Y 2 Ipad, O'n safbwynt

Mae ddoe wedi bod yn ddiwrnod cyffrous iawn i gefnogwyr technolegau Apple, yn bennaf defnyddwyr presennol a darpar dabledi Ipad. Er bod y geiriau allweddol sy'n saturate heddiw mae'r peiriannau chwilio ar y pwnc yn gofyn am feirniadaeth o'r Ipad 2, os dylech chi brynu un eisoes, os gallwch ddiweddaru Ipad 1 a newyddion sydd wedi dod â'r ail genhedlaeth o Ipads; Rydw i eisiau canolbwyntio ar thema fwy dadansoddol o'm canfyddiad ac mae hynny'n cyd-fynd â chwpan blasus o goffi moka gyda hanner owns o amaretto.

Adolygiadau ipad 2

Steve Jobs, yr athrylith y tu ôl i'r Ipad 2

Ddoe Roedd gen i ddiddordeb dilyn y mater, ar ôl chwilio mewn llawer o gyfryngau nad oedd yn mynd y tu hwnt i rybuddio'r rhagdybiaethau, es i Twitter yn y pen draw, lle gallai pob munud weld rhywbeth a oedd yn cael ei gynnig yn y cyflwyniad; roedd y darllediadau byw enwog ond yn mynd â fi i gasglu llyngyr a oedd yn costio i mi fynd allan o'r Netbook. Yn olaf, gwelais yr adolygiadau ffurfiol o'r cyfryngau dylanwadol ac yn y nos y fideo diffiniad uchel a bostiodd Apple ar ei dudalen.

Ar lefel marchnata, yn bennod wych, o'r gollyngiadau o sut y byddai, y disgwyliad, a'r digwyddiad ei hun yn sioe gyfan.

Steve Jobs yw'r athrylith y tu ôl i hyn, er ei fod wedi ymddeol yn ôl ei iechyd fel arweinydd carismataidd y cam newydd hwn o Apple. Nid oes gan y dyn hwnnw lawer o garisma, gallai llawer hyd yn oed yn anfoesegol ei sinigiaeth, ei haerllugrwydd a'i waradwydd o gystadleuwyr; ond mae'n gwneud cystal ac felly'n naturiol ein bod hyd yn oed yn mwynhau'r eiliad.

Mae dyn wedi dangos bod ganddo fwy nag un bywyd, i'w weld yn mynd ar y llwyfan, mae rhywbeth tenau ond gyda'r un synnwyr digrifwch yn glodwiw. Yn sicr mae'n ddyn sydd wedi ennill llawer o feirniadaeth, wedi'i ychwanegu at y rhai y mae'n rhaid iddynt ddod o'i ysgol fel clasur "nerd", Nid yw Pa yn newid llawer gyda'i steil gwisg" angheuol angheuol ". Ond ni all neb wneud llawer i feirniadu un o eiconau Dyffryn Silicon, enghraifft ddiamheuol o'r hyn y mae'n ei olygu i gael dyfeisgarwch a'i wireddu gyda chymaint o arddull. Byddem eisoes yn hoffi bod yn bartneriaid mewn o leiaf un o'u patentau arobryn 230.

Felly, rhwng amlygrwydd Jobs a hygrededd Apple, sydd bellach ym mhob man gyda'i siopau gwyn bach, mae'n ymddangos y bydd yr Ipad 2 yn cael ei dderbyn yn dda.

Potensialau'r Ipad 2

Yn bendant, bydd y tabled yn wych yn 2011. Flwyddyn yn ôl, gadawyd y cartwnau drosodd, gan wneud hwyl am Swyddi yn cyflwyno ei "Iphone 4 yn 1", Maent yn debyg i'w a Cerrig Rosette o'r Aifft, maent yn cwestiynu ei faint, nad oedd ganddo USB, nad oedd ganddo gamera, nad oedd yn cefnogi fflach, beth bynnag.

Ond flwyddyn yn ddiweddarach, gwerthwyd miliynau o bethau 14. Mae'r cystadleuwyr wedi gwneud timau gwell, ond nid oes neb wedi llwyddo i werthu cymaint â nodi tuedd neu ddwyn canran sylweddol. Mae'r rheswm hwn yn arwain at swyddi i ddweud nad ydynt yn gofyn am slot USB i wrthrych mor daclus, bod pen digidol yn ddiangen ... yn anodd ei ddeall ond yn dod o Apple, yn gosod tueddiadau o'r diwedd, yn union fel yr ydym wedi derbyn Itunes fel yr unig borth .

Yn awr, mae fersiwn yn cael ei lansio sydd â phrosesydd y Craidd Duo y mae'n ei gyflwyno, wedi gwneud i lygaid y datblygwyr ddisgleirio. Hyd yn hyn, gyda cheisiadau, defnyddiwyd llawer ohonynt yn elfennol yn eithaf syml ar gyfer arferion gweddol syml, daeth ychydig yn arbenigol iawn, ond gan gynnwys y rhyddid daeth y swm anhygoel o 63,000 yn barod i'w lawrlwytho. Yn bendant, nawr dwi'n meddwl hynny, bydd gennym ni AutoCAD WS fel y mae yn fersiwn y we, yn well ac yn rhad ac am ddim (rwy'n gobeithio). Yn yr un modd, nid wyf yn amau ​​bod yr ESRI eisoes yn meddwl am rywbeth gwych nid yn unig gydag ArcPad, a bydd Bentley, yn sicr, yn rhoi golwg dda ar y prototeip a gefais yn fy nwylo yn Amsterdam y llynedd.

Mae gwelliannau eraill yn dod â cheisiadau deniadol i chi, fel y ddau gamera a'r gyroscope, ac rwy'n credu y gallwn wneud rhyfeddodau yn y mater geo-ofodol. Nawr gall y GPS integreiddio cwmpawd a chamera ar yr un pryd, potensial y gall technolegau ffotogrametreg a Lidar fanteisio ar y prosesydd hwnnw. Dim ond herio'r datblygwyr, cerddoriaeth a golygu fideo gyda'r bysedd, gyda pherfformiad anhygoel y prosesydd, yw'r ceisiadau newydd a ddangoswyd, ac maent yn ddeniadol ac yn sicr yn deffro'r sgrechian yn y diwydiannau dylunio.

Adolygiadau ipad 2

Mae gweddill y newidiadau yn gyfaredd yn unig, y gorchudd amlbwrpas, mewn gwyn, sydd bellach yn ysgafnach, yn fwy lliwiau ... dim ond rhwymedigaeth tuedd Apple i wneud pethau sydd nid yn unig yn rhedeg yn dda ond hefyd yn edrych braf.

Y broblem gydag Adobe.

Mae hwn yn fater sylfaenol, yn wirioneddol fregus. Mae Apple wedi penderfynu, ac nid wyf yn credu y bydd yn newid dros amser, i osgoi cefnogaeth fflach ar dabledi Ipad. Mae Crossfire wedi bod ar lefel uchel rhwng dau fawr iawn.

Y broblem gyda hyn yw'r canlyniad terfynol. Bydd un o'r ddau yn cael ei niweidio'n ddifrifol. Yn fy marn i, pwy bynnag sy'n ei arwain i golli yw Adobe am y rhesymau canlynol:

  • Mae'r rhan fwyaf o fideos a welir ar-lein heddiw, llawer o gemau ac animeiddiadau lliwgar ar y we, yn cael eu defnyddio heb yr angen i redeg ar fflach. Mae'r cyfuniad o html5 â gweithredu arferion mewn haenau gwahanol gyda javascript a'r rheolaeth arddull aneglur gyda css wedi gwneud hyn yn bosibl ar adeg pan fydd y fideo diffiniad uchel yn cael ei ddefnyddio'n helaeth.
  • Mae'r Ipad 2 newydd yn dod â chefnogaeth i javascript, sy'n awgrymu y bydd yn well gan lawer addasu eu datblygiad yn hytrach na pharhau i ymladd â fflach.
  • Ar gyfer Adobe, mae fflach yn llinell bwysig iawn. Prynodd Macromedia i ladd cystadleuwyr Illustrator (Freehand) a Photoshop (Fireworks), ond mae'r cyfuniad y mae wedi'i wneud rhwng Dreamweaver a Flash yn Adobe Air yn bwnc y maent wedi meddwl o ddifrif amdano a lle mae potensial llawn Adobe yn y rheoli cynnwys ar gyfer y Rhyngrwyd.
  • Yn y cyfamser, mae Apple yn gwmni sydd â'i fympwy ei hun, a goroesodd fel arf elitaidd am flynyddoedd lawer. Enillodd ac mae'n ennill llawer o arian gyda'r hyn mae'n ei wneud, felly ni fydd yn rhoi ei fraich i droelli gan fectorau animeiddiedig. Yn ogystal, mae'n arwain wrth leoli defnyddwyr sy'n cysylltu drwy ffonau symudol.

Heddiw mae'r newyddion wedi dosbarthu bod Walt Disney wedi prynu pecyn roced, sy'n cyflawni'r diben hwn, yn cael gwared ar eich dibyniaeth ar fflach ac ar yr un pryd yn gweithio ceisiadau y tu allan i'r App Store. Felly, byddwn yn cael blwyddyn anodd, mae Adobe yn cysylltu â'r rhai mawr eraill sy'n gwneud tabledi a meddalwedd wedi'i boblogeiddio; Afal ar eich mympwy, gan fanteisio ar eich sefyllfa a'r holl ddefnyddwyr posibl sy'n aros i chi benderfynu a ellir tyfu ffermydd cyw iâr FarmVille ar Ipad 2.

___________________________________________

Blwyddyn wych ar gyfer thema tabledi. Yn union fel yr oedd y Netbooks tua thair blynedd yn ôl. Os oes unrhyw gynnydd yn hyn, mae'n gwybod bod mwy o farchnad bob dydd yn cael ei throi tuag at Apple, sydd â rhywun sy'n ei amddiffyn ag arddull ac arian. Yn sicr os byddwch yn cyrraedd safle uwch yn y farchnad, bydd eich prisiau'n gostwng a bydd y ceisiadau'n lluosi, sydd yn y pen draw yn rhai yr ydym yn eu meddiannu.

Beth os yw'n werth prynu Ipad 2?

  • Oes, os oes gennych yr arian, i brynu un o 64 GB ar unwaith, gan nad oes uwchraddio.
  • Oes, os ydych chi eisoes wedi penderfynu prynu un, yna mae ganddo'r un pris.
  • Oes, oherwydd bydd yr un peth drwy gydol y flwyddyn.
  • Oes, os ydych chi'n gofalu amdano ar unwaith ac yn cymryd mantais o beidio â chario ceblau, llygoden, backpack ac, os ydym o'r farn bod bod yn gysylltiedig yn cyfrannu at fod yn fwy cynhyrchiol -o arian ac nid yn unig o hudoliaeth-.

Yr hyn sy'n sicr yw nad yw bellach yn gwneud synnwyr i brynu Ipad 1, y bydd y mis hwn yn dechrau cael ei werthu fel toesenni i'r rhai sy'n talu llai.

Yn y cyfamser, o'r byd geo-ofodol, i aros am AutoCAD WS, ArcPAD i Ipad a Project Wise Navigator i'n gorfodi i benderfynu am Ipad 2.

Na, nid oes gennyf fy iPad i'w werthu, eto.

Atebion 2 i "Yr Ipad 2, O'n safbwynt ni"

  1. pan fydd y bysellfwrdd ipad yn cael ei osod yng nghanol y sgrîn gallwch ei lwytho i lawr trwy wasgu'r fysell dde i lawr a phwyso'r trwsio ac iawn.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.