Archifau ar gyfer

GIS manifold

Mae Manifold yn ddewis arall economegol ar gyfer GIS

Cysylltu Microstation V8i gyda gwasanaethau WMS

Beth amser yn ôl gwnaethom ddangos ffordd hynafol sut roedd yn bosibl cysylltu â gwasanaethau OGC gan ddefnyddio Microstation, rwy'n cofio i Keith ddweud wrthyf y byddai'r galluoedd hyn yn y fersiwn nesaf. Cysylltu I gael mynediad, mae bob amser yn cael ei wneud trwy'r rheolwr raster bod yr opsiwn map gwe nawr, yn ogystal ag ychwanegu ffeil raster a gwasanaeth delwedd, yn ymddangos ...

Llawlyfr GIS Manifold ar gyfer defnydd trefol

Beth amser yn ôl roeddwn wedi sôn fy mod yn gweithio ar lawlyfr ar gyfer gweithredu Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol gan ddefnyddio Manifold GIS. Ar ôl ei hysbysu, roedd sawl un wedi nodi bod ganddyn nhw ddiddordeb mewn gwybod y ddogfen, felly o ystyried y ffaith bod yn rhaid datgelu’r math hwn o fenter er mwyn i eraill ei defnyddio, ei gwella a darparu adborth, yma ...

Manifold GIS 9 ... yn gyflymach

Heddiw, Mawrth 16, mae Manifold wedi gwneud datganiad i’r wasg, lle mae’n sôn am y flaenoriaeth y mae fersiwn 9 o’i gynnyrch yn ei chymryd. Yn ôl yr hyn maen nhw wedi'i ddweud, byddai Manifold GIS 9 yn mynd i'r farchnad yn hanner cyntaf 2009, ac mae Chris eisoes wedi siarad amdano ...

Profi Netbook yn CAD / GIS

  Ychydig ddyddiau yn ôl roeddwn wedi ystyried profi bod Llyfr Net o'r fath yn gweithio yn yr amgylchedd daearegol, yn yr achos hwn rwyf wedi bod yn profi'r Acer Un y gofynnodd rhai technegwyr gwledig imi ei brynu ar ymweliad â'r ddinas. Fe wnaeth y prawf fy helpu i benderfynu a ydw i'n buddsoddi mewn HP arall uchel yn fy nghaffaeliad nesaf ...

Sut i greu hypergysylltiadau yn Manifold GIS

Mae hyperddolen bob amser yn angenrheidiol ar fap, rydym wedi ei ddefnyddio, er enghraifft, mewn haen stentaidd i gysylltu ffotograffau, tystysgrif stentaidd, gweithred gofrestrfa neu yn achos yr haen ddinesig i gysylltu gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'r diriogaeth honno, yn bennaf yr hyn nad yw'n gwneud hynny mae'n hawdd ei dablu. Byddwn yn gweld yn yr achos hwn sut i greu hypergysylltiadau ...

Top 60, roedd y rhan fwyaf o eisiau yn Geofumadas 2008

Dyma'r rhestr o'r 60 gair a chwiliwyd fwyaf yn Geofumadas yn 2008: 1. Eich brand eich hun, (1%) dyma'r allweddair y mae mwy o ymweliadau wedi cyrraedd ar ei gyfer, a ddefnyddir yn gyffredinol gan y rhai sydd eisoes yn adnabod y blog, sydd Nid ydynt yn aml yn darllen rss nac ychwaith yn ei ffefrynnau, ac ar gyfer ...

Darllenwch wrth i mi ddychwelyd

Rwy'n teithio, yn adolygu adroddiadau ac yn cynllunio fy ngwyliau. Rwy'n eich gadael gyda Future X, y cymeriad a grëwyd gan fy mab, fe wnaeth hynny gyda rhaglen 3D ar gyfer plant sy'n swnio fel Plopp ... 19 doler sy'n werth chweil pan fydd gennych chi blentyn creadigol. Gyda llaw, argymell cwpl o ddarlleniadau diddorol. Yn Ymgeisio am Feddalwedd ...

Cwrs GIS Manifold ar ddiwrnodau 2

Pe bai angen dysgu cwrs Manifold mewn dau ddiwrnod yn unig, cynllun cwrs fyddai hwn. Dylid gwneud meysydd sydd wedi'u marcio'n ymarferol â llaw yn y swydd, gan ddefnyddio ymarfer cam wrth gam. Diwrnod cyntaf 1. Egwyddorion GIS Beth yw GIS Gwahaniaethau rhwng data fector a raster Rhagamcaniadau cartograffig Adnoddau ...

Mapiau Dynamic, i wneud mwy gyda IMS Manifold

Mae busnesau technoleg da bob amser yn llenwi anghenion nas diwallwyd ar gyfer cynhyrchion sy'n bodoli eisoes neu'n gwella eu galluoedd. Yn ystod yr ychydig ddyddiau diwethaf rydym wedi bod yn siarad am wasanaethau IMS Manifold, er nad ydyn nhw'n gyfwerth â chael GisServer, nid ydyn nhw'n costio $ 35,000 y prosesydd chwaith. Yn fy achos i, mae'n ymddangos i mi fod Manifold yn ...

Mwy o broblemau gyda Manifold IMS

1. A allaf osod IMS a wasanaethir gan Manifold ar Weinydd gyda system weithredu Linux RedHat a gweinydd Apache? Ydy, mae'n bosibl ei osod ar Apache, oherwydd mae ffordd y mae'n cefnogi arferion IIS. Ond yn bendant nid yw'n bosibl ei osod ar Linux, rhaid iddo fod yn Windows. 2. Mae gen i wasanaeth IMS eisoes wedi'i gyhoeddi fel yr esboniwyd o'r blaen, mae'n cael ei actifadu ...

IMS Manifold, yn gwneud rhywbeth arall

Yn y swydd flaenorol gwelsom sut i greu gwasanaeth IMS, wedi'i osod ar y templed clic sylfaenol sy'n dod yn ddiofyn. Nawr, gadewch i ni weld sut i ryngweithio rhwng un map a'r llall gan ddefnyddio'r opsiwn hypergysylltiadau a rhywfaint o god. Mae'r prosiect yn seiliedig ar fap o'r Unol Daleithiau, gyda nhw gan ...