Archifau ar gyfer

Addysgu CAD / GIS

Tricks, cyrsiau neu lawlyfrau ar gyfer ceisiadau CAD / GIS

MSc ar-lein mewn Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol

Meistr sig ar-lein
Yn bendant, dyma un o'r dewisiadau amgen meistr ar-lein gorau sy'n berthnasol i'r ardal geo-ofodol, ac wedi'i wasanaethu'n arbennig yn Sbaeneg. Mae'r Rhaglen Ôl-raddedig MSc (GIS) - Meistr Gwyddoniaeth (Gwyddor a Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol), a gynigir ac sy'n dwyn y teitl Universität Salzburg, Awstria, trwy ei Adran Geoinformatics - Z_GIS, yn…

5 cwrs ar-lein i Cadastre - diddorol iawn

Mae'n foddhad mawr ein bod yn cyhoeddi bod Sefydliad Polisi Tir Lincoln yn cynnal amryw o weithgareddau addysgol yn America Ladin, gan gynnwys cyrsiau pellter am ddim ar y Rhyngrwyd. Ar yr achlysur hwn mae'n cyhoeddi hyrwyddiad newydd cyrsiau a fydd yn cael eu cynnig rhwng Tachwedd 2 a 18, 2015. Mae'r dolenni a restrir isod yn arwain at y safleoedd ...

Datblygu meddalwedd am ddim fel peiriant o newid

Mae bron popeth yn barod ar gyfer 7fed gvSIG America Ladin a Chynhadledd y Caribî, a gynhelir ym Mecsico. Rydym yn ei chael yn werthfawr ychwanegiad graddol sefydliadau cyhoeddus, sydd ers blwyddyn wedi cael ei reoli gan feddalwedd perchnogol, proses a ddechreuwyd yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd o weithredu prosiectau cyllido rhyngwladol sydd ...

Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol: 30 fideo addysgol

systemau gwybodaeth ddaearyddol Fideos
Mae'r geolocation cynhenid ​​ym mron popeth a wnawn, gan ddefnyddio dyfeisiau electronig, wedi gwneud mater GIS yn fwy brys i'w gymhwyso bob dydd. 30 mlynedd yn ôl, roedd siarad am gyfesuryn, llwybr neu fap yn fater amgylchiadol. Yn cael ei ddefnyddio gan arbenigwyr cartograffeg neu dwristiaid yn unig na allent wneud heb ...

Cyrsiau gvSIG newydd ar-lein

Rydym yn cyhoeddi dechrau'r broses gofrestru ar gyfer y Cyrsiau Pellter Hyfforddiant gvSIG, gyda'r ail doriad yn 2014, sy'n rhan o gynnig Rhaglen Ardystio Cymdeithas gvSIG. Ar achlysur degfed pen-blwydd y prosiect gvSIG, mae llawer o'r cyrsiau'n cael eu disgowntio, ac mae cwrs am ddim hefyd wedi'i gynnwys ...

Agoriadau ar gyfer Wythnos Webinars MundoGEO

Gwefan mundogeo
Mae MundoGEO yn hyrwyddo wythnos arbennig o seminarau ar-lein rhwng Medi 9 a 13. Mae nifer yr unigolion cofrestredig eisoes wedi mynd y tu hwnt i 2,5 mil. Bydd MundoGEO yn cynnal “Wythnos Gweminarau MundoGEO” rhwng Medi 9 a 13. Mae'r cofrestriad yn agored ac mae'n rhaid ei wneud ar ddolen pob seminar ar-lein. Gyda'r rhagolwg o 7 mil ...

perthynas y Brifysgol gyda fy Cartograffydd

O ystyried esblygiad gwybodaeth wyddonol-dechnolegol, y datblygiadau, a chyfluniadau newydd cymwysiadau technolegol sy'n ymgolli mewn byd sy'n gynyddol fyd-eang, mae'n hanfodol symud ymlaen yn hyfforddiant academaidd pobl sy'n gallu ymateb i wahanol ofynion tiriogaethol, o persbectif cartograffig, gyda safbwynt moesegol, myfyriol, creadigol a ...