Google Earth; cefnogaeth weledol i cartograffwyr

Mae Google Earth, y tu hwnt i fod yn offeryn adloniant i'r cyhoedd, hefyd wedi dod yn gefnogaeth weledol ar gyfer cartograffi, y ddau i ddangos canlyniadau ac i wirio bod y gwaith sy'n cael ei wneud yn gyson; peidio â dweud fel offeryn pedagogaidd ar gyfer dosbarthiadau daearyddiaeth neu geodesi.

adeiladu cartograffeg grid

Yn yr achos hwn, rydw i'n mynd i helpu Manifold GIS i adeiladu'r pedrantau a Google Earth i wirio'r canlyniadau, gan fanteisio ar ymarfer a ddatblygwyd gennym ynghyd â Cristian Mejía, syrfëwr o Sucre y gwnaed y profiad gyda'i help. Mewn egwyddor, mae angen i ni gyfyngu ar barth y byddwn yn gweithio arno, yn achos Bolifia, mae rhwng parthau 19, 20 a 21; a lledredau 8 a 24 gradd, yn hemisffer y de. Gellir tynnu hyn i gyd allan o Google Earth gydag archwiliad syml, newid yr opsiwn i'w weld yn UTM i ddelweddu'r parthau ac mewn daearyddol i weld y latitudes a'r hydoedd.

1. Pedrant y tri maes diddordeb.

adeiladu cartograffeg grid

Yn Manifold fe'i gwneir gyda Gweld> grid

Yna rydyn ni'n nodi ein bod ni'n disgwyl cwadrant sy'n mynd o hydred -54 i -72, maen nhw'n negyddol oherwydd eu bod yn hemisffer y gorllewin. A'r lledred rydyn ni'n ei ddewis rhwng -8 a -24, maen nhw'n dal i fod yn negyddol am fod yn is na'r cyhydedd.

Rydym hefyd yn nodi sut yr ydym am ei rannu; y dimensiwn llawn yw 18 (3 Spindles 6) mewn hydred ac 16 (2 gwaith 8 gradd) mewn lledred. Rydyn ni'n nodi eich bod chi'n ein credu ni teils yn lle llinellau syml. Ac yno mae gennym y tri pharth, fel sydd uchod yn Google Earth ,. Er mwyn ei brofi, rydym yn clicio ar y dde ar yr haen ac yn allforio i kml, gan wneud yr agwedd weledol mor rhesymegol nes ei bod yn anodd ei deall mewn labordy geodesi 20 mlynedd yn ôl.

adeiladu cartograffeg grid

2. Mapiau 1: 250,000

Er enghraifft, rydyn ni'n mynd i weithio parth 20 yn yr un ffordd. Yn yr achos hwn, mae gan y dalennau 1: 250,000 ddimensiwn o radd 1.5 x 1, sy'n cyfateb i rannu'r parth cyfan yn fatrics 16 x 4 teils.

adeiladu cartograffeg grid

Rydym yn nodi mai dim ond y grid sydd rhwng y darnau 60 a 66, a dim ond am y grid sydd gennym, a adeiladu cartograffeg gridy lledred o 8 i 24; sy'n awgrymu y bydd y graddau 6 yn cael eu rhannu yn segmentau 1.5 a'r latitudes mewn segmentau gradd 1.

Wedi'i wneud: i wirio, clicio ar y dde ac allforio i kml. Mewn golwg lat / hir gallwch wirio a yw'r llinellau yn cyd-fynd â grid Google Earth.

I ychwanegu'r centroids, dewisir yr holl deils, a chymhwysir swyddogaeth geo-brosesu, fel y gwelir yn y graffig canlynol. Nid oes angen gwneud haen arall, gan fod Manifold yn cefnogi gwahanol fathau o wrthrych ynddo, os ydych chi am anfon at un arall, ni ddylech hyd yn oed eu dewis oherwydd eu bod yn cael eu creu gyda detholiad wedi'i actifadu fel mai dim ond torri / pastio.

3. Mapiau 1: 100,000

Yn yr achos hwn, nid oes dim byd yn newid yn fwy na'r gofod, mae'r graddau 1.5 wedi'u rhannu'n dair rhan, felly maent yn parhau 0.50 x 0.50.

adeiladu cartograffeg grid

4. Mapiau 1: 50,000

Rhaid dweud bod yr haen nesaf wedi'i rhannu'n segmentau o 0.25 x 0.166667, gan ein bod yn ei rhannu'n fatrics 2 x 3, fel y gwelir yn y canlyniad terfynol. Ar y dde dangosir yr haenau, y tu mewn i ffolder ac oddi tanynt y tu mewn i fap, fel fel y gwnaethom esbonio un diwrnod.

adeiladu cartograffeg grid

A dyma sut y byddai yn Google Earth, gallem yn dda yn ei wneud i gyd ar unwaith, yr ardal gyfan, fodd bynnag, nid yw'n gyfleus oherwydd bydd angen i ni drawsnewid UTM ac mae hyn yn cael ei wneud gyda haenau gwahanu gan ardal.

adeiladu cartograffeg grid

Mae'n ddoniol bod ffeil Manifold .map sy'n cynnwys yr holl haenau, dim ond mesur 85 kb a Google Earth 59 kb.

Yma gallwch chi lawrlwytho'r ffeil i mewn fformat. map ar gyfer GIS Manifold a .kmz ar gyfer Google Earth.

Yn y pen draw, byddai gwneud hyn heb Google Earth wedi gofyn am lawer mwy o amser gwirio haniaethol ac amheuaeth o wall tebygol. Delweddau Google ni fydd mor gywir, ond fel offeryn addysgeg gall fod yn ddefnyddiol iawn i'r graddau bod ei hyblygrwydd wedi cymryd yr ardaloedd confensiynol i addurniadau swyddfa llai na llai.

19 Ymatebion i “Google Earth; cefnogaeth weledol i gartograffwyr "

 1. Rwy'n meddwl beth rydych chi'n ei wneud gyda PlexEarth, rhowch golwg arno, mae'n siŵr eich bod chi'n datrys chi ac yn rhedeg ar AutoCAD

 2. Hoffwn i fewnforio delwedd o Google Earth i AutoCAD AutoCAD fel gen i'r cyfuchliniau o dir, ond yn dymuno darlunio y ddelwedd o G. y ddaear ond NOC i ba raddau y gallaf gael y grid ar y llun i beidio raddfa os gallwch chi fy helpu

 3. Hi, Fernando.

  Y fersiwn ddiweddaraf o Google Earth colledion y ddolen hon:

  http://www.google.com/intl/es/earth/download/ge/agree.html
  Mae opsiwn arall yn dod o Google Earth, ewch i'r opsiwn "help, gwiriwch am ddiweddariadau", gwiriwch a oes fersiwn newydd o'i gymharu â'r un sydd gennych chi eisoes a dadlwythwch un newydd os penderfynwch chi.

  Rwy'n dyfalu a yw Manifold yn gwneud hynny, dylai ArcGIS allu. Er nad wyf erioed wedi ei wneud gyda meddalwedd ESRI.

 4. asiant g!, Rwyf eisoes wedi gosod fersiwn o 6.5 google eart, pa dudalen sy'n gallu lawrlwytho'r diweddariad?

  Mae hefyd yn angenrheidiol defnyddio manwldeb yn unig i allforio pob haen neu ddelwedd a'i ddefnyddio, a allech chi weithio ar feddalwedd arall fel Arcgis?

 5. Negyddol, ni chredaf fod yna gwrs fel hynny yno.

  Bydd yn rhaid i chi fynd i dreial a gwall.

 6. Diolch yn fawr, gallech argymell tiwtorial i allu gwneud hyn hy grid mewn metrau sgwâr
  diolch

 7. Cadarn. Ar gyfer hyn mae'n rhaid i chi gael y lluniad gyda thafluniad UTM, yna bydd y panel grid yn ymddangos yn yr opsiwn o gynhyrchu grid mewn metrau.

 8. Rydych chi'n iawn fy fai Roeddwn i'n ei wneud yn anghywir diolch yn fawr iawn.
  Mae modd i mi ei wneud mewn union fesuriadau hy 100 metr sgwâr hy hy grid neu gronyn o metr sgwâr 100.
  diolch

 9. Rwyf wedi llwytho'r ffeiliau sampl i fyny, fel y gellir eu llwytho i lawr.

 10. @Pablo:

  Mae hynny'n iawn, yn creu llun newydd ac yn ei arddangos trwy glicio ddwywaith arno.
  Yna byddwch chi'n mynd ymlaen i'r grid.

  @Ariel:

  Ceisiwch weld y gwahaniaeth gan ddefnyddio:

  Gweld / grid

  ac yna

  Gweld / graean

  Dylai un o'r ddau weithio'n dda i chi.

 11. Helo, mae hynny'n dda iawn, ond yn fy achos i, nid yw'n dod allan yn gywir, efallai mai dyma'r rheswm pam nad yw'r rhestr lle mae'n dweud yn GRADD ar ôl gwasgu'r grid yn dod allan; mae'n mynd allan yn ddiffygiol i roi a dyma'r opsiwn yn DATUN y gall fod? Diolch ichi

 12. Diolch yn fawr iawn am eich ymateb prydlon, byddai amheuaeth arall cyn gwneud y grid yn gorfod creu Lluniadu a gweithio ar hyn? neu mae ffordd arall.
  diolch

 13. Yn Google Earth Rydych chi'n pasio pwyntydd y llygoden ar draws y sgrin ac islaw fe'ch symudir i'r lledred a'r hydred. Os na welwch ef, caiff ei ddadactifadu, caiff ei actifadu trwy wneud «bar gweld / statws»

 14. Yn dda fel y mae'r hydred a'r lledred yn y ddaear, yn yr enghraifft hon, nid wyf yn cael gwerthoedd eraill os ydw i'n defnyddio Google Earth yn dda.
  Diolch ac esgus os yw'r cwestiwn yn gyffredin ar gyffredin recein comin gyda hyn

 15. Da, yr hyn yr oeddwn yn ei chwilio, ond ble wnes i lawrlwytho neu gael y Manifold GIS?
  diolch

 16. cyfarchion! Diolch yn fawr iawn am y cymorth, nawr gallaf gael system fapio o Google Earth tan yn fuan, gyda mwy o gwestiynau.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.