Yr atebion sylfaenol, busnes da

Mae bob amser yn rhywbeth nad yw offer cwmnïau mawr yn ei wneud yn dda iawn, ar y fach hon manteisiwch ar ddatblygu atebion sy'n diwallu anghenion cwsmeriaid, fel arfer roeddent.

Os yw'n fusnes da ai peidio, mae'r model yn ddiddorol, maen nhw fel arfer yn mynd i'r cynadleddau blynyddol i hyrwyddo eu cynhyrchion neu wasanaethau; Rwy'n cofio gweld yn un o gynadleddau ESRI, yn San Diego, bwth Sketchup!, Y feddalwedd honno a gafodd Google yn ddiweddarach. Rydym hefyd wedi gweld bod nifer o'r cwmnïau bach hyn yn cael eu caffael yn fuan gan yr emporiumau mawr neu'n gwerthu'r ateb bach i chi sydd yn y fersiwn nesaf yn cyrraedd fel estyniad newydd. 

Cwmnïau mawr fel arfer yn gadael iddynt gydweithio'n agos, i beidio â niweidio busnes hwy a gwybod sy'n ategu eu er bod camymddygiad fel arfer yn caffael unwaith risgiau yn effeithio ar eu busnes neu er mwyn osgoi'r risg sy'n mynd gyda chystadleuaeth.

Mae yna filoedd o fusnesau o'r fath, sydd gyda llaw yn symud llawer o arian o dan y model hwn. Yn yr achos hwn rwyf am ddangos i un o'r enghreifftiau hynny, gan fod y cysylltiad diwifr yn ofnadwy yn yr hen westy hwn ac ar ôl i'r tymor glawog ddechrau, mae'n ymddangos y bydd y noson yn hir iawn.

MapText

map testun Mae'r cwmni hwn wedi ei leoli yn New Jersey, yn ymroddedig i fusnes penodol iawn, atebion i'r rhai sy'n gwneud mapiau ac nad ydynt am dorri'r cnau coco gyda thrin testun.

Fel y gwyddom, mae'r labelu yn cael ei wneud "i'r bwystfil" gan y mwyafrif o raglenni CAD / GIS ac er nad yw'n effeithio llawer arnom ar gyfer gwaith yn y swyddfa, pan gymerwn fap a fydd yn mynd i'r wasg, mae cartograffydd y cwmni'n awgrymu bod llawer o destunau gwael symud i ffwrdd o'r safle. Mae'n cur pen ofnadwy oherwydd mae yna achosion mor eithafol mai'r unig ffordd yw trosi'r testun yn graffeg.

A dim ond ar y funud honno MapText, gydag atebion ar gyfer gosod testun heb ymyrraeth ddynol. Maent yn swyddogaethau sylfaenol diddorol fel:

 • Goleuadau awtomataidd
 • Autonumeration of blocks
 • Testun crwm mewn siâp
 • Testun crwm mewn ffenestri newydd
 • Tablau data
 • Labelu llinellau cyfuchlin

Nawr maen nhw hefyd yn gweithio gydag offer gwe-oriented, er bod eu cynnyrch blaenllaw o'r enw Label EZ yn gweithio gyda'r prif ddarparwyr meddalwedd:

 • ArcGIS 8x a 9x
 • ArcInfo
 • ArcView
 • Map AutoCAD
 • Geomedia
 • Mapinfo
 • MicroStation
 • MGE

Cynnyrch syml iawn, sy'n canolbwyntio ar angen sylfaenol cwmnļau sy'n cynhyrchu mapiau ar gyfer argraffu, sy'n ymddangos yn syml ond nid yw cysyniadol.

Enghreifftiau eraill:

Montage Corfforaethol, cynhyrchion wedi'u gwneud ar gyfer defnyddwyr Microstation yn seiliedig ar eu gwendid mawr: argraffu. Yn olaf, prynodd Bentley eu datrysiad ganddynt ac mae bellach yn ei gynnig fel CADScript a MAPScript cadarn iawn gyda llaw i greu cynlluniau allbwn o ansawdd uchel iawn ac ymarferoldeb sy'n anhepgor yn cartograffeg y gorffennol (wedi'i argraffu fel y dywed Cadarnre 2014)

Nawr maent yn cael eu difyrru gyda CADform, ateb i normaleiddio safonau rhwng AutoCAD a Microstation ar y cyd â Meddalwedd Altiva.

 

AxiomintMae'r rhain yn ymroddedig i lawer o atebion y mae defnyddwyr Microstation eu hangen ac er y gallai Bentley integreiddio eu cymwysiadau, mae wedi cael ei barchu i'r graddau eu bod yn cael eu hystyried bron yn gwmni partner (partner) gan eu bod hefyd yn dechrau hyfforddi ac yn cynhyrchu cylchlythyr o'r enw Microstation. Heddiw. Efallai y byddaf yn siarad amdanynt un diwrnod oherwydd bod eu cynhyrchion yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan ddefnyddwyr Bentley, yn enwedig nawr eu bod yn manteisio ar y fformat xml.

 

Systemau HNG

Maen nhw'n gwneud bron unrhyw beth, rhaid i chi weld eu maes arbenigedd yn unig i benderfynu beth rwy'n ei alw Geofumados; Dyma achos cwmni sy'n treblu'r duedd hon ac, fel y dywedodd eu rheolwr wrthyf, roeddent ar fin gwerthu eu hunain i gwmni mawr iawn ond llwyddodd i oresgyn y demtasiwn ... am y tro. 

Maent yn gwneud atebion bach i gwmnïau mawr, naill ai mewn Allanoli neu o dan isgontractio confensiynol; yn achos datrysiadau geo-ofodol maent yn cynnwys ESRI, Bentley a Manifold. Ar y pwynt hwn mae ganddyn nhw eu cynhyrchion eu hunain eisoes, fel Rheolwr Cofnodion yr wyf yn siarad y llynedd ac erbyn hyn yn gweithio mewn MapBox, nid pwff i dorri y gwythiennau wedi'i fwriadu fel rhaglen GIS newydd ond yn trin ar gyfer defnydd trefol data daearyddol sy'n gweithio gyda Manifold 8x.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.