2014 - Rhagfynegiadau byr o gyd-destun Geo

Mae'n bryd cau'r dudalen hon, ac fel y digwydd yn nhrefn yr unigolion a gaeodd feiciau blynyddol, rwy'n rhyddhau rhai llinellau o'r hyn y gallem ei ddisgwyl yn 2014. Ac yna byddwn yn siarad mwy ond dim ond heddiw, sef y flwyddyn ddiwethaf:

Yn wahanol i wyddoniaethau eraill, yn ein herbyn, mae'r tueddiadau yn cael eu diffinio gan y cylch o'r hyn sy'n digwydd i galedwedd a'r defnydd o'r Rhyngrwyd.

 • Ar y naill law, tabledi mwy cadarn + systemau gweithredu + mwy galluog sy'n ateb y Gliniaduron ychydig yn unig = gwerthiannau mwy o dabledi ... Nid ydynt o reidrwydd yn rhatach ond o ran eu gallu. Mae ffonau smart yn cymryd eu lle mewn cyfathrebu oherwydd cyfyngiad maint.
 • Ac ar ochr y we: Mae bron popeth o'r cwmwl, yn rhyngweithio â bron unrhyw feddalwedd sy'n goroesi ar y bwrdd gwaith, defnyddiau mwy cynhyrchiol o rwydweithiau cymdeithasol, dyfeisiadau mwy manwl i ddod â'r byd go iawn i'r we.
Gwisg geo agored

Mewn meddalwedd GIS am ddim

Bydd yn flwyddyn ddiddorol ar gyfer OpenSource. QGis, gyda'r digwyddiad cynhaeaf gwych; oherwydd ei fod yn feddalwedd aeddfedwyd ar ôl y gymuned, bydd ganddi lai o heriau na gvSIG, sydd erbyn hyn â llawer o gymunedau ond ychydig o ddatblygwyr sydd â chyflwyniad llawn. Rydym yn deall ac yn llongyfarch yr ymdrech a wneir gan y Sefydliad i osod y model, ond credwn hefyd y gallai fod wedi dechrau'n gynharach, pan ddaw mwy o arian i ffwrdd, a fuddsoddwyd mewn datblygiad bron dwbl, rhywbeth sy'n cael ei wario, sydd o ganlyniad yn dod â chost uchel o gynaliadwyedd.

Nid meddalwedd am ddim yw cystadlu, nid yw'n ymwneud â phwy sy'n well. Ond mae'n hanfodol i oroesi gyda hydaledd mewn cyd-destun o ddefnyddwyr anodd iawn, y duedd tuag at cwmwl, ffôn symudol ar systemau Android, multidiscipline sy'n cyfuno symlrwydd geomarketing gyda thrachywiredd y topograffi, ceisiadau synhwyrydd yn bell ac yn agos at geoengineering.

Mae'r modelau yn wahanol, ond mae'n rhaid ichi ddysgu oddi wrth y ddau. Mae'r her ar gyfer rhyngwladoli gvSIG yn addawol, ond mae'n rhaid iddo fod yn cynhyrchu busnes aeddfed a negeseuon cytbwys. Mae'r ymdrech i beidio ag ailsefydlu olwyn QGis yn ddoeth, ond rhaid iddynt atal y monopoli gan gymorth gwerth uchel.

BoundlesCyn i ni weld bwriad gyda GIS Symudol, ond nawr rydym ni'n meddwl y weledigaeth Boundles, a elwid gynt fel OpenGeo, sydd bellach yn cynnig cefnogaeth a gwerthoedd ychwanegol ar ateb sy'n integreiddio rhan o'r ecosystem:

 • Cadernid y QGis fel cleient tenau,
 • Mae pob cynnig datblygu OpenLayers,
 • Gallu annerbyniol GeoServer am ddata ar y we, yn ogystal â GeoWebCache i wella'r teils,
 • A PostGIS / Postgres ar gyfer rheoli, dadansoddi isod ac yn y cwmwl a chymryd llyfrgelloedd cam yn ddigon derbyniol.
Mae'r cwestiynau yn ofynnol:
Beth yw'r combo arall?
A fydd y siopau llyfrau sydd heb gysylltiad â'r llinell hon yn goroesi?
Beth fydd y Ffiniau gvSIG?
Beth yw'r cyfuniad â MapServer?
A fydd uDIG yn cyrraedd poblogrwydd ei frawd mawr?
A fydd SEXTANTE yn goroesi os bydd ei noddwr yn dod yn obsesiwn â GRASS?
Faint o ddatblygwyr sydd gan gvSIG nawr?
Faint o hyn y mae ESRI yn ei ddefnyddio o dan yr wyneb eithaf hwnnw?
Nid yw llawer o'r atebion hyn yn ddiddorol i'r defnyddiwr cyffredin, ond maen nhw o ddiddordeb i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau, neu oherwydd eu bod nhw eisoes wedi eu cymryd, neu oherwydd eu bod yn gorfod gwneud hynny ar frys.
Ac er gwaethaf yr ansicrwydd, mae'n rhaid inni gydnabod â bodlonrwydd mawr nad oedd y feddalwedd GIS ffynhonnell agored ar adeg mor addawol byth. Felly, 2014 yw addawol, nodwch nad ar gyfer pawb. Y boblogaidd ar gyfer creu ecosystem, y rhai eraill am dyfu yn y gymuned, gan arbenigo ym mha bynnag beth.

Y meddalwedd perchnogol.

Yma mae'r duedd yn wahanol, oherwydd bod y buddiannau'n economaidd, fel y gwelwn ymddygiad tebyg yn y rhai mawr:
 • ESRI, ar eich cyfer.
 • Mae AutoDesk yn agosáu at bartneriaid mwy oherwydd bregusrwydd argyfyngau'r farchnad stoc. Yn ymwybodol nad yw eich busnes yn GIS, gan gael mwy i weithgynhyrchu, animeiddio a phensaernïaeth.
 • Mae Intergraph yn rhan gynyddol o'r ateb super sy'n ffurfio Geomedia + Erdas.
 • Bentley yn prynu mwy o gleientiaid busnes sy'n gweithio, yn ei arbenigol: isadeileddau Peirianneg a Phlanhigion. Yn yr ardal GIS, dim ond y duedd tuag at dabledi a gallu rhyngweithio â thimau maes.
 • Mapinfo ... A oes blaenoriaethau PB o hyd?

Ddim yn fawr yn eu pennau eu hunain.

 • Supergis, yn ei ddadl ddiddiwedd am yr hyn y mae ESRI yn ei wneud, ac yn chwilio am farchnadoedd gorllewinol.
 • GlobalMapper, sefydlog, sy'n dioddef o fôr-ladrad nad yw'n maddau i offeryn nad yw'n gwneud popeth ond beth mae'n ei wneud ... Ein parch. Mae'n ei wneud yn dda.
 • GIS Manifold ... Dim rhagolwg, ar ôl cymaint o flynyddoedd o sychder o'i gymharu â'i ymosodol cychwynnol.
 • Eraill ... Chwilio am fformiwla hud.

Pryd LibreCAD?

Mae'n syndod yr hyn yr ydym eisoes wedi'i gael, gyda rhywbeth a oedd wedi aros yn ddiogel yn ôl. Er gwaethaf yr ymdrech, dod o hyd i ffyrdd i adeiladu cymuned ... sydd, yn fy marn i, ni fydd yn digwydd os byddwch yn canolbwyntio ar un ddisgyblaeth yn unig yn darfod. Nid yw lluniadau 2D CAD ar gyfer adeiladu wedi ei gynllunio yn BIM, mae'n doomed i ebargofiant.

Tueddiad busnes yn 2014

Mae o leiaf yn ein cyd-destun, bydd yn cymryd ychydig ar yr hyn rydym yn gwybod y bydd yn digwydd un diwrnod modelu byd go iawn (BIM), lle cydgyfeirio disgyblaethau: casglu data, geo-ofodol, dylunio CAD a gweithredu seilwaith.
Yn 2014 modelu BIM CAD yn mynnu, ond bydd y llwybr yn araf drwy safonau llencyndod. Opensource araf eto yn y CAD ar fai, ei fod yn y wasgu a wireddu safonau. Ymhlith y rhai mawr, bydd y dyluniad yn dod ychydig yn nes at y llawdriniaeth, rhywbeth o BIM ond yn gyfyngedig i'w ddefnyddio mewn cyd-destunau arbenigol. Bydd y canlyniad gorau troi o gwmpas safonau ar gyfer dinasoedd smart, sy'n mynd yn ei flaen, yn awr ar gyfer gweithgynhyrchwyr a datblygwyr yn meddwl am fod yn barod, ond mae llawer yn dal i fod yn gorfod aros.
Bydd yn flwyddyn wych i'r Castell, cofiwch pa flwyddyn ydyw, ac yn sicr bydd y FIG yn ysmygu yn parhau i ddadansoddi'n ddwys o'r hyn a ddigwyddodd gyda datganiadau 2014 Cadastre. Yn y modelu mwg, gwnaed llawer o gynnydd tuag at safonau ac enghreifftiau go iawn o'r LADM, bu farw llawer o'r cartograffeg confensiynol, mae'r academi a'r cwmni preifat wedi gosod eu hunain yn eithaf da, ond nid yw pob sefydliad cyhoeddus wedi datblygu ar yr un cyflymder, felly mae'n amheus adennill costau ac os yw'r hawl cyhoeddus mewn gwirionedd yn ymddangos fel gwybodaeth mewn llif gwaith sy'n hwyluso bywyd y defnyddiwr.
Felly, bydd y busnes GIS cyfan yn parhau i droi o amgylch geolocation, sy'n gyflawniad gwych. Ond rydym yn ymwybodol bod gan y GIS fwy i'w gynnig, mewn llawer o ddisgyblaethau sy'n dal heb eu cyfoeth. Eleni, gallwn ddisgwyl mwy gan y timau dal a modelu, er na allwn ddweud y bydd yn atgyfnerthu tueddiad mewn busnesau lle nad yw arbenigwyr yn rhoi sylw.
Bydd America yn cael ei blwyddyn wych, gyda'i lygaid ar Gwpan y Byd ym Mrasil, yn denu nifer o ddigwyddiadau rhyngwladol. A byddwn yn gweld yr arbrawf o wneud Fforwm Geosodol America Ladin yn Aberystwyth Mecsico.

Fel arall

Rhaid inni fod yn gadarnhaol. Hapus i ddod i weld cyfrifon rhwydwaith cymdeithasol yn cael eu troi'n fusnesau, mae blogiau'n caffael awdurdod, a NosoloSIG sy'n dychwelyd yn llwyddiannus, mae mab yn gorffen yn llwyddiannus yn yr ysgol uwchradd, mae mam oedrannus yn rhoi blwyddyn i ni o gwmni ...
... merch i oleuo ein llygaid fel y tro cyntaf, yn y gornel dywyll, yng nghabell y car, yn yr ystafell ddosbarth, yn ffenestr bywyd ...
Blwyddyn newydd hapus a ffyniannus.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.