Cylchgronau Geomatig - Safle'r prif 40s

Mae cyfnodolion Geomatics wedi datblygu'n raddol gyda chyflymder gwyddoniaeth y mae ei ddiffiniad yn dibynnu'n helaeth ar gynnydd technolegol a'r ymgais o ddisgyblaethau o gwmpas y gwyddorau daear. Roedd y tueddiadau presennol yn lladd cylchgronau printiedig o hanes gwych, yn ail-ystyried thema blaenoriaeth cyhoeddiadau eraill ac yn cau'r bwlch rhwng cylchgrawn confensiynol gyda chyhoeddiad digidol o nodweddion blog. Daeth y gwerth ychwanegol mewn rheoli gwybodaeth a synergedd rhwng actorion yn bwysicach, felly mae rôl golygyddol confensiynol yn symud i gydlynu digwyddiadau rhyngwladol, gwefan gweinyddiaeth a chyhoeddi cynnwys digidol.

Mae dweud beth yw'r prif 40 yn ddi-hid, a mwy os byddant yn cael eu categoreiddio. Felly y tro hwn byddaf yn defnyddio rhai meini prawf sy'n cyfiawnhau mesur niwtral, gan egluro nad hwy yw'r unig gyhoeddiadau ar y pwnc hwn, ond disgwylir iddo fod yn fan cychwyn ar gyfer y rhai sydd wrth eu bodd yn darllen a chwmnïau sy'n ceisio darllediad ar y cyd.

Mae'n bwysig nodi hefyd nad yw'r fformat "cylchgrawn" o reidrwydd yr un yr ydym wedi'i ddeall hyd yn hyn, efallai y byddai'n well dweud "cyhoeddiadau ar geomateg" oherwydd heddiw yn fwy na gwerthfawrogi'r fformat rydyn ni'n rhoi mwy o bwyntiau i ddefnyddioldeb gofodau Rhyngrwyd. yn ei wahanol foddau; fforymau, blogiau, pyrth, cylchlythyrau, wicis ... gyda'i gilydd maent yn ategu ei gilydd.

Mesur gan ddefnyddio'r ranking Alexa

Rwyf yn defnyddio mesuriad Alexa, gyda'r dyddiad 15 o Awst o 2013. Mae'r safle hwn yn ddeinamig a newidiadau dros amser yn dibynnu ar arferion da neu wael y gwefannau ac addasiadau algorithmau Google.

Yn gyffredinol, nid yw'n gyfwerth â darllenwyr nac ymwelwyr, ond mae'n feincnod ar gyfer iechyd y safle.

Y lleiaf yw'r ranking Alexa, y gorau ydyw, felly mae Facebook.com a Google.com fel arfer yn y ddau rif cyntaf. Nid yw mor hawdd bod o dan y top 100,000 ac er bod yna hefyd safle yn ôl gwlad yn yr achos hwn, roeddwn yn well gennyf wneud hynny gan ddefnyddio'r un byd-eang, gan nodi yn y tabl y safle ar gyfer Sbaen fel gwybodaeth ychwanegol.

Cylchgronau Geomatics

Ble daeth y rhestr o gylchgronau geomatig?

Rwyf wedi defnyddio cyfanswm o swyddi 40, wedi'u didoli i raddfa fach 7,000,000. Er bod hynny'n sefyllfa farwol ar gyfer safle, rwyf wedi ei ymestyn yno i fesur twf rhai cyfnodolion sy'n haeddu gwell lwc. cylchgronau geospatial lma

 • Mae 21 o'r cylchgronau hyn yn Saesneg. Mae'r rhan fwyaf wedi'u rhestru yn a rhestr o gylchgronau geomatig fy mod wedi cyhoeddi ychydig yn ôl; er mai dim ond 9 pwysig ac eraill a restrir yn brin ar y pryd, gan gynnwys rhai sy'n eiddo i gwmnïau sy'n ymwneud â gweithgynhyrchu offer neu geisiadau.
 • Mae 8 o'r cyd-destun Sbaenaidd, dim ond y rheini y mae eu safle yn y raddfa ddethol. Pob un yn Sbaeneg, ac eithrio Geofumadas sydd â'i fersiwn Saesneg. Yma, mae'r rhestr yn eithaf adnabyddus, gyda'r amrywiad sy'n cynnwys Cartografia.cl na fuasem erioed wedi sôn amdano.
 • Mae 7 o darddiad Brasil, gan ystyried mai ein cyd-destun cyflenwol ydyw. Y cyfan yn Portiwgaleg, gyda'r amrywiad MundoGEO sydd â fersiwn rhannol yn Saesneg a Sbaeneg. Mae fy ymddiheuriadau i'n ffrindiau o Rio de Janeiro, ond dyma'r rhestr yr wyf wedi gallu ei nodi, yn sicr mae yna un arall o gwmpas yno gyda gwell safle yn y ciw.
 • Ac yn olaf, rydw i wedi cynnwys 4 o gylchgronau ardal 5 Denver sydd wedi ymuno yn ddiweddar yn yr hyn a elwir yn Alliance Media Alliance - LMA. Maent hefyd yn Saesneg, ond newidiodd rhai ohonynt gyda'r gynghrair eu henw a'u parth, y bu'n rhaid iddynt ddechrau eu twf bron o'r dechrau; ar gyfer y mater hwnnw, Synwyryddion a Systemau ac Is-Strwythurau Gwybodus yw'r hyn a wyddom yn flaenorol fel Vector1 a Vectormedia. Oherwydd ei safle, nid yw'n ymddangos ar y rhestr Apogeo Gofodol, a arferai gael ei galw'n Nodiadau Delweddu. Bydd yn ddiddorol gweld ei dwf, ers tua blwyddyn yn ôl mewn bar yn Amsterdam buom yn trafod gydag un o'i ideolegwyr sut mae'r model ZatocaConnect / Z! Spaces yn gweithio ... a thros amser rwyf wedi gweld y syniad hwnnw wedi'i ymgorffori yn y LMA .
 • Mae'r rhai Brasil yn cael eu marcio mewn gwyrdd, y rhai Sbaeneg yn oren a'r rhai yn y Gynghrair mewn glas.

Rhestr o'r 10 Top

Nid yw'r graffig yn cynrychioli'r cylchgronau 4 cyntaf oherwydd ei fod yn colli ei synnwyr o welededd oherwydd y safle uchel islaw'r 100,000.

1 directionsmag.com 17,463 Safle yn Sbaen
2 mapmaniac.com 73,459
3 fycoordinates.org 237,096
4 giscafe.com 251,348
5 mundogeo.com 371,638
6 gislounge.com 388,102
7 gpsworld.com 418,868
8 gisuser.com 442,325
9 acolita.com 532,055 97,071
10 geofumadas.com 597,711 103,105

Mae'n ragori Heb syfrdanu Cyfarwyddiadau Magazine sy'n anghenfil, gyda safle rhyfeddol o 17,000. Ar ôl ei ymgais fethu â'i fersiwn yn Sbaeneg, penderfynodd ganolbwyntio ar ei safle breintiedig a gwneud cynghrair gyda MundoGEO ar gyfer y conau deheuol.

Cylchgronau Geomatics

Y syndod cyntaf yw Mapsmaniac a elwid gynt yn Google Maps Mania, sydd eleni yn gwneud y parth newid ac er nad oes ganddynt logo measly wedi cyflawni peiriant chwilio optimization o barch mewn ychydig fisoedd. Yr un mor syndod yw Cydlynwyr, sydd wedi gweithio'n galed eleni i fod yn weladwy yn y peiriannau chwilio a goresgyn llawer mewn sefyllfa.

Gwelwch fod hyn yn ddeinamig, gallwch weld sut mae mapmaniac o fis Mai wedi dechrau gyda'i barth newydd; yn ogystal â Chydlynau.

safle cylchgronau geomatig

Y gweddill y ciw yn Saesneg yw GIS Cafe, Gis Lounge, GPS World a GIS Defnyddiwr.

Mae'n boddhaol gweld sut mae MundoGeo wedi'i leoli yn y pumed lle ac mae'r sector Sbaenaidd yn cynnwys The Franz Blog (9) a Geofumadas (10) o fewn y 10 uchaf hwn.

Y rhestr o 10 i 20

Dyma Cartesia (11), Gabriel Ortiz (15). O bosib y mae'r rhesymau pam y mae'r ddau safle chwedlonol hyn yn ymddangos yn y swyddi hyn oherwydd diffyg diweddariad ar y llwyfan, gwahanu safleoedd mewn gwahanol reolwyr data, neu'r ffaith syml o beidio â chael ymroddiad i achosion y mae Google yn cosbi pob un ohonynt peth amser

Ymddengys Solitario y blog o Anderson Madeiros (Cliciwch Geo) yn y safle 14 a Gerson Beltrán yn y 17.

11 cartesia.org 640,549 35,313
12 pobonline.com 818,868
13 geospatialworld.net 883,546 -
14 andersonmedeiros.com 895,587 -
15 gabrielortiz.com 904,779 54,892
16 geoplace.com 928,725
17 gersonbeltran.com 973,386 29,319
18 geoconnexion.com 1050,952 -
19 profsurv.com 1089,068 -
20 gim-international.com 1089,629 Safle Sbaen

cylchgronau geomatig

Y rhestr o 21 i 30

Ac mae'r rhestr hon yn cynnwys mwy na dau safle Portiwgaleg, MappingGIS hynny yw ar ôl ymroddiad guys hyn yn tyfu eleni ac Asiaidd Tirfesur a Mapiau yw cyhoeddi gorau Safle o AML. Mae Sensors & Systems yn ymddangos yn y safle 30, gan ystyried ei fod yn enw newydd, credwn y bydd yn tyfu'n gyflymach nag ASM.

21 mappinggis.com 1149,524 65,584
22 lidarnews.com 1198,105 Safle Sbaen
23 landurveyors.com 1324,590
24 amerisurv.com 1433,863
25 asmmag.com 1794,968 -
26 geoinformatics.com 1865,712 -
27 geotimes.org 1982,582
28 geoluislopes.com 2119,182 -
29 geoprocessamento.net 2146,058
30 sensorsandsystems.com 2147,894 -

safle cylchgronau geomatig

Y rhestr o 31 hyd at y safle 40

Ac yn olaf, yn y ciw ymddangosir y ddau gylchgrawn arall o'r LMA. Yna, rwyf yn cynnwys y Cyfryngau Geospatial ar gyfer y safle sydd ganddi, er mai dyma'r un cwmni o India sy'n cynhyrchu Geo Intelligence, ac yn gwagio cynnwys Datblygiad Geo yn y gofod hwn.

Y cyd-destun Sbaeneg yw Cartografia.cl (33), Orbemapa (39) a thri safle Brasil.

31 mapperz.blogspot.com 2276,054
32 geospatialmedia.net 2294,359 -
33 cartografia.cl 2470,639
34 prosesamentodigital.com.br 2544,817 -
35 fernandoquadro.com.br 2763,003
36 eijournal.com 3560,316
37 fossgisbrasil.com.br 4317,142 -
38 informedinfrastructure.com 5014,245 -
39 orbemapa.com 6095,062 -
40 lbxjournal.com 6333,680 -

safle cylchgronau geomatig

I gloi, mae'n bwysig achub presenoldeb y safleoedd iaith Sbaeneg 8 o fewn rhestr gymhleth o raddol. Cyn belled ag y bo modd, byddwn yn dilyn y cyhoeddiad hwn i ddod o hyd i wersi a ddysgwyd o'r profiad newydd hwn mewn cylchgronau geomatig.

Sut i wella yn y Alexa Alexa

Nid nod yr erthygl hon yw hyn, ond gall cyngor wasanaethu unrhyw un. Yn gyffredinol, mae rhai driciau sy'n gweithio:

 • Yn ddelfrydol, osgoi defnyddio subdomains; Nid yw'r un peth i gael safle ar blogspot neu wordpress.com na phartner eich hun.
 • Hefyd mae'n rhaid i'r safleoedd fod wedi'u cofrestru yn Alexa a dilyn y camau i hawlio awduriaeth.
 • Ysgrifennwch yn rheolaidd. Nid yw colli amser wrth weld sut mae'r ystadegau'n gostwng yn helpu o gwbl.
 • Darllenwch am dechnegau optimeiddio. Mae buddsoddi mewn SEO yn opsiwn da, ond mae'n rhaid i chi ddysgu yn ogystal â'r coleg, fe wnaethom ddysgu pethau mwy cymhleth.
 • Osgoi technegau a allai gosbi'r safle; Un ohonynt yw rhoi'r gorau iddi.
 • Ac yn olaf: ysgrifennwch ni, mae gennym ni driciau sydd wedi gweithio i ni. golygydd (yn) geofumadas.com

Yn sicr, ni chrybwyllir cylchgronau eraill, rhai ar gyfer cael safle y tu hwnt i'r terfyn a ystyriwyd. Os ydych chi'n dod o hyd i un ... adroddwch amdano.

Gwnaed diweddariad o'r erthygl hon yn 2019

Ymatebion 12 i "Gylchgronau Geomatig - Safle'r prif 40"

 1. Helo, cyn diolch imi am adael imi wneud sylw, roedd gen i ddiddordeb mawr yn yr un olaf o sut i wella'r safle mewn Alecsander, y gwir rydw i'n gweithio arno yn ddiweddar «newbie ar y pwnc» a byddaf yn ystyried y pwyntiau a grybwyllwyd a gobeithio y gallaf ddibynnu ar eich help Os yn bosibl, rwyf eisoes wedi ysgrifennu eich e-bost geomfumadas i lawr, byddaf yn ysgrifennu i gael eich help ac wrth gwrs rhai triciau o'ch un chi, diolch am rannu'r wybodaeth werthfawr hon

 2. Diddorol gyhoeddusion, yr wyf am wybod a allwch roi post Franz xq i mi. Rwyf wedi ysgrifennu ac nid ydych wedi fy ateb, dwi am wybod sut y gwnaethoch chi gynyddu cymaint o swyddi yn yr Alexa, byddai'n dda rhannu'r driciau a grybwyllir.

 3. Mewn gwirionedd yn gyfraniad mawr, mae'n fwy mae gen i fwy o dudalennau i ymweld, os nad yw'n peri trafferth eich bod yn diweddaru'r rhestr neu auqneu naill ai'r 5 neu'r 10 uchaf. Diolch am eich gwaith.

 4. Nid dim ond ar gyfer y crybwylliadau, yn hytrach dim ond trwy osod eich bar ac ychwanegu teclyn, pan fyddwch chi'n mynd i mewn i'ch gwefan eich hun rydych chi eisoes yn "gwella" y swyddi, felly yn bersonol nid wyf yn ymddiried yn Alexa, mae'n well gen i wella'r dudalenna hynny ystyried y safleoedd yn y peiriannau chwilio ac er mwyn ei wella mae angen ymdrech wirioneddol, felly os byddaf yn dadosod y bar yn cychwyn fy disgyniad yn awtomatig

 5. Gwir iawn. Yn fy mhrofiad i, rwyf wedi gweld safleoedd yn tyfu heb fawr o sôn yn Geofumadas. Does ryfedd fod gwerthoedd Alecsander yn sôn mewn pythefnos. Mae hynny'n digwydd oherwydd yr hyn rydych chi'n ei werthfawrogi yw iechyd y gwefannau.

  Cymerwch ofal ... Mae'n gofyn llawer mwy na'r sôn amdano.

  Nid yw'n fawr o ddefnydd i dderbyn yr ymweliadau y mae gwefan hygrededd uchel yn eich anfon os na fydd pobl yn treulio amser gyda'r cynnwys.

  Cofion

 6. Felly, yr wyf yn dweud ei fod yn rheng manipulable ers i chi gyhoeddi y swydd hon, heb lawer o ymdrech llwyddais i gael gwerth is na'r 400000, er ei bod yn bwysig nad oes hirach, mwy o ddibynadwyedd wedi y PageRank, yn anodd iawn i'w trin ac yn gost llawer Gwaith yn gwella'r sefyllfa.

 7. Diolch am y sôn a'r gwaith rydych chi'n ei ddatblygu, er bod rheng Alexa yn cael ei drin ond am y rheswm hwnnw nid yw'n peidio â bod yn bwysig, mae'n debyg i'r dyddiad presennol rwyf wedi codi dau swydd.

  Gorau o ran.
  Franz

 8. Helo Alberto.
  Cytunaf â'ch ystum; Dim ond un ffordd yw'r safle i fesur iechyd safle. Ond siawns nad yw pob cwmni wedi dod o hyd i ffyrdd o monetize y gwahanol fathau o deyrngarwch sydd bellach yn cynrychioli llwyfannau rheoli gwybodaeth, rhwydweithiau cymdeithasol a rhestrau tanysgrifwyr.

  Efallai y byddwn ni'n cynnal ymchwiliad fel un diwrnod.

  cyfarchion

 9. Golgi diddorol iawn,

  Hyd yn oed yn fwy diddorol fyddai gweld proffidioldeb y safleoedd hyn. Y tu hwnt i'r ranking Alexa, mae'r modelau ar gyfer manteisio ar ymweliadau â safleoedd ... hyd yn oed pan fo'r safleoedd ar gau eisoes.

  Cofion

 10. Golgi diddorol iawn,

  Hyd yn oed yn fwy diddorol fyddai gweld pa mor broffidiol yw'r llwyfannau hyn. Y model ecsbloetio o'r ymweliadau yw gwir werth y gwefannau ... hyd yn oed pan fyddant ar gau.

  cyfarchion

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.