Penderfynu gan MapServer

Gan fanteisio ar sgwrs ddiweddar gyda sefydliad Cadastral a oedd yn chwilio am beth i'w gyhoeddi, dyma'r peth pwysicaf i ddychwelyd achubion y pwnc i'r gymuned. Efallai yn ei amser bydd yn gwasanaethu rhywun sydd am wneud penderfyniad neu ofyn am gymorth geofumed.

Pam MapServer

Y senario oedd rhywun, a oedd wedi bwriadu mynd gan GeoWeb Publisher, Bentley, oherwydd ei fod yn dal i gael trwydded Gweinyddwr Darganfod, hynafiaeth yr un hwn, yn ôl yn y blynyddoedd llwch. Rheswm arall pam fod gan Bentley ddiddordeb yw bod eu mapio ar Ddaearyddiaeth Microstation, gyda cheisiadau VBA ar gyfer adeiladu a chynnal mapiau cadastral.

Yn flaenorol ar y blog (Yn gryno - Prin fel y dywed y ffrind) yn dangos sut i greu gwasanaeth map gwe, gan ddefnyddio Manifold GIS, fel dewis amgen isel. Rwyf hefyd wedi siarad un diwrnod am fanteision Geoweb Cyhoeddwr o Bentley fel ateb pan fo mwy o arian. Mae hyn i roi dilyniant i'r hen swydd honno Gwnaeth gymariaethau rhwng gwahanol geisiadau ar gyfer cyhoeddi mapiau ar-lein.

Ar ôl y sgwrs, penderfynasom fynd i MapServer, pwnc yr wyf yn gobeithio manteisio arno yn y dyddiau nesaf. Gyda llaw, dechreuwch brofi llwyfannau ffynhonnell agored eraill yn ystod gweddill y flwyddyn, ond mewn amgylchedd gwe.

banner Nid MapServer yn gais GIS, ac nid yw hyd yn oed yn honni ei fod, fel y dywed ei dudalen. Cafodd ei eni fel menter o Brifysgol Minnesota, felly mae ei logo yn dod o gyfuniad afonydd Minnesota ac Mississippi. Mae cyfeirio heddiw yn y gwasanaeth map gwe yn cael ei ddosbarthu'n eang, efallai oherwydd ei darddiad Anglo-Sacsonaidd. Gan fod y cais hwn, mae ystod eang -eang iawn, Rwy'n hoffi ei symlrwydd, y symlaf i ddefnyddwyr newydd; mae'r holl hud wrth ymdrin â'r ffeil .map y gellir ei gynhyrchu o raglenni fel QGis neu ddeall y rhesymeg i fapiau mapio i fanteisio ar ieithoedd megis PHP, Java, Perl, Python, Ruby neu C #.

Mae mwy o geisiadau yn cael eu datblygu ar MapServer "gwasanaethu"Fel Chamaleon, Cartoweb, Ka-map a Pmapper. Argymhellir y rhain ar gyfer defnyddwyr sydd â llai o godau cod, er ei fod yn ddelfrydol i ddeall rhesymeg gyntefig MapServer.

gosod mapiwr

Yr enghraifft a ddangosir yw hynny, dim ond enghraifft o'r gwaith yr ydym yn ei wneud yn awr. Gyda'u caniatâd ac yn ymwybodol y bydd y gwasanaeth hwn ar gael i'r cyhoedd mewn ychydig wythnosau ac yna byddant yn gallu ei weld yn gweithio.

Bod cymwysiadau gwe eraill ar gael

Ar gyfer hyn, byddaf yn defnyddio'r Sefydliad fel cyfeiriad OSGeo, sef un o'r mentrau mwyaf creadigol o ran cynaladwyedd a safoni ffynhonnell agored yn y maes geospatial. Er fy mod yn cyfaddef bod eraill.

 • Mapbender, yn eithaf poblogaidd, a ddefnyddir fel cleient tenau wrth ymyl Mapydd Mapiau yn achos yr IDE Guatemala. Y rheswm dros ei apêl yw ei fod wedi'i ddatblygu ar gyfer PHP a JavaScript, dau o'r cyfuniadau mwyaf cyffredin ar y we heddiw.
 • Mapbuilder, a ddaeth i ei ben yn y fersiwn 1.5 ac wedi ei uno â Haenau Agored. Y peth AJAX ... roedd hi'n harddwch.
 • Haenau Agored, yn rhyfeddu os ydych am integreiddio Google neu Yahoo Maps neu wella'r cache yn y defnydd o raster.
 • Mapguide Opensource, yn boblogaidd iawn am ei pherthynas ag AutoDesk. Yn gadarn i farw, yn y blas rydych chi ei eisiau.
 • Gradd, pob un yn cael ei ysmygu mewn safonau. Gyda llawer o botensial yn Ewrop. Oherwydd ei sefydlogrwydd mewn cymorth GML, awgrymir mai dyma'r dewis niwtral ar gyfer gweithredu prosesau gwe yn y fenter INSPIRE.

gosod mapiwr Ymhlith yr atebion eraill o ran deori OSGeo yw:

 • Geoserver, ei botensial mwyaf yw bod y datblygiad yn ymwneud â Java. Gyda llawer i'w gynnig fel Haenau Agored wrth integreiddio Google Maps, Google Earth, Yahoo Maps, gan gynnwys ArcGIS.
 • Geomateg sy'n cynnwys cleientau tenau, bwrdd gwaith a gwe.
 • MapFish, gyda ffocws blaenoriaeth tuag at Pyton ond efallai un o'r rhai lleiaf dogfennol (ar-lein).

Manteision MapServer

Cysondeb gyda safonau OGC. Efallai mai'r gorau, er bod bron pob un o'r prif ffynonellau agored yn dda, o leiaf mewn perthynas â WMS, WFS, WCS, GML.

 • Gwasanaeth Map Gwe (OGC: WMS) 1.0.0, 1.0.7, 1.1.0 a 1.1.1
 • Gwasanaeth Nodwedd Gwe (OGC: WFS) 1.0.0, 1.1.0
 • Gwasanaeth Cynnwys Gwe (OGC: WCS) 1.0.0, 1.1.0
 • Iaith Markup Daearyddiaeth (OGC: GML) 2.1.2, 3.1.0 Lefel 0 Proffil
 • Dogfennau Cyd-destun Map Gwe (OGC: WMC) 1.0.0, 1.1.0
 • Disgrifydd Haen Styled (OGC: SLD) 1.0.0
 • Manyleb Hidlo Amgodio (OGC: FES) 1.0.0
 • Gwasanaeth Arsylwi Synhwyryddion (OGC: SOS) 1.0.0
 • Sylwadau a Mesuriadau (OGC: OM) 1.0.0
 • Common SWE (OGC: SWE) 1.0.1
 • Common OWS (OGC: OWS) 1.0.0, 1.1.0

Serchwch ddata trwy'r canllawiau Gis Consortiwm Agored, a fydd yn gwneud unrhyw raglen yn cadw atynt heb lawer o rwystr. O AutoDesk Civil3D, ArcGIS. Map Bentley, hyd at gvSIG, QGis, ac ati Hyd yn oed Google Earth / mapiau trwy wms.

O'i chymharu â'r ceisiadau yr oeddwn wedi gweithio gyda nhw eisoes (GeoWeb Publisher a GIS Manifold), mae MapServer yn eu hanwybyddu trwy gael llawer o ymlediad, cynnyrch y mae gan eich tudalen ddigon o wybodaeth, enghreifftiau a ddatblygwyd, heb sôn am gymuned y defnyddwyr. Yn achos GWP mae'n rhaid i chi weithio'n fawr gyda'r ewinedd a beth sydd o Manifold yn Sbaeneg ychydig iawn -gadael allan Rydych egeomates er mwyn peidio â gwrthdaro-.

El cymorth data Mae'n wych. Nid yw'n nef ond mae'n ddigon agos:

 • Data Vector neu Geodatabase: ffeiliau Siâp, GML, PostGIS ac un byd mwy trwy OGR, gan gynnwys DGN.
 • Data Raster: TIF Geo-gyfeiriedig a'r hyn rydym ni ei eisiau trwy GDAL.
 • O'r allbwn, gallwch greu jpg, png, pdf ac wrth gwrs, safonau OGC.

Yna mae yna cefnogaeth aml-lwyfan. Gall MapServer redeg ar IIS, sy'n ei gwneud hi'n gyfeillgar i ddefnyddwyr Windows / PC. Hefyd ar Apache, gyda'r hyn y gellir ei rhedeg ar Windows a Linux o rhyfeddod, nid yn unig i wasanaethu data ond i lywio. Yn achos Manifol
d, cyhoeddiad IIS yn unig, os ydych chi'n siarad â nhw am Apache mae'n taro tagfeydd, er bod y rhai sydd wedi gwneud eu pirouettes. Ac yn achos Bentley, dim ond Windows, gan gynnwys defnyddio gwe, yw ActiveX sy'n rhedeg ar Internet Explorer yn unig, oni bai ei fod yn ysmygu IDPR i'r sublime mewn cetris gofod.

Yn ddiangen i'w ddweud, nid yw'n delio â hi talu am drwyddedu. Byddai'r drwydded gyda Universal Manifold yn nhrefn $ 600, sef Bentley GWPublisher ar gyfer yr Unol Daleithiau $ 10,000 gyda defnyddwyr cyfyngedig ac a oedd o Weinyddwr GIS o US $ 15,000 i fyny.

Yn olaf, gwelaf fantais fawr yn y datblygiad. Nid yw dod o hyd i rywun sy'n gweithio MapServer mor hawdd, ond mae'n llawer haws na gyda chymwysiadau eraill, hyd yn oed yn bell wrth i ni wneud yn awr. Nid yw'n hawdd dod o hyd i ddatblygwr sy'n adnabod y gwlyb i Bentley GWPublisher, mae'n rhaid i chi wybod Prosiect Wise, Daearyddiaeth, Micro-Vate a Bentley Map i fanteisio ar ddatblygiad cadarn ar Wasanaeth Geospatial Bentley (Er fy mod yn cyfaddef bod pethau rhyfeddol wedi eu gwneud yno). Mae datblygwr Manifold GIS yn anodd iawn, er mai dim ond .NET, ac un o Weinyddwr GIS, bydd yswiriant yn codi tâl yn dibynnu ar faint y drwydded sy'n werth.

Sut i'w osod mewn camau 5

gosod mapiwrNid oes llawer o gamau, yn ogystal â dechrau Genesis:

 1. Lawrlwythwch OSGEO4W o yma
 2. Gosodwch hi, lleiafswm MapServer, Apache ac enghraifft.
 3. Gosod Apache a chreu'r gwasanaeth (neu godi cyfeiriadur trwy IIS).
 4. Codwch y gwasanaeth
 5. Rhedeg yr enghraifft yn y porwr

Ydw, fel y genesis, rhwng pennill 1 a 2 mae yna sawl peth a ddigwyddodd yn gwrthryfel Satan. Yn gyffredinol, gallwch chi ddechrau'r gwasanaeth naill ai drwy http: // localhost / neu fynd â'ch brwydr, ond rydych chi'n dysgu.

Bydd yn yr un nesaf y byddwn yn ei esbonio.

Ymatebion 7 i "Penderfynu ar MapServer"

 1. Helo Eulises. Un diwrnod byddwch chi'n dweud wrthym am y mwg wnaethoch chi gyda C #, o'r hyn na welais fawr ddim ar y we.

  Cofion

 2. beth am ei wneud gyda gweinydd cywir a gweinydd sql 2008 neu eisoes gyda mapiau math siâp posgrest a chyhoeddi ac felly rydych chi'n osgoi'r mater parth ac felly byddwch chi'n edrych am weinyddwr ag asp.net

 3. unrhyw brofiad gyda ffynhonnell agored Mapguide ?? Rydw i wedi ei osod ers tro, ond pan ddechreuais y meistr fe gefais gwall cysylltiad i'r gweinydd ... byddai tiwtorial yn Sbaeneg yn gyfarchion defnyddiol iawn, diolch =)

 4. Helo, mae gen i ddiddordeb mawr mewn mapiwr, rhai pethau y cefais y cyfle i mi eu creu, ar hyn o bryd rwy'n ymroddedig i ddatblygu cais map o fewn rheiliau, a oes gennych chi syniad o sut? neu rywfaint o help i gysylltu .. diolch yn fawr iawn

 5. Rhaid i chi chwilio am gwmni sy'n cynnig cynnal mapiau wedi'u cynnwys yn y gwasanaeth.

  Yn ogystal â http://www.hostgis.com/

  Mae ei wasanaethu o'r lefel fewnrwyd yn eithaf hawdd, oherwydd dim ond gydag IP y peiriant sydd â'r gwasanaeth a godir (yn ogystal â 192.168.0.129) y gall mynediad oddi wrth gyfrifiaduron eraill o fewn yr un rhwydwaith neu'r gweithgor.

  Os ydych chi am ei weini ar y Rhyngrwyd, cymerwch ofal bod gan y peiriant sy'n gweithredu fel gweinydd gysylltiad Rhyngrwyd mwy neu lai gweddus, a bod IP cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio hefyd (80.26.128.194). Y rheswm yw bod yr IP y mae'r offer yn ei gymryd wrth gysylltu â'r Rhyngrwyd, a ddarperir gan y gwasanaeth Rhyngrwyd, er ei fod yn gyhoeddus, yn newid bob tro y caiff ei gyrchu ac yn cymryd gofal ei fod yn sefydlog, am y rheswm hwn mae'n rhaid ei dalu.

  Os nad ydych chi am gael mynediad i rif IP fel yr un blaenorol, byddwch yn talu parth a gwasanaeth DNS, lle gallwch gael cyfeiriad haws http://www.eldominio.com. Gallwch hefyd ailgyfeirio gydag is-barth neu wasanaethau sy'n cynnig tudalennau fel http://www.no-ip.com

 6. Llongyfarchiadau am y blog yr wyf wedi bod yn ei wneud ers cryn amser bellach. Er fy mod yn biolegydd, rwy'n gweithio ar faterion GIS. Y llynedd, dysgais i ddefnyddio'r MapServer ychydig ac mae'n dda iawn. Ond mae gennyf gwestiwn nad wyf eto wedi cael yr ateb. Pa gwmni cynnal sy'n gwneud siop MapServer? Pa ganlyniadau sydd angen i chi ddefnyddio'ch cyfrifiadur eich hun a defnyddio'r rhwydwaith rhyngrwyd domestig?

  Hoffwn wneud rhywfaint o brosiect arall gyda'r rhaglen hon ond nid oes gennyf unrhyw ffordd i'w hongian ar y rhwydwaith.

  Os bydd rhywun yn gwybod bydd yr ateb yn cael ei dderbyn yn dda iawn.

  Cofion gorau,

  Martiño

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.