System Gwybodaeth Ddaearyddol gan ddefnyddio GIS Manifold

llawlyfr gis manifoldDyma un o'r cynhyrchion hynny y mae'n bleser eu bod wedi eu hyrwyddo, ac yn yr ysbryd y cawsant eu hadeiladu nawr, maent ar gael i'r gymuned. Mae'n llawlyfr sy'n esbonio sut i weithredu System Wybodaeth Ddaearyddol drefol gan ddefnyddio Manifold GIS.

fersiynau a olygwyd o'r cynhyrchion hyn yn cael eu hadeiladu o fewn fframwaith rhaglen i gryfhau bwrdeistrefi, y mae ei etifeddiaeth ym maes systematization gobeithio i ledaenu yn y gobaith y bydd yn ddefnyddiol ar gyfer gwledydd eraill. I'r graddau ein bod yn gwneud y cyhoedd ymdrechion hyn, gwybodaeth yn cael ei democratized a gwell cydweithredu ar ôl dysgu cymunedau bellach yn cynrychioli mannau cylchgrawn ar-lein.

Mae strwythur y ddogfen yn cynnwys:

Pennod 1

llawlyfr gis manifoldDyma sut mae hierarchaeth haenau a chydrannau yn Manifold GIS yn cael ei adeiladu, yn ogystal â nodweddion prosiect cyfleustodau trefol fel enghraifft. Mae hefyd yn cyflwyno'r mater o neilltuo rhagamcaniad i'r data a rhannir y cynnwys yn adrannau:

 • Strwythur y GIS yn Manifold
 • Y GIS trefol
 • Rhagamcaniad o gydrannau

Pennod 2

llawlyfr gis manifoldMae'r adran hon yn dangos yr agweddau pwysicaf ar adeiladu a golygu data, o fewnforio data fector i adeiladu ffotograffau data. Dim ond yn ei adael nawr fy mod yn sylweddoli, gan greu templedi templau thema.

 • Adeiladu data
 • Adeiladu a golygu gwrthrychau wrth dynnu
 • Rheoli tablau a thablau
 • Adeiladu mapiau

Pennod 3

Dyma ffordd sylfaenol o ddangos rhesymeg gweithrediad Manifold wrth ddadansoddi data a chreu canlyniadau newydd o ymholiadau:

 • dadansoddi data
 • Dadansoddiad gofodol
 • Thematig
 • Ymholiadau

llawlyfr gis manifoldPennod 4

Mae'r cam olaf hwn yn dangos yr hyn y gallwch chi ei wneud gyda Manifold wrth greu gosodiadau allbwn. Tra eich bod yn fyr y segment hwn yn gadael allan y gwasanaethau cyhoeddi OGC greu, tybir bod yma yw'r agwedd sylfaenol o ddefnyddiwr sylfaenol SIG ac yn cael ei ystyried wedi hynny fel rhan o fater DRhA. Rhannau'r bennod olaf hon yw:

 • Cyhoeddi yn Manifold
 • Arbed fisa i gydrannau
 • Creu gosodiadau
 • Cyhoeddi cynllun

Ar y diwedd fel ychwanegir llyfr priodoldeb atodiad sy'n crynhoi nodweddion yr haenau a ddefnyddir yn yr enghraifft. Tra

Mae'n cael ei ddychwelyd i'r gymuned, i gael ei ddefnyddio fel enghraifft o gynhyrchion systematization sydd gyda llaw yn angenrheidiol yn ein cyd-destun, nid yn unig yn adeiladu ond mae ei gwelededd ac integreiddio mewn prosesau rheoli gwybodaeth gynhwysfawr. Mae ganddo gredydau a nodir mewn ffordd briodol, fel y gall pwy bynnag sydd am ei ddefnyddio ddyfynnu'r ffynhonnell a nodir yno. Hefyd ar y clawr y cyd-destun sydd yn llawlyfr hwn yn cael ei ddangos fel rhan o compendiwm o ddogfennau 18 yn cynnwys tair cyfres: technegol, gweinyddol a Thechnoleg, un fath ag arddull gwisgoedd a maint mae'n gwneud y ddogfen hon a all gynnwys cedwir mwy o dudalennau ar ffurf 54 yn unig.

Fel enghraifft, rwy'n dangos i chi brosiect yn Ne America, yr wyf yn rhannu'r ddogfen â hwy ychydig ddyddiau yn ôl, ac mae hynny'n manteisio ar ddefnyddioldeb yr offeryn llaw hwn i wneud addasiadau yn ei angen ei hun. Bob amser yn defnyddio GIS Manifold.

llawlyfr gis manifold

Yma gallwch chi lawrlwytho'r fersiwn PDF ar y we

Un Ateb i "System Gwybodaeth Ddaearyddol gan ddefnyddio GIS Manifold"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.