Egeomates: Rhagfynegiadau 2010: GIS Meddalwedd

Ddiwrnod neu ddwy yn ôl, yng ngwres coffi ffon mae fy mam-yng-nghyfraith yn ei wneud gwnaethom ni rhai rhithwelediadau am y tueddiadau a osodwyd ar gyfer 2010 yn yr ardal Rhyngrwyd. Yn achos y cyfrwng geosodol, mae'r sefyllfa'n fwy sefydlog (peidio â dweud ddiflas), Mae hyn yn llawer yn dweud yn y tymor canolig gan y brandiau mawr, ond i beidio â gwastraffu cwpan coffi y tro hwn ac ar ddiwedd y flwyddyn rhagymadrodd, dyma ni.

Meddalwedd fasnachol (ddim yn rhad ac am ddim): Newyddion bach. Ymddengys nad yw'r sefyllfa rhwng ESRI, Bentley ac AutoDesk yn amrywio, (o leiaf yn yr amgylchedd Sbaenaidd) ac o ran arloesi mae wedi bod bron i bum mlynedd ers i nofel yr xml a rhyngweithio â safonau OGC roi'r gorau i fod yn syndod.

Hefyd, ni waeth faint y caiff ei hawlio, gwella galluoedd golygu fector yn y GIS ac mae gwylio yn y CAD yn bynciau sy'n mynd yn bell.

autocad2008vn2dd6 Felly, yn achos Autodesk, y mwyaf a welwn yw AutoCAD 2011, lle mae pobl eisoes yn cael eu defnyddio yn y tâp cyd-destunol (rhuban) ac yn dechrau difyrru'i hun yn y gwerth a ddaeth yr achlysur hwn. Gall 3D Sifil syndod i ni, ond dim llawer, aeddfedrwydd meddalwedd a chydbwysedd nid chamarwain fydd defnyddwyr gyda llawer o ffolinebau yn parhau. Hefyd, fel y gwyddom, nid yw AutoDesk yn gwneud newyddion eithafol mewn blynyddoedd od (o ryddhau, nid calendr) Dim ond yn gwneud hyn yn ein rhoi sicrwydd gan y byddwn yn gweld .dwg newydd hyd at 2011 2012 pan AutoCAD yn cael ei gyhoeddi.

20080812_Luxology_Bentley_thumb Mewn achos o Bentley Byddwn yn gweld mwy o bethau crazy, ond dim ond ar lefel ysmygu eithafol. Rwy'n-fodel gyfer hyn o bryd ond yn effeithio Prosiect Wise a Publisher, hefyd ar y lefel y cynnig oherwydd credaf Bentley yn ceisio adennill ei werth ychwanegol a lledaenu Dethol XFM, na fydd cynlluniau tymor canolig yn gweld yn 2010. Efallai eleni fe welwn y gweithrediadau cyntaf o Gwestai Bentley cymryd rhan yn y Byddwch yn Ysbrydoli, ie, dylai gael ei ysmygu i'r eithaf, ac mae gen i dair helfa fach y mae'n well gennyf beidio â datgelu.

ESRI Yn achos ESRI, nid oes gennyf y syniad lleiaf o'r hyn y gallem ei ddisgwyl, Fersiwn 9.4?Yr wyf yn amau ​​hynny. Ar gyfer offer gyda'r lefel honno o leoliad (mewn gwerthu a phar-ladrad) mae'n anodd teimlo eich bod chi'n gallu aeddfedu yn fwy, er bod ffrindiau'r cymdogaeth agored ei gael ym mr wal Macondo.

O ran GIS manifold Byddai'n fwyaf ymosodol, o bosibl cyn Mehefin fe welwn Manifold 9. Ym mha ychydig yr ydym wedi ei ddarllen yn y proffiliau maenog y mae Dimitry yn eu rhyddhau, rwy'n credu bod mynnu â nhw CUDA ac yn cadw gorfodi pobl i'r darnau 64, sef yr hyn maen nhw'n ei alw cyflymder. Mae cywilydd, oherwydd bod llawer y dylent fynd i mewn am osodiadol cytundebau gyda mawr, o leiaf DWG a DGN sydd wedi dod yn lefel cardotyn gyfiawnhau gan ei eironi sy'n siglenni rhwng realiti a blas drwg yn ei wneud.Avatar

Os bydd rhywbeth i'w ddisgwyl gan Manifold, mai'r ffrindiau hyn sy'n ysmygu o'r gwyrdd, ni fyddem yn synnu pe baech chi'n rhoi llawer mwy o ymarferion crazy i'r tegan, sydd ychydig yn bychan yn gwella ei sefyllfa o ran y rhai mawr. Ond, yn fy marn i, fe welwn fwy o fwydydd ar lefel y gronfa ddata a rhyngweithrededd, ychydig ar lefel adeiladu a golygu fector.

Ffynhonnell agored: I chwilio am gynaliadwyedd. Ni ddywedodd neb nad yw hyn yn fasnachol, y telerau am ddim ac nid yn rhad ac am ddim maent yn ddigonol i wahanu'r segmentau.

Dim ond gwerthfawrogiad, ond yn fy marn i, gvSIG gyda'i fersiwn sefydlog 1.9 yn parhau i ddatrys bygiau bach a chreu cynghreiriau sy'n rhoi cynaliadwyedd a lleoli. Mae'r term hwn yn ymddangos yn gymhleth, os rydyn ni'n rhoi meicroffon i gymdeithasegwyr, rwyf yn ei hoffi fwy wrth i'r agronyddion ei ddisgrifio:

Nid yw rhai coed yn ffurfio coedwig, oherwydd mae'n rhaid bod amgylchedd ffafriol a bod rhywfaint yn cael ei ystyried yn gynaliadwy.

Mewn achos o GvSIG, rhaid iddo ddilyn y cynghreiriau hynny y mae wedi'u cychwyn tuag at Ewrop, tu mewn i Sbaen ac America Ladin. Rheswm sylfaenol: gvsigvalencia pwy fydd yn rhoi parhad i fersiynau crazy fel Windows 7 os i Generalitat nid oes ganddo ddiddordeb mawr mewn parhau â hi Don Bill Gates, neu'r mil o flasau sydd yn yr archifdai Linux. Ac ar gyfer hyn, mae angen i chi greu rhwydweithiau cynaliadwyedd o gyd-destun hybrid: academia, sector preifat, y sector cyhoeddus, a all fod yn barod ar gyfer pryd y gwelwn bethau o gvSIG 2.0.

Logo (1) Achos rôl mentrau fel OSGeo, FIG y Consortiwm GIS Agored, disgwylir y byddant yn parhau i symud y llawr yn y fferm, gyda mwy o gynrychiolaeth o'r gymuned Sbaenaidd a chydbwysedd rhwng y am ddim ac nid yn rhad ac am ddim.

Nid yw'r eraill yn rhad ac am ddim, mae'n debyg bod gennym fersiwn newydd o GIS Symudol, sy'n diweddaru llwyfannau sefydlog ac yn integreiddio pâr o sgriwdreifwyr yn fwy. Yn fy marn i, ychydig newydd fyddwn yn ei weld gyda'r bobl eraill a gafodd aeddfedrwydd eisoes, fel GIS Quantum, Glaswellt a Udig; mae ganddynt fwy o bwysau i adeiladu cynaliadwyedd nag i wneud arloesiadau.

portablegws

Nid wyf yn anwybyddu datblygiadau diddorol, beth sy'n digwydd yw bod mentrau bach (heb fod yn rhad ac am ddim), nid yw eu gallu i wneud sŵn yn cael fawr o effaith ar yr amgylchedd Sbaenaidd. O leiaf, nid fel gvSIG, sydd â phob clavito tynnwch y jolota i hedfan, strategaeth sydd wedi gweithio'n fwy am fod yn systematig nag am faint y braced; ac sy'n adeiladu cynaliadwyedd.

Pe bai ar y tu allan, byddwn yn rhyddhau rhai dewisiadau sydd gennyf ar gyfer y Meddalwedd ddim yn rhad ac am ddim, beth sy'n digwydd yw bod yn rhaid i gvSIG feddwl am ddefnyddwyr Gweddwon (y 95%) sydd â lleiniau 90,000 yn dioddef tawelwch amgylchedd Java a bod polisïau gwahanol yn eu hatal rhag symud i Linux romplón.

Hefyd mae llawer o'r ffynhonnell agored yn ymwneud â beth sy'n digwydd gyda MySQL, nawr Mae Oracle wedi y mwg perffaith rhwng yr ail a'r trydydd bysedd (yn ogystal â'r trydydd). Yn rhannol dda, oherwydd mae llawer yn disgwyl datganiadau newyddion crazy o PostgreSQL a PostGIS.

Perlysiau eraill: Lo anrhagweladwy Gallai Google Earth, yn fy marn i, mewn tua tair blynedd fod â llawer o alluoedd ar gyfer adeiladu a dadansoddi pwyso kml a gwasanaethau OGC.0_google_earth_pro_01 Mae'n debyg bod y ffaith plygwch i mewn i'r brace fel safon i'r Consortiwm yn cynhyrchu ffrwythau ar ddatblygiadau trydydd partïon, byddai hyn yn golygu bod Google yn mynnu rhoi iddo'r gwerth y mae'n ei haeddu (iddynt), llwyfan mordwyo gorilopigig. (Mae'r olaf yn cael ei ddeall yng nghyd-destun parthau UTM 15 a 16 ynghyd ag effaith coffi y ferch hon

Beth arall y gallaf ei ddweud, dyma gymdogaeth cynhyrchion sy'n hongian o gwmpas yma. Cadcorp, MapInfo ac mae SuperGIS o gymdogaeth arall, ac mae hyn yn cadw'r swydd yn myopia'r fferm leol.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.