Y 2 Ipad, O'n safbwynt

Mae ddoe wedi bod yn ddiwrnod cyffrous iawn i gefnogwyr technolegau Apple, yn bennaf defnyddwyr presennol a darpar ddefnyddwyr tabledi Ipad. Er bod yr allweddeiriau sy'n dirlawn y peiriannau chwilio heddiw ar y pwnc yn gofyn am feirniadaeth o'r iPad 2, a yw'n gyfleus prynu un nawr, a allwch chi ddiweddaru iPad 1 a newyddion y mae ail genhedlaeth Ipads wedi dod â nhw; Rwyf am ganolbwyntio ar bwnc mwy dadansoddol yn fy nghanfyddiad sy'n fwy cydnaws â phaned suddlon o goffi mocha gyda hanner owns o amaretto.

Adolygiadau ipad 2

Steve Jobs, yr athrylith y tu ôl i'r Ipad 2

Ddoe Roedd gen i ddiddordeb gwaith dilynol ar y mater, ar ôl chwilio mewn llawer o gyfryngau nad aeth y tu hwnt i rybuddio’r rhagdybiaethau, fe wnes i orffen mynd i Twitter, lle roeddwn i’n gallu gweld rhywbeth o’r hyn oedd yn cael ei gynnig yn y cyflwyniad bob munud; dim ond i mi ddal llyngyr y cefais amser caled yn ei dynnu o'r Netbook y gwnaeth y darllediadau byw enwog. O'r diwedd gwelais yr adolygiadau ffurfiol o'r cyfryngau dylanwadol ac yn hwyr yn y nos y fideo diffiniad uchel a bostiodd Apple ar eu tudalen.

Ar lefel marchnata, yn bennod wych, o'r gollyngiadau o sut y byddai, y disgwyliad, a'r digwyddiad ei hun yn sioe gyfan.

Yr athrylith y tu ôl i hyn yw Steve Jobs o hyd, sydd er ei fod wedi ymddeol er mwyn iechyd wedi profi i fod yn arweinydd carismatig y cyfnod newydd hwn o Apple. Nid bod gan y dyn garisma mawr, gallai llawer ystyried bod ei sinigiaeth, haerllugrwydd a gwatwar cystadleuwyr yn anfoesegol; ond mae'n ei wneud mor dda ac mor naturiol nes ein bod ni hyd yn oed yn mwynhau'r foment.

Mae'r dyn wedi dangos bod ganddo fwy nag un bywyd, mae ei weld yn mynd ar y llwyfan, rhywbeth tenau ond gyda'r un synnwyr digrifwch yn rhagorol. Siawns ei fod yn ddyn sydd wedi ennill llawer o feirniadaeth, y mae'n rhaid iddo ddod ag ef o'i ysgol fel clasur ".nerd"Sydd ddim yn newid llawer gyda'i steil gwisg" angheuol anffurfiol ". Ond ni all neb wneud llawer â beirniadu un o eiconau Silicon Valley, enghraifft ddiamheuol o'r hyn y mae'n ei olygu i fod yn ffraethineb a'i wireddu gyda'r fath arddull. Rydym eisoes yn dymuno ein bod wedi bod yn bartner yn o leiaf un o'u 230 o batentau sydd wedi ennill gwobrau.

Felly, rhwng amlygrwydd Jobs a hygrededd Apple, sydd bellach ym mhob man gyda'i siopau gwyn bach, mae'n ymddangos y bydd yr Ipad 2 yn cael ei dderbyn yn dda. 

Potensialau'r Ipad 2

Mae'r dabled yn bendant yn mynd i fod yn fawr yn 2011. Dim ond blwyddyn yn ôl roedd digon o gartwnau, gan wneud hwyl am ben Swyddi yn cyflwyno ei “Iphone 4 yn 1", Maent yn debyg i'w a Cerrig Rosette o'r Aifft, maent yn cwestiynu ei faint, nad oedd ganddo USB, nad oedd ganddo gamera, nad oedd yn cefnogi fflach, beth bynnag.

Ond flwyddyn yn ddiweddarach, gwerthwyd 14 miliwn o'r pethau hynny. Mae cystadleuwyr wedi gwneud timau gwell, ond nid oes unrhyw un wedi llwyddo i werthu cymaint i osod tueddiadau neu ddwyn canran sylweddol. Mae'r rheswm hwn yn arwain Swyddi i ddweud i beidio â gofyn am slot USB i wrthrych mor dwt, bod beiro ddigidol yn ddiangen ... anodd ei deall ond yn dod o Apple, bydd yn gosod tuedd o'r diwedd, yn yr un modd ag yr ydym wedi derbyn iTunes fel yr unig borth. .

Nawr, mae fersiwn yn cael ei lansio sydd, yn syml, gyda'r prosesydd Core Duo a ddaw yn ei sgil, wedi gwneud i lygaid y datblygwyr ddisgleirio. Hyd yn hyn, gyda cheisiadau, llawer ohonynt yn eithaf elfennol, defnyddiwyd yr Ipad ar gyfer arferion eithaf syml, daeth ychydig ohonynt yn arbenigol iawn, ond gan gynnwys y rhai am ddim daethant i fod y swm anhygoel o 63,000 yn barod i'w lawrlwytho. Yn bendant, nawr rwy'n credu hynny, bydd gennym ni AutoCAD WS fel y mae yn y fersiwn we, yn well ac am ddim (gobeithio). Beth bynnag, nid wyf yn amau ​​a yw ESRI eisoes yn meddwl am rywbeth mawr nid yn unig gydag ArcPad, a Bentley, bydd yn sicr o roi cynnig da ar y prototeip y gallwn i gael fy nwylo arno yn Amsterdam y llynedd.

Mae gwelliannau eraill yn apelio ato mewn cymwysiadau, fel y ddau gamera a'r gyrosgop, y credaf y gallwn wneud rhyfeddodau yn y thema geo-ofodol. Nawr gall y gps integreiddio cwmpawd a chamera ar yr un pryd, potensial y gall technolegau ffotogrametreg a lidar fanteisio arno gyda'r prosesydd hwnnw. Pwrpas y cymwysiadau newydd a ddangoswyd yn unig yw herio datblygwyr, golygu cerddoriaeth a fideo gyda'ch bysedd, gyda pherfformiad prosesydd anhygoel, maent yn ddeniadol sydd, yn sicr, eisoes wedi codi'r gri yn y diwydiannau dylunio.

Adolygiadau ipad 2

Mae gweddill y newidiadau yn gyfaredd yn unig, y gorchudd amlbwrpas, mewn gwyn, sydd bellach yn ysgafnach, yn fwy lliwiau ... dim ond rhwymedigaeth tuedd Apple i wneud pethau sydd nid yn unig yn rhedeg yn dda ond hefyd yn edrych braf.

Y broblem gydag Adobe. 

Mae hwn yn fater sylfaenol, yn fregus iawn yn wir. Mae Apple wedi penderfynu, ac nid wyf yn credu y bydd yn newid ymhen amser, i osgoi cefnogaeth fflach ar dabledi iPad. Mae'r groes groes wedi bod ar lefel uchel rhwng dau fawr iawn.

Y broblem gyda hyn yw'r canlyniad terfynol. Bydd un o'r ddau yn cael ei ddifrodi'n ddifrifol yn y pen draw. Yn fy marn i, yr un sy'n ei gymryd o golli yw Adobe am y rhesymau canlynol:

  • Mae'r rhan fwyaf o'r fideos a welir ar-lein heddiw, llawer o gemau ac animeiddiadau deniadol ar y we, yn cael eu harddangos heb yr angen i redeg ar fflach. Mae'r cyfuniad o html5 â chyflawni arferion mewn gwahanol haenau â javascript a'r rheolaeth arddull impeccable gyda CSS wedi ei gwneud yn bosibl ar adeg pan mae fideo diffiniad uchel yn cael ei ecsbloetio'n fawr.
  • Mae'r Ipad 2 newydd yn dod â chefnogaeth i javascript, sy'n awgrymu y bydd yn well gan lawer addasu eu datblygiad yn hytrach na pharhau i ymladd â fflach.
  • Ar gyfer Adobe, mae fflach yn llinell o bwysigrwydd mawr. Prynodd Macromedia i lofruddio cystadleuwyr Illustrator (Freehand) a Photoshop (Tân Gwyllt), ond mae'r cyfuniad y mae wedi'i wneud rhwng Dreamweaver a Flash yn Adobe Air yn bwnc y maen nhw wedi'i feddwl o ddifrif a lle mae holl botensial Adobe yn cydgyfarfod yn y rheoli cynnwys ar gyfer y Rhyngrwyd.
  • Yn y cyfamser, mae Apple yn gwmni gyda'i quirk ei hun, fe oroesodd yn offeryn elitaidd am nifer o flynyddoedd. Roedd yn ennill ac yn ennill llawer o arian gyda'r hyn y mae'n ei wneud, felly ni fydd yn rhoi ei fraich i droelli gan fectorau animeiddiedig. Yn ogystal, mae'n cymryd yr awenau o ran lleoli defnyddwyr sy'n cysylltu trwy ffonau symudol.

Heddiw mae'r newyddion wedi dosbarthu bod Walt Disney wedi prynu pecyn roced, sy'n cario'r pwrpas hwn, cael gwared ar eich dibyniaeth ar fflach ac ar yr un pryd cymwysiadau gwaith y tu allan i'r App Store. Felly rydyn ni'n mynd i gael blwyddyn fras, Adobe yn ymuno â'r mawrion eraill i wneud tabledi a meddalwedd poblogeiddiedig; Afal ar ei fympwy, gan fanteisio ar ei safle a'r holl ddarpar ddefnyddwyr sy'n aros iddynt benderfynu a fydd modd tyfu ffermydd cyw iâr FarmVille ar yr iPad 2.

___________________________________________

Blwyddyn wych ar gyfer thema'r llechen. Yn union fel yr oedd Netbooks tua thair yn ôl. Os oes unrhyw ennill yn hyn o beth, mae'n gwybod bod mwy o farchnad bob dydd yn troi at Apple, bod ganddo rywun i'w amddiffyn gydag arddull ac arian. Siawns os yw'n cyrraedd safle mwy yn y farchnad, bydd ei brisiau'n gostwng a bydd y cymwysiadau'n lluosi, sef yr hyn yr ydym yn ei feddiannu yn y pen draw.

Beth os yw'n werth prynu Ipad 2? 

  • Oes, os oes gennych yr arian, i brynu un o 64 GB ar unwaith, gan nad oes uwchraddio. 
  • Oes, os ydych chi eisoes wedi penderfynu prynu un, yna mae ganddo'r un pris.
  • Oes, oherwydd bydd yr un peth drwy gydol y flwyddyn. 
  • Oes, os ydych chi'n gofalu amdano ar unwaith ac yn cymryd mantais o beidio â chario ceblau, llygoden, backpack ac, os ydym o'r farn bod bod yn gysylltiedig yn cyfrannu at fod yn fwy cynhyrchiol -o arian ac nid yn unig o hudoliaeth-

Yr hyn sy'n sicr yw nad yw bellach yn gwneud synnwyr i brynu Ipad 1, y bydd y mis hwn yn dechrau cael ei werthu fel toesenni i'r rhai sy'n talu llai.

Yn y cyfamser, o'r byd geo-ofodol, i aros am AutoCAD WS, ArcPAD i Ipad a Project Wise Navigator i'n gorfodi i benderfynu am Ipad 2.

Na, nid oes gennyf fy iPad i'w werthu, eto.

2 Yn ymateb i "Yr Ipad 2, O'n Persbectif"

  1. pan fydd y bysellfwrdd ipad yn cael ei osod yng nghanol y sgrîn gallwch ei lwytho i lawr trwy wasgu'r fysell dde i lawr a phwyso'r trwsio ac iawn.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.