System Gwybodaeth Ddaearyddol gan ddefnyddio Manifold GIS

llawlyfr gis manifoldDyma un o'r cynhyrchion hynny y mae'n bleser eu hyrwyddo, ac yn yr ysbryd y cawsant eu hadeiladu ar eu cyfer bellach ar gael i'r gymuned. Llawlyfr ydyw sy'n esbonio sut i weithredu System Gwybodaeth Ddaearyddol ddinesig gan ddefnyddio Manifold GIS.

Adeiladwyd y fersiynau golygedig o'r cynhyrchion hyn o fewn fframwaith Rhaglen i gryfhau bwrdeistrefi, yr ydym yn gobeithio lledaenu eu hetifeddiaeth o ran systematoli yn y gobaith y gallai fod yn ddefnyddiol i wledydd eraill. Wrth inni wneud yr ymdrechion hyn yn gyhoeddus, mae gwybodaeth yn cael ei democrateiddio a'i gwella trwy gydweithrediad cymunedau dysgu sydd bellach yn cynrychioli lleoedd i'w rhannu ar y Rhyngrwyd.

 

Mae strwythur y ddogfen yn cynnwys:

 

Pennod 1

llawlyfr gis manifoldYma rydym yn esbonio sut mae hierarchaeth haenau a chydrannau wedi'i hadeiladu yn Manifold GIS, yn ogystal â nodweddion arbennig prosiect cyfleustodau trefol fel enghraifft. Cyflwynir y pwnc o neilltuo tafluniad i ddata hefyd a rhennir y cynnwys yn adrannau:

 • Strwythur y GIS yn Manifold
 • Y GIS trefol
 • Rhagamcaniad o gydrannau

 

Pennod 2

llawlyfr gis manifoldMae'r adran hon yn dangos yr agweddau pwysicaf ar adeiladu a golygu data, o fewnforio data fector i adeiladu fframiau data. Dim ond nawr fy mod yn sylweddoli hynny, creu cyfluniadau thematig o dempledi math.

 • Adeiladu data
 • Adeiladu a golygu gwrthrychau wrth dynnu
 • Rheoli tablau a thablau
 • Adeiladu mapiau

 

Pennod 3

Dyma ffordd sylfaenol o ddangos rhesymeg gweithrediad Manifold wrth ddadansoddi data a chreu canlyniadau newydd o ymholiadau:

 • dadansoddi data
 • Dadansoddiad gofodol
 • Thematig
 • Ymholiadau

 

llawlyfr gis manifoldPennod 4

Yn y cam olaf hwn, dangosir beth y gellir ei wneud gyda Manifold wrth greu cynlluniau allbwn. Er bod y segment hwn yn fyr, gan adael creu gwasanaethau cyhoeddi OGC allan, tybir hyd yma mai dyma agwedd sylfaenol y defnyddiwr GIS sylfaenol ac ystyrir ei fod o hynny ymlaen eisoes yn rhan o bwnc DRhA. Rhannau'r bennod olaf hon yw:

 • Cyhoeddi yn Manifold
 • Arbed fisa i gydrannau
 • Creu gosodiadau
 • Cyhoeddi cynllun

Ar y diwedd, fel atodiad, ychwanegir llyfr priodoleddau sy'n crynhoi nodweddion yr haenau a ddefnyddir yn yr enghraifft. Tra

 

Fe'i dychwelir i'r gymuned, i'w ddefnyddio fel enghraifft o gynhyrchion systemateiddio sy'n sicr yn angenrheidiol yn ein cyd-destun, nid yn unig eu hadeiladwaith ond hefyd eu gwelededd a'u hintegreiddio i brosesau rheoli gwybodaeth cynhwysfawr. Mae ganddo gredydau sy'n cael eu nodi mewn ffordd briodol, fel y gall pwy bynnag sydd am ei ddefnyddio ddyfynnu'r ffynhonnell a nodir yno. Mae'r clawr cefn hefyd yn dangos y cyd-destun y mae'r llawlyfr hwn wedi'i leoli ynddo, gan ei fod yn rhan o grynodeb o 18 dogfen sy'n cynnwys tair cyfres: Technegol, Gweinyddol a Thechnolegol, sy'n safoni'r arddull a'r maint sy'n llunio'r ddogfen hon a allai gynnwys cedwir mwy o dudalennau mewn fformat o ddim ond 54.

Fel enghraifft, rwy'n dangos prosiect i chi yn Ne America, y gwnes i rannu'r ddogfen ag ef ychydig ddyddiau yn ôl ac sy'n manteisio ar ddefnyddioldeb yr offeryn llaw hwn i wneud addasiadau i'w anghenion ei hun. Gan ddefnyddio Manifold GIS bob amser.

llawlyfr gis manifold

Yma gallwch chi lawrlwytho'r fersiwn PDF ar y we

Un Ymateb i "System Gwybodaeth Ddaearyddol gan ddefnyddio Manifold GIS"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.