Egeomates: Rhagfynegiadau 2010: GIS Meddalwedd

Ddiwrnod neu ddwy yn ôl, yng ngwres coffi ffon mae fy mam-yng-nghyfraith yn ei wneud gwnaethom ni rhai rhithwelediadau am y tueddiadau a osodwyd ar gyfer 2010 yn ardal y Rhyngrwyd. Yn achos yr amgylchedd geo-ofodol, mae'r sefyllfa'n fwy sefydlog (peidio â dweud ddiflas), Mae hyn yn llawer yn dweud yn y tymor canolig gan y brandiau mawr, ond i beidio â gwastraffu cwpan coffi y tro hwn ac ar ddiwedd y flwyddyn rhagymadrodd, dyma ni.

Meddalwedd masnachol (ddim am ddim): Ychydig o newyddion.  Ymddengys nad yw'r sefyllfa rhwng ESRI, Bentley ac AutoDesk yn amrywio, (o leiaf yn yr amgylchedd Sbaenaidd) ac o ran arloesi mae wedi bod bron i bum mlynedd ers i nofel yr xml a rhyngweithio â safonau OGC roi'r gorau i fod yn syndod.

Hefyd, ni waeth faint y caiff ei hawlio, gwella galluoedd golygu fector yn y GIS ac mae gwylio yn y CAD yn bynciau sy'n mynd yn bell.

autocad2008vn2dd6 Felly, yn achos Autodesk, y mwyaf a welwn yw AutoCAD 2011, lle mae pobl eisoes yn cael eu defnyddio yn y tâp cyd-destunol (rhuban) ac yn dechrau difyrru pa mor werthfawr y daeth yr achlysur hwnnw. Mae'n bosibl y bydd Civil 3D yn rhoi syrpréis i ni, ond dim llawer, aeddfedrwydd y feddalwedd a'r cydbwysedd dros beidio â drysu defnyddwyr â llawer o bethau gwallgof. Hefyd fel y gwyddom, nid yw AutoDesk yn gwneud newyddion eithafol mewn blynyddoedd od (o ryddhau, nid calendr) Dim ond yn gwneud hyn yn ein rhoi sicrwydd gan y byddwn yn gweld .dwg newydd hyd at 2011 2012 pan AutoCAD yn cael ei gyhoeddi.

20080812_Luxology_Bentley_thumb Mewn achos o Bentley Byddwn yn gweld mwy o bethau crazy, ond dim ond ar lefel ysmygu eithafol.   Rwy'n-fodel am y foment ni fydd ond yn effeithio ar Project Wise and Publisher, hefyd ar lefel y cynnig, oherwydd yn fy marn i mae Bentley yn ceisio adennill ei werth ychwanegol o Select a lledaenu’r XFM, y mae’n ei gynllunio yn y tymor canolig na fyddwn yn ei weld yn 2010. Efallai ar gyfer eleni. gadewch i ni edrych ar weithrediadau cyntaf Gwestai Bentley cymryd rhan yn y Byddwch yn Ysbrydoli, ie, dylai gael ei ysmygu i'r eithaf, ac mae gen i dair helfa fach y mae'n well gennyf beidio â datgelu.

ESRI Yn achos ESRI, nid oes gennyf y syniad lleiaf o'r hyn y gallem ei ddisgwyl, Fersiwn 9.4?, Yr wyf yn amau ​​hynny. Ar gyfer offer sydd â'r lefel honno o leoli (mewn gwerthiannau a môr-ladrad) mae'n anodd teimlo y gallwch chi aeddfedu mwy, er bod ffrindiau'r cymdogaeth agored ei gael ym mr wal Macondo.

O ran GIS manifold byddai'n fwyaf ymosodol, cyn Mehefin o bosibl, byddwn yn gweld Maniffold 9. Yn yr ychydig yr ydym wedi'i ddarllen yn yr ewyllysiau magisterial y mae Dimitry yn eu rhyddhau, rwy'n gweld fy mod yn mynnu CUDA ac yn cadw gorfodi pobl i'r darnau 64, sef yr hyn maen nhw'n ei alw cyflymder. Trueni, oherwydd ers amser maith dylai'r rhain ymrwymo i gytundebau gyda'r mawrion, o leiaf gyda'r fformatau dwg a dgn sydd wedi aros ar lefel cardota y gellir eu cyfiawnhau yn eu eironi sy'n pendilio rhwng realiti a blas drwg.Avatar

Os bydd rhywbeth i'w ddisgwyl gan Manifold, mai'r ffrindiau hyn sy'n ysmygu o'r gwyrdd, Ni fyddem yn synnu pe baent yn ychwanegu llawer mwy o nodweddion gwallgof at y tegan, sydd ychydig ar y tro yn gwella ei safle o'i gymharu â'r rhai mawr. Ond yn fy marn i, byddwn yn gweld mwy o wallgof ar y gronfa ddata a lefel rhyngweithredu, ychydig ar lefel adeiladu a golygu fectorau.

 

Ffynhonnell agored: Chwilio am gynaliadwyedd. Dywedodd neb nad yw hyn yn fasnachol, y telerau am ddim ac nid yn rhad ac am ddim maent yn ddigonol i wahanu'r segmentau.

Dim ond gwerthfawrogiad, ond yn fy marn i, gvSIG gyda'i fersiwn sefydlog 1.9 yn parhau i ddatrys bygiau bach a chreu cynghreiriau sy'n rhoi cynaliadwyedd a lleoli. Mae'r term hwn yn ymddangos yn gymhleth, os ydym yn rhoi'r meicroffon i gymdeithasegwyr, rwy'n ei hoffi'n well sut mae agronomegwyr yn ei ddisgrifio:

Nid yw rhai coed yn ffurfio coedwig, oherwydd mae'n rhaid bod amgylchedd ffafriol a bod rhywfaint yn cael ei ystyried yn gynaliadwy.

Mewn achos o GvSIGBydd yn rhaid iddo ddilyn y cynghreiriau hynny y mae wedi'u cychwyn tuag at Ewrop, y tu mewn i Sbaen ac America Ladin. Rheswm sylfaenol:  gvsigvalencia pwy fydd yn rhoi parhad i fersiynau crazy fel Windows 7 os i Generalitat nid oes ganddo ddiddordeb mawr mewn parhau â hi Don Bill Gates, neu'r mil o flasau sydd yn ystorfeydd Linux. Ac ar gyfer hyn, mae angen i chi greu rhwydweithiau cynaliadwyedd cyd-destun hybrid: y byd academaidd, y sector preifat, y sector cyhoeddus, a all fod yn barod pan welwn bethau o gvSIG 2.0.

Logo (1) Achos rôl mentrau fel OSGeo, FIG y Consortiwm GIS Agored, disgwylir y byddant yn parhau i symud y llawr yn y fferm, gyda mwy o gynrychiolaeth o'r gymuned Sbaenaidd a chydbwysedd rhwng y am ddim ac nid yn rhad ac am ddim.

Nid yw'r eraill yn rhad ac am ddim, mae'n debyg bod gennym fersiwn newydd o GIS Symudol, sy'n diweddaru llwyfannau sefydlog ac yn integreiddio cwpl yn fwy o sgriwdreifers. Yn fy marn i, ni welwn fawr ddim newydd gyda'r lleill sydd eisoes wedi cyrraedd aeddfedrwydd, megis GIS Quantum, Glaswellt a Udig; mae ganddynt fwy o bwysau i adeiladu cynaliadwyedd nag i wneud arloesiadau.

portablegws

Nid wyf yn diystyru newyddion diddorol, yr hyn sy'n digwydd yw, fel mentrau bach (nid am ddim), nad yw eu gallu i wneud sŵn yn cael fawr o effaith ar yr amgylchedd Sbaenaidd. O leiaf, nid fel gvSIG, hynny gyda phob hoelen fach tynnwch y jolota i hedfan, strategaeth sydd wedi gweithio'n fwy am fod yn systematig nag am faint y braced; ac sy'n adeiladu cynaliadwyedd.

Pe bai ar y tu allan, byddwn yn rhyddhau rhai dewisiadau sydd gennyf ar gyfer y Meddalwedd ddim yn rhad ac am ddim, beth sy'n digwydd yw bod yn rhaid i gvSIG feddwl am ddefnyddwyr Gweddwon (y 95%) sydd â lleiniau 90,000 yn dioddef tawelwch amgylchedd Java a bod polisïau gwahanol yn eu hatal rhag symud i Linux romplón.

Hefyd mae llawer o'r ffynhonnell agored yn ymwneud â beth sy'n digwydd gyda MySQL, nawr Mae Oracle wedi y mwg perffaith rhwng yr ail a'r trydydd bysedd (yn ogystal â'r trydydd). Yn rhannol dda, oherwydd mae llawer yn disgwyl newyddion gwallgof yn dod allan o PostgreSQL a PostGIS.

Perlysiau eraill: Lo anrhagweladwy  Gallai Google Earth, yn fy marn i, mewn tua tair blynedd fod â llawer o alluoedd ar gyfer adeiladu a dadansoddi pwyso kml a gwasanaethau OGC.0_google_earth_pro_01  Mae'n debyg bod y ffaith plygwch i mewn i'r brace fel safon i'r Consortiwm yn cynhyrchu ffrwythau ar ddatblygiadau trydydd partïon, byddai hyn yn golygu bod Google yn mynnu rhoi iddo'r gwerth y mae'n ei haeddu (iddynt), llwyfan mordwyo gorilopigig.   (Mae'r olaf yn cael ei ddeall yng nghyd-destun parthau UTM 15 a 16 ynghyd ag effaith coffi y ferch hon

Beth arall y gallaf ei ddweud, dyma gymdogaeth cynhyrchion sy'n hongian o gwmpas yma.  Cadcorp, MapInfo ac mae SuperGIS o gymdogaeth arall, ac mae hyn yn cadw'r swydd yn myopia'r fferm leol.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.