Ble mae defnyddwyr GIS Manifold?

Ychydig amser yn ôl, dywedodd gou technolegau Iseldireg yr ymadrodd hon i mi:

“Yn onest, rwy’n rhyfeddu at yr hyn y mae tudalen Manifold yn ei ddweud. Yr hyn sy'n digwydd yw nad wyf erioed wedi'i weld ar waith ar beiriant "

Yr wythnos hon, mae Patrick Webber - o Wybodaeth Ofodol - wedi gwneud datganiad di-hid sydd, yn sicr, wedi peri i farfau crewyr yr offeryn hwn grynu. Er nad ydyn nhw ... yn credu bod ganddyn nhw farf, ond dwi'n dod â hi i fyfyrio i ddilyn i fyny ar fy rhagfynegi - ctions o eleni.

Beth yw problem Manifold?

Mae Patrick yn seiliedig ar theori Geoffrey A. Moore, yn ei lyfr "Croesi'r Abyss”, Sy'n amlinellu'r cylch bywyd sy'n digwydd wrth fabwysiadu cynhyrchion cyfrifiadurol. Gelwir un o'r camau hanfodol hynny yn Abyss (Chasm), lle mae angen i'r feddalwedd gynnal twf cyson wrth gael ei chofleidio gan brynwyr sydd wedi'u llenwi'n gynnar, er mwyn osgoi'r risg o beidio byth â chyrraedd rhan gynrychioliadol o'r farchnad.

croesi'r abyss

Mae Patrick yn siarad yn glir am ba mor fodlon ydyw â lefel arloesol cwmni crëwr Manifold, y model prisio, a chydweithrediad defnyddwyr ar y fforwm. Ond mae'n beirniadu mater eithaf cain yn y fformat busnes, oherwydd yn y mynnu hwnnw o beidio â chael ailwerthwyr na chynrychiolwyr heblaw ar ei dudalen ei hun, er ei fod yn cyfrannu at gael a pris derbyniolGall fod yn ysgubor sy'n atal twf.

I wneud hyn, mae'n dod ag ystadegau Fforwm maniffold, lle rydym yn dangos yr hyn yr ydym i gyd yn ei feddwl:  Nid oes gan bobl sydd â fersiwn 7x unrhyw reswm i newid i'r 8x ac maent yn aros i weld beth sy'n digwydd gyda'r 9x breuddwydio i benderfynu a ddylid symud neu beidio. Gall fod yn foddhad llwyr, ond os yw mudo yn cynrychioli dim ond $ 50 y drwydded, byddai'n rhaid i ni feddwl am oblygiadau llym eraill fel y newid fformat anadferadwy, oherwydd -as enghraifft - ni allwch basio map. O fersiwn 8 i 7 ac mae'n awgrymu mudo'r holl trwyddedau presennol. Beth i beidio â dweud am y datblygiad adeiledig neu'r llawlyfrau defnyddwyr, y mae'n rhaid eu bod wedi ymhelaethu oherwydd bod Manifold yn cynnig y “helpu fi"Yn ei ffordd.

Yr hyn a allai fod yn digwydd, felly, yw y bydd Manifold yn dal i fod y llong roced braf honno ar gyfer geofumados ond ni all fyth apelio at ddefnyddwyr cyffredin. Gallant gyfiawnhau eu hunain ym mha bynnag ddadleuon y maent eu heisiau -sy'n siŵr bod yna- ond mae crafu cnau ESRI yn gofyn am fwy na chael meddalwedd gwell nag ArcGIS -bod mewn llawer o bethau, ac mae llawer ohonynt-. Mae angen i chi adeiladu cymuned, cael cynghreiriaid sydd hefyd yn ennill, lleoliad daearyddol mewn iaith arall, cefnogaeth nad yw'n seiliedig ar docynnau, gan gynnwys “efengylwyr technoleg” ac yn eironig hyd yn oed fôr-ladrad.

Nid yw'r feddalwedd yn ddadmer ar unrhyw adeg, ond i gyd ar un adeg rydym wedi gweithio mewn cwmnïau arferol, y mae angen cyswllt dynol â phrynu i wneud hynny, ac oddi yno mae proses o gefnogi, hyfforddi ac adnewyddu trwyddedau (pob un wedi'i thalu wrth gwrs). yr un Systemau Bentley Mae ganddo ei rwystr ar gyfer rheoli ei werthiannau yn rhanbarthol, sy'n gweithio ond yn gohirio trafodion sydd, oherwydd nad ydynt yn arian lleol, fel arfer â gweithdrefn ychwanegol. Ni ddylai achos Manifold ddweud, bod yn rhaid gwneud y pryniant ar-lein, gyda cherdyn credyd, gan ddechrau gyda'r ffaith nad oes gan unrhyw fwrdeistref ar gyfartaledd ac nid oes gan bob cwmni un; Ac, i'r rhai ohonom sydd wedi'i brofi, gwyddom fod gan bryniannau trwy drosglwyddiad banc lefel eu cymhlethdod mewn amgylcheddau confensiynol.

glic manifold

Ah! Anghofiais am y gefnogaeth. Mae dwy drwydded Manifold tocynnau, am ddim ond dau gwestiwn i'w cefnogi. Os ydych chi eisiau mwy, talwch amdano; nid yw'r syniad yn ddrwg, ond mae angen gweld a yw'n swyddogaethol. Nid yw hynny chin i'r bobl, ond nid yw'r tri gair gwahoddiad wrth brynu'r meddalwedd yn ddigon: "Gosod - Lansio - Dysgu ", oherwydd bydd yn anodd argyhoeddi pennaeth y bydd yn ofynnol i gynllun gweithredu'r flwyddyn newydd adael cyllideb ar gyfer 15 tocynnau neu dalu'r olygydd geofumadas ar gyfer cefnogaeth sgwrs :).

Gwaelod llinell: Mae Manifold yn feddalwedd wych, ond nid yw'n tyfu. Er bod fersiwn 8 eisoes yn bodoli mewn cenllif, arwydd ei fod yn dod yn boblogaidd, ychydig iawn o bobl ar y we sy'n siarad am ei alluoedd, llai am eu boddhad â'r model gwasanaeth cwsmeriaid. Os bydd hyn yn parhau, bydd yn parhau i fod yn rhywbeth chwarae i grŵp unigryw o arbenigwyr a bydd yn colli poblogrwydd fel ateb ymarferol i GIS - dyna beth ydyw. A phennod olaf y math hwnnw o nofel, rydyn ni i gyd yn ei hadnabod.

Beth i'w ddisgwyl

Fforwm-Dadansoddiad-300x211 Wel, ar y naill law mae ffrindiau Manifold yn gostwng eu haerllugrwydd. Yn benodol, heb ddiraddio'r feddalwedd sy'n ymddangos yn fendigedig i mi, yr wyf yn ei defnyddio'n gyson ac yr wyf wedi siarad â'm clustiau amdani, rwyf wedi gweld ymatebion i ymholiadau a wnaed yn y fforwm nad oes ganddynt gynhesrwydd gwerthwr ond yn hytrach llywydd y Gynghrair Bolifaraidd. beth mae'n ei ddweud "Dyma fy llywodraeth, dwi'n gorchymyn, ac os nad ydych chi'n ei hoffi, newid y sianel".

Gydag ymddiheuriadau wrth gwrs, i'r rhai sy'n hoffi'r math hwnnw o driniaeth ac sy'n ymweld â mi o wledydd y côn deheuol. Ond os yn fforwm Gabriel Ortiz - sydd am ddim - rydym wedi colli ffrindiau oherwydd atebion gwael, beth i beidio â dweud mewn gofod lle mae crewyr y feddalwedd - nid yw hynny'n rhydd - ymateb.

Un diwrnod yr wyf yn holi ei adran hysbysebu, un arall moeseg busnes, a heddiw, rwy’n mynnu’r hyn y mae rhai yn ei ddweud: Ni fydd technegydd da o reidrwydd yn rheolwr da, mae athrylith da rownd y gornel rhag bod yn ddyn busnes lousy. Mae yna arbenigeddau, ac mae angen cwrs gwasanaeth cwsmer sylfaenol a gwersi cyntefig gan eu marchnatwr ar unrhyw guru technoleg sy'n dod yn werthwr meddalwedd ar yr hyn nad yw'n dod yn yr API .NET.

Beth fydd yn digwydd i Manifold? Mae hynny'n bendant yn dibynnu ar ei grewyr. Yn fy marn i, rwy'n credu y dylai rhybudd Patrick gael effaith gadarnhaol.

14 Yn ymateb i "Ble mae'r defnyddwyr Manifold GIS?"

 1. Ers manifold, rwyf wedi ateb yr un peth (ni allai fod fel arall) gyda phost cyfeillgar ond safonol iawn.
  diolch

 2. Rwy'n credu y dylech chi brynu'r 8, oherwydd nid oes unrhyw ddiogelwch pan ddaw'r 9. Yn ogystal, pan ddaw fersiwn newydd allan fel arfer mae amser hyrwyddo i fudo sy'n costio dim ond UD $ 50.

 3. Helo pawb
  Mae gennyf gwestiwn nad wyf yn gwybod a all ddiddordeb pobl eraill.
  Prynwch 8.0 manifold neu aros am i'r 9 ddod allan?
  Fi jyst newid fy nghyfrifiadur ac nid wyf yn gwybod a ddylech osod fy fersiwn 6.5 a disgwyl i'r 9.0 ddod allan neu brynu a gosod yr 8.0.
  Rwy'n ei ddefnyddio yn achlysurol ac, yn bennaf, ar gyfer golygu mapiau ar gyfer prosiectau heicio, heb bron unrhyw ddadansoddiad, er yr hoffwn i wneud hynny.
  diolch
  Jeroni

 4. Helo bawb:

  Mae gen i broblem gyda Manifold. Rwyf wedi cau arwynebedd ardal ac rwyf am ambwyso'r orthoffotos, ond oherwydd hynny rhaid imi eu torri nhw fesul un. Pan fyddaf yn arbed lluosog, cefais gamgymeriad:

  PEIDIWCH Â CHYFRIF DDATA I FFIOG

  Beth alla i ei wneud?

 5. Mae'n gwneud rhywbeth, ond nid yn ei gysylltu yn union, ond fel mewnforio delwedd. Yma fe'i dangosir fel . Cyfyngiad arall yw ei fod yn dod mewn du a gwyn, er y gellir prynu Plex.Earth ei hun mewn lliwiau a chyda gwell cywirdeb.

 6. Os nad ydw i'n anghywir, credaf y gallwch chi gysylltu Tir Autodesk i Google Earth. Mae gan Land Autodesk swyddogaethau GIS.

 7. Ydw, rydych chi'n ei wneud i Google Earth, Virtual Earth, Yahoo Maps, eisoes Mapiau Stryd Agored, fel haen georeferenced (Delweddau wrth gwrs).

  Hefyd unwaith y bydd y ddelwedd yn cael ei harddangos, gellir rhoi'r opsiwn "digyswllt", mae'r ddelwedd yn cael ei storio'n lleol, i gywirdeb y gellir ei osod, ac sydd eisoes wedi'i georeferenced. Gallwch ei adael y tu mewn i'r geo-gronfa ddata (fformat .map) neu ei allforio i fformat arall i'w storio y tu allan a'i adael fel cyfeirnod (cysylltiedig)

 8. 1 Rhifyn: yr isafswm bron yr un fath (neu lai) nag ArcGIS, yn fy marn i, mae'n fwy na gvSIG.

  Cyflymder geoprocesses, mae'n gadarn iawn. Hyd yn oed gyda'r opsiwn i ryngweithio â GPU mewn darnau 64!

  Rheoli haenau ar yr un pryd, gan wneud yn dda. Yn hyn mae hyd yn oed ei resymeg draddodiadol yn hanner prin, oherwydd gall haen fod â pholygonau, llinellau a phwyntiau.

  3. Cydweithrediad ... gyda chronfeydd data a raster, mae'n wych, ar gyfer georeferencing, storio, mynegeio a gweini.
  Gyda safonau, ewch wfs hanner byr, wms (cleient / gweinydd) (gweinydd yn unig) mae hyn yn ddrwg iawn.
  Gyda theithiau cerdded data fector GIS cyffredin yn eithaf da (shp, kml, xml, ac ati), er bod y fantais yn rhaid iddyn nhw gael eu mewnforio i'r gdb fel haen, gan gysylltu â dim ond yn caniatáu cronfeydd data a chronfeydd data.
  Yn CAD mae'n gyfyngedig, nid yw'n symud ymlaen lawer gyda fformatau diweddar o ddefnydd cyffredin, dwg, dxf a dgn, prin y cefnogir gan y gynghrair agored, v7 a 2000.

  4 Y pedwerydd pwynt: yn hollol ansicr, yn enwedig os ydynt yn cynnal y drwgdeimlad hwnnw tuag at feddalwedd fasnachol cost uchel, y mae'n rhaid gwneud cynghreiriau ag ef yn hwyr neu'n hwyrach. Maent yn priodoli'r anghydnawsedd hwnnw â fformatau fel dgn a dwg, gan graffu bob amser bod meddalwedd yr anghenfil ar gau ac mewn sawl achos wedi darfod.
  Nid bod yn rhaid i chi dalu gwrogaeth i AutoDesk, ond yn wrywaidd, yn hwyr neu'n hwyrach mae'n rhaid i chi ddeall bod y cwsmer a'r cynghreiriau yn angenrheidiol. Mae eu tôn wrth gyfeirio at y gystadleuaeth, yn rhoi’r argraff eu bod yn wrthESRI, ond nid ydynt yn wrthMicrosoft, oherwydd y ffordd y maent yn darllen SQL Server, dim ond trwy IIS y maent yn gwasanaethu yn yr hyn sydd hefyd yn ymddangos yn wrthLinux pan siaradwch am Apache.

  I'r rhai sy'n datblygu cymwysiadau mae'n ddewis arall gwych, hyd y siaradais â defnyddwyr Manifold, maent BOB AMSER yn fodlon, fel pwy sydd â'r telesgop mwyaf datblygedig. Ond yn y feddalwedd hon, peidiwch â meddiannu'r telesgop gorau, weithiau mae'n well cael yr un sydd gan bawb arall, ar gyfer agweddau ar werthu gwasanaethau, hyfforddiant a chyfnewid gwybodaeth.

 9. Dim ond oherwydd y gril rydych chi'n ei roi gyda MANIFOLD, rydych chi'n chwilfrydig. Y gwir yw bod trwyddedu yn fforddiadwy. Rydych wedi gwneud sylwadau ar rai offer sy'n werth y gost o brynu'r cynnyrch. Amheuon: 1. Beth am yr offer golygu o gymharu â gvSIG-ArcMap? 2 Cyflymder geoprocesses a rheoli llawer o haenau ar yr un pryd. 3 Cydweithrediad 4 Dyfodol ansicr, yn enwedig oherwydd ymddangosiad a datblygiad di-feddal. Dim ond gyda’r tri cyntaf yn fy argyhoeddi, gan wella rhai’r rhaglenni uchod, byddwn yn ymchwilio ychydig yn fwy am y feddalwedd.

 10. Trefnus…. peth anodd rydych chi'n ei ofyn i ffrind. Rwy'n rhegi y gwnaf ryw ddydd, ond am y tro:

  Fel ar gyfer meddalwedd enfawr, y cyfraniad mwyaf yw'r model prisio. Mae hynny'n ddiamheuol, oherwydd o $ 235 i $ 900 mae Manifold yn gwneud (bron neu fwy) yr hyn y byddech chi'n ei wneud gydag ArcInfo, ArcSDE, ArcIMS, MapObjects, ArcGIS Server ac ychydig mwy o estyniadau. Nid yw hyn yn cynnwys trwyddedau rhedeg o $ 120.

  O ran meddalwedd am ddim, byddai'r frwydr yn ei ennill yn unigol, ond nid ar y cyd â'r aeddfedrwydd a gyflawnwyd ganddynt.

  Efallai mai'r hyn y mae Manifold wedi codi disgwyliadau yw ei arloesedd i wneud pethau gerbron eraill. Yn eu plith gallaf feddwl am bethau fel:

  -Cysylltu â Google Earth / Google Maps / Virtual Earth / mapiau Yahoo / Mapiau stryd agored fel nad oes unrhyw un arall wedi ei wneud, gan 2006, gan allu lawrlwytho'r ddelwedd fel y byddech heddiw â Stitchmaps.
  -Gosodwch fformat geodatabase (.map) ymarferol iawn y gallwch chi drin o'r un meddalwedd â'r hyn y byddai'n costio amser da i chi ei wneud gyda Mapserver + postgreSQL + gvSIG neu gyfuniadau tebyg. Gyda symlrwydd i integreiddio data allanol neu weini wms / wfs.
  -Leadwch / ysgrifennwch lawer o gronfeydd data, gan gynnwys mewn darnau 64.
  -Personol i ryngweithio â GPU.
  -topolegol
  -Gosodiad
  -Ac ati.

  Pe na bai pethau eraill yn cael eu gwneud gan eraill, dyma eu bod wedi ei wneud fel arfer yn gyntaf. Yn yr un modd, os ydym yn gwneud rhestr o'r hyn y mae eraill yn ei wneud ac nid yw Manifold, byddai rhestr arall.

  Yr hyn sy'n digwydd yw ei bod yn ymddangos nad yw bod yn arloesol yn ddigon os bydd y rhaglenni eraill un diwrnod yn gwneud yr un peth. Mae llawer o'r datblygiadau arloesol hyn yn ddeniadol i ddefnyddwyr arbenigol yn unig, gyda blaenoriaeth mewn datblygu ac nid mewn gweithrediad cyffredin.

 11. Yn onest, gyda’r cewri mawr (ArcGis, Autodesk, Mapinfo) a’r feddalwedd wych am ddim (qgis, grass, gvsig) wrth eich ochr chi ... Beth mae Manifold yn ei gyfrannu? A allech chi ateb mewn post taclus?

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.