Archifau ar gyfer

Rhyngrwyd a Blogiau

tueddiadau ac awgrymiadau ar gyfer y Rhyngrwyd a blogiau.

Beth sy'n Newydd mewn WordPress 3.3 Sonny

Mae'r fersiwn newydd o Wordpress wedi cyrraedd dim ond pan fydd y flwyddyn 2011 i ben, yn dod â rhai nodweddion newydd, nid yw llawer ond pwysig: Mewn meysydd lle'r oedd newidiadau, balŵn rhybuddio y tro cyntaf y caiff ei ddefnyddio, gan ddangos y newid yn codi. Yna y paen chwith yn awr yn lle hynny hanfon i'r affwys ...

Daeth Woopra gyfer iPad

Woopra yn un o'r ceisiadau gorau i fonitro safleoedd traffig byw. Mae amser yn ôl fe wnes i adolygiad o'r cais n ben-desg, ar ben hynny mae yna fersiwn ar gyfer Google Chrome ac ar hyn o bryd wedi cael ei ddiweddaru fersiwn ar gyfer iPhone mai dim ond yn bodoli mewn 2.0 fersiwn cyffredinol ysblennydd sy'n gydnaws ...

Enillwyr y 7 Natural Wonders

Fel y cyhoeddwyd, cyhoeddodd yr 11 / 11 / 11 y rhyfeddodau naturiol 7 buddugol; er ei fod yn ynganiad rhagarweiniol oherwydd y bydd y cyfrif swyddogol yn cymryd ychydig ddyddiau, efallai na fydd y tueddiadau yn ailddatblygu a bydd dim yn newid. Yn yr erthygl bresennol, a chredaf fydd yr un olaf o'r pwnc hwn, y rhai parod heb orfod reidrwydd o ...

Os oedd egeomates darllenwyr 100

Mae'r erthygl hon yn adlewyrchu'r ystadegau a gafwyd o Ionawr i Hydref 2011 o Google Analytics, a symleiddiwyd yn y digwyddiad mai dim ond darllenwyr 100 o'r dudalen hon. Mae'n amlwg mai adlewyrchiad y cyd-destun Sbaenaidd ydyw, a fyddai'n wahanol iawn pe bai'r flaenoriaeth yn y dudalen mewn iaith arall neu ...

Sut i wybod cyfrinair ffeil pdf

Efallai y bydd yn digwydd ein bod yn neilltuo cyfrinair i ffeil pdf a thros amser rydym yn ei anghofio, neu mewn eithaf arall, pobl sy'n gweithio i sefydliad ac yn ei chyflwyno â chyfrinair a gollir yn y pen draw. Er ein bod yn talu am waith ac nid ar gyfer y cyfrinair, mae'n colli bron fel colli ...

Cwrs Java i ddysgu o'r dechrau

Ychydig ddyddiau yn ôl, soniais am y posibilrwydd y mae Java yn ei leoli mewn perthynas ag ieithoedd eraill yn yr amgylchedd geosodol. Yn yr achos hwn, byddaf yn siarad am un o'r cyrsiau rydw i'n eu cymryd yn fy ny noson hamdden; yr un peth sy'n fy ngwneud i mi lawer i ddilyn datblygiad offeryn diddorol ...

Cheats for Angry Birds

Mae'r amser y mae pobl bellach yn buddsoddi mewn bod yn gysylltiedig, wedi gwneud gemau sydd wedi'u hanelu at borwyr neu ffonau symudol yn dod yn fusnes proffidiol. Adar Angry yw un o'r rhai hynny, sydd i ddechrau yn ymddangos yn gêm wirion ac undonog. Ond unwaith y bydd y chwaraewyr yn pasio'r cam cychwyn, bydd yn ...

Windows Live Writer 2011

O'r offer gorau sy'n bodoli ar gyfer rheoli blogiau all-lein. Wedi cael rhywbeth beirniadaeth cadarnhaol o geeks gan ddweud: "anhygoel, a Microsoft yw" Y fersiwn 2011 Writer Live wahanol i'w ragflaenydd o ran rhyngwyneb er bod y nodweddion yn cael eu bron yr un peth gyda rhai gwelliannau. Mae'r ...

Mwy o Google+

O ran rhwydweithiau cymdeithasol, hyd yn hyn fy agwedd wedi bod yn sefydlog, i ffwrdd oddi wrth eraill fy swydd oedd: Twitter i fod yn ymwybodol, LinkedIn ar gyfer gweithwyr proffesiynol a chysylltiadau Facebook ar gyfer gwahanol ddefnyddiau, yn amrywio o grŵp cyn-fyfyrwyr sy'n ysgol breswyl yn fy arddegau, monitro beth mae fy mhlant yn ei wneud yn eu hamser rhydd ac i ...

Gludo mewn negeseuon Gmail amlwg

Mae e-bost wedi bod yn dod o'r cyfrif service.technique.messagerie@gmail.com gyda neges fel yr un a ddangosir isod neu rywbeth tebyg. 1 Yn y gosodiad terfynol o'r Gmail® newydd yng ngoleuni'r gwaith o ddiogelu defnyddwyr ein gwasanaeth negeseuon Gmail® yn erbyn SPAMS, rydym yn disgwyl cau pob cyfrif ...

Sut i wneud mynegai awtomatig gyda Microsoft Word

Fel arfer, Microsoft Word yw un o'r rhaglenni hynny yr ydym yn eu dysgu i'w defnyddio heb gymryd cwrs. Wrth glicio a dod i mewn, gwnaethom sylweddoli ei fod yn gwasanaethu i wneud dogfennau, bod ganddo fyrddau, mae'r tablau hynny'n cael eu crynhoi fel yn Excel a bod ganddo rai pethau ychwanegol i'r sgrin lafar o Word Perfect. Nid yw wedi ...

Ystadegau Defnyddwyr Rhyngrwyd y Byd

Yn ddiweddar mae Éxito Exportador wedi diweddaru i ystadegau byd-eang 2011 yn ymwneud â threiddiad a defnydd Rhyngrwyd ledled y byd. Efallai mai un o'r ffynonellau gorau ar gyfer ymgynghori â'r math hwn o wybodaeth, nid yn unig ar lefel y cyfandir, ond hefyd yn y wlad a'r iaith. Rwy'n cymryd y swydd hon i ddangos rhywfaint o ddata, ac wrth basio ...