Y Cyrsiau MappingGIS: y gorau sydd yno.

MappingGIS, ar wahân i gynnig rhywbeth diddorol i ni blog, yn canolbwyntio ei fodel busnes mewn cynnig hyfforddiant ar-lein ar bynciau yn y cyd-destun geo-ofodol.

Dim ond yn 2013, cymerodd mwy na 225 o fyfyrwyr eu cyrsiau, swm sy'n ymddangos yn sylweddol, o ystyried bod yr ymdrech yn gorwedd mewn dau entrepreneur a ddechreuodd hyn ychydig dros flwyddyn yn ôl. Felly gwnaethom fanteisio ar ddechrau 2014 i hyrwyddo ei fenter.

Cwrs Python Ar-lein ar gyfer ArcGIS 10.

Dysgwch sut i greu sgriptiau i awtomeiddio tasgau GIS a thrin gwybodaeth ofodol

Gyda hyn rydych chi'n dysgu defnyddio'r iaith raglennu Python mewn ffordd bleserus a sythweledol. Mae'r cwrs wedi ei anelu at ddefnyddwyr rheolaidd ArcGIS sydd eisiau mynd gam ymhellach, awtomeiddio tasgau rheoli gwybodaeth, geoprosesu a chynhyrchu mapiau.

Yn y cwrs hwn rydych chi'n ei ddysgu, gam wrth gam:

 • Dadosod gyda'r iaith raglennu Python.
 • Cynhyrchwch eich sgriptiau eich hun i storio ynddynt y prosesau GIS a wnaed â llaw yn flaenorol.
 • Mae rhestrau, adroddiadau ac ymgynghoriadau ar gynnwys GIS yn cael eu cynhyrchu'n hawdd.
 • Cam o berfformio gweithrediadau GIS bach i reoli symiau mawr o wybodaeth.
 • Rheoli a chynhyrchu mapiau a chyfres o fapiau hyd yn oed heb agor ArcGIS.

Cwrs datblygu mapio ar-lein ar-lein.

Gwnewch bensaernïaeth geo-ofodol gyflawn gyda Ystafell OpenGeo

Mae'r cwrs wedi'i anelu at bawb sy'n dymuno dysgu sut i ddatblygu cymwysiadau gwe mapiau â meddalwedd ffynhonnell agored, o fewnforio'r data, ei reoli a chyhoeddi'r un peth drwy'r we yn dilyn safonau OGC.

Yn y cwrs hwn rydych chi'n ei ddysgu, gam wrth gam:

 • Creu cronfeydd data gofodol a pherfformio dadansoddiad gofodol gyda PostGIS.
 • Llwytho a chreu gwasanaethau data gofodol gyda GeoServer.
 • Cyfansoddi mapiau a chreu arddulliau o'r we gyda GeoExplorer.
 • Gwneud y gorau o storfa delweddau map gyda GeoWebCache.
 • Creu ceisiadau mapio gwe wedi'u haddasu gyda OpenLayers a Taflen.
 • Creu a defnyddio ffeiliau geoJSON i achub y bensaernïaeth a gwneud popeth yn haws.

Cwrs Ar-lein Arbenigol GIS: ArcGIS, gvSIG a QGIS.

Dysgu sut i reoli'r tri chleient GIS pen desg mwyaf cyffredin yn y farchnad lafur ledled y byd.

Mae'n gwrs cyflawn lle mae rhywun yn dysgu gweithio gyda gwybodaeth ddaearyddol rafar a fector, rhagamcanion, rheolau topolegol, golygu, creu symboleg a labelu, cyfansoddi mapiau ar gyfer argraffu a chyhoeddi ar-lein, geoprocessio gydag offer fel Model Builder ArcGIS, SEXTANTE yn gvSIG neu GRASS yn QGIS, ac ati.

Yn y cwrs hwn rydych chi'n ei ddysgu, gam wrth gam:

 • Gwybod rhyngwyneb ArcGIS, gvSIG a QGIS.
 • Gweithio gyda haenau a gwasanaethau allanol.
 • Golygu data gofodol
 • Gweithio gyda systemau cydlynu a delweddau raster georyfeirio.
 • Creu symboleg a labelu.
 • Creu cyfansoddiadau map.
 • Creu geo-gronfeydd a thopoleg.
 • Perfformio dadansoddiad gofodol.
 • Gweithio gyda SEXTANTE.
 • Cyhoeddi mapiau ar-lein

Cwrs ar-lein o ganolfannau data gofodol: PostGIS.

Dechreuwch reoli cronfa ddata ofodol ffynhonnell agored PostGIS.

Yn y cwrs hwn rydych chi'n llenwi anghenion fel: Sut i fewnforio ffeiliau siâp i'r gronfa ddata? Sut i gyflymu'r cyflymder ymateb wrth weithredu ymholiadau? Sut y cynhelir dadansoddiad gofodol? Pam mae math geometreg a math daearyddiaeth? Sut i weld y data sydd yn PostGIS?

Yn ogystal, byddwch yn dysgu'n drefnus, gam wrth gam:

 • Sut i osod PostgreSQL + PostGIS
 • Sut i greu cronfa ddata a darparu capasiti gofodol iddo
 • Sut i lwytho data gofodol
 • Sut i ddelweddu a chyrchu'r data a gedwir yn PostGIS
 • Pa fathau o geometreg sydd yno
 • Sut ydw i'n perfformio dadansoddiad gofodol a pha swyddogaethau gofodol sy'n bodoli
 • Sut i gyflymu'r ymgynghoriadau
 • Sut i weithio gyda data raster
 • Sut i weithio gyda data OpenStreetMap

Cwrs ar-lein ArcGIS.

Dysgwch sut i reoli'r cleient GIS mwyaf cyffredin yn y farchnad lafur ledled y byd.

Mae'n gwrs cyflawn lle byddwch yn dysgu gweithio gyda gwybodaeth ddaearyddol ractaidd a fector, golygu, symboleg a labelu, rhagamcanion, geogyfeirio, geo-brosesu, creu geo-sail a thopoleg, cyfansoddi mapiau ar gyfer argraffu a chyhoeddi gwylwyr gwe gyda ArcGIS ar-lein.

Yn y cwrs hwn rydych chi'n ei ddysgu, gam wrth gam:

 • Sut i olygu data daearyddol
 • Sut i weithredu gyda thablau
 • Sut i weithio gyda systemau cydlynu
 • Sut i ddarlledu delweddau raster
 • Sut i redeg offer ArcToolbox
 • Sut i wneud dadansoddiad gyda Modelbuilder
 • Sut i greu symboleg a labelu
 • Sut i berfformio dadansoddiad raster gyda Spatial Analyst
 • Sut i greu cronfeydd geodata
 • Sut i greu rheolau topolegol
 • Sut i gyhoeddi mapiau ar-lein gyda ArcGIS

Cwrs QGIS ar-lein.

qgis Dysgwch sut i reoli'r feddalwedd GIS bwrdd gwaith agored mwyaf pwerus a heriol yn y farchnad lafur ledled y byd.

Mae'n gwrs cyflawn lle byddwch yn dysgu gweithio gyda gwybodaeth ddaearyddol raster a fector, rhagamcanion, golygu, symboleg a labelu, cyfansoddi mapiau ar gyfer argraffu, geoprocessio, GRASS, cyhoeddi ar-lein, ac ati.

Yn y cwrs hwn rydych chi'n ei ddysgu, gam wrth gam:

 • Beth yw GIS?
 • Rhyngwyneb QGIS. Cyflwyniad i gydlynu systemau.
 • Symboleg a labelu.
 • Cynhyrchu gwybodaeth a golygu tablau.
 • Gweithrediadau gofod.
 • Integreiddio GRASS yn QGIS.
 • Cynhyrchu mapiau ar gyfer argraffu a chyhoeddi ar-lein.
 • Integreiddio â chronfeydd data gofodol: PostGIS.

Mae'r cyrsiau'n gweithio gydag Ystafell Ddosbarth Rithwir, fel y gellir eu cymryd ar unrhyw adeg a gyda mynediad 24 awr. Ac rydym yn ei chael hi'n ddiddorol sut y maent yn manteisio ar y blog ac mae ei restr bostio fel arddangosiad yn dangos ansawdd eu cyrsiau.

I ddysgu mwy,

Ewch i gyrsiau MappingGIS

Atebion 2 i "Cyrsiau MappingGIS: y gorau sydd yna."

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.