Ymarferion AutoCAD ar gyfer arolygu gan ddefnyddio CivilCAD a Total Station

Dyma un o'r tiwtorialau gorau yr wyf wedi'u gweld, yn enwedig i ddefnyddwyr CivilCAD Maent yn gobeithio gwneud arferion topograffi a fyddai gyda Civil3D yn cymryd llawer mwy o gamau a chymhlethdod.

gorsaf gyfanswm civilcadMae'r ddogfen wedi ei hadeiladu a'i hwyluso i'r we gan y Peiriannydd Manuel Zamarripa Medina, y bydd llawer ohonynt yn gwerthfawrogi eich parodrwydd i fuddsoddi amser mewn llawlyfr gyda'r ansawdd hwn.

Yn gyffredinol, mae'r ddogfen yn seiliedig ar strwythur o 12 practis mewn mwy na 60 tudalen gyda manylion cam wrth gam; mewn rhan dda o'r ddogfen mae'r addysgu a'r ysgrifennu o ansawdd da. Gwneir llawer o'r tasgau yn ystyr defnyddiwr newydd, gan egluro bod y defnyddiwr profiadol, dros amser, yn dod o hyd i driciau i wneud pethau'n gyflymach.

Yn yr adran gyntaf, mae defnyddio CivilCAD wedi'i adeiladu'n dda iawn, gan gydbwyso esboniadol â delweddau. Yna mae'r rhan sy'n esbonio'r defnydd o gyfanswm gorsaf yn gyfyngedig, ond mae'n dal i fod yn ymarferol.

Dyma'r mynegai cynnwys:

 

 1. Mae pennod gyntaf yn cynnwys y mynegai, er nad oes ganddo'r rhifo cyflawn.
 2. Tiwtorialau i ddechrau gyda CivilCAD. Mae'r adran hon yn crynhoi galluoedd a manteision CivilCAD, sef y cymhwysiad topograffi mwyaf poblogaidd ym Mecsico gyda llaw. Esbonnir hefyd agweddau pwysig sy'n ymwneud â thrin graddfa a chynllun ar gyfer argraffu; yma mae gan y ddogfen yr unig wall, gan ei bod yn colli dolenni i flog tybiedig lle gallwch ddysgu mwy ond ni ddangosir llwybr y wefan.
 3. Dysgu tynnu lifft gyda thâp. Fe'i dysgir i dynnu eiddo uchel gyda thâp, heb yr angen i gyfrifo gan ddefnyddio triongli, yn enwedig llinellau, cylchoedd a chroestoriadau.
 4. Dysgu llunio arolwg yn ôl dwyn a phellter. Dyma sut i ddefnyddio'r  CivilCAD  ar gyfer llunio arolygon cwmpawd a thâp neu drwy ddwyn a phellter; yn ddiddorol ei fod hefyd yn dangos sut i wneud yr iawndal tramwyo gyda'r dull yn gymesur â hyd yr ochrau.
 5. Dysgu cyfrifo a thynnu tramffordd trwy gyfesurynnau. Fe'u dysgir i ddefnyddio'r daenlen a chydlynu lluniadu o gronfa ddata; Mae hefyd yn esbonio sut i gynhyrchu'r grid cydlynu UTM.
 6. Dysgu tynnu lefelu proffil. Mae sut i dynnu proffil tir o gyfrifo lefelu proffil, yn cynnwys gweithredu sgript estyniad .scr.
 7. Dysgu cyfluniad topograffig yn ôl y dull ymbelydredd. Yma mae'r gwaith yn cael ei wneud tan gynhyrchu llinellau cyfuchlin, gyda data sydd mewn rhestr o bwyntiau xyz fel y rhai a gynhyrchir gan orsaf gyfan.
 8. Dysgu datblygu prosiect sianel gyfathrebu. Mae'r rhan hon yn eang, unwaith eto mae'n cynnwys cynhyrchu model digidol, ond ar ben hynny gweithir ar ddyluniad geometrig ffordd gan gynnwys cromliniau llorweddol a fertigol, proffil tir a chynhyrchu croestoriadau. Mae popeth wedi'i adeiladu gyda'r modiwl Ffyrdd SCT, gan gynnwys cael y gromlin dorfol.
 9. Dysgu i ddechrau gyda'r Cyfanswm Gorsaf. Mae'r adran hon yn sylfaenol, yn gyffredinol y disgrifiad o nodweddion pwysicaf Gorsaf Cyfanswm Sokkia Set 630 RK; ac eto cyfeiriad at flog na roddir y llwybr ohono. Er bod y llawlyfr yn egluro'r camau, o hyn ymlaen mae'r ddogfen yn colli ei chydbwysedd graffig gyda llai o ddelweddau; er fel y dywed ei awdur, bydd fersiwn well yn nes ymlaen.
 10. Dysgu ar gyfer poligonoli gyda'r orsaf gyfanswm. Dysgwch i ddefnyddio'r Gorsaf Gyfan yn yr arolwg polygonal; o hyn mae'n ddiddorol ei bod yn cael ei esbonio sut i basio data o'r PC i'r orsaf gyfanswm.
 11. gorsaf gyfanswm civilcad Prentisiaethau ar gyfer cofnodi data electronig. Gwybod cyfanswm yr orsaf a'i hadnoddau i gynnal arolygon manwl, gan ddefnyddio'r cofnod data electronig; cipio data yn y bôn.
 12. Tiwtorialau ar gyfer trosglwyddo data i PC. Dysgwch sut i ddefnyddio cofnod electronig Cyfanswm yr Orsaf a throsglwyddo'r wybodaeth i gyfrifiadur, gan symud ymlaen i baratoi'r llun gyda chymorth cyfrifiadur ar unwaith.
 13. Dysgu ar gyfer defnyddio'r Cyfanswm Gorsaf a'i Meddalwedd cymhwysiad. Dysgu rhedeg y rhaglenni sydd wedi'u hymgorffori yn yr Orsaf, gan hwyluso sicrhau data tirwedd.

 

Ymdrech dda gan yr awdur, sy'n dangos ei aeddfedrwydd a'i dwf mewn ymrwymiad i ddemocratoli gwybodaeth.

Oddi yma gallwch chi Lawrlwythwch y ddogfen.

 

Yma fe welwch chi mwy o gynnwys gan yr un awdur.

8 Ymatebion i "Ymarferion AutoCAD ar gyfer arolygu gan ddefnyddio CivilCAD a Total Station"

 1. Cyfarchion, rwy'n newydd ac rwyf am ddysgu civilcad, rwyf wedi gweld sawl tiwtorial ac rwy'n ei weld yn symlach na civil3d, mae gen i ddiddordeb, rwy'n gweithio fel drafftiwr ac rwy'n cael llawer o ffeiliau mewn awtocad sydd eisoes wedi'u cynhyrchu gyda phroffiliau, adrannau cyfuchlin ac ati. ond heb bwyntiau na chronfa ddata, felly ni allaf gynhyrchu fy nghanlyniadau, ond mae angen i mi wneud fy nghyfrifiadau fy hun o adrannau, proffiliau neu dopograffeg gyffredinol, gallant fy helpu gyda demo neu'r broses o gynhyrchu pwyntiau o gromliniau. o lefel. Byddaf yn gwerthfawrogi eich help gwerthfawr, eich bendithion

 2. Hi Oscar.
  Nid wyf yn cofio gweld llawlyfr tebyg gyda Civil3D.
  Cyfarchion i wlad Sandino; Pan fyddaf yn cerdded yno byddaf yn eich hysbysu i gael coco. Rwy'n gobeithio y bydd yr argyfwng yn digwydd yn fuan.

 3. Diwrnod Da Ing. Oes gennych chi llawlyfr tebyg i'r un rwy'n ei gyhoeddi ond i ddysgu sut i ddefnyddio CIVIL3D?
  Cyfarchion o Nicaragua.
  Oscar Espinal
  Whatsapp: 505 88441929

 4. ing.samarripa Rwy'n berson sydd wedi ceisio dilyn cwrs autocad a civilcad ond am ryw reswm ni allwn ei wneud ac es i allan a gwelais ei raglen hoffwn ofyn ffafr ichi pe gallech garme weld eich fideos i ddysgu tynnu llun ohonynt Mae'n cydlynu meddwl â llaw mewn awtocad a civilcad ac os gallaf gael cyfle i weithio gyda May ar fechnïaeth o wybod fy mod i'n gwneud gwaith rhagorol. Pe gallech fy helpu, byddwn yn ddiolchgar iawn bod Duw wedi eich llenwi â gwerthiannau.

 5. Cyfarchion cordial:

  Er mwyn eich hysbysu i geisio lawrlwytho'r ffeil ... Dadlwythwch CivilCAD a Cyfanswm Tiwtorialau Gorsaf…. ac ar ôl ei lawrlwytho pan fyddaf yn ei agor, rwy'n cael neges sy'n dweud:
  Ni ellid agor y ffeil oherwydd nad yw'n fath o ffeil a gefnogir neu os caiff ei niweidio (er enghraifft, fe'i hanfonwyd fel atodiad yn e-bost ac ni chafodd ei ddadgodio'n gywir).

  Mae'n ddiddorol iawn ymarfer ar y pwnc, os gallwch fy helpu gyda hyn, diolch i chi, naill ai i wella'r ffeil neu gallwch ei rhoi i mi trwy'r post.

  DIOLCH I'W DDARPARU AR GYFER Y GOFAL.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.