Penderfynu gan MapServer

Gan fanteisio ar sgwrs ddiweddar â sefydliad Cadastre a oedd yn chwilio am ffordd i gyhoeddi ei fapiau, dyma grynodeb o'r pethau pwysicaf i ddychwelyd achub y pwnc i'r gymuned. Efallai ar y pryd y bydd yn helpu rhywun sydd eisiau gwneud penderfyniad neu ofyn am help geofumada.

Pam MapServer

Y senario oedd rhywun, a oedd wedi bwriadu mynd gan GeoWeb Publisher, Bentley, oherwydd ei fod yn dal i gael trwydded Gweinyddwr Darganfod, hynafiaeth yr un hwn, yn ôl yn y blynyddoedd llwch.  Rheswm arall pam fod gan Bentley ddiddordeb yw bod eu mapio ar Ddaearyddiaeth Microstation, gyda cheisiadau VBA ar gyfer adeiladu a chynnal mapiau cadastral.

Yn flaenorol ar y blog (Yn gryno - Prin fel y dywed y ffrind) yn dangos sut i greu gwasanaeth map gwe, gan ddefnyddio Manifold GIS, fel dewis arall cost isel. Siaradais un diwrnod hefyd am fanteision Geoweb Cyhoeddwr o Bentley fel ateb pan fydd mwy o arian. Hyn i roi parhad i'r hen swydd honno lle Gwnaeth gymariaethau rhwng gwahanol geisiadau ar gyfer cyhoeddi mapiau ar-lein.

Ar ôl y sgwrs fe benderfynon ni fynd am MapServer, pwnc rydw i'n gobeithio ei ddefnyddio yn ystod y dyddiau nesaf. Gyda llaw, dechreuwch brofi llwyfannau ffynhonnell agored eraill am weddill y flwyddyn, ond mewn amgylchedd gwe.

banner Nid yw MapServer yn gais GIS, nid yw hyd yn oed yn esgus bod, fel y dywed ei dudalen. Fe'i ganed fel menter gan Brifysgol Minnesota, ac felly daw ei logo o gydlifiad afonydd Minnesota a Mississippi. Heddiw mae'n feincnod yn y gwasanaeth map gwe sydd wedi'i ddosbarthu'n eang, efallai oherwydd ei darddiad Eingl-Sacsonaidd. Fel y cais hwn mae yna ystod eang -eang iawn, Rwy'n hoffi ei symlrwydd, y symlaf i ddefnyddwyr newydd; mae'r holl hud wrth ymdrin â'r ffeil .map y gellir ei gynhyrchu o raglenni fel QGis neu ddeall y rhesymeg i fapiau mapio i fanteisio ar ieithoedd megis PHP, Java, Perl, Python, Ruby neu C #.

Mae mwy o geisiadau yn cael eu datblygu ar MapServer "gwasanaethuMegis Chamaleon, Cartoweb, Ka-map, a Pmapper. Argymhellir y rhain ar gyfer defnyddwyr sydd â llai o hyfedredd cod, er bod deall rhesymeg gyntefig MapServer yn ddelfrydol.

gosod mapiwr

Yr enghraifft a ddangosir yw, dim ond enghraifft o'r gwaith rydyn ni'n ei wneud nawr. Gyda'u caniatâd ac yn ymwybodol y bydd y gwasanaeth hwn ar gael i'r cyhoedd mewn cwpl o wythnosau ac yna gallant ei weld yn gweithio.

Bod cymwysiadau gwe eraill ar gael

Ar gyfer hyn, byddaf yn defnyddio'r Sefydliad fel cyfeiriad OSGeo, sef un o'r mentrau mwyaf creadigol o ran cynaliadwyedd a safoni ffynhonnell agored yn y maes geo-ofodol. Er fy mod yn cyfaddef bod yna rai eraill.

 • Mapbender, yn eithaf poblogaidd, yn cael ei ddefnyddio fel cleient tenau gyda Mapserver yn achos IDE Guatemala. Y rheswm dros ei apêl yw iddo gael ei ddatblygu ar gyfer PHP a JavaScript, dau o'r cyfuniadau a ddefnyddir fwyaf eang ar y we heddiw.
 • Mapbuilder, a ddaeth i ei ben yn fersiwn 1.5 a'i gyfuno'n Haenau Agored. Y peth AJAX ... roedd yn harddwch.
 • Haenau Agored, yn rhyfeddu os ydych am integreiddio Google neu Yahoo Maps neu wella'r cache yn y defnydd o raster.
 • Mapguide Opensource, yn boblogaidd iawn am ei berthynas ag AutoDesk. Yn gadarn i farw drosto, ym mha bynnag flas rydych chi ei eisiau.
 • Gradd, tipyn o fwg mewn safonau. Gyda llawer o botensial yn Ewrop. Oherwydd ei sefydlogrwydd o ran cefnogaeth GML, awgrymir fel y dewis arall niwtral ar gyfer gweithredu prosesau gwe yn y fenter. INSPIRE.

gosod mapiwr Ymhlith yr atebion eraill o ran deori OSGeo yw:

 • Geoserver, ei botensial mwyaf yw bod y datblygiad yn ymwneud â Java. Gyda llawer i'w gynnig fel Haenau Agored wrth integreiddio Google Maps, Google Earth, Yahoo Maps, gan gynnwys ArcGIS.
 • Geomateg sy'n cynnwys cleientau tenau, bwrdd gwaith a gwe.
 • MapFish, gyda ffocws blaenoriaeth tuag at Pyton ond efallai un o'r rhai lleiaf dogfennol (ar-lein).

Manteision MapServer

Cysondeb gyda safonau OGC. Efallai mai'r gorau, er bod bron pob un o'r prif ffynonellau agored yn dda, o leiaf mewn perthynas â WMS, WFS, WCS, GML.

 • Gwasanaeth Map Gwe (OGC: WMS) 1.0.0, 1.0.7, 1.1.0 a 1.1.1
 • Gwasanaeth Nodwedd Gwe (OGC: WFS) 1.0.0, 1.1.0
 • Gwasanaeth Cynnwys Gwe (OGC: WCS) 1.0.0, 1.1.0
 • Iaith Markup Daearyddiaeth (OGC: GML) 2.1.2, 3.1.0 Lefel 0 Proffil
 • Dogfennau Cyd-destun Map Gwe (OGC: WMC) 1.0.0, 1.1.0
 • Disgrifydd Haen Styled (OGC: SLD) 1.0.0
 • Manyleb Hidlo Amgodio (OGC: FES) 1.0.0
 • Gwasanaeth Arsylwi Synhwyryddion (OGC: SOS) 1.0.0
 • Sylwadau a Mesuriadau (OGC: OM) 1.0.0
 • Common SWE (OGC: SWE) 1.0.1
 • Common OWS (OGC: OWS) 1.0.0, 1.1.0

Bydd gwasanaethu data trwy ganllawiau'r Consortiwm Open Gis yn gwneud i unrhyw raglen gadw ati heb lawer o rwystr. O AutoDesk Civil3D, ArcGIS. Map Bentley, i gvSIG, QGis, ac ati. Hyd yn oed Google Earth / mapiau trwy wms.

O'i chymharu â'r ceisiadau yr oeddwn wedi gweithio gyda nhw eisoes (GeoWeb Publisher a GIS Manifold), mae MapServer yn eu hanwybyddu trwy gael llawer o ymlediadO ganlyniad, mae gan eich tudalen ddigon o wybodaeth, enghreifftiau datblygedig, heb sôn am y gymuned ddefnyddwyr. Yn achos GWP mae'n rhaid i chi weithio llawer gyda'r ewinedd ac ychydig iawn sydd yna o Manifold yn Sbaeneg -gadael allan Rydych egeomates er mwyn peidio â gwrthdaro-.

El cymorth data mae'n rhyfeddod. Nid yw'n nefoedd ond mae'n ddigon agos:

 • Data fector neu geo-gronfa ddata: Ffeiliau siâp, GML, PostGIS ac un byd arall trwy OGR, gan gynnwys DGN.
 • Data cyflymach: Tif georeferenced a beth bynnag yr ydym ei eisiau trwy GDAL.
 • O'r allbwn, gallwch greu jpg, png, pdf ac wrth gwrs, safonau OGC.

Yna mae yna cefnogaeth aml-lwyfan. Gall MapServer redeg ar ben IIS, sy'n ei gwneud yn gyfeillgar i ddefnyddwyr Windows / PC. Hefyd ar Apache, y gall redeg gydag ef ar Windows a Linux yn rhyfeddol, nid yn unig i wasanaethu data ond i lywio. Yn achos Manifol
d, cyhoeddiad IIS yn unig, os ydych chi'n siarad â nhw am Apache mae'n taro tagfeydd, er bod y rhai sydd wedi gwneud eu pirouettes. Ac yn achos Bentley, dim ond Windows, hyd yn oed yr arddangosfa we sy'n ActiveX sy'n rhedeg ar Internet Explorer yn unig, oni bai ei fod yn cael ei ysmygu IDPR i'r sublime mewn cetris gofod.

Yn ddiangen i'w ddweud, nid yw'n delio â hi talu am drwyddedu. Byddai'r drwydded gyda Manifold Universal oddeutu $ 600, trwydded Bentley GWPublisher ar gyfer UD $ 10,000 gyda defnyddwyr cyfyngedig a phe bai ar gyfer Gweinyddwr GIS o US $ 15,000 i fyny.

Yn olaf, gwelaf fantais fawr yn y datblygiad. Nid yw dod o hyd i rywun sy'n gweithio MapServer mor hawdd â hynny, ond mae'n llawer haws na gyda chymwysiadau eraill, hyd yn oed o bell fel rydyn ni'n ei wneud nawr. Nid yw datblygwr sy'n adnabod perfedd Bentley GWPublisher mor hawdd dod o hyd iddo, mae'n rhaid iddo wybod Project Wise, Daearyddiaeth, Microstation VBA a Bentley Map i fanteisio ar ddatblygiad cadarn ar Bentley Geospatial Server (Er fy mod yn cyfaddef bod pethau rhyfeddol wedi eu gwneud yno). Bydd datblygwr GIS Maniffold, sy'n anodd iawn er mai dim ond .NET ydyw, ac un gan GIS Server, yn sicr o godi tâl yn seiliedig ar werth y drwydded.

Sut i'w osod mewn camau 5

gosod mapiwrNid oes llawer o gamau, yn ogystal â dechrau Genesis:

 1. Lawrlwythwch OSGEO4W o yma
 2. Gosodwch hi, lleiafswm MapServer, Apache ac enghraifft.
 3. Gosod Apache a chreu'r gwasanaeth (neu godi cyfeiriadur trwy IIS).
 4. Codwch y gwasanaeth
 5. Rhedeg yr enghraifft yn y porwr

Oes, fel genesis, rhwng adnodau 1 a 2 mae yna sawl peth a ddigwyddodd yng ngwrthryfel Satan. Yn gyffredinol, mae codi'r gwasanaeth naill ai trwy http: // localhost / neu'n meddiannu'ch brwydr, ond rydych chi'n dysgu.

Bydd yn yr un nesaf y byddwn yn ei esbonio.

7 Ymatebion i “Penderfynu ar MapServer”

 1. Helo Eulises. Un diwrnod byddwch chi'n dweud wrthym am y mwg wnaethoch chi gyda C #, o'r hyn na welais fawr ddim ar y we.

  Cofion

 2. beth am ei wneud gyda gweinydd cywir a gweinydd sql 2008 neu eisoes gyda mapiau math siâp posgrest a chyhoeddi ac felly rydych chi'n osgoi'r mater parth ac felly byddwch chi'n edrych am weinyddwr ag asp.net

 3. unrhyw brofiad gyda Mapguide ffynhonnell agored ?? Rwyf wedi ei osod ers amser maith, ond pan ddechreuaf y meistr mae'n taflu gwall cysylltiad â'r gweinydd i mi ... byddai tiwtorial yn Sbaeneg yn ddefnyddiol iawn. Cyfarchion, diolch =)

 4. Helo, mae gen i ddiddordeb mawr mewn mapiwr, rhai pethau y cefais y cyfle i mi eu creu, ar hyn o bryd rwy'n ymroddedig i ddatblygu cais map o fewn rheiliau, a oes gennych chi syniad o sut? neu rywfaint o help i gysylltu .. diolch yn fawr iawn

 5. Rhaid i chi chwilio am gwmni sy'n cynnig cynnal mapiau wedi'u cynnwys yn y gwasanaeth.

  Yn ogystal â http://www.hostgis.com/

  Mae ei wasanaethu o'r lefel fewnrwyd yn eithaf hawdd, oherwydd dim ond gydag IP y peiriant sydd â'r gwasanaeth a godir (yn ogystal â 192.168.0.129) y gall mynediad oddi wrth gyfrifiaduron eraill o fewn yr un rhwydwaith neu'r gweithgor.

  Os ydych chi am ei weini ar y Rhyngrwyd, cymerwch ofal bod gan y peiriant sy'n gweithredu fel gweinydd gysylltiad Rhyngrwyd mwy neu lai gweddus, a bod IP cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio hefyd (80.26.128.194). Y rheswm yw bod yr IP y mae'r offer yn ei gymryd wrth gysylltu â'r Rhyngrwyd, a ddarperir gan y gwasanaeth Rhyngrwyd, er ei fod yn gyhoeddus, yn newid bob tro y caiff ei gyrchu ac yn cymryd gofal ei fod yn sefydlog, am y rheswm hwn mae'n rhaid ei dalu.

  Os nad ydych chi am gael mynediad i rif IP fel yr un blaenorol, byddwch yn talu parth a gwasanaeth DNS, lle gallwch gael cyfeiriad haws http://www.eldominio.com. Gallwch hefyd ailgyfeirio gydag is-barth neu wasanaethau sy'n cynnig tudalennau fel http://www.no-ip.com

 6. Llongyfarchiadau am y blog yr wyf wedi bod yn ei wneud ers cryn amser bellach. Er fy mod yn biolegydd, rwy'n gweithio ar faterion GIS. Y llynedd, dysgais i ddefnyddio'r MapServer ychydig ac mae'n dda iawn. Ond mae gennyf gwestiwn nad wyf eto wedi cael yr ateb. Pa gwmni cynnal sy'n gwneud siop MapServer? Pa ganlyniadau sydd angen i chi ddefnyddio'ch cyfrifiadur eich hun a defnyddio'r rhwydwaith rhyngrwyd domestig?

  Hoffwn wneud rhywfaint o brosiect arall gyda'r rhaglen hon ond nid oes gennyf unrhyw ffordd i'w hongian ar y rhwydwaith.

  Os bydd rhywun yn gwybod bydd yr ateb yn cael ei dderbyn yn dda iawn.

  Cofion gorau,

  Martiño

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.