Archifau ar gyfer

Rhyngrwyd a Blogiau

tueddiadau ac awgrymiadau ar gyfer y Rhyngrwyd a blogiau.

Beth sy'n Newydd mewn WordPress 3.3 Sonny

Mae'r fersiwn newydd o Wordpress sydd wedi cyrraedd pan fydd blwyddyn 2011 yn dod i ben, yn dod â rhywfaint o newyddion, dim llawer ond yn bwysig: Yn y meysydd lle bu newidiadau, codir balŵn rhybuddio y tro cyntaf iddo gael ei ddefnyddio, gan nodi'r newid. Yna'r panel chwith nawr yn lle datblygu i'r affwys ...

Paper.li creu eich papur newydd digidol eich hun

Mae wedi cael ei enwebu yng ngwobrau Mashable, yn y categori Cyfryngau Cymdeithasol fel un o'r gwasanaethau cyfryngau cymdeithasol sy'n tyfu gyflymaf. Mae ei ymarferoldeb yn ymddangos i ni y symlaf, gan ymateb yn sylfaenol i'r rhagosodiad: Pe gallwn gael papur newydd digidol o'r peth pwysicaf yr wyf yn ei ddilyn ... beth am ei rannu ag eraill? O…

Mae Woopra ar gyfer iPad yma

Woopra yw un o'r apiau gorau ar gyfer monitro traffig gwefan byw. Beth amser yn ôl, fe wnes i adolygiad o'r cymhwysiad bwrdd gwaith, yn ogystal mae fersiwn ar gyfer Google Chrome a dim ond nawr mae'r fersiwn a oedd yn bodoli ar gyfer iPhone wedi'i diweddaru yn unig, mewn fersiwn fyd-eang ysblennydd 2.0 sy'n gydnaws ...

Enillwyr y 7 Natural Wonders

Fel y cyhoeddwyd, ar 11/11/11 cyhoeddwyd y 7 rhyfeddod naturiol buddugol; Er ei fod yn ynganiad rhagarweiniol gan y bydd y cyfrif swyddogol yn cymryd ychydig ddyddiau, mae'r tueddiadau o bosibl yn anghildroadwy ac ni fydd unrhyw beth yn newid. Yn yr erthygl hon, a fydd yr olaf o'r pwnc hwn yn fy marn i, rwy'n eu rhestru heb fod â gorchymyn o ...

Os oedd egeomates darllenwyr 100

Mae'r erthygl hon yn adlewyrchu'r ystadegau a gymerwyd rhwng Ionawr a Hydref 2011 gan Google Analytics, ac a symleiddiwyd pe bai dim ond 100 o ddarllenwyr y dudalen hon. Mae'n amlwg ei fod yn adlewyrchiad o'r cyd-destun Sbaenaidd, a fyddai'n wahanol iawn pe bai gan y dudalen flaenoriaeth mewn iaith arall neu ...

Sut i wybod cyfrinair ffeil pdf

Gall ddigwydd i ni ein bod yn neilltuo cyfrinair i ffeil pdf a thros amser rydym yn ei anghofio, neu yn y pegwn arall, pobl sy'n gweithio i sefydliad ac yn ei gyfrinair â chyfrinair a gollir o'r diwedd. Er ein bod yn talu am y gwaith ac nid am y cyfrinair, mae ei golli bron fel colli ...

Cwrs Java i ddysgu o'r dechrau

Ychydig ddyddiau yn ôl roeddwn yn siarad am y potensial sydd gan Java yn ei safle o ran ieithoedd eraill yn yr amgylchedd geo-ofodol. Yn yr achos hwn, rydw i'n mynd i siarad am un o'r cyrsiau rydw i'n eu dilyn yn fy nosweithiau hamdden; yr un peth sy'n fy helpu llawer i ddilyn datblygiad teclyn diddorol ...

Cheats for Angry Birds

Mae'r amser y mae pobl bellach yn ei dreulio yn aros yn gysylltiedig wedi troi gemau porwr neu symudol-ganolog yn fusnes proffidiol. Mae Angry Birds yn un o'r rheini, sydd ar y dechrau yn ymddangos yn gêm eithaf gwirion ac undonog. Ond unwaith y bydd y chwaraewyr yn pasio'r cam cychwyn mae'n dod yn ...

Windows Live Writer 2011

Un o'r offer gorau sy'n bodoli ar gyfer rheoli blogiau all-lein. Am rywbeth, enillodd y feirniadaeth gadarnhaol gan geeks gan ddweud: "anhygoel, ac mae gan Microsoft" Mae fersiwn 2011 o Live Writer yn wahanol i'w ragflaenydd o ran rhyngwyneb, er bod y swyddogaethau bron yr un fath â rhai gwelliannau. Mae'r…

Mwy o Google+

O ran rhwydweithiau cymdeithasol, hyd yn hyn roedd fy meini prawf wedi bod yn sefydlog, gan ymbellhau oddi wrth eraill fy safbwynt oedd: Twitter i fod yn ymwybodol, Linkedin ar gyfer cysylltiadau proffesiynol a Facebook at wahanol ddefnyddiau, yn amrywio o grŵp cyn-fyfyrwyr yr ysgol breswyl honno yn fy arddegau, monitro'r hyn mae fy mhlant yn ei wneud yn eu hamser rhydd ac i ...

Gludo mewn negeseuon Gmail amlwg

Mae e-bost wedi bod yn cyrraedd o'r cyfrif service.technique.messagerie@gmail.com gyda neges fel yr un rydw i'n ei dangos isod neu rywbeth tebyg. 1. Wrth osod y Gmail® newydd yn derfynol, o ystyried amddiffyniad ein haelodau, defnyddwyr gwasanaeth negeseuon Gmail® yn erbyn SPAMS, rydym yn aros am gau pob cyfrif ...

Sut i wneud mynegai awtomatig gyda Microsoft Word

  Mae Microsoft Word fel arfer yn un o'r rhaglenni hynny y gwnaethon ni ddysgu eu defnyddio heb ddilyn cwrs. Trwy glicio a mynd i mewn gwnaethom sylweddoli ei fod yn cael ei ddefnyddio i wneud dogfennau, bod ganddo dablau, bod y tablau'n crynhoi fel yn Excel a bod ganddo rai pethau ychwanegol i sgrin las Word Perfect. Nid yw wedi ...