
 • Dogfennau cymorth

Yn fyr, mae'n waith anhygoel sydd wedi arwain at yr erthygl hon. Mewn sawl ffordd, mae'n sicr y bydd angen mwy o ddyfnder, a dim ond pwy sydd wedi defnyddio holl weithrediadau ArcGIS a phethau'r ategolion QGIS sy'n unig. Fodd bynnag, mae rhywbeth yn foddhaol:

Dydyn ni erioed wedi gweld frwydr epig mewn meddalwedd GIS fel yr un rydyn ni nawr yn ei weld.

I ddarllen yr erthygl lawn, gweler y ddolen.

Gyda llaw, yr wyf yn awgrymu ichi ddilyn y cyfrif @GisGeography, y bydd yn rhaid inni ychwanegu ato Top40 Geospatial Twitter.

Ateb 2 i "Cymhariaeth a gwahaniaethau rhwng QGIS ac ArcGIS"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.