Pwy sy'n symud fy ngws?

postgis geoinggformatics Dwi'n licio Geoinformatics, ar wahân i fod yn gylchgrawn sydd â blas mawr o gynllun, mae'r cynnwys yn dda iawn mewn materion geo-ofodol. Heddiw, cyhoeddwyd fersiwn Ebrill, lle rwyf wedi cymryd rhai testunau wedi'i amlygu mewn coch i'w cymell i'r darlleniad hyfryd.

En fersiynau blaenorol Gwnes adolygiad, heddiw rwyf wedi cymryd fel testun y swydd erthygl gryno ond dwys iawn am yr ymwrthedd i newid sy'n bodoli wrth wneud y cam tuag at dechnolegau ffynhonnell agored. Mae'n seiliedig ar yr hen stori honno o'r llygoden a oedd ar fin marw oherwydd bod ei gaws drosodd ac yn chwilio am ffynhonnell arall yn erbyn ei egwyddorion; Fi jyst yn meddwl hynny "Roedden nhw wedi symud ei gaws."

Pq caws A hynny yw bod y sawl sy'n meiddio sôn am y geiriau "gpl", "open source", "free", "gnu" neu debyg yn tueddu i gael eu gweld fel estroniaid o capsiwl gofod gyda llygad ar y talcen. Rydym mor gyfarwydd â gweld logo Windows bod popeth nad yw'n rhedeg ar y deinosor hwn yn ymddangos yn gymhleth, mae ystadegau'n dangos, mae'n well gan bobl Internet Explorer i Mozilla, i roi enghraifft. Yn y rhifyn hwn o Geoinformatics rydym yn parhau i siarad am dechnolegau agored, yn yr achos hwn PostGIS a'u gallu i weithio gyda chronfeydd data, sy'n ymgyrch dda yn ein barn ni oherwydd eu bod wedi dangos o'r blaen GvSIG y GIS Quantum.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf rwyf wedi gwneud profion gan ddefnyddio rhaglenni "anghonfensiynol" fel Manifold, Microstation, GvSIG e IntelliCAD; mae'r canlyniadau wedi bod yr un fath a hyd yn oed yn well, ond mae hyn wedi peri i mi gael fy ystyried yn “gymhleth”. Rwy'n cyfaddef, rwy'n tueddu i fod, ond mae angen ystyried y dylech chi chwilio am arloesedd yn y bywyd hwn, ar yr amod nad yw'n eithafol wedi ei gymryd o'r gwallt; Rwy'n hoffi'r olygfa gan Eric Van Rees pan fydd yn astudio "beth allai Google Earth fod yn ei feddwl, efallai o dan yr wyneb".

Rwy'n ymwybodol, ni fydd byd PC i Linux yn newid mewn blynyddoedd lawer ac efallai na fydd byth, ond mae technoleg ffynhonnell agored yn thema sy'n chwarae mewn llawer o wledydd â grym mawr ac oni bai bod modelau busnes newydd yn dod i'r amlwg sy'n goresgyn yr argyfwng mawr cylchol, bydd amser yn ein profi yn iawn. Os na, fel y dywedodd hyfforddwr pêl-droed, rydym yn ennill profiad.

Pq cawsUn o'r dyddiau hyn mae'n rhaid i bobl ddeall na allwch fyw trwy hacio AutoCAD, bod IntelliCAD â phris llawer is a hyd yn oed QCad i werth symbolaidd; Wrth gwrs, os oes gennych yr arian a'r anrhydedd mae'n rhaid i chi ei brynu gan AutoDesk. Mae hefyd angen deall na all bwrdeistrefi 300 dalu trwydded Gweinyddwr ArcGIS ar gyfer $ 35,000, nid yw hyd yn oed pawb ei angen (neu'r estyniadau eraill), ond ei bod yn bosibl gwneud yr un peth (neu fwy) â dewisiadau eraill defnydd economaidd fel Maniffold, Global Mapper, gvSIG, QGis neu Glaswellt. Rwy'n hoffi myfyrdod gan James Fee sy'n dweud yn eironig "Mynediad drwy ftp yw'r gorau y gallwch chi ei wneud? "

Yn y diwedd, efallai ein bod yn treulio amser a phoer yn siarad amdano, mae'n debygol, ond mae'r rhai sy'n rhoi cynnig ar ffyrdd newydd o wneud yr un peth am bris is yn cael y fantais o ddysgu mwy ar eu pennau eu hunain. Rwyf wrth fy modd â mynnu Geoinformatics yn y rhifyn hwn, am wneud cwlt o greddf hunan-ddysgu fel angen dyn.

Bod y technolegau hyn poblogi, mae amheuaeth.

... am nawr.

------------------

O, edrychwch ar y cylchgrawn, sy'n sôn am:

  • postgis geoinggformatics Y Trimble Juno SC
  • Sut mae addysg GIS mewn ysgolion?
  • CityGML, safon yn ymarferol
  • Arferion da wrth weithredu GIS, cyhoeddiad newydd o ESRI
  • Integreiddio GIS a GRID wrth reoli trychinebau

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.