GIS Manifold, rhywbeth arall gyda chynlluniau

Am ychydig yn ôl Siaradais mewn erthygl sut mae cyflwyniadau print yn cael eu creu gan ddefnyddio GIS manifold. Ar y pryd, gwnaethom gynllun gweddol sylfaenol, yn yr achos hwn, hoffwn ddangos un mwy cymhleth. Dyma enghraifft o fap o gynhyrchiant cronolegol; oherwydd mai'r prif fap yw'r defnydd presennol o ddelwedd lloeren, ar y gwaelod mae ganddi fapiau gallu cronolegol Map Simmons a'r defnydd posibl o'r FAO.

map i'w rhentu gis

delwedd 3132 Sut i wneud IMS gyda GIS ManifoldYn gyntaf, mae'n bwysig deall strwythur gwrthrychau y mae Manifold yn eu defnyddio, fel yr esboniais ynddi erthygl flaenorol, gan fod yr un gwrthrychau yn cael eu llwytho i mewn i'r cynllun yn ôl y cyfleustodau.

Lluniadu

Dyma'r haen fector, sydd yn Maniffold yn anniddig, yn gallu cynnwys siapiau, llinellau neu ddotiau cymysg, gan eu bod i gyd wedi'u cynnwys mewn cronfa ddata estyniad .map. Gall y llun hwn gael fel plant, sylwadau eraill megis:

  • Tabl, sef arddangosiad tabl yr haen. Mae hyn yn unigryw trwy dynnu llun.
  • Labeli, sef labeli deinamig maes a ddangosir ar y map. Gallwch greu cymaint o haenau o labeli ag y dymunwch, fe'u nythir yn y llun a gellir eu datgysylltu.
  • Themâu, o'r rhain na wnes i siarad o'r blaen, ond maen nhw yn gynrychiadau thematig o'r haen, gallant fod yn niferus ac maent hefyd yn nythu i'r map.

Y map

Dyma gydymffurfiad haenau. Arferir hyn gyda themâu gwahanol, labeli, raster. Gallant fod yn luniadau yn uniongyrchol ond ni chaiff ei argymell gan y byddant yn newid wrth iddyn nhw gael eu peintio â thema wahanol, am y rheswm hwnnw mae'n well ganddo alw'r themâu. Rydych chi'n dewis beth sy'n mynd i fyny, beth sy'n dryloyw, pa liwiau o thema, llinell, trwch, plot ... ar ein cymal.

map i'w rhentu gis

Gweler yr enghraifft yn y ddelwedd flaenorol. Dyma sut mae'r map sefydlog a welir yn y map cychwynnol yn cael ei greu. Mae'n dangos sut mae labeli, tabl a thema map defnydd tir FAO yn nythu, ac mae'r rhain yn cael eu llwytho ar arddangosfa math map.

map i'w rhentu gis

Y Cynllun

yw'r cyflwyniad i'w argraffu a'i nythu i'r map. Gallwch chi gymaint â phosibl, a gallwch hefyd fod yn annibynnol.

Pan fydd yn ymddangos yn y llun, cyflwynir y botymau cyd-destunol canlynol, yn debyg i'r hyn a wneir gydag Arcmap, mae'r cyntaf ar gyfer alinio a lleoliad blychau testun. Yna ceir yr opsiynau i wneud llinellau llorweddol, llinellau fertigol, bwrdd, sgwâr o bwynt canolog, testun, chwedl, symbol gogleddol a bar graddfa. Nid ydynt yn cael eu harddangos yn y bar ond mae yna hefyd orchmynion i'w alinio a'u dosbarthu. Maent yn cael eu llwytho â nhw Offer> addasu> alinio.

map i'w rhentu gis

Mae'r enghraifft ganlynol yn dangos achos y chwedl, gellir ei lwytho ar wahân neu o fewn ffin ddata. Yn ogystal, rwyf wedi ychwanegu llinell o is-adran llorweddol ond gallwch hefyd ychwanegu fertigol y gallwch chi wneud chwedlau ar eu cyfer.

map i'w rhentu gis

Felly, er nad yw Manifold yn dod â mwy na staff gwael, y gwaith mwyaf wrth lunio'r mapiau, yna maen nhw'n clymu i'r daflen ac addasu i'r blas. Yn yr eiddo (gyda chlic dwbl) gallwch ddewis os ydych am gael grid yn y cyfuchlin, os ydych chi am iddynt fod yn gyfesurynnau daearyddol neu UTM rhagamcanol. Hefyd y raddfa, y symboleg a'r gogledd.

Yn ogystal, gallwch chi lwytho delweddau fel yr wyf wedi'i wneud gyda darian y gornel a hefyd Tablau Excel Cysylltiedig fel yr wyf wedi'i wneud gyda'r blwch glas ar y gwaelod.

Felly, yn fyr, mae'r un prosiect yn cefnogi llawer o gynlluniau, sy'n cael eu harfogi gan fapiau, mae'r rhain yn ôl themâu a thematizations yn gynrychioliadau o haenau fector.

A hefyd gall y blychau testun gael macros, fel y dangosir yn y ddelwedd ganlynol, lle mae enw, disgrifiad, dyddiad neu brosiect Layout yn hwyluso'r cynllun.

map i'w rhentu gis

Ac wrth gwrs, ar ôl ei fapio, gellir ei dyblygu i greu un arall, gan olygu'r ffiniau data ffynhonnell heb orfod adeiladu templed o'r dechrau.

I'w hanfon allan, cliciwch dde ar y cynllun a dewiswch os ydych chi am argraffu, arbedwch fel pdf gyda haenau neu fel delwedd datrysiad uchel yn fformat .ems. Gall hefyd fod ar ffurf .ai ar gyfer Adobe Illustrator.


I gloi, yn gadarn ac yn ddeniadol iawn. Er ei bod yn cymryd amser i ddeall ei rhesymeg.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.