2014 - Rhagfynegiadau byr o gyd-destun Geo

Mae'r amser wedi dod i gau'r dudalen hon, ac fel sy'n digwydd yn ôl arfer y rhai ohonom sy'n cau cylchoedd blynyddol, rwy'n gollwng ychydig linellau o'r hyn y gallem ei ddisgwyl yn 2014. Byddwn yn siarad mwy yn ddiweddarach ond dim ond heddiw, sef y llynedd:

Yn wahanol i'r gwyddorau eraill, yn ein plith, diffinnir tueddiadau gan y cylch o'r hyn sy'n digwydd i galedwedd a'r defnydd o'r Rhyngrwyd. 

 • Ar y naill law, tabledi mwy cadarn + systemau gweithredu mwy galluog + datrysiadau sy'n disodli gliniaduron yn raddol = mwy o werthiannau llechen ... Ddim o reidrwydd yn rhatach ond mewn perthynas â'u gallu. Ffonau clyfar yn cymryd eu lle wrth gyfathrebu oherwydd cyfyngiad maint.
 • Ac ar ochr y we: Mae bron popeth o'r cwmwl, yn rhyngweithio â bron unrhyw feddalwedd sy'n goroesi ar y bwrdd gwaith, defnyddiau mwy cynhyrchiol o rwydweithiau cymdeithasol, mwy o ofer dyfeisiadau i ddod â'r byd go iawn i'r we.
Gwisg geo agored

Mewn meddalwedd GIS am ddim

Bydd yn flwyddyn ddiddorol i OpenSource. QGis, gyda'r digwyddiad cynhaeaf gwych; Oherwydd ei fod yn feddalwedd a aeddfedodd ar ôl y gymuned, bydd ganddo lai o heriau i'w cynnal na gvSIG, sydd bellach â llawer o gymunedau ond ychydig o ddatblygwyr cwbl ymroddedig. Rydym yn deall ac yn llongyfarch yr ymdrech a wnaed gan y Sefydliad i osod y model, ond credwn hefyd y gellid ei gychwyn yn gynharach, pan lifodd mwy o arian a fuddsoddwyd mewn datblygiad bron yn ddwbl, braidd yn hwyr, sydd o ganlyniad yn dod â chost gynaliadwyedd uchel.

Nid yw meddalwedd am ddim yn ymwneud â chystadlu, nid yw'n ymwneud â phwy sy'n well. Ond mae'n hanfodol goroesi â diddyledrwydd yng nghyd-destun galw mawr gan ddefnyddwyr, y duedd tuag at y cwmwl, ffonau symudol ar systemau Android, yr amlddisgyblaeth sy'n cyfuno symlrwydd geomarketing â manwl gywirdeb topograffi, cymwysiadau synhwyrydd. lleoliadau anghysbell ac agosrwydd at geo-beirianneg.

Mae'r modelau'n wahanol, ond mae'n rhaid i chi ddysgu o'r ddau. Mae'r her ar gyfer rhyngwladoli gvSIG yn addawol, ond mae'n rhaid ei bod yn cynhyrchu negeseuon busnes aeddfed a chytbwys. Mae'r ymdrech i beidio ag ailddyfeisio'r olwyn QGis yn ddoeth, ond rhaid iddynt atal y monopoli am gefnogaeth pen uchel.

BoundlesCyn i ni weld bwriad gyda GIS Symudol, ond nawr rydym yn meddwl am y weledigaeth o Boundles, a elwid gynt yn OpenGeo, sydd bellach yn cynnig cefnogaeth a gwerthoedd ychwanegol ar ateb sy'n integreiddio rhan o'r ecosystem:

 • Cadernid y QGis fel cleient tenau,
 • Pob prop datblygu OpenLayers, 
 • Ychwanegodd gallu diamheuol GeoServer ar gyfer data ar y we, at GeoWebCache i wneud tesellation yn fwy effeithlon,
 • Ac Ôl-bost / Postgres ar gyfer rheoli, dadansoddi isod ac yn y cwmwl a phasio siopau llyfrau o dderbyniad digonol.
Mae'r cwestiynau yn ofynnol:
Beth yw'r combo arall?
A fydd y siopau llyfrau nad ydynt wedi'u cysylltu â'r llinell hon wedi goroesi?
Beth fydd y gvSIG Boundles?
Beth yw'r cyfuniad â MapServer?
A fydd uDIG yn cyrraedd poblogrwydd ei frawd mawr?
A fydd SEXTANTE wedi goroesi os bydd ei noddwr yn mynd yn anesmwyth â GRASS?
Faint o ddatblygwyr sydd gan gvSIG yn awr?
Faint o hyn mae ESRI yn ei ddefnyddio o dan yr wyneb eithaf hwnnw?
 
Nid yw llawer o'r atebion hyn o ddiddordeb i'r defnyddiwr cyffredin, ond maent o ddiddordeb i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau, neu oherwydd eu bod eisoes wedi'u cymryd, neu oherwydd bod angen iddynt wneud hynny ar frys.
Ac er gwaethaf yr ansicrwydd, rhaid inni gydnabod gyda boddhad mawr na fu meddalwedd GIS ffynhonnell agored erioed o'r blaen ar adeg mor addawol. Felly mae 2014 yn addawol, ar gyfer y record, nid i bawb. Y rhai a boblogeiddiwyd ar gyfer creu ecosystem, y lleill ar gyfer tyfu yn y gymuned, gan arbenigo ym mha beth bynnag.
 

Y meddalwedd perchnogol.

Yma mae'r duedd yn wahanol, gan fod y buddiannau'n economaidd, fel y gwelwn ymddygiad tebyg yn y rhai mawr: 
 • ESRI, ar eich cyfer.
 • AutoDesk yn estyn allan at bartneriaid mwy oherwydd breuder argyfyngau'r farchnad stoc. Yn ymwybodol nad ei fusnes ef yw GIS, gan fynd yn fwy i weithgynhyrchu, animeiddio a phensaernïaeth.
 • Mae intergraph yn gynyddol yn rhan o'r uwch-ateb sy'n ffurfio Geomedia + Erdas.
 • Bentley yn prynu mwy o gwsmeriaid busnes yn rhedeg, yn ei gilfach: Isadeileddau Peirianneg a Phlanhigion. Yn ardal GIS, dim ond y duedd tuag at dabledi a'r gallu i ryngweithio â thimau maes.
 • Mapinfo ... A oes blaenoriaethau PB o hyd?

Ddim yn fawr yn eu pennau eu hunain.

 • Supergis, yn ei ddiddiwedd ddiddiwedd am yr hyn y mae ESRI yn ei wneud, ac yn chwilio am farchnadoedd gorllewinol.
 • GlobalMapper, sefydlog, yn dioddef o fôr-ladrad nad yw'n maddau i offeryn nad yw'n gwneud popeth ond yr hyn y mae'n ei wneud ... Ein parch. Mae'n gwneud yn dda.
 • Manifold GIS ... Dim rhagolwg, ar ôl cymaint o flynyddoedd o sychder o'i gymharu â'i ymosodol cychwynnol.
 • Eraill ... Chwilio am fformiwla hud.

Pan fydd LibreCAD?

Mae'n syndod faint o gynnydd yr ydym eisoes wedi'i wneud, gyda rhywbeth a oedd wedi bod yn affwysol ar ei hôl hi. Er gwaethaf yr ymdrech, ni allant ddod o hyd i ffordd i gydgrynhoi'r gymuned ... na fydd byth yn digwydd yn fy marn i os ydynt yn canolbwyntio ar ddisgyblaeth sydd ei hun wedi darfod. Mae CAD 2D i wneud cynlluniau adeiladu nad yw wedi'i genhedlu yn BIM, yn cael ei anghofio.
 

Tueddiad busnes yn 2014

 
Yn ein cyd-destun o leiaf, bydd yn cymryd amser i'r hyn rydyn ni'n gwybod a fydd yn digwydd un diwrnod: Modelu byd go iawn (BIM), lle bydd disgyblaethau'n cydgyfarfod: cipio data, geo-ofodol, dylunio CAD a gweithredu seilwaith.
 
Yn 2014 bydd CAD yn mynnu modelu BIM, ond bydd ei lwybr yn araf oherwydd llencyndod safonau. Arafwch OpenSource yn CAD sydd ar fai eto, gan mai hwn yw'r un sy'n pwyso ac yn gwireddu'r safonau. Ymhlith y rhai mawr, bydd dyluniad yn dod ychydig yn agosach at weithredu, rhai BIM ond yn gyfyngedig i'w ddefnyddio mewn cyd-destunau arbenigol. Bydd y canlyniad gorau yn troi o amgylch y safonau ar gyfer dinasoedd craff, sy'n dod yn ei flaen, am y tro fel bod gweithgynhyrchwyr a datblygwyr yn meddwl am fod yn barod, ond mae llawer i'w aros o hyd.
 
Bydd yn flwyddyn wych i'r Cadastre, gadewch i ni gofio pa flwyddyn ydyw, a siawns na fydd ysmygwyr FIG yn parhau â dadansoddiad dwys o'r hyn a ddigwyddodd gyda datganiadau Cadastre 2014. Yn y modelu a fwg, gwnaed llawer o gynnydd tuag at safonau ac enghreifftiau go iawn o'r LADM, bu farw llawer. O gartograffeg gonfensiynol, mae'r byd academaidd a chwmnïau preifat wedi lleoli eu hunain yn eithaf da, ond nid yw pob sefydliad cyhoeddus wedi datblygu ar yr un cyflymder, felly mae adfer costau yn amheus ac a yw cyfraith gyhoeddus yn ymddangos fel gwybodaeth mewn llifoedd gwaith. sy'n gwneud bywyd yn haws i'r defnyddiwr.
 
Felly bydd y busnes GIS cynhwysfawr yn parhau i droi o amgylch geolocation, sy'n gyflawniad gwych. Ond rydym yn ymwybodol bod gan GIS fwy i'w gynnig, mewn llawer o ddisgyblaethau sy'n dal i hepgor ei gyfoeth. Eleni gallwn ddisgwyl mwy gan yr offer dal a modelu, er na allwn ddweud y bydd yn cydgrynhoi tuedd mewn busnesau y mae gan bobl nad ydynt yn arbenigwyr eu llygaid ynddynt.
 
Bydd America yn cael ei blwyddyn wych, gyda'i llygaid wedi'i gosod ar Gwpan y Byd ym Mrasil, bydd yn denu sawl digwyddiad rhyngwladol. A byddwn yn gweld yr arbrawf o wneud Fforwm Geo-ofodol America Ladin yn Mecsico.

Fel arall

Rhaid inni fod yn gadarnhaol. Hapus o weld cyfrifon cyfryngau cymdeithasol yn cael eu troi'n fusnesau, blogiau'n ennill awdurdod, a NosoloSIG sy'n dychwelyd gyda llwyddiant mawr, mae mab yn gorffen yn llwyddiannus yn yr ysgol uwchradd, mam oedrannus yn rhoi blwyddyn arall o gwmni i ni ...
... merch i oleuo ein llygaid fel y tro cyntaf, yn y gornel dywyll, yng nghaban y car, yn yr ystafell ddosbarth, yn ffenestr bywyd ...
 
Blwyddyn newydd hapus a llewyrchus.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.