perthynas y Brifysgol gyda fy Cartograffydd

Cartograffydd Prifysgol Technolegol FetropolitanO ystyried esblygiad gwybodaeth wyddonol a thechnolegol, datblygiadau, a ffurfweddau newydd o geisiadau technoleg wreiddio mewn byd fwyfwy byd-eang, mae'n hanfodol i hybu hyfforddiant academaidd y bobl sy'n gallu ymateb i wahanol ofynion tiriogaethol, gan persbectif cartograffig gydag agwedd foesegol, prosesau meddylgar, creadigol ac arloesol yn y cipio, trawsyrru, dadansoddi, rheoli a chynrychioli gwybodaeth gymeriad ofodol; beth heddiw rydym yn ymwneud â'r Map Maker.

Mae hyn yn wir o Brifysgol Technolegol Fetropolitan Wladwriaeth Chile, a fydd yn cyfeirio at y Cartograffydd-Geomatig, a fydd yn cael ei ffurfio o'r flwyddyn 2014

Cefndir Hanesyddol

O dan nawdd Prifysgol Chile, sefydliad addysg uwch o cenedlaethol, cyhoeddus a chymeriad hynaf y wlad (a sefydlwyd ym 1842) ei fod yn lle mae'n dechrau dod yn amlwg bod angen i weithwyr proffesiynol ym maes Daearyddiaeth . Dyma lle mae creu gyrfa Cartograffeg yn codi, yn ddibynnol ar yr Adran Daearyddiaeth y dywedodd yr astudiaeth honno.

Pwy oedd yn meddwl bod yn y 1960 cynnar, Chile yn gofyn gweithiwr proffesiynol cymwys ar gyfer cynrychiolaeth briodol a throsglwyddo presennol yn yr elfennau diriogaeth, sydd hefyd yn biler pwysig i ddisgyblaethau eraill sy'n gofyn am gynrychiolaeth cartograffig o ffenomenau penodol a / neu prosesau gwyddonwyr naturiol neu gymdeithasol (economegwyr, botanegwyr, daearegwyr, cynllunwyr trefol, Meddygon ymhlith eraill); rydym yn sôn am y Map Maker.

Yn ddiweddarach yn y degawd o 1980, o'r diwygiad mewn Addysg Uwch a wnaed yn Chile, crewyd Sefydliad Proffesiynol Santiago (IPS). Mae'r ras cartograffeg o Brifysgol Chile wedi'i chymhwyso i'r sefydliad newydd hwn, gan ystyried agweddau gwyddonol a thechnolegol modern yr amser hwnnw. Mae'r Ysgol Cartograffeg, ar yr adeg honno, fel uned academaidd yn barod ar gyfer gwireddu addysgu, ymchwil, estyniad a chymorth technegol o fewn y canllawiau a gynhwysir yng Nghhenhadaeth yr Ysgol.

Cartograffydd Prifysgol Technolegol FetropolitanYn y flwyddyn mae 1993 yn creu Prifysgol Technolegol Fetropolitan Wladwriaeth Chile (UTEM) sefydliad sydd hyd yn hyn, wedi bod yn ddilynwr ac yn etifedd etifeddiaeth y Gyrfa Cartograffeg; organeb sydd hefyd wedi gallu ffurfio Cartograffwyr rhagoriaeth mewn ffordd annatod, gyda phwyslais ar Ymwybyddiaeth Wyddonol, Dechnolegol a Thechnegol o'r digwyddiadau sy'n digwydd yn y wlad.

Cartograffeg, fel Gwyddoniaeth yn Chile, yn cael ei ddarparu yn unig yn y sefydliad UTEM Addysg Uwch y Wladwriaeth o Chile ac yn wynebu heriau newydd o bwyntiau i esblygiad ei threftadaeth academaidd y Sefydliad Proffesiynol Santiago ac Universidad de Chile

Prifysgol Technolegol Fetropolitan Wladwriaeth Chile, Mapio a'r dyfodol.

Heddiw, fel cartograffwyr, rydym yn gwybod bod yn rhaid i ni fyw a rhyngweithio â gweithwyr proffesiynol eraill Gwyddorau Daear (Daearyddwyr, Geodesy, Geomensores, Geomateg ymhlith eraill), a oedd yn cynnwys gyda'i gilydd yn y broses o gasglu a dadansoddi data ar gyfer dibenion gwahanol, ond o ystyried bod eu hamcanion disgyblu yn dianc rhag cynhyrchu cynhyrchion cartograffig; tasg sydd yn ôl ac yn unigryw i'r Cartograff.

Yn seiliedig ar yr uchod yw hi y gofyn am proffesiynol sy'n gallu o bwynt technolegol o wyddonol ac gyda'r oes i gynllunio, rheoli, gwerthuso a datblygu prosiectau sy'n cyfrannu at y wybodaeth y diriogaeth ac atebion ar gyfer rheoli a chynaliadwyedd trwy ansawdd y data ac effeithlonrwydd ei gynrychiolaeth.

Cartograffydd Universidad Tecnologica ChileMae Prifysgol Technolegol Fetropolitan Wladwriaeth Chile yn ymwybodol o'r gofyniad hwn yn rhagdybio'r her ac yn ymrwymo ei hun drwy'r Ysgol Cartograffeg i gyfrannu at ddatblygiad y wlad gyda pharatoi'r Cartograffydd Geomatig yn y dyfodol.

Sylwgar beth sy'n digwydd yn yr amgylchedd allanol, fel uned academaidd ac aelodau o'r Pwyllgor Ail-ddylunio Cwricwlaidd Mapio Gyrfa, rydym yn dod yn rhan o ymgorffori amserol damcaniaethau newydd, methodolegau newydd, gwybodaeth a'u defnydd o offer technolegol eu hunain ar gyfer eu gwaith , ac yn bwysicaf oll: Datblygu rôl ymchwiliol, yn annibynnol ac yn rhyngddisgyblaethol yn y myfyriwr, trwy gymhwyso'r Dull Gwyddonol a'r technegau cysylltiedig.

Er mwyn cyflawni ailgynllunio'r cwricwlwm cyfredol, rydym wedi ystyried barn a chyfraniadau'r endidau allweddol i fodelu a chreu'r cwricwlwm delfrydol yn ôl anghenion y wlad. Mae Academyddion, Myfyrwyr, Cyflogwyr, Cartograffwyr Proffesiwn, Gweithwyr Proffesiynol Geosciences, ymhlith eraill wedi cyfrannu at eu "grawn o dywod "

Mewn gwirionedd, ynghyd â'r ailgynllunio cwricwlaidd a nodir uchod, mae model addysgol sefydliadol newydd yn cynnwys yr her newydd hon sy'n gosod y myfyriwr yng nghanol y broses ddysgu; canllaw sy'n cael ei ddefnyddio i wahanol Brifysgolion Wladwriaeth Chile yn rhinwedd gwelliant y prosesau addysgu a dysgu.

Ein her hefyd i osod y cartograffydd proffesiynol cyfredol ac yn gwella'r raddedig Cartograffydd Geomateg o'r UTEM dyfodol fel proffesiynol annatod uwchradd proffesiynol allweddol yn y prosesau o brosesu cartograffig, myfyrwyr cynhyrchu a rheoli tir cartograffig addysg gynradd, a disgyblaethau cysylltiedig .

Mae'n rhaid adlewyrchu'r holl waith hwn o Ailgynllunio'r Cwricwlwm yn y canlyniad canlynol:

PRIFYSGOL TECHNOLEGOL METROPOLITAN OF STATE OF CHILE
CYFLWYNO: Cyfadran y Dyniaethau a Thechnolegau Cyfathrebu Cymdeithasol
YSGOL: Ysgol Cartograffeg
CYNLLUN ENW'R ASTUDIAETH: Cartograffeg a Geomatig
GRADD ACADEMAIDD: Baglor Gwyddoniaeth mewn Cartograffeg a Geomatig

TEITL PROFFESIYNOL: Maper Geomatig

 

TEITL CYFFREDINOL: Technegydd y Brifysgol mewn Geomatics
DIPLOMAS:
Diploma mewn Technolegau Gwybodaeth DdaearyddolDiploma mewn Rheoli Gwybodaeth TiriogaetholDiploma mewn Cartograffeg ar gyfer Rheolaeth Amgylcheddol
MATH O GYNLLUN: rheolaidd
JOURNEY: Yn ystod y dydd
GOFAL: Semiannual
DYDDIAD: Semesteryddion 10
DULL: Wyneb yn wyneb
MATH O INCWM: PSU (Prawf o Ddetholiad Prifysgol, Proses derbyn i Brifysgolion Chile y Wladwriaeth).
TESTUNAU CYFANSWM: 58
CYFANSWM PWNCAU CYFANSWM: Mae 300 SCT (System Credydau Trosglwyddadwy, yn cyfateb i ddosbarthiad gwaith academaidd y myfyriwr, y dull i'w weithredu yn y dyfodol ym mhrifysgolion y wlad.

Yn olaf, sôn bod ar ddiwedd mis Awst 2013 dylai'r cwricwlwm gael ei gymeradwyo gan y gwahanol gyrff colegol o UTEM (Cyngor Cyfadran, Cyngor Academaidd a Chyngor), yn fuan i gael eu cynnwys yn y cynnig academaidd ar gyfer mynediad 2014, a fydd yn ymgyrch yn y cyfryngau cryf, yn ogystal â chymdeithasu mewn cyfarfod achosion o Geowyddorau.

aelodau'r Pwyllgor Cwricwlaidd Ailgynllunio Mapio Gyrfa, diolch i chi yr amser a dreulir ar ddarllen braslun hwn, ac yn gwahodd chi, rhag ofn y byddwch angen rhagor o wybodaeth am y gwaith a ddatblygwyd, i gysylltu â'r post esc.cartografia@utem.cl

Ar ran Comisiwn Ailgynllunio Cwricwlwm yr Hil Cartograffeg, rydych chi'n gyfarchgar iawn gan y darllenydd;

JUAN NAVARRO MUNDACA

Myfyriwr Graddio Cartograffi
Prifysgol Fetropolitan Technolegol Wladwriaeth Chile
Santiago, Chile, Awst 2.013

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.