Cylchgronau Geomatics - Y 40 Safle Uchaf

Mae cylchgronau geomateg wedi esblygu'n raddol gyda rhythm gwyddoniaeth y mae ei ddiffiniad yn dibynnu llawer ar gynnydd technolegol ac ymasiad disgyblaethau o amgylch gwyddorau daear. Mae'r tueddiadau cyfredol wedi lladd cylchgronau print storied, wedi ailgyfeirio pwnc blaenoriaeth cyhoeddiadau eraill, ac wedi cau'r bwlch rhwng yr hyn sy'n gylchgrawn confensiynol gyda blogbost digidol. Daeth y gwerth ychwanegol mewn rheoli gwybodaeth a synergedd rhwng actorion yn bwysicach gyda'r hyn a symudodd rôl cyhoeddwr confensiynol i gydlynu digwyddiadau rhyngwladol, gwasanaeth gweminar a chyhoeddi cynnwys digidol.

Mae dweud pa rai yw'r 40 uchaf yn ddi-hid, yn enwedig os ydyn nhw am gael eu categoreiddio. Felly y tro hwn byddaf yn defnyddio rhai meini prawf sy'n cyfiawnhau mesur niwtral, gan egluro nad nhw yw'r unig gyhoeddiadau ar y pwnc hwn ond mae disgwyl iddo fod yn fan cychwyn i gariadon darllen a chwmnïau sy'n chwilio am sefyllfa ledaenu.

Mae hefyd yn bwysig crybwyll nad yw'r fformat "cylchgrawn" o reidrwydd yr hyn yr ydym wedi ei ddeall hyd yn hyn, efallai y byddai'n well dweud "cyhoeddiadau ar geomateg" oherwydd y dyddiau hyn yn fwy nag asesu'r fformat rydym yn rhoi mwy o bwyntiau i ddefnyddioldeb gofodau ar y Rhyngrwyd yn ei wahanol ddulliau; fforymau, blogiau, pyrth, cylchlythyrau, wikis ... gyda'i gilydd maent yn ategu ei gilydd.

Mesur gan ddefnyddio'r ranking Alexa

Rwyf yn defnyddio mesuriad Alexa, dyddiedig Awst 15, 2013. Mae'r safle hwn yn ddeinamig ac yn newid dros amser yn dibynnu ar arferion da neu ddrwg y gwefannau ac addasiadau o algorithmau Google.

Yn gyffredinol, nid yw'n gyfwerth â darllenwyr nac ymwelwyr, ond mae'n feincnod ar gyfer iechyd y safle.

Po isaf yw safle Alexa, y gorau ydyw, a dyna pam mae Facebook.com a Google.com fel arfer yn y ddau rif cyntaf. Nid yw mor hawdd bod yn is na'r 100,000 uchaf ac er bod safle yn ôl gwlad hefyd yn yr achos hwn, roedd yn well gen i ei wneud gan ddefnyddio'r un byd-eang, gan nodi yn y tabl y safle ar gyfer Sbaen fel gwybodaeth ychwanegol.

 

Cylchgronau Geomatics

Ble daeth y rhestr o gylchgronau geomatig?

Rwyf wedi defnyddio cyfanswm o 40 o swyddi, wedi'u didoli i safle llai na 7,000,000. Er bod honno'n sefyllfa angheuol i safle, rwyf wedi ei estyn yno i allu mesur twf rhai cylchgronau sy'n haeddu gwell lwc. cylchgronau geospatial lma

 • Mae 21 o'r cylchgronau hyn yn Saesneg. Rhestrir y mwyafrif yn a rhestr o gylchgronau geomatig fy mod wedi cyhoeddi ychydig yn ôl; er mai dim ond 9 pwysig ac eraill a restrir yn brin ar y pryd, gan gynnwys rhai sy'n eiddo i gwmnïau sy'n ymwneud â gweithgynhyrchu offer neu geisiadau.
 • Daw 8 o'r cyd-destun Sbaenaidd, yn union y rhai yr oedd eu safle o fewn y raddfa a ddewiswyd. Y cyfan yn Sbaeneg, ac eithrio Geofumadas sydd â'i fersiwn yn Saesneg. Yma mae'r rhestr yn eithaf adnabyddus, gyda'r amrywiad wedi'i gynnwys yn Cartografia.cl nad oeddem erioed wedi'i grybwyll o'r blaen.
 • Mae 7 o darddiad Brasil, gan ystyried mai hwn yw ein cyd-destun cyflenwol. Y cyfan mewn Portiwgaleg, gyda'r amrywiad MundoGEO sydd â fersiwn rannol yn Saesneg a Sbaeneg. Ymddiheuriadau i'n ffrindiau yn Rio, ond dyma'r rhestr yr wyf wedi gallu ei hadnabod, siawns nad oes un arall allan yna gyda gwell safle yn y ciw.
 • Ac yn olaf, rwyf wedi cynnwys 4 o'r 5 cylchgrawn ardal Denver sydd wedi ymuno â'r Location Media Alliance - LMA yn ddiweddar. Maent hefyd yn Saesneg, ond newidiodd rhai ohonynt gyda'r gynghrair eu henw a'u parth, y bu'n rhaid iddynt ddechrau eu twf bron o ddim; O ran hynny, Synwyryddion a Systemau ac Isadeileddau Gwybodus yw'r hyn yr oeddem yn arfer ei adnabod fel Vector1 a Vectormedia. Oherwydd ei safle, nid yw'n ymddangos yn rhestr Gofodol Apogeo, sef yr hyn a elwid gynt yn Nodiadau Delweddu. Bydd yn ddiddorol gweld ei dwf, ers tua blwyddyn yn ôl mewn bar yn Amsterdam roeddem yn trafod gydag un o'i ideolegau sut mae model Mannau ZatocaConnect / Z! Yn gweithio ... a thros amser rwyf wedi gallu gweld bod peth o'r syniad wedi'i ymgorffori yn yr LMA .
 • Mae'r rhai Brasil yn cael eu marcio mewn gwyrdd, y rhai Sbaeneg yn oren a'r rhai yn y Gynghrair mewn glas.

Rhestr o'r 10 Top

Nid yw'r graffig yn cynrychioli'r cylchgronau 4 cyntaf oherwydd ei fod yn colli ei synnwyr o welededd oherwydd y safle uchel islaw'r 100,000.

1 directionsmag.com    17,463 Safle yn Sbaen
2 mapmaniac.com    73,459
3 fycoordinates.org  237,096
4 giscafe.com  251,348
5 mundogeo.com  371,638
6 gislounge.com  388,102
7 gpsworld.com  418,868
8 gisuser.com  442,325
9 acolita.com  532,055    97,071
10 geofumadas.com  597,711  103,105

Nid yw'n syndod bod Directions Magazine yn anghenfil, gyda safle rhagorol o 17,000. Ar ôl ei ymgais aflwyddiannus gyda'i fersiwn Sbaeneg, penderfynodd ganolbwyntio ar ei safle breintiedig a gwneud cynghrair â MundoGEO ar gyfer y côn deheuol.

Cylchgronau Geomatics

Y syndod cyntaf yw Mapsmaniac, a elwid gynt yn Google Maps Manía, a wnaeth eleni newid y parth ac er nad oes ganddynt logo truenus, maent wedi cyflawni optimeiddiad parchus o beiriannau chwilio mewn ychydig fisoedd yn unig. Mae cyfesurynnau hefyd yn syndod, sydd wedi gweithio'n galed eleni i fod yn weladwy mewn peiriannau chwilio ac yn perfformio'n well na llawer yn eu safle.

Gwelwch fod hyn yn ddeinamig, gallwch weld sut mae mapmaniac o fis Mai wedi dechrau gyda'i barth newydd; yn ogystal â Chydlynau.

safle cylchgronau geomatig

Y gweddill y ciw yn Saesneg yw GIS Cafe, Gis Lounge, GPS World a GIS Defnyddiwr.

Mae'n boddhaol gweld sut mae MundoGeo wedi'i leoli yn y pumed lle ac mae'r sector Sbaenaidd yn cynnwys The Franz Blog (9) a Geofumadas (10) o fewn y 10 uchaf hwn.

Y rhestr o 10 i 20

Yma yn ymddangos Cartesia (11), Gabriel Ortiz (15). O bosib y rhesymau pam mae'r ddau safle chwedlonol hyn yn ymddangos yn y swyddi hyn yw diffyg diweddariad platfform, gwahanu safleoedd mewn gwahanol reolwyr data, neu'r ffaith syml o beidio â bod ag ymroddiad i achosion y mae Google yn cosbi pob un amdanynt. beth amser.

Ymddengys Solitario y blog o Anderson Madeiros (Cliciwch Geo) yn y safle 14 a Gerson Beltrán yn y 17.

11 cartesia.org    640,549     35,313
12 pobonline.com    818,868
13 geospatialworld.net    883,546  -
14 andersonmedeiros.com    895,587  -
15 gabrielortiz.com    904,779     54,892
16 geoplace.com    928,725
17 gersonbeltran.com    973,386     29,319
18 geoconnexion.com  1050,952  -
19 profsurv.com  1089,068  -
20 gim-international.com  1089,629  Safle Sbaen

cylchgronau geomatig

Y rhestr o 21 i 30

Eisoes ar y rhestr hon mae dau safle iaith Portiwgaleg arall, MappingGIS, sy'n tyfu ar ôl cysegriad y dynion hyn eleni, ac Asia Surveying & Maps, sef y cyhoeddiad gyda'r safle gorau yn yr LMA. Mae Synwyryddion a Systemau yn ymddangos yn safle 30, gan ystyried ei fod yn enw newydd, credwn y bydd yn tyfu'n gyflymach nag ASM.

21 mappinggis.com  1149,524     65,584
22 lidarnews.com  1198,105  Safle Sbaen
23 landurveyors.com  1324,590
24 amerisurv.com  1433,863
25 asmmag.com  1794,968  -
26 geoinformatics.com  1865,712  -
27 geotimes.org  1982,582
28 geoluislopes.com  2119,182  -
29 geoprocessamento.net  2146,058
30 sensorsandsystems.com  2147,894  -

safle cylchgronau geomatig

Y rhestr o 31 hyd at y safle 40

Ac yn olaf, yn y ciw mae'r ddau gylchgrawn LMA arall. Yna rwy'n cynnwys Geospatial Media ar gyfer y safle sydd ganddo, er mai hwn yw'r un cwmni o India sy'n cynhyrchu Geo Intelligence, ac a wagiodd gynnwys Geo Development yn y gofod hwn.

Y cyd-destun Sbaeneg yw Cartografia.cl (33), Orbemapa (39) a thri safle Brasil.

31 mapperz.blogspot.com          2276,054
32 geospatialmedia.net          2294,359  -
33 cartografia.cl          2470,639
34 prosesamentodigital.com.br          2544,817  -
35 fernandoquadro.com.br          2763,003
36 eijournal.com          3560,316
37 fossgisbrasil.com.br          4317,142  -
38 informedinfrastructure.com          5014,245  -
39 orbemapa.com          6095,062  -
40 lbxjournal.com          6333,680  -

safle cylchgronau geomatig

I gloi, mae'n bwysig achub presenoldeb yr 8 safle Sbaeneg o fewn rhestr gymhleth i raddfa. Lle bynnag y bo modd, byddwn yn mynd ar drywydd y cyhoeddiad hwn i ddod o hyd i wersi a ddysgwyd o'r profiad newydd hwn mewn cyfnodolyn geomatics.

Sut i wella yn y Alexa Alexa

Nid dyna bwynt yr erthygl hon, ond gall y cyngor fod o ddefnydd i unrhyw un. Yn gyffredinol, mae yna ychydig o driciau sy'n gweithio:

 • Yn ddelfrydol, osgoi defnyddio subdomains; Nid yw'r un peth i gael safle ar blogspot neu wordpress.com na phartner eich hun.
 • Hefyd mae'n rhaid i'r safleoedd fod wedi'u cofrestru yn Alexa a dilyn y camau i hawlio awduriaeth.
 • Ysgrifennwch yn rheolaidd. Nid yw gwastraffu amser yn gwylio'r ystadegau'n gostwng yn helpu o gwbl.
 • Darllenwch am dechnegau optimeiddio. Mae buddsoddi mewn SEO yn opsiwn da, ond mae'n rhaid i chi ddysgu yn union fel y gwnaethom ddysgu pethau mwy cymhleth yn y coleg.
 • Osgoi technegau a allai gosbi'r safle; Un ohonynt yw rhoi'r gorau iddi.
 • Ac yn olaf: ysgrifennwch ni, mae gennym ni driciau sydd wedi gweithio i ni. golygydd (at) geofumadas.com

Cadarn bod cylchgronau eraill heb eu crybwyll, rhai am gael safle y tu hwnt i'r terfyn a ystyriwyd. Os dewch chi o hyd i un ... adroddwch amdano.

Gwnaed diweddariad o'r erthygl hon yn 2019

12 Ymatebion i "Cylchgronau Geomateg - Y 40 Safle Uchaf"

 1. Helo, cyn diolch imi am adael imi wneud sylw, roedd gen i ddiddordeb mawr yn yr un olaf o sut i wella'r safle mewn Alecsander, y gwir rydw i'n gweithio arno yn ddiweddar «newbie ar y pwnc» a byddaf yn ystyried y pwyntiau a grybwyllwyd a gobeithio y gallaf ddibynnu ar eich help Os yn bosibl, rwyf eisoes wedi ysgrifennu eich e-bost geomfumadas i lawr, byddaf yn ysgrifennu i gael eich help ac wrth gwrs rhai triciau o'ch un chi, diolch am rannu'r wybodaeth werthfawr hon

 2. Diddorol gyhoeddusion, yr wyf am wybod a allwch roi post Franz xq i mi. Rwyf wedi ysgrifennu ac nid ydych wedi fy ateb, dwi am wybod sut y gwnaethoch chi gynyddu cymaint o swyddi yn yr Alexa, byddai'n dda rhannu'r driciau a grybwyllir.

 3. Mewn gwirionedd yn gyfraniad mawr, mae'n fwy mae gen i fwy o dudalennau i ymweld, os nad yw'n peri trafferth eich bod yn diweddaru'r rhestr neu auqneu naill ai'r 5 neu'r 10 uchaf. Diolch am eich gwaith.

 4. Nid dim ond ar gyfer y crybwylliadau, yn hytrach dim ond trwy osod eich bar ac ychwanegu teclyn, pan fyddwch chi'n mynd i mewn i'ch gwefan eich hun rydych chi eisoes yn "gwella" y swyddi, felly yn bersonol nid wyf yn ymddiried yn Alexa, mae'n well gen i wella'r dudalenna hynny ystyried y safleoedd yn y peiriannau chwilio ac er mwyn ei wella mae angen ymdrech wirioneddol, felly os byddaf yn dadosod y bar yn cychwyn fy disgyniad yn awtomatig

 5. Gwir iawn. Yn fy mhrofiad i, rwyf wedi gweld safleoedd yn tyfu heb fawr o sôn yn Geofumadas. Does ryfedd fod gwerthoedd Alecsander yn sôn mewn pythefnos. Mae hynny'n digwydd oherwydd yr hyn rydych chi'n ei werthfawrogi yw iechyd y gwefannau.

  Gofalu amdani ... Mae'n gofyn am lawer mwy na'r sôn hwnnw.

  Nid yw'n fawr o ddefnydd i dderbyn yr ymweliadau y mae gwefan hygrededd uchel yn eich anfon os na fydd pobl yn treulio amser gyda'r cynnwys.

  Cofion

 6. Felly, yr wyf yn dweud ei fod yn rheng manipulable ers i chi gyhoeddi y swydd hon, heb lawer o ymdrech llwyddais i gael gwerth is na'r 400000, er ei bod yn bwysig nad oes hirach, mwy o ddibynadwyedd wedi y PageRank, yn anodd iawn i'w trin ac yn gost llawer Gwaith yn gwella'r sefyllfa.

 7. Diolch am y sôn a'r gwaith rydych chi'n ei ddatblygu, er bod rheng Alexa yn cael ei drin ond am y rheswm hwnnw nid yw'n peidio â bod yn bwysig, mae'n debyg i'r dyddiad presennol rwyf wedi codi dau swydd.

  Gorau o ran.
  Franz

 8. Helo Alberto.
  Cytunaf â'ch ystum; Dim ond un ffordd yw'r safle i fesur iechyd safle. Ond siawns nad yw pob cwmni wedi dod o hyd i ffyrdd o monetize y gwahanol fathau o deyrngarwch sydd bellach yn cynrychioli llwyfannau rheoli gwybodaeth, rhwydweithiau cymdeithasol a rhestrau tanysgrifwyr.

  Efallai y byddwn ni'n cynnal ymchwiliad fel un diwrnod.

  cyfarchion

 9. Golgi diddorol iawn,

  Hyd yn oed yn fwy diddorol fyddai gweld proffidioldeb y safleoedd hyn. Y tu hwnt i'r ranking Alexa, mae'r modelau ar gyfer manteisio ar ymweliadau â safleoedd ... hyd yn oed pan fo'r safleoedd ar gau eisoes.

  Cofion

 10. Golgi diddorol iawn,

  Hyd yn oed yn fwy diddorol fyddai gweld pa mor broffidiol yw'r llwyfannau hyn. Y model ecsbloetio ymweliadau yw gwir werth gwefannau ... hyd yn oed pan fyddant ar gau.

  cyfarchion

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.