Ysbrydoliaeth - Tueddiadau mewn technolegau GIS - diwrnod cyntaf ESRI UC

2005 oedd y tro cyntaf imi fynychu Cynhadledd Defnyddwyr ESRI, bob amser yn yr un lleoliad: Canolfan Confensiwn San Diego, gyda'r baneri mawr yn hongian o fwâu y coridor gwydr hir clir. Yn bwmpio i mewn i Arabiaid barfog gludiog a chotiau gwyn, brunettes o gyfandir Affrica gyda gwên o ŷd sialc a Sbaenaidd ynysig yn gobeithio peidio â cholli allan i fynd â hunlun newydd i'w arddangos ar yr Wyneb.

Tri pheth rwy'n eu cofio yn dda iawn o'r dyddiad hwnnw, y mae 10 mlynedd yn ôl yn eu cylch:

 

1. Mae bywyd yn antur.

chi egeomatesMae pob cam o'n dyddiau yn dod â'i bryderon, ei foddhad a'i ddysgu ei hun. Rwy’n cofio’r dyddiau hynny pan oedd fy ngwaith 80 cilomedr o gartref, neidiodd fy mab â chyffro ac edrych am y bêl pan glywodd fi’n cyrraedd nos Wener, tra bod fy merch, dim ond dwy oed, yn edrych arnaf gyda llygaid mawr yn pendroni pwy oedd yr ewythr hwnnw. diflannodd hynny weddill yr wythnos.

Y flwyddyn arall mae fy mab yn mynd i'r Brifysgol, ac nid yw fy merch yn cymryd mwy o esboniadau na'r wên honno i'm rhybuddio am ofnau nad wyf wedi byw ynddynt eto.

Cymaint yw bywyd cyffrous. Rwy'n cofio mynd i Gynhadledd Defnyddwyr ESRI am y tro cyntaf y flwyddyn honno. Dim ond fy ail daith i'r Unol Daleithiau oedd hi ac roeddem yn mynd trwy argyfwng ofn yn y prosiect yr oeddwn yn rhan ohono. Fe wnaethon nhw dalu i ni ond doedden ni ddim yn gwybod yn union pa fis oedd hi oherwydd ein bod ni wedi cael ein tynnu am fel tri mis ac roedd y darparwr cardiau credyd gyda ni ar y rhestr ar gyfer y Swyddfa Risg Ganolog. Felly un dydd Llun roedd yn rhaid i Raúl roi benthyg 50 pesos i mi i brynu cinio a mynd ar y bws i Tegucigalpa i chwilio am y costau teithio.

Prynhawn y diwrnod wedyn roeddwn i'n bwyta bwyd môr blasus mewn Bwyty piquetero yn yr Embarcadero de San Diego.

2. Mae ysbrydoliaeth ymhlith y bobl.

Mae bod yng nghanol 35,000 o bobl, mewn awditoriwm gyda sgriniau enfawr wedi'u trefnu i weld mewn maint derbyniol yr hyn na welir prin ar lwyfan pell, yn ysbrydoledig. Ond nid oherwydd yr amgylchedd, ond oherwydd y bobl. Gwnaeth gweld Jack Dangermond yn cyflwyno beth yw ei fywyd, a barodd imi newid fy meddwl ynglŷn â'm meini prawf sectyddol rhwng un brand a'r llall, rhwng y perchnogol a'r ffynhonnell agored a oedd prin yn ymddangos yn y blynyddoedd hynny.

Efallai y byddwn yn anghytuno ar lawer o bethau, ond rhaid inni beidio ag anghofio bod cwmnïau o'r maint hwn wedi adeiladu'r farchnad y mae Free Code bellach yn cyd-fynd â'r blwch ar gau. I brofi mai nhw oedd y rhai a ddaeth ag arbenigedd gurws i'r cymhlethdodau, cymhlethdod fy labordy geodesi na allwn prin ei ddeall, i bobl sy'n ei fwynhau'n angerddol yn eu dwylo, rhwng dirmyg y wybodaeth y tu ôl a chymhlethdod agor drysau inni. sy'n byw o'r cyd-destun geo-ofodol.

esriUC

Roedd hi mor ysbrydoledig gweld y pentwr hwnnw o cheles gyda’u manes disheveled, fel wynebau estynedig y Saeson yn Infraestructure Inspired yn Llundain, fel y cylchoedd tywyll o dan lygaid y Diwrnodau Rhydd gvSIG. Eithafol mewn ystumiau, ond wedi'u clonio i'r mesur mewn ysbrydoliaeth am yr hyn maen nhw'n ei wneud, rhwng cymysgeddau o'r cymhleth a'r ymarferol sy'n ymddangos yn rhan o'r un sgript ymddygiadol na allant hyd yn oed fynegi eu hunain.

Mae ei gofio ar hyn o bryd yn rhoi oerfel i mi, gweld yr edmygedd a'r disgwyliad am gymwyseddau arloesi. Mae pob un ohonynt yr un peth, wedi'u hysbrydoli gan Wobr Be y blynyddoedd hynny, a chan Her Europa y mae rhai gvSIG bellach wedi'i hennill. Brenhinol!

Gwelais ef eto un diwrnod gyda'r un dwyster, pan ddaeth Hugo Chavez i'm gwlad i sarhau dynion busnes yng nghanol Sgwâr yr Arlywydd. Gwnaeth bywyd i mi roi'r gorau i gredu ym mron pob un o'r pethau a ddywedodd, nid oherwydd ideoleg ond oherwydd profiad byw. Ond fachgen, cefais fy synnu gan ba mor ysbrydoledig oeddwn i gan ei syniad, dim i'w wneud â gwawdluniau chwyldroadwyr o fy ngwlad a oedd wedi cael eu gadael yn gwisgo capiau gwyrdd ar ffurf Fidel Castro ac yn gwisgo crysau Che Guevara. Roedd y prynhawn hwnnw’n wers mewn amarch tuag at y dde eithafol ac yn gadair ysbrydoledig ar gyfer dynwarediadau’r rhai a gredai eu bod ar yr ochr chwith.

Mae'r ysbrydoliaeth yn y bobl.

3. Y gyfrinach yw gwybod ble mae pethau'n mynd.

Ond os oes un peth rydych chi'n ei ddysgu o fod mewn digwyddiad fel Cynhadledd Defnyddwyr ESRI, mae'n deall i ble mae pethau'n mynd. Yn y cynadleddau hyn ni fyddwch yn dysgu tric newydd, nid oes amser hyd yn oed i ailadrodd cwestiwn yn symud yn araf, llawer llai os ydym o gyd-destun Sbaenaidd y mae'n well gennym ddeall y neges na gwastraffu amser mewn cyfieithiad â bys. Deellir mewn fflach beth fydd yn digwydd yn ystod y ddwy flynedd nesaf, nid yn unig yn y feddalwedd o'n dewis ni, ond mewn patrwm sy'n anghildroadwy ym marchnad y byd.

Pan ddychwelwch i'ch tir eich hun, mae'n bosibl mwynhau'r un gymuned ar ffurf fach; rhwng jôcs homoffobig Raúl, blas rhyfedd Chamaco ar gyfer Rock Crunch, galluoedd cigysol Jorge, llygaid tlws Melissa, geistiau da Manuel, shifft lleuad Wilson, pwffiau gofod Bárcenas. Y byd hwnnw lle mae'n anodd bod o ddifrif a lle nad yw chwerthin arall byth yn brifo. Yno, heb sylweddoli hynny, mae synnwyr cyffredin yn ein harwain i baratoi'r ffordd ar gyfer y tueddiadau a welsom; yn ymwybodol y bydd yr hyn a welir yn yr Unol Daleithiau yn digwydd yma mewn pum mlynedd, y gallai’r hyn a welir yn Sbaen gymryd tair blynedd, ac na allai’r hyn a welwyd ym Munich fyth ddigwydd yma.

esriUC

Ond mae yno lle mae'r pwffs yn gwireddu, gan lanio o fodelau UML astral i gamau sylfaenol y mae llywodraethau trefol yn eu meddiannu. Y rhai na ellir mynd â nhw i GIS tra nad ydyn nhw'n gwneud CAD da, nad ydyn nhw'n poeni llawer am y GML 3D os mai ei agweddau sylfaenol yw brwydro yn erbyn osgoi talu treth o'r tu allan a pheidio â chael eu harogli gymaint â llygredd o'r tu mewn; yno, lle nad ydynt yn gweld fawr o ddiddordeb yn y WFS-T tra mai eu hofn yw y bydd y Llys Cyfrifon Uwch yn codi rhestr o gyfrifoldebau am beidio â chymhwyso'r gwerthoedd stentaidd y cytunwyd arnynt am y pum mlynedd diwethaf.

 

Felly mae'n wir, ni ddylai Cynhadledd Defnyddiwr ESRI beri i ffanatig brand bwysleisio, neu wrthwynebiad i'r Taliban ffynhonnell agored. Mae'n ddigwyddiad i gael eich ysbrydoli gyda meddwl agored, i weld i ble mae pethau'n mynd, copïodd hanner ohonynt o syniadau meddalwedd am ddim, wrth i'r hanner arall ar yr ochr hon gael ei eni yno.

Ac fel y dangosir, rwy'n gadael y fideos 5 o'r gorau yr ydym wedi'i gael yn San Diego heddiw.

 

Fideo Agoriadol

Y GIS o amgylch y byd. 1 rhan

ArcGIS Earth

Teils Map Map

Data Mawr a GeoAnalytics

 

Gweld mwy o Fideos

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.