Yr atebion sylfaenol, busnes da

Mae bob amser yn rhywbeth nad yw offer cwmnïau mawr yn ei wneud yn dda iawn, ar y fach hon manteisiwch ar ddatblygu atebion sy'n diwallu anghenion cwsmeriaid, fel arfer roeddent.

P'un a yw'n fusnes da ai peidio, mae'r model yn ddiddorol, fel arfer byddant yn mynd i gynadleddau blynyddol i hyrwyddo eu cynhyrchion neu eu gwasanaethau; Rwy'n cofio gweld un o gynadleddau ESRI yn San Diego, stondin o Sketchup!, Y feddalwedd a gafodd Google yn ddiweddarach. Rydym hefyd wedi gweld bod nifer o'r cwmnďau bach hyn yn fuan yn cael eu caffael gan emporiumau mawr neu'n gwerthu yr ateb bach a ddaw yn y fersiwn nesaf fel estyniad newydd.

Cwmnïau mawr fel arfer yn gadael iddynt gydweithio'n agos, i beidio â niweidio busnes hwy a gwybod sy'n ategu eu er bod camymddygiad fel arfer yn caffael unwaith risgiau yn effeithio ar eu busnes neu er mwyn osgoi'r risg sy'n mynd gyda chystadleuaeth.

Mae miloedd o fusnesau fel hynny, sy'n sicr yn symud llawer o arian o dan y model hwn. Yn yr achos hwn, hoffwn ddangos un o'r enghreifftiau hynny, gan fod y cysylltiad di-wifr yn angheuol yn yr hen westy hon ac ar ôl i'r tymor glawog ddechrau, mae'n ymddangos y bydd y noson yn hir iawn.

MapText

map testun Mae'r cwmni hwn wedi ei leoli yn New Jersey, yn ymroddedig i fusnes penodol iawn, atebion i'r rhai sy'n gwneud mapiau ac nad ydynt am dorri'r cnau coco gyda thrin testun.

Fel y gwyddom, mae'r labelu yn "fel anifeiliaid" a wnaed gan y rhan fwyaf o raglenni CAD / GIS ac os nad yw'n effeithio arnom ni lawer i weithio mewn cabinet pan fyddwn yn llunio map a fydd yn mynd i bwyso ar y cartograffydd y cwmni yn awgrymu bod llawer o destunau drwg lleoliad symud llety. Mae'n faen ofnadwy oherwydd mae yna achosion mor eithafol mai'r unig ffordd yw trosi'r testun yn graffeg.

A dim ond ar y funud honno MapText, gydag atebion ar gyfer lleoliad testun heb ymyrraeth ddynol. Swyddogaethau diddorol sylfaenol yw:

 • Goleuadau awtomataidd
 • Autonumeration of blocks
 • Testun crwm mewn siâp
 • Testun crwm mewn ffenestri newydd
 • Tablau data
 • Labelu llinellau cyfuchlin

Nawr maen nhw hefyd yn gweithio gydag offer gwe-oriented, er bod eu cynnyrch blaenllaw o'r enw Label EZ yn gweithio gyda'r prif ddarparwyr meddalwedd:

 • ArcGIS 8x a 9x
 • ArcInfo
 • ArcView
 • Map AutoCAD
 • Geomedia
 • Mapinfo
 • MicroStation
 • MGE

Cynnyrch syml iawn, sy'n canolbwyntio ar angen sylfaenol cwmnļau sy'n cynhyrchu mapiau ar gyfer argraffu, sy'n ymddangos yn syml ond nid yw cysyniadol.

Enghreifftiau eraill:

Montage Corfforaethol, gwneud cynhyrchion ar gyfer defnyddwyr Microstation yn seiliedig ar eu gwendid mawr: argraffu. Yn olaf, prynodd Bentley eu datrysiad ac mae bellach yn ei gynnig fel CADScript a MAPScript gyda chryn iawn i greu cynlluniau allbwn o swyddogaethau o ansawdd uchel iawn ac anhepgor yng nghapograffi'r gorffennol Cadarnre 2014)

Nawr maent yn cael eu difyrru gyda CADform, ateb i normaleiddio safonau rhwng AutoCAD a Microstation ar y cyd â Meddalwedd Altiva.

AxiomintMae'r rhain yn ymroddedig i lawer o atebion y mae defnyddwyr ei gwneud yn ofynnol MicroStation ac er y gellid eu ceisiadau yn cael eu hadeiladu gan Bentley, wedi cael ei barchu i'r graddau ei ystyried bron yn bartner (partner) cwmni yn ogystal fynd i mewn iddo hyfforddi ac yn cynhyrchu cylchlythyr o'r enw MicroStation Heddiw. Efallai y bydd un ohonyn nhw'n siarad y diwrnod oherwydd bod defnyddwyr Bentley yn gwerthfawrogi eu cynhyrchion, yn fwy nawr eu bod yn manteisio ar y fformat xml.

Systemau HNG

Maen nhw'n gwneud bron unrhyw beth, rhaid i chi weld eu maes arbenigedd yn unig i benderfynu beth rwy'n ei alw Geofumados; Dyma achos cwmni sy'n treblu'r duedd hon ac, fel y dywedodd eu rheolwr wrthyf, roeddent ar fin gwerthu eu hunain i gwmni mawr iawn ond llwyddodd i oresgyn y demtasiwn ... am y tro.

Maen nhw'n gwneud atebion bach i gwmnďau mawr, naill ai mewn Outsourcing neu o dan isgontractio confensiynol; Yn achos atebion geosofodol mae ESRI, Bentley a Manifold. Erbyn hyn mae ganddynt gynhyrchion eu hunain eisoes, megis Rheolwr Cofnodion yr wyf yn siarad y llynedd ac erbyn hyn yn gweithio mewn MapBox, nid pwff i dorri y gwythiennau wedi'i fwriadu fel rhaglen GIS newydd ond yn trin ar gyfer defnydd trefol data daearyddol sy'n gweithio gyda Manifold 8x.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.