Glanhau topolegol

Gelwir hyn yn gam gweithredu'r offer GIS i ddileu anghysondebau fector i'r normau a dderbynnir yn gyffredin yn y topoleg ofodol. Mae pob offeryn wedi eu rhoi ar waith yn ei ffordd ei hun, gadewch i ni weld achos Bentley Map a GIS Manifold.

Daearyddiaeth Microstatio

glanhau topolegol

Mae microstation yn cynnwys dau offeryn ar gyfer yr un peth, un wedi'i actifadu gan keyin (glanhau deialog) a'r llall a elwir yn Glanhau topoleg. Am resymau gwasgariad, mae'n well gennym ni i gyd yr un cyntaf, er nad oes botwm arall ar gyfer hyn na'r gorchymyn hen-ffasiwn.

Mae'n cynnwys chwe opsiwn topolegol yn y ffrâm chwith, tra yn y rhan isaf mae'r goddefiannau ac i'r dde y gyrchfan a'r nodweddion lle mae disgwyl arwydd o anghysondeb. Er ei fod yn cael ei alw'n lanhau topolegol, nid dyna'r enw mwyaf priodol, yn hytrach maent yn offer glanhau fectorau y mae'n cynnwys:

 • Elfennau dyblyg 
 • Eitemau tebyg
 • Defnyddiwyd ychydig, bach, ond mae'n benderfynol o gamddefnyddio fertigau yn ddiangen
 • Segmentiad.
 • Ffragraffau.
 • Elfennau rhydd

Ar gyfer bron pob un, roedd dewis arall o ddewis cyrchfan y gwall, opsiwn i'w farcio neu ei ddileu a goddefiannau. Nid oedd yn ddrwg, roedd hyd yn oed yr offer mrf wedi'u llunio â mdl a oedd yn caniatáu ichi bori'r gwallau. Ond arferai fod yn gur pen beth bynnag, nid oherwydd y glendid a oedd yn finiog ond gyda'r cyfleustodau diweddarach mewn dadansoddiad gofodol neu dopolegol. I roi enghraifft, mewn gwahanol haenau map, roedd diffyg cyd-ddigwyddiad nodau yn broblem, yn wallgof.

Map Bentley

glanhau topolegol

Newidiodd y penel gyda Bentley Map, mae yna bob amser Deialog Glanhau er ei bod yn ofynnol cael prosiect ar agor, ond roedd yr opsiwn arall yn canolbwyntio ar un panel tabbed. Yn ogystal, ychwanegwyd opsiynau ymarferol iawn yn eu plith:

 • Gweld rheolaeth hidlydd
 • Gallwch hidlo'r math o wrthrychau (llinell, arc, polylin ac ati)
 • Gall y gêm gynnwys math, lliw neu drwch llinell
 • Creu copi wrth gefn ffeil awtomatig
 • Gall overlap osgoi dyblygu
 • Gallwch achub y ffurfweddiad fel ffeil .rsc a'i gofio
 • Diddymwyd darn, na ddefnyddiodd neb am nad oedd yn gweithio 

Byddai angen profi a yw'r cur pen yn cael ei wella gyda'r dadansoddiad topolegol, oherwydd ei fod yn rhy drwyadl ac yn mynnu cywirdeb sblis rhy wallgof fel nad oedd y goddefiannau'n gwneud synnwyr. Mae baneri rhybuddio hefyd yn wrthrychau fector nad ydynt yn ddeinamig, sy'n gwneud llawer o'r gwaith yn sgil weledol yn hytrach na chell maint deinamig.

GIS manifold

glanhau topolegol

Rhaid i Bentley weithio'n galed ar y pwnc, oherwydd er bod Bentley Map yn cefnogi topolegau, yn cael ei gymryd hanner o'r gwallt. Yn ychwanegol nid yw'n cefnogi fácilmente geometries cymhleth, sydd efallai na fyddant yn digwydd yn llawer yn y stondin ond mewn haenau eraill fel gorchudd llystyfiant neu feysydd risg, i roi ychydig o enghreifftiau. Mewn Daearyddiaeth fe'i troi celloedd neu siapiau cymhleth, fel na allech chi gwneud dadansoddiad topolegol. Dylai symleiddio'r broses, gan fod y rhan fwyaf o raglenni wedi gwneud camau da yn hyn o beth, er enghraifft, gan ddefnyddio'r pwyso  Mae GIS Maniffold yn gwneud gwaith eithriadol heb fynd yn rhy gymhleth. Mae hyn yn gweithio gyda offer / ffatri topoleg, dim ond dewis y gwrthrychau a chodi panel sy'n cynnwys dadansoddiad ar unwaith yn unol â rhagofalon yr haen:

 • agosrwydd
 • gorgyffwrdd
 • gor-ddirywiad
 • canghennau cyfagos
 • metrigau sy'n ddyledus

Heblaw, trwy eu dewis fe'u dangosir mewn lliw gwahanol ac mae opsiwn o hunan-atgyweirio unigol neu enfawr. Gwnewch newid goddefgarwch, hefyd mae hyn o fewn golwg gydag opsiynau i sgrolio, ewch i'r nesaf, gweithredu a chwyddo.

Yn olaf, mae'r defnyddiwr yn addasu i ddioddef neu gymysgu offer, ond ni ddylid ei dderbyn yn arferol am wasanaeth yr ydym yn ei dalu ac yn gobeithio ei wella dros amser.

25 Ymatebion i “Glanhau Topolegol”

 1. Egluro gan amheuon eu bod wedi cyrraedd fy post.
  Mae'r enghraifft a ddangosir gyda Microstation Geographics 8.5
  Gyda Bentley Map V8i nid yw trin geometries cymhleth fel tyllau mewn siapiau yn broblem bellach.

  Yn ogystal, o reoli priodoleddau XFM gyda Bentley Map, mae rhesymeg rhwymo ffiniau nod wedi colli blaenoriaeth i'w wneud trwy siâp. Er bod yr offer ar gyfer gwneud cysylltiadau yn debyg yn ogystal â'r rhai ar gyfer trosglwyddo data rhwng y canolradd a'r siâp / ffin.

 2. Helo; gwyddoch fy mod am wybod a allwch fy helpu gyda'm broblem beth sy'n digwydd yw fy mod eisiau creu templed newydd a gadael i chi baramedrau penodol a fydd yn fy helpu wrth greu darlun newydd, er enghraifft, arddull y proffiliau, yna roeddwn i eisiau gwybod sut y gallwch chi greu templed newydd a'ch caniatâd newydd hwn chi chi chi paramedrau newydd o ddyluniad neu arddulliau gwrthrychau, rwy'n gobeithio y gallwch chi fy helpu, ond ar gyfer yr atebion eraill, rwy'n sylweddoli eich bod yn garedig iawn yn y materion hyn, felly eto diolch

 3. Gadewch i ni weld.

  I allforio meddiannu Microstation Geographics.
  Rhaid i chi hefyd fod yn gysylltiedig â phrosiect, fel eich bod yn allforio yr haenau gyda'r daots.
  Hefyd, i allforio meddiannu nodweddion siâp math, gyda data cysylltiedig. Ni fydd yn gweithio gyda nodau a ffiniau.

  Os yw hynny'n iawn, dywedwch wrthyf a ydych chi'n anfon neges wrth anfon yr allforio. Gallwch hefyd geisio agor y ffeil dbf gydag Excel i weld a oes ganddo ddata.

 4. Hi y thema ardderchog, mae gen i ddiddordeb yn fawr iawn i wybod os nad yw'n bosibl i allforio ffeil DGN hollol SHP oherwydd pan y allforio yn fy gorffen cynhyrchu anghyflawn data hwn rwy'n sylweddoli pan fyddaf yn ceisio i fewnforio y ffeil eto gan yr map Bentley.

  Byddwn yn gwerthfawrogi'n ddidrafferth os oes gan unrhyw un ateb neu gyngor

  diolch!

 5. iawn g gadewch imi chwilio am fap autocad ychydig, ac yna byddaf yn ymgynghori â chi. diolch.

 6. Dim ond am hynny mae'n AutoCAD Map 3D neu AutoDesk Civil 3D. Gyda hyn gallwch wneud yr hyn y byddech chi'n ei wneud gydag unrhyw GIS, cysylltu â data mewn tabl, gwneud dadansoddiad topolegol, mapiau thematig, ac ati.
  Os yw'r hyn yr hoffech ei roi yn hypergyswllt syml, pan fyddwch yn agor eiddo'r gwrthrych, fe welwch fod maes o'r enw hyperddolen, lle gallwch gysylltu llwybr url gwefan, llwybr ffeil ar y ddisg leol, neu gynllun o DWG map arall.

  Yn achos AutoCAD, dim ond un hypergyswllt i bob gwrthrych sy'n ei gefnogi.

 7. cwestiwn ar gyfer yr arbenigwyr yn y pwnc, cefais arolwg gyda GPS, mae gen i yn awtomatig, mae rhywfaint o gais lle gallaf ychwanegu nodweddion at elfen CAD neu mae angen i mi eu creu fel blociau, heblaw sut y gallaf gysylltu delwedd i'r elfen CAD neu c bloc.
  Diolch i bawb sy'n cyfrannu yn y fforwm hwn.

 8. AH yn iawn, mae'n ymddangos mai dim ond pwyntiau 248 a ganiateir, ond gyda rhesi 996 mae'n ymarferol y mae angen i mi weithio arno.
  yn ddiolchgar iawn ,,

 9. Yn negyddol, fe wnaeth awdur y macro ei amddiffyn gyda chyfrinair, a'i adael yn gyfyngedig i resi 996. Fe’i gwnaeth i amddiffyn y gweithrediadau sydd o’r colofnau 996, fel bod y rhaglennu’n gweithio gyda’r celloedd hynny yn benodol.

  I'w golygu byddai'n golygu torri'r cnau coco gyda'r cod.

 10. da rhagorol ymarferoldeb y daflen Excel, cwestiwn yn ôl y profion Rwyf wedi gwneud hyn yn cyfyngu ar y nifer o bwyntiau i'w graphed, yn fy achos angen i mi wneud graffiau am bwyntiau 4000 fel y gallaf ei wneud i newid hyn Excel PivotTable gan fy mod cymryd gormod o amser i fod yn cynllwynio seccionadamente.
  ddiolchgar

 11. Wrth gwrs, y gorau rwy'n ei wybod yw XYZ-DXF, sy'n digwydd i dxf pwyntiau rhestr Excel. Gall y golofn Cod gynnwys mathau eraill o ddata, ac mae'r golofn haen yn caniatáu i'r pwyntiau fynd i lefel benodol.

  Dyma esboniodd gam wrth gam.

 12. Diolch yn fawr iawn, mae'n gweithio. Cwestiwn arall fydd rhywfaint o gais sy'n fy ngalluogi i graffu mewn data DGN neu DWG a storir mewn fformat Excel, cydlynu XY ac sy'n caniatáu imi ychwanegu at y pwynt plotio chwedl testun wedi'i storio mewn maes excel.
  diolch ,,,,,,,,,,,

 13. Amgen arall yw defnyddio'r gorchymyn dewis smart, y gallwch chi wneud detholiad yn ôl siâp, a bod gwrthrychau a ddewiswyd eisoes yn cymhwyso'r gollyngiad.

  Gyda Microstation XM neu uwch, gallwch storio ffens.

 14. Ydw,

  Yn gyntaf, byddwch chi'n gwneud eich ffens

  yna gan ddefnyddio'r allwedd i mewn

  rhowch, ffens, yna dewiswch gollyngiad, yna mae'r opsiynau'n ymddangos:
  -association
  -complex
  dimensiwn
  -line

  dewiswch unrhyw, ac yna'r panel sy'n eich galluogi i ddewis y math o gyflwr ffens (y tu mewn, y clip, ac ati)

  yna cliciwch ar y sgrin ac ewch.

 15. cwestiwn a oes unrhyw gais ar gyfer microstio sy'n caniatáu imi ddefnyddio'r elfen Galw heibio mewn modd wedi'i ffensio.
  diolch …… ..

 16. Gadewch i ni weld, byddaf yn esbonio ychydig o bethau.
  I ddechrau, fersiynau hyn o Geographics, (bellach Bentley Map) yn ystyried bod gwrthrych cymhleth yn topoleg afreolaidd yn golygu nad yw complexchain cael arcau a llinellau yn topologically lân.

  Yn y bôn, mae'r maen prawf bod y cromliniau'n leinin leinin yn gwneud synnwyr, oherwydd ar gyfer y rhaglenni GIS mae trin cromlin ar lefel y gronfa ddata yn gymhleth, gan ei fod yn bolygon o fertigau anfeidrol, felly mae'r opsiwn o'i basio i a Mae leinin sy'n debyg i gromlin yn rhesymegol. Dychmygwch sut y byddech chi'n ei wneud i wneud cymhwysiad sy'n cynhyrchu ffrâm berynnau a phellteroedd, p'un a oedd yn gromlin neu'n leinin o bwyntiau agos iawn yn wallgof.

  Felly ym maes glanhau topolegol, wrth gymhwyso elfennau segment, byddwch yn eu trosi'n llinynnau llinell. Yr hyn y gallwch chi ei ddiffinio yw'r goddefgarwch fel nad yw cymaint o fertigau na chyn lleied fel bod siâp y gromlin yn cael ei golli.

  Mae'r goddefgarwch hwn yn cael ei newid yn:

  Gweithle> dewisiadau> topoleg> Goddefgarwch Strôc.

  Rhowch gynnig ar 10, 1, 0.5, 0.1 ac ati nes eich bod yn fodlon â maint y segment bod y cromliniau ar ôl.

 17. gweithio gydag elfennau llinellol y mae arcs yn eu cynnwys ynddynt, ond wrth ddefnyddio topolegau a chreu elfennau cymhleth yn Daearyddiaeth, mae'r elfennau arcs yn eu cynrychioli fel llinellau sy'n cymryd man cychwyn a diwedd y gromlin, mae yna ffordd neu offeryn ychwanegol i'w gynhyrchu llinell yn dilyn siâp y gromlin.
  Diolch ichi gan y Gwaredwr .........

 18. Edrychwch, rwy'n siŵr bod rhaid i ni fod yn fwy soffistigedig trwy dempledi, ond rwy'n defnyddio Canolfan Dylunio arddull llusgo a gollwng:

  I wneud hyn, yr hyn rydych chi'n ei wneud yw agor y ddau lun, un sydd â'r arddull wedi'i arbed a'r llall nad oes ganddo. Yna rydych chi'n gwneud maint y ffenestri yn llai na'r olygfa lawn, felly rydych chi'n eu gweld nhw ill dau.

  Rydych chi'n cyffwrdd â'r ffenestr sydd â'r arddull, rydych chi'n mynd i leoliadau, arwyneb, ac yno rydych chi'n edrych am yr arddull rydych chi am ei symud i'r llun arall. Yna rydych chi'n ei lusgo a'i ollwng yn y ffenestr arall, a dyna ni. Nawr os ydych chi'n gweld yr arddulliau sydd ar gael yn eich llun newydd, mae'r un rydych chi wedi'i lusgo yno eisoes.

 19. HELLO, eto fi eto a gadewch imi ddweud wrthych fod eich help wedi fy helpu llawer, ond, mmm ...
  Nawr Nid wyf yn gallu ei wneud yw arbed yr arddull a grëwyd. Creu arddull pwynt, yn berthnasol ac y darn cyfan, ond ni allaf ei wneud i fod yn gadwedig, hy sydd am wneud llun newydd ond eisiau utlizando arddull yn ei farn ef, oherwydd simplamente dydw i gael a chreu rhaid i chi fynd yn ôl i.
  Os oes ffordd i'w achub ac mewn darlun diweddarach gallwch ei ddefnyddio?

  hehe ... ac mae'n ddrwg gen i am yr anghyfleustra, ond dwi'n gwybod fy mod i'n garreg.

  CYFARFODAU.

 20. Iawn, beth yw hyn yw hyn:

  Yn y ffrâm chwith, mae tair tab yn ymddangos:
  galwad prospector
  lleoliadau eraill

  Yn hyn o beth, mae'r gwahanol wrthrychau sydd â'r map, arwynebau, pwyntiau, proffiliau, pibellau, croestoriadau ac ati yn ymddangos.

  yna ym mhob un ohonynt, wrth glicio ar yr arwydd mwy, mae'r arddulliau (arddulliau wyneb) yn cael eu defnyddio i ddefnyddio enghraifft.
  I greu un newydd, cliciwch ar y dde ar y ffolder "arddulliau wyneb" a dewis "newydd". Yno, gallwch chi roi'r gosodiadau angenrheidiol, ei enwi, a beth bynnag rydych chi ei eisiau. Hefyd o'r fan hon, gallwch ei addasu.

  Pan fyddwch chi'n gweithio ar arwyneb, o'r tab chwiliwr, byddwch chi'n clicio ar y dde ar yr wyneb, yn dewis "priodweddau" ac yn yr opsiwn "gwybodaeth" gallwch chi ddewis yr "arddull arwyneb" y gwnaethoch chi ei greu.

  Rwy'n gobeithio y bydd yr esboniad yn ddefnyddiol, unrhyw beth, nid yw'n niwsans.

 21. Helo, eto i trafferthu, ond rwy'n onest carreg a gwirionedd nid fel ef, ac probe, ond yn dal yn glir i mi os nad oes gennych argaeledd help, oherwydd fy mod i'n wir heb ei ddiweddaru hynny.

  Diolch yn fawr.

 22. HELLO, y cyntaf yn llongyfarchiad mawr ar gyfer y wefan hon sy'n wirioneddol wych.

  Ac ddrwg gennym i gymryd y gofod hwn, ond yn cymryd thema reiente ar gyfer y neges hon fod yn sicr visto.Mi gyda 3D Sifil, a gadewch i mi wybod os gallwch arbed y arddulliau a grëwyd gan i mi (wyneb, cyfuchliniau, proffiliau, adrannau, ac ati .).

  Oherwydd unwaith roeddwn i eisiau i addasu arddulliau hyn ac mae fy syndod oedd bod amser ar ôl sydd am eu defnyddio eto oherwydd nad oeddent yn cael eu cadw wrth i amser nada.Pense plantilla.Tal wnes anghywir gan nad wyf yn deall nad yw negeseuon Salian yn cael eu cadw.

  Felly, gofynnaf am help i ddatrys y broblem hon, os gwelwch yn dda.

  Cyfarchion.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.