Archifau ar gyfer

GIS manifold

Mae Manifold yn ddewis arall economegol ar gyfer GIS

2014 - Rhagfynegiadau byr o gyd-destun Geo

Mae'n bryd cau'r dudalen hon, ac fel y digwydd yn nhrefn yr unigolion a gaeodd feiciau blynyddol, rwy'n rhyddhau rhai llinellau o'r hyn y gallem ei ddisgwyl yn 2014. Ac yna byddwn yn siarad mwy ond dim ond heddiw, sef y flwyddyn ddiwethaf: Yn wahanol i wyddoniaethau eraill, yn ein plith mae'r diffiniadau yn cael eu diffinio gan y cylch ...

GIS Manifold, rhywbeth arall gyda chynlluniau

Ryw amser yn ôl, siaradais mewn erthygl sut y cyflwynir cyflwyniadau ar gyfer argraffu gan ddefnyddio GIS Manifold. Ar y pryd fe wnaethom gynllun eithaf sylfaenol, yn yr achos hwn, rwyf am ddangos un mwy cymhleth. Dyma enghraifft o fap o gynhyrchiant cronolegol; gan mai'r prif fap yw'r defnydd presennol o ddelwedd ...

Penderfynu gan MapServer

Gan fanteisio ar sgwrs ddiweddar gyda sefydliad Cadastral a oedd yn edrych am beth i'w gyhoeddi, dyma'r crynodeb o'r peth pwysicaf i ddychwelyd achubion y pwnc i'r gymuned. Efallai ar y pryd bydd yn helpu rhywun sydd am wneud penderfyniad neu ofyn am gymorth geofumed. Pam MapServer Roedd y senario yn rhywun, a oedd wedi ...

Enillion o'm cwrs ArcGIS

Fe wnes i ddweud wrthych fy mod i'n mynd i ddatblygu hyfforddiant yn y defnydd o ArcGIS 9.3, gyda modaleddedd cyfartalog enfawr oherwydd y pellter, fy amser bach a galwedigaethau'r myfyrwyr. Nawr rwy'n gadael rhai casgliadau: Ar y fethodoleg: Dymunaf i bopeth mor syml. Pe bai am roi hyfforddiant, dysgu gydag enghraifft a ddaeth â ...

CAD, GIS, yn gwneud y ddau?

... mae gwerthu galluoedd yr hyn y mae meddalwedd am ddim yn ei wneud yn anoddach nag argyhoeddi swyddog i gyflawni trosedd cosb (môr-ladrad) felly nid yw'n gwneud meddalwedd drud. Yn ddiweddar, mae Bentley wedi lansio ymgyrch i hyrwyddo Bentley Map, gan ddefnyddio fel dadl, nad oes angen meddwl ar wahân os yw'r ddau ...

Egeomates: Rhagfynegiadau 2010: GIS Meddalwedd

Ddiwrnod neu ddwy yn ôl, yng ngwres coffi ffon a wnaed gan fy mam-yng-nghyfraith, gwnaethom rai rhithwelediadau am y tueddiadau a osodwyd ar gyfer 2010 yn yr ardal Rhyngrwyd. Yn achos y cyfrwng geosodol, mae'r sefyllfa'n fwy sefydlog (heb sôn am ddiflas), mae llawer ohono eisoes wedi ei ddweud yn y tymor canolig ...

Cyrsiau lefel gyda GIS Manifold

Wrth brofi beth mae GIS Manifold yn ei wneud gyda modelau digidol, credaf fod y tegan yn fwy na'r hyn a welwyd hyd yn hyn ar gyfer rheoli gofodol syml. Rwy'n mynd i ddefnyddio'r model a grëwyd gennym yn ymarfer y stryd gyda Sifil 3D fel enghraifft. Mewnforio model digidol Yn y Manifold hwn mae asyn pwerus, ...

Cymhariaeth o feddalwedd GIS ar gyfer arolygu

Pwy na fyddai am gael tabl sy'n cymharu gwahanol fathau o feddalwedd GIS gyda nodweddion ar gyfer arolygu er mwyn gwneud penderfyniad ar y pryniant. Gan fod y fath beth yn bodoli ym Mhwynt Dechrau, gan gynnwys gweithgynhyrchwyr poblogaidd megis AutoDesk, ESRI, Mapinfo, Intergraph, yn ogystal â chynhyrchwyr offer megis Topcom, Leica a ...

Faint o feddalwedd sydd werth yn y blog hwn?

dros ddwy flynedd yn ôl i ysgrifennu am faterion technoleg crazy, meddalwedd a cheisiadau fel arfer. Heddiw, rwyf yn eu cymryd i wneud dadansoddiad o'r hyn y mae'n ei olygu i siarad o feddalwedd, gan obeithio i ffurfio barn, i amlygu cryfderau a sut y maent yn ymateb i eiriau incwm a chynhyrchu traffig ...

Glanhau topolegol

Gelwir gweithredu'r offer GIS yn y modd hwn i ddileu anghysondebau fector i'r normau a dderbynnir yn gyffredinol mewn topoleg gofodol. Mae pob offeryn wedi eu rhoi ar waith yn ei ffordd ei hun, gadewch i ni weld achos Bentley Map a GIS Manifold. Microstation Geographics Microstation yn cynnwys dau offer ar gyfer yr un, un wedi ei weithredu gan ...

Pwy sy'n symud fy ngws?

Rwy'n hoffi Geoinformatics, ac eithrio bod yn gylchgrawn gyda blas da o gynllun, mae'r cynnwys yn dda iawn mewn materion geo-ofodol. Heddiw cyhoeddwyd fersiwn Ebrill, o ble rydw i wedi cymryd rhai testunau a amlygwyd mewn coch i'w cymell i'r darllen blasus. Mewn fersiynau blaenorol, fe wnes i adolygiad, heddiw rwy'n ...