Mae ymarferion AutoCAD ar gyfer topograffi gan ddefnyddio CivilCAD a'r Total Station

Dyma un o'r tiwtorialau gorau yr wyf wedi'u gweld, yn enwedig i ddefnyddwyr CivilCAD Maent yn gobeithio gwneud arferion topograffi a fyddai gyda Civil3D yn cymryd llawer mwy o gamau a chymhlethdod.

gorsaf gyfanswm civilcadMae'r ddogfen wedi ei hadeiladu a'i hwyluso i'r we gan y Peiriannydd Manuel Zamarripa Medina, y bydd llawer ohonynt yn gwerthfawrogi eich parodrwydd i fuddsoddi amser mewn llawlyfr gyda'r ansawdd hwn.

Yn gyffredinol, mae'r ddogfen wedi'i seilio ar strwythur o arferion 12 ar fwy na thudalennau 60 gyda manylion cam wrth gam; mewn rhan dda o'r ddogfen, mae'r ddidacteg ac ysgrifennu o ansawdd da. Mae llawer o'r tasgau'n cael eu gwneud yn nhermau defnyddiwr newydd, gan egluro bod y defnyddiwr profiadol yn dod o hyd i driciau i wneud pethau'n gyflym dros amser.

Yn yr adran gyntaf, mae defnyddio CivilCAD wedi'i adeiladu'n dda iawn, gyda chydbwysedd o'r esboniad gyda'r delweddau. Yna mae'r rhan sy'n esbonio defnydd yr orsaf gyfyngedig yn gyfyngedig, ond mae'n ymarferol o hyd.

Dyma'r mynegai cynnwys:

 1. Mae pennod gyntaf yn cynnwys y mynegai, er nad oes ganddo'r rhifo cyflawn.
 2. Gwersi i ddechrau gyda CivilCAD. Yn yr adran hon rydym yn crynhoi galluoedd a manteision CivilCAD, sydd ar y ffordd yw'r cais am topograffeg sydd wedi lledaenu fwyaf ym Mecsico. Mae hefyd yn egluro agweddau pwysig sy'n ymwneud â thrin maint a chynllun ar gyfer argraffu; dyma'r unig ddogfen sydd gan y ddogfen, oherwydd mae cysylltiadau ar goll i blog sydd ohoni lle gallwch ddysgu mwy ond ni ddangosir llwybr y wefan.
 3. Dysgu tynnu codiad gyda thâp. Fe'i dysgir i dynnu llawer o gasglu gyda thâp, heb yr angen i gael ei gyfrifo trwy ddefnyddio triongliad, yn enwedig llinellau, cylchoedd a rhyngosodiadau.
 4. Darlunio dysgu o arolwg wrth gwrs a phellter. Dyma sut i ddefnyddio offer CivilCAD ar gyfer tynnu arolygon gyda chwmpawd a thâp neu wrth gwrs a phellter; yn ddiddorol ei fod hefyd yn dangos sut i wneud iawndal polygonaidd gyda'r dull sy'n gymesur â hyd yr ochrau.
 5. Dysgu cyfrifo a darlunio polygonal trwy gydlynu. Fe'i dysgir i ddefnyddio'r daenlen a'r darlun gan gydlynu o gronfa ddata; Fe'i eglurir hefyd sut i gynhyrchu grid cydlynu UTM.
 6. Darlunio dysgu o lefel proffil. Sut i dynnu proffil tir o gyfrifo lefel proffil, mae gweithredu sgript estyniad .scr wedi'i gynnwys.
 7. Dysgu cyfluniad topograffig gan y dull o ymbelydredd. Yma, mae'r gwaith yn cael ei wneud i gynhyrchu llinellau cyfuchlin, gyda data sydd ar restr o bwyntiau x a z fel y rhai a gynhyrchir gan orsaf gyfanswm.
 8. Datblygiad dysgu prosiect sianel gyfathrebu. Mae'r adran hon yn eang, mae'n cynnwys eto cynhyrchu model digidol, ond yn ogystal, mae'n gweithio ar ddyluniad geometrig ffordd, gan gynnwys cromliniau llorweddol, fertigol, proffil tir a chreu croestoriadau. Mae popeth wedi'i adeiladu gyda'r modiwl Ffyrdd SCT, gan gynnwys cael y gromlin màs.
 9. Gwersi i gychwyn gyda'r Total Station. Mae'r adran hon yn sylfaenol, yn gyffredinol y disgrifiad o nodweddion pwysicaf Set yr Orsaf Sokkia Cyfanswm 630 RK; ac eto cyfeiriad at blog nad yw'n rhoi'r llwybr. Er bod y llawlyfr yn esbonio'r camau, o hyn ymlaen mae'r ddogfen yn colli ei balans graffig gyda llai o ddelweddau; er fel y dywed yr awdur, bydd fersiwn well yn ddiweddarach.
 10. Dysgu ar gyfer poligonoli gyda'r orsaf gyfanswm. Dysgwch i ddefnyddio'r Gorsaf Gyfan yn yr arolwg polygonal; o hyn mae'n ddiddorol ei bod yn cael ei esbonio sut i basio data o'r PC i'r orsaf gyfanswm.
 11. gorsaf gyfanswm civilcad Gwersi a ddysgwyd am gofnodi data electronig. Gwybod am yr orsaf gyfanswm a'i adnoddau i berfformio arolygon manwl, gan ddefnyddio'r cofnod data electronig; yn y bôn data cipio.
 12. Gwersi ar gyfer trosglwyddo data i'r PC. Dysgwch Defnyddiwch gofnod electronig yr Orsaf Gyfan a chynnal trosglwyddiad y wybodaeth i gyfrifiadur, gan symud ymlaen at luniad y lluniad a gynorthwyir gan gyfrifiadur ar unwaith.
 13. Gwersi a ddysgwyd i ddefnyddio'r Gorsaf Gyfan a'i Feddalwedd Cais. Dysgu i gyflawni'r rhaglenni sydd wedi'u hymgorffori i'r Orsaf, gan hwyluso'r broses o gael data tir.

Ymdrech dda gan yr awdur, sy'n dangos ei aeddfedrwydd a'i dwf mewn ymrwymiad i ddemocratoli gwybodaeth.

Oddi yma gallwch chi Lawrlwythwch y ddogfen.

Yma fe welwch chi mwy o gynnwys gan yr un awdur.

Ymatebion 8 i "Ymarferion AutoCAD ar gyfer arolygu gan ddefnyddio CivilCAD a Total Station"

 1. Cyfarchion, rwy'n newydd ac rwyf am ddysgu civilcad, rwyf wedi gweld sawl tiwtorial ac rwy'n ei weld yn symlach na civil3d, mae gen i ddiddordeb, rwy'n gweithio fel drafftiwr ac rwy'n cael llawer o ffeiliau mewn awtocad sydd eisoes wedi'u cynhyrchu gyda phroffiliau, adrannau cyfuchlin ac ati. ond heb bwyntiau na chronfa ddata, felly ni allaf gynhyrchu fy nghanlyniadau, ond mae angen i mi wneud fy nghyfrifiadau fy hun o adrannau, proffiliau neu dopograffeg gyffredinol, gallant fy helpu gyda demo neu'r broses o gynhyrchu pwyntiau o gromliniau. o lefel. Byddaf yn gwerthfawrogi eich help gwerthfawr, eich bendithion

 2. Hi Oscar.
  Nid wyf yn cofio gweld llawlyfr tebyg gyda Civil3D.
  Cyfarchion i wlad Sandino; Pan fyddaf yn cerdded yno byddaf yn eich hysbysu i gael coco. Rwy'n gobeithio y bydd yr argyfwng yn digwydd yn fuan.

 3. Diwrnod Da Ing. Oes gennych chi llawlyfr tebyg i'r un rwy'n ei gyhoeddi ond i ddysgu sut i ddefnyddio CIVIL3D?
  Cyfarchion o Nicaragua.
  Oscar Espinal
  Whatsapp: 505 88441929

 4. ing.samarripa Rwy'n berson sydd wedi ceisio dilyn cwrs autocad a civilcad ond am ryw reswm ni allwn ei wneud ac es i allan a gwelais ei raglen hoffwn ofyn ffafr ichi pe gallech garme weld eich fideos i ddysgu tynnu llun ohonynt Mae'n cydlynu meddwl â llaw mewn awtocad a civilcad ac os gallaf gael cyfle i weithio gyda May ar fechnïaeth o wybod fy mod i'n gwneud gwaith rhagorol. Pe gallech fy helpu, byddwn yn ddiolchgar iawn bod Duw wedi eich llenwi â gwerthiannau.

 5. Cyfarchion cordial:

  Er mwyn eich hysbysu eich bod yn ceisio lawrlwytho'r ffeil… Lawrlwytho CivilCAD a Total Station Learning…. ac ar ôl ei lawrlwytho pan fyddaf yn ei agor, rwy'n cael neges sy'n dweud:
  Ni ellid agor y ffeil oherwydd nad yw'n fath o ffeil a gefnogir neu os caiff ei niweidio (er enghraifft, fe'i hanfonwyd fel atodiad yn e-bost ac ni chafodd ei ddadgodio'n gywir).

  Mae'n ddiddorol iawn ymarfer ar y pwnc, os gallwch fy helpu gyda hyn, diolch i chi, naill ai i wella'r ffeil neu gallwch ei rhoi i mi trwy'r post.

  DIOLCH I'W DDARPARU AR GYFER Y GOFAL.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.