Ble mae defnyddwyr GIS Manifold?

Ychydig amser yn ôl, dywedodd gou technolegau Iseldireg yr ymadrodd hon i mi:

"Yn onest, rwy'n synnu beth y dywed y dudalen Manifold. Beth sy'n digwydd yw nad wyf erioed wedi'i weld yn gweithio ar beiriant "

Yr wythnos hon, mae Patrick Webber - o Spatial Knowledge - wedi gwneud datganiad di-hid sy'n sicr wedi ysgwyd yr un barfau â chrewyr yr offeryn hwn. Er nad ydyn nhw ... yn meddwl bod ganddynt farf, ond dwi'n dod ag ef i fyfyrio i ddilyn i fyny ar fy rhagfynegi - ctions o eleni.

Beth yw problem Manifold?

Mae Patrick yn seiliedig ar theori Geoffrey A. Moore, yn ei lyfr "Croesi'r Abyss", Sy'n codi'r cylch bywyd sy'n digwydd wrth fabwysiadu cynhyrchion cyfrifiadurol. Un o'r camau hynny hollbwysig galwodd agendor (agendor), lle mae meddalwedd sydd ei angen i gynnal twf cyson tra'n cael eu croesawu gan brynwyr cynnar a fydd, er mwyn osgoi'r risg o byth yn cyrraedd cyrraedd segment gynrychioliadol o'r farchnad.

croesi'r abyss

Mae Patrick yn siarad yn glir o'r boddhad bod lefel arloesol cwmni creadigol Manifold, y model pris a chydweithrediad defnyddwyr yn y fforwm. Ond mae'n beirniadu pwnc sensitif iawn yn y fformat busnes, oherwydd yn y ffaith nad yw cael ailwerthwyr na chynrychiolwyr yn fwy nag ar ei dudalen ei hun, er ei fod yn cyfrannu at gael pris derbyniolGall fod yn ysgubor sy'n atal twf.

I wneud hyn, mae'n dod ag ystadegau Fforwm maniffold, lle rydym yn dangos yr hyn yr ydym i gyd yn ei feddwl: Nid oes gan bobl sydd â fersiwn 7x unrhyw reswm i newid i'r 8x ac maent yn aros i weld beth sy'n digwydd gyda'r 9x breuddwydio i benderfynu a ddylid symud neu beidio. Gall fod yn cyfanswm boddhad, ond os ydych yn mudo cyfrifon ar gyfer unig $ 50 y drwydded, dylech feddwl am oblygiadau difrifol eraill fel fformat newid di-droi'n, er enghraifft, gan na allwch dreulio .map o fersiwn 8 7 ac mae'n cynnwys mudo pob y trwyddedau presennol. Heb sôn am y datblygiad adeiledig na llawlyfrau defnyddiwr, y mae'n rhaid ei ymhelaethu gan mai Manifold yn unig sy'n cynnig y "helpu fi"Yn ei ffordd.

Yr hyn a allai ddigwydd, felly, yw y bydd Maniffold yn dal i fod y roced gofod braf hwnnw ar gyfer y geofumados ond ni fydd yn byth i ddefnyddwyr cyffredin. Gellir eu cyfiawnhau yn y dadleuon y maent eu hangen -sy'n siŵr bod yna- ond mae crafu'r cnau i ESRI angen mwy na meddalwedd well na ArcGIS -bod mewn llawer o bethau, ac mae llawer ohonynt-. Mae angen i chi wneud cymuned, cael cynghreiriaid sydd hefyd yn ennill, lleoliad daearyddol mewn iaith arall, cefnogaeth heb fod yn seiliedig ar docynnau, gan gynnwys "efengylwyr technolegol" ac yn eironig hyd yn oed fôr-ladrad.

Mewn dim o dro y feddalwedd anfanteision, ond mae pawb ar un adeg wedi gweithio mewn mentrau arferol, i brynu yn gofyn am gyswllt dynol, oddi yno broses o gefnogaeth, hyfforddiant ac adnewyddu trwydded (pob delir wrth gwrs). Yr un peth Systemau Bentley mae ganddi rwystr i reoli ei werthu mewn ffordd ranbarthol, sy'n gweithio ond yn oedi trafodion sydd, oherwydd nad ydynt yn arian lleol, fel arfer yn cael prosesu ychwanegol. Nid dyna yw dweud achos Manifold, y dylech chi brynu ar-lein, gyda cherdyn credyd, gan ddechrau heb fwrdeistref ar gyfartaledd ac nid oes gan bob cwmni un; ac, i'r rhai ohonom sydd wedi byw ynddo, gwyddom fod gan bryniadau gan drosglwyddiad banc eu lefel gymhleth mewn amgylcheddau confensiynol.

glic manifold

Ah! Yr wyf yn anghofio am y gefnogaeth. Daw trwydded Manifold gyda dau tocynnau, am ddim ond dau gwestiwn i'r gefnogaeth. Os ydych chi eisiau mwy, talu amdano; Nid yw'r syniad yn ddrwg, ond mae'n rhaid i chi weld a yw'n ymarferol. Nid dyna yw hynny chin i'r bobl, ond nid yw'r tri gair gwahoddiad wrth brynu'r meddalwedd yn ddigon: "Gosod - Lansio - Dysgu ", oherwydd bydd yn anodd argyhoeddi pennaeth y bydd yn ofynnol i gynllun gweithredu'r flwyddyn newydd adael cyllideb ar gyfer 15 tocynnau neu dalu'r olygydd geofumadas ar gyfer cefnogaeth sgwrs :).

I gloi: mae Manifold yn feddalwedd wych, ond nid yw'n tyfu. Er bod y fersiwn 8 eisoes yn bodoli mewn torrents, arwydd ei fod yn dod yn boblogaidd, ychydig iawn o bobl ar y we yn siarad am eu galluoedd, ac eithrio eu bodlonrwydd gyda'r model gwasanaeth cwsmeriaid. Os yw'n parhau fel hyn, bydd yn parhau fel tegan grŵp arbenigol o arbenigwyr a bydd yn colli poblogrwydd fel ateb ymarferol ar gyfer GIS - sef beth yw -. A pennod olaf y math hwn o nofel, yr ydym oll yn ei wybod.

Beth i'w ddisgwyl

Fforwm-Dadansoddiad-300x211 Wel, ar y naill law mae cyfeillion Manifold yn gostwng eu haerllugrwydd. Yn benodol, heb ddiarddel y feddalwedd y dwi'n meddwl ei bod yn rhyfeddod, fy mod yn ei defnyddio'n gyson ac yr wyf wedi siarad â hi gyda'r clustiau, rwyf wedi gweld atebion i ymholiadau a wnaed yn y fforwm nad oes ganddynt gynhesrwydd gwerthwr ond yn llywydd y Bolivarian Alliance mae hynny'n dweud "Dyma fy llywodraeth, dwi'n gorchymyn, ac os nad ydych chi'n ei hoffi, newid y sianel".

Gyda'r ymddiheuriadau wrth gwrs, i'r rhai sy'n hoffi'r math hwnnw o driniaeth ac sy'n ymweld â mi o wledydd y conau deheuol. Ond os yn fforwm Gabriel Ortiz - sydd am ddim - rydym wedi colli ffrindiau oherwydd atebion gwael, peidio â dweud mewn man lle mae crewyr y meddalwedd yn ymateb - nad yw'n rhad ac am ddim -.

Un diwrnod yr wyf yn holi ei adran hysbysebu, un arall moeseg busnes, a heddiw, yr wyf yn mynnu beth mae rhai yn ei ddweud: Ni fydd technegydd da o reidrwydd yn rheolwr da, mae athrylith dda yn ôl i fod yn ddyn busnes gwael. Mae yna arbenigeddau, ac mae unrhyw gow dechnoleg sy'n targedu gwerthwr meddalwedd yn gofyn am gwrs gwasanaeth cwsmeriaid sylfaenol ac y bydd eich marchnadwr yn rhoi gwersi cyntefig i chi o'r hyn na ddaw yn yr API .NET.

Beth fydd yn digwydd i Manifold? Mae hynny'n sicr yn dibynnu ar ei grewyr. Yn fy marn i, credaf y dylai rhybudd Patrick gael adleisio cadarnhaol.

Ymatebion 14 i "Ble mae defnyddwyr GIS Manifold?"

 1. Ers manifold, rwyf wedi ateb yr un peth (ni allai fod fel arall) gyda phost cyfeillgar ond safonol iawn.
  diolch

 2. Rwy'n credu y dylech chi brynu'r 8, oherwydd nid oes unrhyw ddiogelwch pan ddaw'r 9. Yn ogystal, pan ddaw fersiwn newydd allan fel arfer mae amser hyrwyddo i fudo sy'n costio dim ond UD $ 50.

 3. Helo pawb
  Mae gennyf gwestiwn nad wyf yn gwybod a all ddiddordeb pobl eraill.
  Prynwch 8.0 manifold neu aros am i'r 9 ddod allan?
  Fi jyst newid fy nghyfrifiadur ac nid wyf yn gwybod a ddylech osod fy fersiwn 6.5 a disgwyl i'r 9.0 ddod allan neu brynu a gosod yr 8.0.
  Rwy'n ei ddefnyddio yn achlysurol ac, yn bennaf, ar gyfer golygu mapiau ar gyfer prosiectau heicio, heb bron unrhyw ddadansoddiad, er yr hoffwn i wneud hynny.
  diolch
  Jeroni

 4. Helo bawb:

  Mae gen i broblem gyda Manifold. Rwyf wedi cau arwynebedd ardal ac rwyf am ambwyso'r orthoffotos, ond oherwydd hynny rhaid imi eu torri nhw fesul un. Pan fyddaf yn arbed lluosog, cefais gamgymeriad:

  PEIDIWCH Â CHYFRIF DDATA I FFIOG

  Beth alla i ei wneud?

 5. Mae'n gwneud rhywbeth, ond nid yn ei gysylltu yn union, ond fel mewnforio delwedd. Yma fe'i dangosir fel . Cyfyngiad arall yw ei fod yn dod mewn du a gwyn, er y gellir prynu Plex.Earth ei hun mewn lliwiau a chyda gwell cywirdeb.

 6. Os nad ydw i'n anghywir, credaf y gallwch chi gysylltu Tir Autodesk i Google Earth. Mae gan Land Autodesk swyddogaethau GIS.

 7. Ydw, rydych chi'n ei wneud i Google Earth, Virtual Earth, Yahoo Maps, eisoes Mapiau Stryd Agored, fel haen georeferenced (Delweddau wrth gwrs).

  Hefyd unwaith y bydd y ddelwedd yn cael ei harddangos, gellir rhoi'r opsiwn "digyswllt", mae'r ddelwedd yn cael ei storio'n lleol, i gywirdeb y gellir ei osod, ac sydd eisoes wedi'i georeferenced. Gallwch ei adael y tu mewn i'r geo-gronfa ddata (fformat .map) neu ei allforio i fformat arall i'w storio y tu allan a'i adael fel cyfeirnod (cysylltiedig)

 8. 1 Rhifyn: yr isafswm bron yr un fath (neu lai) nag ArcGIS, yn fy marn i, mae'n fwy na gvSIG.

  Cyflymder geoprocesses, mae'n gadarn iawn. Hyd yn oed gyda'r opsiwn i ryngweithio â GPU mewn darnau 64!

  Rheoli haenau ar yr un pryd, gan wneud yn dda. Yn hyn mae hyd yn oed ei resymeg draddodiadol yn hanner prin, oherwydd gall haen fod â pholygonau, llinellau a phwyntiau.

  3 Mae rhyngweithredu ... gyda chronfeydd data a raster, yn wych, ar gyfer georeferencing, storio, mynegeio a gwasanaethu.
  Gyda safonau, ewch wfs hanner byr, wms (cleient / gweinydd) (gweinydd yn unig) mae hyn yn ddrwg iawn.
  Gyda theithiau cerdded data fector GIS cyffredin yn eithaf da (shp, kml, xml, ac ati), er bod y fantais yn rhaid iddyn nhw gael eu mewnforio i'r gdb fel haen, gan gysylltu â dim ond yn caniatáu cronfeydd data a chronfeydd data.
  Yn CAD mae'n gyfyngedig, nid yw'n symud ymlaen lawer gyda fformatau diweddar o ddefnydd cyffredin, dwg, dxf a dgn, prin y cefnogir gan y gynghrair agored, v7 a 2000.

  4 Y pedwerydd pwynt: yn hollol ansicr, yn enwedig os ydynt yn cynnal y drwgdeimlad hwnnw tuag at feddalwedd fasnachol cost uchel, y mae'n rhaid gwneud cynghreiriau ag ef yn hwyr neu'n hwyrach. Maent yn priodoli'r anghydnawsedd hwnnw â fformatau fel dgn a dwg, gan graffu bob amser bod meddalwedd yr anghenfil ar gau ac mewn sawl achos wedi darfod.
  Nid bod yn rhaid i chi dalu gwrogaeth i AutoDesk, ond yn wrywaidd, yn hwyr neu'n hwyrach mae'n rhaid i chi ddeall bod y cwsmer a'r cynghreiriau yn angenrheidiol. Mae eu tôn wrth gyfeirio at y gystadleuaeth, yn rhoi’r argraff eu bod yn wrthESRI, ond nid ydynt yn wrthMicrosoft, oherwydd y ffordd y maent yn darllen SQL Server, dim ond trwy IIS y maent yn gwasanaethu yn yr hyn sydd hefyd yn ymddangos yn wrthLinux pan siaradwch am Apache.

  I'r rhai sy'n datblygu cymwysiadau mae'n ddewis arall gwych, hyd y siaradais â defnyddwyr Manifold, maent BOB AMSER yn fodlon, fel pwy sydd â'r telesgop mwyaf datblygedig. Ond yn y feddalwedd hon, peidiwch â meddiannu'r telesgop gorau, weithiau mae'n well cael yr un sydd gan bawb arall, ar gyfer agweddau ar werthu gwasanaethau, hyfforddiant a chyfnewid gwybodaeth.

 9. Dim ond oherwydd y gril rydych chi'n ei roi gyda MANIFOLD, rydych chi'n chwilfrydig. Y gwir yw bod trwyddedu yn fforddiadwy. Rydych wedi gwneud sylwadau ar rai offer sy'n werth y gost o brynu'r cynnyrch. Amheuon: 1. Beth am yr offer golygu o gymharu â gvSIG-ArcMap? 2 Cyflymder geoprocesses a rheoli llawer o haenau ar yr un pryd. 3 Cydweithrediad 4 Dyfodol ansicr, yn enwedig oherwydd ymddangosiad a datblygiad di-feddal. Dim ond gyda’r tri cyntaf yn fy argyhoeddi, gan wella rhai’r rhaglenni uchod, byddwn yn ymchwilio ychydig yn fwy am y feddalwedd.

 10. Yn daclus ... Peth anodd rydych chi'n ei ofyn i ffrind. Tyngaf y byddaf un diwrnod, ond am y tro:

  Fel ar gyfer meddalwedd enfawr, y cyfraniad mwyaf yw'r model prisio. Mae hynny'n ddiamheuol, oherwydd o $ 235 i $ 900 mae Manifold yn gwneud (bron neu fwy) yr hyn y byddech chi'n ei wneud gydag ArcInfo, ArcSDE, ArcIMS, MapObjects, ArcGIS Server ac ychydig mwy o estyniadau. Nid yw hyn yn cynnwys trwyddedau rhedeg o $ 120.

  O ran meddalwedd am ddim, byddai'r frwydr yn ei ennill yn unigol, ond nid ar y cyd â'r aeddfedrwydd a gyflawnwyd ganddynt.

  Efallai mai'r hyn y mae Manifold wedi codi disgwyliadau yw ei arloesedd i wneud pethau gerbron eraill. Yn eu plith gallaf feddwl am bethau fel:

  -Cysylltu â Google Earth / Google Maps / Virtual Earth / mapiau Yahoo / Mapiau stryd agored fel nad oes unrhyw un arall wedi ei wneud, gan 2006, gan allu lawrlwytho'r ddelwedd fel y byddech heddiw â Stitchmaps.
  -Gosodwch fformat geodatabase (.map) ymarferol iawn y gallwch chi drin o'r un meddalwedd â'r hyn y byddai'n costio amser da i chi ei wneud gyda Mapserver + postgreSQL + gvSIG neu gyfuniadau tebyg. Gyda symlrwydd i integreiddio data allanol neu weini wms / wfs.
  -Leadwch / ysgrifennwch lawer o gronfeydd data, gan gynnwys mewn darnau 64.
  -Personol i ryngweithio â GPU.
  -topolegol
  -Gosodiad
  -Ac ati.

  Pe na bai pethau eraill yn cael eu gwneud gan eraill, dyma eu bod wedi ei wneud fel arfer yn gyntaf. Yn yr un modd, os ydym yn gwneud rhestr o'r hyn y mae eraill yn ei wneud ac nid yw Manifold, byddai rhestr arall.

  Yr hyn sy'n digwydd yw ei bod yn ymddangos nad yw bod yn arloesol yn ddigon os bydd y rhaglenni eraill un diwrnod yn gwneud yr un peth. Mae llawer o'r datblygiadau arloesol hyn yn ddeniadol i ddefnyddwyr arbenigol yn unig, gyda blaenoriaeth mewn datblygu ac nid mewn gweithrediad cyffredin.

 11. Yn onest, gyda'r ceffylau mawr (ArcGis, Autodesk, Mapinfo) a'r galed meddal mawr (qgis, grass, gvsig) gan eu hochr ... Beth mae Manifold yn ei gynnig? A allech chi ateb mewn trefn yn daclus?

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.