Cynnwys yr agwedd gymdeithasol mewn prosesau hyfforddi technegol

Yr wythnos hon roeddwn yn sgwrsio ag un o fy nghydweithwyr, ac roeddem yn creu rhywfaint o hanes am y gwallt llwyd y mae'r blynyddoedd wedi mynd â ni yn y prosesau datblygu hyn -mwy o fwynglawdd na'r un sy'n cefnogi ei fael-.

didactigEsboniais iddo sut y gwnaeth esblygiad fy nhynnu i mi dreiddio o'r maes artistig i Beirianneg ac yna i'r gymdeithas; bob amser yn chwilio am sut i ddod o hyd i gyfrinachau i arloesi technolegol. Mewn un o'i gasgliadau, atgoffodd imi ymadrodd yr wyf wedi ei ddarllen yno, mai anllythrennydd y dyfodol fydd y rhai na allant ddadleinio ac addasu i'r newidiadau.

Os oes ennill yn y maes cymdeithasol, dyma'ch bod chi'n dysgu llawer am sut i ddeall pobl. P'un a ydym yn mynd i weithio mewn proses dechnegol, weinyddol neu ddatblygiad yn unig; Mae gwybod sut mae pobl yn gweithio yn hanfodol. Yn yr achos hwn, rwyf am gyfeirio at y prosesau dysgu dysgu; wrth i mi ladd traethawd dosbarth yr wyf yn ei astudio ac yr wyf yn ychwanegu un erthygl fwy i'r safle lle rwy'n ysgrifennu'n rheolaidd.

Pa mor bwysig yw rheolaeth gymdeithasol gyda'r prosesau dysgu-dysgu?

Yr addysgu traddodiadol

Mae'n bosibl mai un o'r rhesymau pam y gall peirianwyr ddod i ben yn athrawon gwael oherwydd eu bod yn gweld ychydig o enghreifftiau o ddidacteg cymhwysol. Rwy'n cofio cael athro doethuriaeth ond gyda gallu gwael i drosglwyddo; er enghraifft un ohonynt a gafodd ei drosedd oherwydd ein bod yn galw'n athro.

-I wedi cymryd blynyddoedd 11 i mi gael fy peirianneg, meistr a doethuriaeth. -diid- felly peidiwch â mynd â mi i lefel yr athro.

Mae llawer o gyngor a anwyd o'r meddyliau hyn yn ein gwneud ni'n meddwl, fel peirianwyr, yr oeddem yn ddosbarth elitaidd ym maes arloesi; gan ddryslyd rōl gyda gwybodaeth ac achrediad. Er ein bod ni'n dysgu i wneud cais am wybodaeth sydd yn sicr yn unigryw, gall agweddau anhygoelol o hunan-barch isel sydd wedi'u cuddio â titulitis ac aroglwch ein cymryd hanner bywyd.

Felly, os nad y athrawon maes peirianneg yn mynnu ychwanegu at eu hyfforddiant addysgol, bydd ganddynt cyfyngiadau mawr yn trosglwyddo gwybodaeth a thrin myfyrwyr fel cwsmeriaid eu gwasanaeth. Er bod yn rhaid i mi egluro bod rhai ohonynt eu geni athro, ac mae ei gadair yn syml gogoneddus.

Yn y diwedd, ei addysgu yn dda yn y dechnegol, ond mae ei gwmpas yn parhau i fod yn lefel draddodiadol tra nad oes cynnydd wrth ddysgu agweddau negyddol addysgu positifiaeth a'r gwahanol fodelau a dysgu mannau berthnasol i seicoleg ymddygiadol sy'n ystyried addysg yn fwy fel proses sy'n cynnyrch syml.

Pam mae pobl yn dysgu?

Dechreuodd fy ymosodiad i faes addysg dechnegol pan ddysgais i Cwrs AutoCAD. Rhaid imi gyfaddef bod y camgymeriadau drosodd, bron gymaint ag amynedd fy nghontractwr.

Un peth yw adeiladu sgript methodolegol ac yn sicrhau un arall bod disgwyliadau myfyrwyr yn cael eu bodloni o ran ein nodau. Ymhlith y pethau cymhlethu'r broses oedd: wedi fyfyrwyr a ddaeth dim ond i fodloni'r gofyniad i ddysgu nodweddion newydd AutoCAD ers y fersiwn blaenorol, cymerodd eraill oherwydd eu bod yn disgwyl i ddilyn fel ffynhonnell o incwm, tynnu sylw'r ifanc gydag Internet peiriannau ac oedolion a oedd yn prin yn meistroli'r olwynion llygoden.

Felly, yr oedd yr empiriaeth yn fy ngallu i fynd i mewn i'r didactig adeiladol, gan ddysgu gorchmynion 32 y gallech chi ddatblygu cynlluniau tŷ; gan adael yr agweddau cymhleth diwethaf fel y gofod papur a'r rendro 3D. Yn olaf ar ôl ei ailadrodd sawl gwaith roedd y myfyrwyr yn dysgu defnyddio AutoCAD a dysgais ddim sut mae pobl yn dysgu, na sut y mae'n cael ei addysgu pam mae pobl yn dysgu.

Mae rhywfaint o hyn yn awgrymu darllen llawer, dod oddi ar y podiwm a derbyn bod y myfyriwr yn berchen ar wybodaeth y bydd yn rhaid iddo adeiladu gwybodaeth newydd arni. Yn seiliedig ar wybodaeth flaenorol y myfyrwyr, mae'n cael ei arwain fel bod y myfyrwyr yn llwyddo i adeiladu gwybodaeth newydd ac arwyddocaol, gan mai nhw yw prif actorion eu dysgu eu hunain, -er ei fod yn eithaf hawdd-.

Ond mae felly; Mae pobl yn dysgu am eu bod yn dod o hyd i gynhyrchedd a chynnydd yn yr hyn a gânt. Dysgant am eu bod yn sylweddoli bod gan y wybodaeth newydd sgaffald ar gyfer mynychu. Maent yn dysgu oherwydd nad ydynt yn addysgu personol, yn symud diddordeb unigol.

2 didactigSut mae prosesau addysgu yn esblygu - dysgu

Deall pobl yn un o'r tueddiadau anghildroadwy yn y cymysgedd sydd bellach yn cynnwys yr oes wybodaeth. newyddiadurwyr digidol heb wneud gyrfa yn cael mwy o ddarllenwyr na rhai traddodiadol, nid oherwydd bod ganddynt blog poblogaidd, nid oherwydd eu bod yn treulio sownd mewn rhwydweithiau cymdeithasol, ond oherwydd bod profiad wedi gwneud iddynt ddeall y llu o ddarllenwyr fel pobl.

Ym maes addysgu, bydd rhywbeth tebyg yn digwydd yn raddol. Daw'r amser i werthu llyfr ar sut i ddysgu Bydd AutoCAD yn fusnes rhwystredig, oherwydd bod y Rhyngrwyd yn sgaffaldio digon o wybodaeth i'w ddysgu. Sialens pedagogau fydd gwybod sut i sianelu gwybodaeth, wrth ymfudo cymunedau dysgu i fannau i reoli gwybodaeth yn effeithlon; her a fydd, heb os, yn syml.

Bydd pobl yn dysgu AutoCAD trwy fideos ar YouTube yn creu bylchau nad oeddent yn bodoli yn y gadair draddodiadol, ond nid oes unrhyw beth ar ôl ond addasu i'r cyd-destun hwn. Mae risg i ddemocrateiddio gwybodaeth, ond pryd bynnag y mae wedi digwydd mae chwyldroadau pwysig wedi dod yn y byd. Mae'n parhau i weld beth fydd yn digwydd i un sydd wedi cyrraedd y pwynt o gael ei alw'n "oes wybodaeth."


I gloi, bydd y canlyniad a fydd yn sicrhau bod y wybodaeth sydd bellach yn gyfansoddi'r cyfryngau digidol yn agored i fod yn garreg filltir trawsgynnol a ar hyn o bryd nad ydym yn ei wybod. Ond, yn ddiau, bydd angen ac angen deall y bobl a fydd yn arwain addysgwyr i chwilio am offer, technegau a modelau gwell sy'n addasadwy i gyd-destunau fwyfwy byd-eang.

Mae'r argymhelliad terfynol yn sylfaenol ac yn syml; Rhaid ichi ddysgu unlearn. Wrth i ni gaffael sgiliau i'w treiddio, byddwn yn gallu cael gwell canlyniadau nid yn unig wrth addasu i newidiadau, ond hefyd wrth wireddu ein hamcanion gyda mwy o sicrwydd; bod mor gyflym â democratiaeth o wybodaeth neu sylfaenol wrth gynhyrchu arian.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.