Faint o feddalwedd sydd werth yn y blog hwn?

Rwyf wedi bod yn ysgrifennu am bynciau technoleg gwallgof ers dros ddwy flynedd, fel arfer meddalwedd a'i chymwysiadau. Heddiw, rwyf am achub ar y cyfle i wneud dadansoddiad o'r hyn y mae'n ei olygu i siarad am feddalwedd, gyda'r gobaith o ffurfio barn, tynnu sylw at rinweddau a sut maen nhw'n ymateb i incwm economaidd a geiriau sy'n cynhyrchu traffig ar y Rhyngrwyd o leiaf o ran hysbysebu trwy AdSense .

Meddalwedd Tocynnau sy'n ei gynnwys Ymweliadau sy'n eich cynnwys chi Incwm a gynhyrchir
AutoCAD 127 32,164 112.03
MicroStation 115 2,991 7.64
ArcGIS 73 8,768 6.96
Google Earth 144 12,257 16.24
GIS manifold 78 512 2.32
GvSIG 37 1,501 2.25
IntelliCAD 13 2,239 2.26
rhith Earth 30 215 0.03
ArchiCAD 7 435 0.97
Cadcorp 7 43 0.09
Mapinfo 7 295 0.30
Cyfanswm 638 61,420 151.09

Y geiriau allweddol

Rwyf wedi ymgynghori yn Google Analytics, yn seiliedig ar yr union 5 mis diwethaf, trwy ymholi am ei gynnwys yn ôl allweddair a chymhwyso enw'r cwmni a'r prif feddalwedd. Cyfanswm yr ymweliadau o'r allweddeiriau hynny oedd 113,953 ac o gyfanswm o $ 320.02 daeth allweddeiriau.

ArcView

Y tocynnau

Rwyf wedi ystyried y cofnodion neu'r swyddi a ysgrifennwyd yn seiliedig ar gategorïau'r panel ochr, ac eithrio Mapinfo, y bu'n rhaid i mi gyrchfan mewn chwiliad trwy LiveWritter oherwydd hyd yn hyn nid yw'n gategori.

Yr ymweliadau

Mae'n ddiddorol bod y 61,420 yn golygu 54% o gyfanswm yr ymweliadau gan beiriannau chwilio gan ddefnyddio geiriau allweddol. A allai olygu bod mwy na 50% o fy ymwelwyr sy'n dod o Google yn dod oherwydd yr 11 rhaglen hyn.

Yr incwm

Wrth gymharu cyfanswm yr incwm sy'n deillio o'r rhaglenni 11 hyn, yn erbyn y cyfanswm a gyrhaeddwyd gan allweddeiriau, daethpwyd i'r casgliad bod y 47% yn dod yno.

gis meddalweddO safbwynt lleoli, gallwn rannu'r ymweliadau rhwng nifer y swyddi a ysgrifennwyd, byddai hyn yn rhoi'r gallu i ni ymateb i'r rhaglenni hynny, a dyma'r tabl.

Mae AutoCAD wedi ymateb y tu hwnt i'r hyn yr wyf wedi siarad amdano, diolch i'w boblogrwydd a gweld bod IntelliCAD yn ymateb yn ail diolch i hynny. Yna ArcGIS ac yna Google Earth i gau allan y pedwar cyntaf.

Mae'n rhyfedd sut mae gvSIG yn yr amgylchedd Sbaenaidd mewn gwell sefyllfa na Microstation. A gwyliwch Manifold GIS cynffon gyda CadCorp, sy'n golygu nad yw'n beth da siarad am feddalwedd sydd heb ei hysbysebu'n ddigonol o ran refeniw hysbysebion ond mae'n fuddugoliaeth i gael y sgŵp.

Y naill ffordd neu'r llall, ysgrifennu am feddalwedd yw un o'r syniadau cychwynnol ar y blog hwn. Mae dod o hyd i draffig wedi bod yn dda, mae dod o hyd i ffyrdd i Google AdSense yn ddefnyddiol ond mae dysgu rhywbeth newydd bob dydd ... yn foddhaol iawn.

5 Yn ymateb i "Faint yw gwerth y feddalwedd ar y blog hwn"

  1. Hen gais, rwy'n gobeithio un diwrnod i'w hapus.

  2. Rhaid imi ddweud wrthych fy mod yn darllen eich blog gydag amlder. Ac ie, yr wyf yn cytuno bod llawer o'r pethau yr wyf yn darllen yn rhaid i wneud â AutoCAD a Google Earth, er fy mod yn dod o hyd i erthyglau diddorol iawn sy'n cynnwys rhaglenni prin, sydd, am wahanol resymau, nid wyf wedi cymryd y rhyddid i lawrlwytho neu i argymell i'm cydnabod.

    Mae eich blog fel y cyfryw yn ymddangos i mi gynnig technegol diddorol iawn (a pham, o sylwadau personol) sy'n cyflwyno dadansoddiad diddorol o raglenni defnydd cyffredin ac nid mor gyffredin. Wrth gwrs, rydych chi'n cymryd eich amser i ddod o hyd i wybodaeth amdanynt, mae'n debyg, neu maen nhw'n anfon y wybodaeth i chi gan eich bod chi rywsut yn gysylltiedig â chi. Yr wyf yn meddwl ei fod yn dda, gan mai bwriad yw rhannu eich barn am gynhyrchion a thechnolegau fel bod pobl eraill yn eu cymryd yn ganiataol o safle ac nad ydynt yn ffwlio mewn sawl tudalen, rhywbeth sydd weithiau nid oes gennym amser i'w wneud.

    Ar y sail hon a cheisio deall ystyr terfynol y blog, byddai'n rhaid i ni ddeall beth yw eich cofnod hysbysebu yn eich bywyd (a dwi'n ei ddychmygu yn ddim mwy) neu pa mor berthnasol yw hynny i chi. Rwy'n cael yr argraff mai'r ffaith mai dysgu-addysgu yw'r boddhad mwyaf yn eich achos ac mae'n bragmatig, nad yw'n dda nac yn ddrwg.

    Mae'n rhaid i mi gyfaddef ei bod hi'n anodd i mi fynd i mewn i "hysbysebion", oni bai eu bod yn berthnasol i adnabod rhaglen neu gynnyrch. Sy'n fy arwain at y cais canlynol: (Rwy'n gwybod nad wyf wedi plymio y tu mewn i'r dudalen, ond ...) A allech chi adolygu'r cynhyrchion gorau, y rhai a ddefnyddir amlaf a'r rhai mwyaf diweddar mewn perthynas â GPS? Hoffwn wybod eich barn amdano a'r gwerthusiadau er mwyn gwybod beth yw'r gwahaniaethau confensiynol rhwng cynhyrchion a'u gweithrediad yn gyffredinol. Rwy'n addo gweld y dolenni rydych chi'n eu hargymell ... hahaha! :-))

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.