Archifau ar gyfer

GIS manifold

Mae Manifold yn ddewis arall economegol ar gyfer GIS

Cysylltu Microstation V8i gyda gwasanaethau WMS

Ychydig amser yn ôl fe wnaethon ni ddangos ffurf archaeig gan ei bod yn bosib cysylltu â gwasanaethau OGC gan ddefnyddio Microstation, rwy'n cofio bod Keith wedi dweud wrthyf y byddai'r fersiwn nesaf yn meddu ar y galluoedd hyn. Mewngofnodi I gael mynediad, fe'i gwneir bob amser drwy'r rheolwr raster sydd bellach, yn ychwanegol at ychwanegu gwasanaeth ffeil a delwedd raster, mae'r opsiwn map gwe yn ymddangos ...

Llawlyfr GIS Manifold ar gyfer defnydd trefol

Ychydig amser yn ôl roeddwn wedi sôn fy mod yn gweithio ar llawlyfr ar gyfer gweithredu Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol gan ddefnyddio Manifold GIS. Ar ôl ei hysbysu, roedd nifer wedi dweud bod ganddynt ddiddordeb mewn gwybod y ddogfen, felly o ystyried y ffaith y dylai'r math hwn o fentrau gael ei datgelu fel y gall eraill eu defnyddio, eu gwella a'u rhoi adborth, yma ...

Manifold GIS 9 ... yn gyflymach

Heddiw mae 16 o Fawrth, Manifold, wedi gwneud datganiad i'r wasg, lle mae'n sôn am y flaenoriaeth y mae fersiwn 9 ei gynnyrch yn ei gymryd. Yn ôl yr hyn y maent wedi'i ddweud, byddai Manifold GIS 9 yn dod i'r farchnad yn y semester cyntaf hwn o 2009, ac mae Chris eisoes wedi rhoi sylwadau arno ...

Sut i greu hypergysylltiadau yn Manifold GIS

Mae hypergyswllt bob amser yn angenrheidiol mewn map, yr ydym wedi'i ddefnyddio, er enghraifft, mewn haen gwastad i gysylltu y ffotograffau, tystysgrif cadastral, dogfen gofrestru neu yn achos yr haen dinesig i wybodaeth gysylltiedig sy'n gysylltiedig â'r diriogaeth honno, yn bennaf nad yw hynny Mae'n hawdd ei dabynnu. Fe welwn yn yr achos hwn sut i greu hypergysylltiadau ...

Darllenwch wrth i mi ddychwelyd

Rwy'n teithio, yn adolygu adroddiadau ac yn cynllunio fy ngwyliau gwyliau. Rwy'n eu gadael gyda Futuro X, y cymeriad a grëwyd gan fy mab, fe wnaeth hynny gyda rhaglen 3D i blant sy'n swnio fel Plopp ... 19 dollar sy'n werth chweil pan fydd gennych blentyn creadigol. Wrth basio, argymhellwch ychydig o ddarlleniadau diddorol. Gwneud cais am feddalwedd ...

Cwrs GIS Manifold ar ddiwrnodau 2

Pe bai angen addysgu cwrs Manifold mewn dim ond dau ddiwrnod, byddai hwn yn gynllun cwrs. Dylid gwneud meysydd a farciwyd fel rhai ymarferol yn ymarferol, gan ddefnyddio ymarfer cam wrth gam. Y diwrnod cyntaf 1. Egwyddorion GIS Beth yw gwahaniaethau GIS rhwng data fector a raster Rhagamcaniadau cartograffig Adnoddau ...

Mapiau Dynamic, i wneud mwy gyda IMS Manifold

Mae busnesau technoleg da bob amser yn llenwi anghenion sydd heb eu bodloni o gynhyrchion sy'n bodoli eisoes neu'n gwella eu galluoedd. Yn ystod y dyddiau diwethaf rydym wedi bod yn sôn am wasanaethau IMS Manifold, sydd, er nad ydynt yn gyfwerth â chael GisServer, ddim yn costio $ 35,000 fesul prosesydd. Yn fy achos i, mae'n ymddangos i mi fod Manifold yn ...

Mwy o broblemau gyda Manifold IMS

1 A allaf i osod IMS a wasanaethir gan Manifold ar system Gweinyddwr gyda Linux RedHat a gweinyddwr Apache? Oes, mae'n bosib ei osod ar Apache, oherwydd mae yna ffordd sy'n cefnogi arferion IIS. Ond mae'n bendant nid yw'n bosibl ei osod ar Linux, rhaid iddo fod yn Windows. 2 Rwyf eisoes wedi cyhoeddi gwasanaeth IMS fel yr eglurwyd o'r blaen, caiff ei weithredu ...

IMS Manifold, yn gwneud rhywbeth arall

Yn y swydd flaenorol, gwelsom sut i greu gwasanaeth IMS, wedi'i osod ar y templed sylfaenol a ddaw yn ddiofyn. Nawr, gadewch i ni weld sut i wneud rhyngweithio rhwng map un ac un arall gan ddefnyddio'r opsiwn o hypergysylltiadau a rhywfaint o god. Mae'r prosiect wedi'i seilio ar fap o'r Unol Daleithiau, gyda thema gan ...