Cymhariaeth a gwahaniaethau rhwng QGIS ac ArcGIS

Mae ffrindiau GISGeography.com wedi gwneud erthygl amhrisiadwy lle maent yn cymharu GQIS gydag ArcGIS, mewn dim llai na phynciau 27.

Mae'n amlwg bod bywyd y ddau blatfform yn ffiaidd, gan ystyried bod tarddiad QGIS yn mynd yn ôl i 2002, pan ddaeth y fersiwn sefydlog olaf o ArcView 3x allan ... a oedd eisoes yn cynnwys digon o deithio.

qgis arcgis

Heb os, nid ydym erioed wedi gweld aeddfedrwydd ac obsesiwn y mater Geo-ofodol fel yr un a brofwyd gan ddefnyddwyr y ddau ddatrysiad hyn. Ar y naill law, cefnogodd ESRI gan daflwybr preifat cwmni gyda mwy na 40 mlynedd yn y farchnad, gyda'r teilyngdod o fod y cyfrwng a ddaeth i boblogeiddio'r weledigaeth ofodol o safbwynt cyhoeddus marchnata ac anarbenigol; tra mai QGIS yw'r fenter fwyaf dros dro yn y dull GIS, a lwyddodd i fanteisio ar holl botensial y model OpenSource, gan drefnu cymuned sy'n cael ei harwain nid yn unig gan wirfoddolwyr ond hefyd ar lefel broffesiynol uchel.

 

Yn gyffredinol, mae'r gymhariaeth yn rhoi goleuadau diddorol i ni mewn agweddau fel:

 • 1. Mae gan QGIS ddull o fod yn agored i unrhyw fath o ddata.
 • 2. Mae'r ddau yn ceisio symleiddio'r haen gyflwyno ar gyfer y defnyddiwr terfynol, ond gyda QGIS nid yw mor syml os ydym o'r farn mai'r cyfoeth yw'r ategion.
 • 3. Mae'r archwiliad data rhwng Porwr QGIS ac ArcCatalog yn ddiddorol, ond maent yn brin cyn belled â'u bod yn dibynnu ar fodolaeth metadata. Mae bob amser yn anodd chwilio trwy'r data.
 • image4. Mae tablau ymuno yn weithredol yn y ddau, gyda manteision QGSIS bach.
 • 5. System gydlynu ail-lunio a newid. Mae'r ddau yn dderbyniol i drin tafluniad brodorol ac ar hedfan, er mai'r enillion oedd bod QGIS o'r diwedd wedi llwyddo i ddarllen amcanestyniad o ffeil .PRJ heb wallau.
 • 6. Mae'r arsenal helaeth o ddata ar-lein yn ArcGIS Online yn fater sydd ar ddod i QGIS sydd, gyda'r ategyn OpenLayers, yn caniatáu llawer o haenau cefndir ond nid oes llawer arall.
 • 7. Mae QGIS yn rhagori ar y geoprocess, ond nid oherwydd nad oes gan ArcMap, ond oherwydd ei fod yn dibynnu ar y math o drwydded sydd ar gael, fel y gellir defnyddio'r gwahanol swyddogaethau. Wrth gwrs, ymhlith cymaint o offer mae'n bosibl mynd ar goll cyn rhoi cynnig arnyn nhw i gyd, os ydyn ni'n ystyried yr holl arferion geoprocessing sydd gan GRASS a SAGA, yr hoffem ni gael un pecyn ohonyn nhw.
   • Wrth gwrs, mae hon yn sefyllfa nad oes a wnelo bellach â gallu meddalwedd ond â'r model busnes. Gan fod QGIS o dan y drwydded GPL, mae popeth ar gael.
  • 8. Mae byd yr ategion yn eang ar y ddau blatfform. Er bod QGIS yn eang iawn yn hyn o beth, lle mae ategion ar gyfer bron popeth, y peth anodd yw'r hyn y mae ArcGIS Marektplace yn ei gwneud yn hawdd, gan fod atebion ar gyfer popeth sydd â dull arbenigo yn haws ei ddarganfod. Wrth gwrs, mae'n rhaid i chi dalu.
    • qgis arcgisEr bod AGIS yn beiriant geoprocessio cadarn, nid oes ganddo'r ystod lawn o offer ESRI arbenigol.
  • 9. Mae ArcGIS yn rhagori ar reoli data cyflymach. Er bod QGIS + GRASS yn cynnig brwydr, mae rhywbeth ArcGIS bob amser yn ei gwneud hi'n haws i chi; os nad trwy werthoedd ychwanegol, gan anhawster cydnawsedd ategion mewn perthynas â fersiynau diweddar.
  • 10. Ni ellir cymharu offer Geostatistics ArcGIS. Maent nid yn unig yn swyddogaethol, ond yn addysgol.
  • 11. Gyda data LiDAR, dylai rhywun feddwl, oherwydd er bod rhai yn awgrymu bod ArcGIS wedi mynd dros ben llestri, mae eraill yn dweud bod ESRI yn ystyried gorfodi ei fformat synhwyro o bell ei hun.

Awgrymaf edrych arno a'i ychwanegu at eich casgliad, gan fod yr erthygl y tu hwnt i ddymuno amddiffyn offeryn (a fyddai'n fwyaf amlwg), yn cymharu tebygrwydd 27 mewn agweddau fel:

 • Dadansoddiad Rhwydwaith
 • Rheoli Llif Gwaith (Adeiladwr Model)
 • Cynhyrchion cartograffig terfynol
 • Symboleg
 • Annotiadau ac arwyddion
 • Awtomeiddio mapiau parhaus
 • Navigation 3D
 • Mapiau animeiddiedig
 • Thematig
 • Argraffiad Uwch
 • Glanhau topolegol
 • Golygu data tabl
 • XY cydlynu a Chodio
 • Trawsnewid mathau o geometreg
 • Dogfennau cymorth

 

Yn fyr, mae'n waith caled sydd wedi arwain at yr erthygl hon. Ar lawer ystyr mae'n sicr bod angen mwy o ddyfnder arno, sydd ddim ond yn gwybod pwy sydd wedi defnyddio holl swyddogaethau ArcGIS a pherfeddion yr ategion QGIS. Fodd bynnag, mae rhywbeth yn foddhaol:

Dydyn ni erioed wedi gweld frwydr epig mewn meddalwedd GIS fel yr un rydyn ni nawr yn ei weld.

I ddarllen yr erthygl lawn, gweler y ddolen.

Gyda llaw, yr wyf yn awgrymu ichi ddilyn y cyfrif @GisGeography, y bydd yn rhaid inni ychwanegu ato Top40 Geospatial Twitter.

2 Ymatebion i "Cymhariaeth a gwahaniaethau rhwng QGIS ac ArcGIS"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.