Maniffold GIS, rhywbeth mwy gyda chynlluniau

Am ychydig yn ôl Siaradais mewn erthygl sut mae cyflwyniadau print yn cael eu creu gan ddefnyddio GIS manifold. Bryd hynny gwnaethom gynllun eithaf sylfaenol, yn yr achos hwn rwyf am ddangos un mwy cymhleth. Dyma'r enghraifft o fap cynhyrchiant amaethyddol; gan mai'r prif fap yw'r defnydd cyfredol o ddelwedd lloeren, ar y gwaelod mae ganddo fapiau gallu agrolegol Map Simmons a'r defnydd posibl o FAO.

map i'w rhentu gis

delwedd 3132 Sut i wneud IMS gyda GIS ManifoldYn gyntaf, mae'n bwysig deall strwythur gwrthrychau y mae Manifold yn eu defnyddio, fel yr esboniais ynddi erthygl flaenorol, gan fod yr un gwrthrychau yn cael eu llwytho i mewn i'r cynllun yn ôl y cyfleustodau.

Lluniadu

Dyma'r haen fector, sydd yn Manifold yn aneglur, yn gallu cynnwys siapiau, llinellau neu bwyntiau cymysg, gan eu bod i gyd wedi'u cynnwys mewn cronfa ddata gydag estyniad .map. Gall y lluniad hwn gael fel plant, sylwadau eraill fel:

  • Tabl, sef arddangosfa dablau'r haen. Mae hyn yn unigryw trwy dynnu llun.
  • Labeli, sef labeli deinamig cae sy'n cael eu harddangos ar y map. Gallwch greu cymaint o haenau o labeli ag y dymunwch, maent wedi'u nythu yn y llun a gallant hefyd fod yn ddigyswllt.
  • Themâu, wnes i ddim siarad am y rhain o'r blaen, ond maen nhw'n gynrychioliadau thematig o'r haen, maen nhw'n gallu bod yn sawl un ac maen nhw hefyd yn nythu ar y map.

Y map

Dyma gydymffurfiad haenau. Mae hyn wedi'i arfogi â gwahanol themâu, labeli, raster. Gallant fod yn ddarluniau yn uniongyrchol ond ni chaiff ei argymell gan y byddant yn newid gan eu bod wedi'u paentio â thema wahanol, ar gyfer hynny mae'n well galw'r themâu. Rydych chi'n dewis beth sydd ar ei ben, beth sy'n dryloyw, pa liwiau ohonyn nhw, llinell, trwch, gwead ... at ein dant.

map i'w rhentu gis

Gweler yr enghraifft yn y ddelwedd flaenorol. Dyma sut mae'r map troed a welwch ar y map cychwynnol yn cael ei greu. Mae'n dangos sut mae labeli, tabl a thema map defnydd tir yr FAO yn cael eu nythu, ac mae'r rhain yn cael eu llwytho ar arddangosfa math o fap.

map i'w rhentu gis

Y Cynllun

Dyma'r cyflwyniad i'w argraffu ac mae wedi'i nythu ar y map. Gallwch gael cymaint ag sy'n ofynnol, a gallwch hefyd fod yn annibynnol.

Gan eu bod yng ngolwg y cynllun, cyflwynir y botymau cyd-destunol canlynol, yn debyg i'r hyn a wneir gydag Arcmap, mae'r rhai cyntaf ar gyfer alinio a gosod blychau testun. Yna mae'r opsiynau i wneud llinellau llorweddol, llinellau fertigol, blwch, blwch o ganolbwynt, testun, chwedl, symbol gogleddol, a bar graddfa. Nid ydyn nhw'n cael eu dangos ar y bar ond mae yna orchmynion hefyd i alinio a dosbarthu. Yn cael eu llwytho â Offer> addasu> aliniad.

map i'w rhentu gis

Mae'r enghraifft ganlynol yn dangos achos y chwedl, gellir ei lwytho ar wahân neu o fewn set ddata. Yn ogystal, rwyf wedi ychwanegu llinell rannu lorweddol ond gellir ychwanegu llinellau fertigol hefyd y gallwch chi wneud chwedlau ar eu lled.

map i'w rhentu gis

Felly er nad yw Manifold yn dod â mwy na thempled gwael, y gwaith mwyaf yw llunio'r mapiau, yna maen nhw'n eu llusgo i'r ddalen ac addasu i flasu. Yn yr eiddo (gyda chlic dwbl) gallwch ddewis a ydym am iddo gael grid yn y gyfuchlin, os ydym am iddo fod yn gyfesurynnau daearyddol neu ragamcaniad UTM. Hefyd y raddfa, y symbolau ac i'r gogledd.

Yn ogystal, gallwch chi lwytho delweddau fel yr wyf wedi'i wneud gyda darian y gornel a hefyd Tablau Excel Cysylltiedig fel yr wyf wedi'i wneud gyda'r blwch glas ar y gwaelod.

Felly, yn fyr, mae'r un prosiect yn cefnogi llawer o gynlluniau, sy'n cael eu harfogi gan fapiau, mae'r rhain yn ôl themâu a thematizations yn gynrychioliadau o haenau fector.

A hefyd gall y blychau testun gael macros, fel y dangosir yn y ddelwedd ganlynol, lle mae enw, disgrifiad, dyddiad neu brosiect Layout yn hwyluso'r cynllun.

map i'w rhentu gis

Ac wrth gwrs, ar ôl ei fapio, gellir ei dyblygu i greu un arall, gan olygu'r ffiniau data ffynhonnell heb orfod adeiladu templed o'r dechrau.

I'w anfon allan, cliciwch ar y dde ar y cynllun a dewis p'un ai i argraffu, cadw fel pdf haenog neu fel delwedd cydraniad uchel mewn fformat .ems. Gall hefyd fod ar ffurf .ai ar gyfer Adobe Illustrator.


I gloi, yn gadarn ac yn ddeniadol iawn. Er ei bod yn cymryd amser i ddeall eu rhesymeg.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.