Archifau ar gyfer

Addysgu CAD / GIS

Tricks, cyrsiau neu lawlyfrau ar gyfer ceisiadau CAD / GIS

Llawlyfr ar gyfer gwerthuso stentiau trefol

Mae yna wahanol ddulliau ar gyfer arfarnu stentiau, ac mae un ohonynt yn cael ei ddefnyddio'n helaeth yn America Ladin a'r Caribî yw'r gost amnewid heb ddibrisiant cronedig - gydag amrywiadau bach ac angenrheidiol-. Mae'r presennol yn un o'r cynhyrchion yr wyf yn falch fy mod wedi'u datblygu, yn enwedig gan fod ei adeiladu yn cynnwys sgiliau technegol ac empirig ...

MundoGEO # Connect 2013, mae popeth yn barod

Hyd yn hyn, MundoGEO # Connect LatinAmerica yw'r digwyddiad mwyaf a phwysicaf yn y sector geo-ofodol yn America Ladin. Mae'n ddiddorol, er ei fod hefyd yn cael ei gyfieithu i'r Saesneg, mai'r hyn sy'n gwneud y digwyddiad hwn yn un iawn i ni yw'r ffaith ei fod yn crynhoi'r ddwy segment iaith sy'n cynrychioli ein hetifeddiaeth ac sy'n ein cysylltu ...

Cwrs Mapper Byd-eang a 3 arall yn cael eu cynnig gan Civile

Mae Civile yn gwmni sy'n cynnig gwasanaethau ymgynghori a hyfforddi amrywiol mewn cynghrair â sefydliadau eraill yn y sector, ar faterion fel datblygu prosiectau peirianneg, cynllunio defnydd tir a'r amgylchedd. Yn yr achos hwn rydym yn tynnu sylw at o leiaf 4 cwrs sydd ar fin cychwyn, pob un i'w gynnal yn Seville: MODEL OF FLOWS, MODFLOW East ...

Cyrsiau Cadastre 2 a hyrwyddir gan yr OAS

Ymhlith y gwahanol feysydd cymorth sydd gan yr OAS yn y Rhaglen Llywodraeth Electronig, mae llinell y Gofrestrfa Tir a'i nod yw helpu i atgyfnerthu dibenion hanfodol yr OAS; ystyried y cadastre fel offeryn sylfaenol ac angenrheidiol i gyflawni amcanion datblygu sy'n cael eu hyrwyddo trwy ...

Meistr mewn Cynllunio Tiriogaethol yr UNAH

Mae'r Radd Meistr mewn Rheoli Tir a Chynllunio a gynigir gan Brifysgol Ymreolaethol Genedlaethol Honduras (UNAH), yn rhaglen academaidd sydd, ers ei chreu yn 2005, wedi'i datblygu ar y cyd ag Adran Daearyddiaeth Prifysgol Alcalá (Sbaen). . Oherwydd ymholiad a ddaeth atom ychydig ddyddiau yn ôl, manteisiwyd ar y cyfle i ...

Mae Llinellau Tir Hydref yn barod

Mae rhifyn Hydref 2012 o gylchgrawn chwarterol Land Lines (cyf. 24, rhif 4) ar gael i'w lawrlwytho am ddim ar wefan Sefydliad Lincoln. Mae erthyglau dan sylw yn archwilio'r pynciau a ganlyn sy'n ymwneud â defnydd tir a pholisi treth: Costau pensiwn etifeddol a chyllid llywodraeth ddinesig Ysgrifennwyd gan…

Georeferencing eiddo gwledig

Dyma enw'r digwyddiad, sydd i'w weld yn bersonol neu o bell ar Dachwedd 7, 2012. Manteisiwn ar y cyfle i hyrwyddo'r fenter hon, a hyrwyddir gan MundoGEO, ar georeferencing ac ardystio eiddo gwledig. Bydd cyfranogwyr yn gallu diweddaru eu gwybodaeth am y ddeddfwriaeth gan wybod achosion ymarferol a thrafod ...

Cwrs GvSIG yn berthnasol i Orchymyn Tiriogaethol

Yn dilyn trywydd y prosesau a hyrwyddir gan Sefydliad gvSIG, mae'n bleser gennym gyhoeddi datblygiad cwrs lle bydd yn cael ei ddatblygu gan ddefnyddio gvSIG a gymhwysir i brosesau Rheoli Tir. Mae'r cwrs yn gyfrifol am CREDIA, menter ddiddorol a grëwyd o fewn strategaeth gynaliadwyedd y Prosiect Coridor Biolegol ...

Symposiwm Rhyngwladol Cadair Rhyngwladol

Gyda chyd-nawdd Coleg Daearyddwyr Periw ac UNIGIS, mae Geowebss yn cyflwyno'r symposiwm "Sefyllfa gyfredol y cadastre a strategaethau adnewyddu cyfrifiaduron a thelemateg", a fydd yn digwydd ddydd Gwener 10fed a dydd Sadwrn 11eg Awst 2012. bydd digwyddiad wyneb yn wyneb yn cael ei gynnal ym Mheriw ond bydd defnyddwyr i gyd ...