Archifau ar gyfer

GIS manifold

Mae Manifold yn ddewis arall economegol ar gyfer GIS

2014 - Rhagfynegiadau byr o gyd-destun Geo

Mae'r amser wedi dod i gau'r dudalen hon, ac fel sy'n digwydd yn ôl arfer y rhai ohonom sy'n cau cylchoedd blynyddol, rwy'n gollwng ychydig linellau o'r hyn y gallem ei ddisgwyl yn 2014. Byddwn yn siarad mwy yn ddiweddarach ond dim ond heddiw, sef y flwyddyn ddiwethaf: Yn wahanol i wyddorau eraill , yn ein un ni, mae tueddiadau yn cael eu diffinio gan y cylch ...

Maniffold GIS, rhywbeth mwy gyda chynlluniau

Beth amser yn ôl, siaradais mewn erthygl am sut i greu cyflwyniadau i'w hargraffu gan ddefnyddio Manifold GIS. Bryd hynny gwnaethom gynllun eithaf sylfaenol, yn yr achos hwn rwyf am ddangos un mwy cymhleth. Dyma'r enghraifft o fap cynhyrchiant amaethyddol; gan mai'r prif fap yw'r defnydd cyfredol o ddelwedd ...

Penderfynu gan MapServer

Gan fanteisio ar sgwrs ddiweddar â sefydliad Cadastre a oedd yn chwilio am ffordd i gyhoeddi ei fapiau, dyma grynodeb o'r pethau pwysicaf i ddychwelyd achub y pwnc i'r gymuned. Efallai ar y pryd y bydd yn helpu rhywun sydd eisiau gwneud penderfyniad neu ofyn am help geofumado. Pam MapServer Y senario oedd rhywun, a oedd wedi ...

Enillion o'm cwrs ArcGIS

Cyn imi ddweud wrthynt fy mod yn mynd i ddatblygu hyfforddiant ar ddefnyddio ArcGIS 9.3, gyda chymedroldeb canolig enfawr oherwydd y pellter, fy amser bach a galwedigaethau'r myfyrwyr. Nawr rwy'n gadael rhai casgliadau ichi: Ar y fethodoleg: hoffwn pe bai popeth mor syml. Pe bai'n rhoi hyfforddiant, dysgwch gydag enghraifft a ddygwyd ...

Ble mae defnyddwyr GIS Manifold?

Ychydig amser yn ôl, arferai guru technoleg o’r Iseldiroedd ddweud hyn wrthyf: “Yn onest, rwy’n synnu at yr hyn y mae tudalen Manifold yn ei ddweud. Yr hyn sy'n digwydd yw nad wyf erioed wedi ei weld ar waith ar beiriant ”Yr wythnos hon, mae Patrick Webber - o Wybodaeth Ofodol - wedi gwneud datganiad di-hid sydd yn sicr wedi gwneud inni grynu ...

Cymhariaeth gychwyn CAD / GIS

Ymarfer yw hwn o dan yr un amodau, i fesur yr amser y mae'n ei gymryd i gychwyn rhaglen o glicio ar yr eicon i'r eiliad y mae'n rhedeg. At ddibenion cymharu, rwyf wedi defnyddio'r un sy'n cychwyn yn yr amser byrraf, ac yna arwydd (crwn) o'r amseroedd mewn perthynas ag ef. Dydw i ddim yn gwybod…

CAD, GIS, neu'r ddau?

… Mae gwerthu galluoedd yr hyn y mae meddalwedd am ddim yn ei wneud yn anoddach nag argyhoeddi swyddog i gyflawni trosedd (môr-ladrad), felly nid yw'n gwneud meddalwedd ddrud. Yn ddiweddar mae Bentley wedi lansio ymgyrch i hyrwyddo Map Bentley, gan ddefnyddio fel dadl nad oes angen meddwl ar wahân os yw'r ddau ...

Egeomates: Rhagfynegiadau 2010: GIS Meddalwedd

Ychydig ddyddiau yn ôl, yng ngwres caffi de palo y mae fy mam-yng-nghyfraith yn ei wneud, roeddem yn gwneud rhai rhithwelediadau ynghylch y tueddiadau a osodwyd ar gyfer 2010 yn ardal y Rhyngrwyd. Yn achos y cyfrwng geo-ofodol, mae'r sefyllfa'n fwy sefydlog (heb ddweud yn ddiflas), mae llawer yn hyn eisoes wedi'i ddweud yn y tymor canolig ...

Cyrsiau lefel gyda GIS Manifold

Gan brofi'r hyn y mae Manifold GIS yn ei wneud gyda modelau digidol, gwelaf fod y tegan yn gwneud mwy na'r hyn a welsom hyd yn hyn ar gyfer rheoli gofodol syml. Rydw i'n mynd i ddefnyddio fel enghraifft y model y gwnaethon ni ei greu yn yr ymarfer stryd gyda Civil 3D. Mewnforio model digidol Yn y Maniffold hwn mae asyn pwerus, ...

Cymhariaeth o feddalwedd GIS ar gyfer arolygu

Pwy na fyddai eisiau cael tabl sy'n cymharu gwahanol fathau o feddalwedd GIS â swyddogaethau ar gyfer arolygu er mwyn gwneud penderfyniad ar y pryniant. Wel, mae'r fath beth yn bodoli yn Point of Beginning, gan gynnwys gweithgynhyrchwyr o ddefnydd poblogaidd fel AutoDesk, ESRI, Mapinfo, Intergraph, yn ogystal â gweithgynhyrchwyr offer fel Topcom, Leica a ...

Faint o feddalwedd sydd werth yn y blog hwn?

Rwyf wedi bod yn ysgrifennu am bynciau technoleg gwallgof ers dros ddwy flynedd, fel arfer meddalwedd a'i chymwysiadau. Heddiw, rwyf am achub ar y cyfle i wneud dadansoddiad o'r hyn y mae'n ei olygu i siarad am feddalwedd, gyda'r gobaith o ffurfio barn, tynnu sylw at rinweddau a sut maen nhw'n ymateb i eiriau incwm economaidd a chynhyrchu traffig yn ...

Glanhau topolegol

Dyma'r enw a roddir ar weithredoedd offer GIS i ddileu anghysondebau fector i'r normau a dderbynnir yn gyffredin mewn topoleg ofodol. Mae pob offeryn wedi eu gweithredu yn ei ffordd ei hun, gadewch inni edrych ar achos Map Bentley a Manifold GIS. Daearyddiaeth Microstation Mae microstation yn cynnwys dau offeryn ar gyfer yr un peth, un wedi'i actifadu gan ...

Yr atebion sylfaenol, busnes da

Mae rhywbeth bob amser nad yw offer cwmnïau mawr yn ei wneud yn dda iawn, ar hyn maent yn manteisio ar rai bach i ddatblygu atebion sy'n diwallu anghenion cwsmeriaid, yn gyffredinol yr oeddent. Os yw'n fusnes da ai peidio, mae'r model yn ddiddorol, maen nhw fel arfer yn mynd i'r cynadleddau blynyddol i hyrwyddo eu cynhyrchion neu wasanaethau; cof…

Pwy sy'n symud fy ngws?

  Rwy'n hoff iawn o Geoinformatics, ar wahân i fod yn gylchgrawn gyda chwaeth fawr o ran ei gynllun, mae'r cynnwys yn dda iawn mewn materion geo-ofodol. Heddiw, cyhoeddwyd fersiwn mis Ebrill, ac rwyf wedi cymryd rhai testunau a amlygwyd mewn coch ohonynt i'ch cymell i'r darlleniad suddlon. Mewn fersiynau blaenorol fe wnes i adolygiad, heddiw rydw i…