Pwy sy'n symud fy ngws?

 postgis geoinggformatics Rwy'n hoff iawn o Geoinformatics, ar wahân i fod yn gylchgrawn gyda chwaeth fawr o ran ei gynllun, mae'r cynnwys yn dda iawn mewn materion geo-ofodol. Heddiw mae fersiwn mis Ebrill wedi'i chyhoeddi, ac rydw i wedi cymryd rhai testunau ohoni wedi'i amlygu mewn coch i'w cymell i'r darlleniad hyfryd.

En fersiynau blaenorol Gwneuthum adolygiad, heddiw rwyf wedi cymryd fel pwnc y swydd erthygl fer ond dwfn iawn am y gwrthwynebiad i'r newid sy'n bodoli wrth wneud y naid tuag at dechnolegau ffynhonnell agored. Mae'n seiliedig ar yr hen stori honno am y llygoden a oedd ar fin marw oherwydd bod ei chaws wedi rhedeg allan ac roedd chwilio am ffynhonnell arall yn erbyn ei hegwyddorion; Roeddwn i newydd feddwl hynny "Roedden nhw wedi symud ei gaws."

Pq caws A hynny yw bod y rhai sy'n meiddio sôn am y geiriau "gpl", "ffynhonnell agored", "rhydd", "gnu" neu debyg yn tueddu i gael eu gweld fel estroniaid allan o gapsiwl gofod gyda llygad ar eu talcen. Rydyn ni mor gyfarwydd â gweld logo Windows nes bod popeth nad yw'n rhedeg ar y deinosor hwn yn ymddangos yn gymhleth, mae'r ystadegau'n ei ddangos, mae'n well gan bobl Internet Explorer na Mozilla, i roi enghraifft. Yn y rhifyn hwn o Geoinformatics rydym yn parhau i siarad am dechnolegau agored, yn yr achos hwn PostGIS a'u gallu i weithio gyda chronfeydd data, sy'n ymgyrch dda yn ein barn ni oherwydd eu bod wedi dangos o'r blaen GvSIG y GIS Quantum.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf rwyf wedi gwneud profion gan ddefnyddio rhaglenni "anghonfensiynol" fel Manifold, Microstation, GvSIG e IntelliCAD; Mae'r canlyniadau wedi bod yr un peth a hyd yn oed yn well, ond mae hyn wedi achosi iddynt fy ngweld yn "gymhleth". Rwy'n cyfaddef, rydw i fel arfer, ond mae angen ystyried y dylid ceisio arloesi yn y bywyd hwn, cyn belled nad yw i'r eithaf wedi ei gymryd o'r gwallt; Rwy'n hoffi'r olygfa gan Eric Van Rees pan fydd yn astudio "beth allai Google Earth fod yn ei feddwl, efallai o dan yr wyneb".

Rwy’n ymwybodol na fydd y byd yn newid o gyfrifiadur personol i Linux am nifer o flynyddoedd ac efallai byth, ond mae technolegau ffynhonnell agored yn bwnc sy’n swnio mewn llawer o wledydd sydd â grym mawr ac oni bai bod modelau busnes newydd yn dod i’r amlwg sy’n goresgyn argyfyngau mawr cylchol, bydd amser yn ein profi ni'n iawn. Os na, fel y dywedodd hyfforddwr pêl-droed, rydyn ni'n ennill profiad.

Pq cawsUn o'r dyddiau hyn mae'n rhaid i bobl ddeall na allwch chi fyw trwy hacio AutoCAD, bod IntelliCAD gyda phris llawer is a hyd yn oed QCad am werth symbolaidd; wrth gwrs, os oes gennych chi'r arian a'r anrhydedd, mae'n rhaid i chi brynu gan AutoDesk. Mae hefyd yn angenrheidiol deall na all 300 bwrdeistref fforddio trwydded Gweinyddwr ArcGIS am $ 35,000, nid oes ei angen ar bob un (neu'r estyniadau eraill) hyd yn oed, ond ei bod yn bosibl gwneud yr un peth (neu fwy) â dewisiadau eraill defnydd economaidd fel Manifold, Global Mapper, gvSIG, QGis neu Glaswellt. Rwy'n hoffi adlewyrchiad gan James Fee sy'n dweud yn eironig "Mynediad drwy ftp yw'r gorau y gallwch chi ei wneud? "

Yn y diwedd, efallai y byddwn yn treulio amser ac yn poeri siarad amdano, mae'n debygol, ond mae'r rhai sy'n rhoi cynnig ar ffyrdd newydd o wneud yr un peth am bris is yn ennill y fantais o ddysgu mwy ar eu pennau eu hunain. Rwy’n hoff iawn o fynnu Geoinformatics yn y rhifyn hwn, am wneud cwlt o reddf hunan-ddysgedig yn anghenraid dyn.

Bod y technolegau hyn poblogi, mae amheuaeth.

... am nawr.

————————————————-

O, edrychwch ar y cylchgrawn, sy'n sôn am:

  • postgis geoinggformatics Y Trimble Juno SC
  • Sut mae addysg GIS mewn ysgolion?
  • CityGML, safon yn ymarferol
  • Arferion da wrth weithredu GIS, cyhoeddiad newydd o ESRI
  • Integreiddio GIS a GRID wrth reoli trychinebau

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.