Yr Ysbrydoliaeth - Tueddiadau mewn technolegau GIS - diwrnod cyntaf ESRI UC

Yn 2005 dyma'r tro cyntaf i mi fynychu Cynhadledd Defnyddwyr yr ESRI, bob amser yn yr un lle: Canolfan Confensiwn San Diego, gyda'r baneri mawr yn hongian o fwâu coridor hir gwydr tryloyw. Yn cyd-daro ag Arabiaid gyda barfau gludiog a chotiau gwyn, tywyll o gyfandir Affrica gyda gwên ar ŷd, sialc a Hispanics ynysig yn gobeithio peidio â gwasgaru i fynd â selfie newydd i ddangos ar yr Wyneb.

Tri pheth rwy'n eu cofio yn dda iawn o'r dyddiad hwnnw, y mae 10 mlynedd yn ôl yn eu cylch:

1. Mae bywyd yn antur.

chi egeomatesMae pob cam o'n dyddiau yn dod â'i bryderon, boddhad a dysgu ei hun. Cofiaf y dyddiau hynny pan oedd fy ngwaith yn 80 milltir o gartref, neidiodd fy mab gyda chyffro a chwilio am y bêl pan glywodd fi yn cyrraedd nos Wener, tra bod fy merch, dwy oed yn unig, yn edrych arnaf gyda llygaid mawr yn meddwl pwy oedd yr ewythr hwnnw a ddiflannodd weddill yr wythnos.

Y flwyddyn arall mae fy mab yn mynd i'r Brifysgol, ac nid yw fy merch yn cymryd mwy o esboniadau na'r wên honno i'm rhybuddio am ofnau nad wyf wedi byw ynddynt eto.

Dyma fywyd cyffrous. Rwy'n cofio i mi fynd i Gynhadledd Defnyddwyr yr ESRI am y tro cyntaf. Dim ond fy ail daith i'r Unol Daleithiau ac roeddem yn mynd drwy argyfwng ofn yn y prosiect yr oeddwn yn rhan ohono. Cawsom ein talu ond nid oeddem yn gwybod yn union pa fis oedd oherwydd eu bod wedi ein tynnu tua thri mis a bod darparwr y cerdyn credyd wedi ein cynnwys ar y rhestr ar gyfer y Ganolfan Risg Ganolog. Felly, un dydd Llun roedd yn rhaid i Raúl roi benthyg 50 pesos i mi i brynu cinio a mynd â'r bws i Tegucigalpa i chwilio am gostau teithio.

Prynhawn y diwrnod wedyn roeddwn i'n bwyta bwyd môr blasus mewn Bwyty piquetero yn yr Embarcadero de San Diego.

2. Mae ysbrydoliaeth ymhlith y bobl.

Mae bod yng nghanol 35,000 o bobl, mewn awditoriwm gyda sgriniau enfawr wedi'u dosbarthu i weld mewn maint derbyniol yr hyn sydd prin i'w weld mewn lleoliad pell, yn ysbrydoledig. Ond nid ar gyfer yr amgylchedd, ond i'r bobl. Wrth weld Jack Dangermond yn cyflwyno ei fywyd, fe wnaeth i mi newid fy meddwl am fy meini prawf sectyddol rhwng un brand ac un arall, rhwng y ffynhonnell berchnogol a'r ffynhonnell agored nad oedd yn amlwg yn y blynyddoedd hynny.

Gallwn anghytuno ar lawer o bethau, ond rhaid inni beidio ag anghofio bod cwmnïau o'r maint hwn wedi adeiladu'r farchnad lle mae'r Cod rhad ac am ddim bellach yn cyd-fynd â'r blwch caeedig. I brofi mai nhw oedd y rhai a ddaeth ag arbenigedd y guru i'r lluoedd, cymhlethdod fy labordy geodesy na allwn prin ei ddeall, pobl sy'n ei fwynhau'n angerddol yn eu dwylo, rhwng dirmyg gwybodaeth y tu ôl a chymhlethdod agor drysau i ni sy'n byw o'r cyd-destun geo-ofodol.

esriUC

Roedd mor ysbrydoledig i weld y pentwr hwnnw o dagrau gyda'u gwallt aneglur, fel wynebau ymestynnol English Infrastructure Inspired yn Llundain, fel rhai cylchoedd dadorchuddiedig y Dyddiau GvSIG Am Ddim. Eithafion mewn safleoedd, ond wedi'u clonio i raddau'r ysbrydoliaeth ar gyfer yr hyn y maent yn ei wneud, rhwng cymysgeddau o'r cymhleth ac ymarferol sy'n ymddangos fel rhan o'r un sgript ymddygiad na allant eu mynegi eu hunain.

Mae cofio hyn yn iawn yn rhoi ias i mi, i weld yr edmygedd a'r disgwyliad am gymwyseddau arloesi. Maent i gyd yr un fath, wedi'u hysbrydoli gan Wobr Be y blynyddoedd hynny, a Her Europa y mae gvSIG wedi ei hennill. Regio!

Gwelais unwaith eto un diwrnod yn yr un dwyster, pan ddaeth Hugo Chavez i'm gwlad i sarhau y dynion busnes yng nghanol y Plaza Arlywyddol. Gwnaeth bywyd i mi roi'r gorau i gredu ym mron yr holl bethau a ddywedodd, nid trwy ideoleg ond yn ôl profiad byw. Ond cefais fy synnu gan yr ysbrydoliaeth yr oedd yn ei syniad, dim i'w wneud â chartwnau chwyldroadwyr yn fy ngwlad a oedd wedi bod yn gwisgo capiau gwyrdd yn arddull Fidel Castro ac yn gwisgo crysau Che Guevara. Roedd y prynhawn hwnnw'n wers amharchus i'r dde eithafol ac yn gadeirydd ysbrydoliaeth ar gyfer efelychiadau'r rhai a oedd yn meddwl eu bod ar y chwith.

Mae'r ysbrydoliaeth yn y bobl.

3. Y gyfrinach yw gwybod ble mae pethau'n mynd.

Ond os oes rhywbeth y gellir ei ddysgu o fod mewn digwyddiad fel Cynhadledd Defnyddwyr yr ESRI, mae'n deall lle mae pethau'n mynd. Nid yw'r cynadleddau hynny yn mynd i ddysgu tric newydd, nid oes hyd yn oed amser ailadrodd cynnig araf, cwestiwn, llawer llai os ydym o gyd-destun Sbaenaidd ei bod yn well gennym ddeall y neges na gwastraffu amser mewn cyfieithiad ar flaenau'ch bysedd. Deallir mewn un llwybr beth fydd yn digwydd yn y ddwy flynedd nesaf, nid yn unig ym meddalwedd ein dewis, ond mewn patrwm sy'n anghildroadwy ym marchnad y byd.

Wrth ddychwelyd i'w dir ei hun, mae'n bosibl mwynhau'r un gymuned mewn fformat bach; rhwng jôcs homoffobig Raúl, blas rhyfedd y Rock Crunch del Chamaco, y galluoedd cigysol Jorge, llygaid prydferth Melissa, y geist dda o Manuel, y newid yng nghilfa Wilson, pyllau gofod Bárcenas. Y byd hwnnw lle mae'n anodd bod yn ddifrifol a lle nad oes chwerthin arall erioed. Yno, heb sylweddoli hynny, mae synnwyr cyffredin yn ein harwain i baratoi'r ffordd i'r tueddiadau a welsom; yn ymwybodol y bydd yr hyn a welir yn yr Unol Daleithiau yn digwydd yma ymhen pum mlynedd, y gallai'r rhai a welwyd yn Sbaen fod mewn tri, ac na allai'r hyn a welwyd ym Munich byth ddigwydd yma.

esriUC

Ond yno y mae'r ysmygwyr yn dod i'r amlwg, yn cael eu glanio o fodelau UML astral i gamau sylfaenol sy'n meddiannu'r llywodraethau trefol. Y rhai na ellir mynd â hwy i GIS tra nad ydynt yn gwneud CAD da, nad ydynt yn poeni am y GML 3D os yw ei agweddau sylfaenol i ymladd yn erbyn osgoi talu o'r tu allan a pheidio â chael ei eneinio yn y llygredd y tu mewn; yno, lle nad oes llawer o ddiddordeb, maent yn gweld y WFS-T tra eu bod yn ofni y bydd y Superior Court of Accounts yn codi rhestr o gyfrifoldebau am beidio â chymhwyso'r gwerthoedd stentaidd a aseswyd am y pum mlynedd diwethaf.

Felly, amcangyfrifir na ddylai Cynhadledd Defnyddwyr ESRI achosi straen i gefnogwr y brand, nac i wrthwynebu cod rhydd y Taliban. Mae'n ddigwyddiad i'w ysbrydoli gyda meddwl agored, i weld lle mae pethau'n mynd, mae hanner ohonynt wedi copïo syniadau meddalwedd am ddim, fel y cafodd hanner arall yr ochr hon eu geni yno.

Ac fel y dangosir, rwy'n gadael y fideos 5 o'r gorau yr ydym wedi'i gael yn San Diego heddiw.

Fideo Agoriadol

Y GIS o amgylch y byd. 1 rhan

ArcGIS Earth

Teils Map Map

Data Mawr a GeoAnalytics

Gweld mwy o Fideos

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.