Gludo mewn negeseuon Gmail amlwg

Mae e-bost wedi bod yn cyrraedd o'r cyfrif gwasanaeth.technique.messagerie@gmail.com gyda neges fel yr un rwy'n ei ddangos isod neu rywbeth tebyg.

1 Yn y gosodiad terfynol o'r Gmail® newydd yng ngoleuni'r gwaith o ddiogelu defnyddwyr ein gwasanaeth negeseuon Gmail® yn erbyn SPAMS, rydym yn disgwyl cau'r holl gyfrifon nas defnyddiwyd. Byddwn yn gorfod cau eich cyfrif i ganiatáu datgladiad ein rhwydwaith. I gadarnhau dilysrwydd eich cyfeiriad E-bost, cwblhewch y ffurflen ganlynol yn gywir, fel arall bydd eich cyfrif Gmail® yn cael ei atal yn barhaol ac yn anorfodadwy.


* Cyfeiriad gwasanaeth negeseuon Gmail:

* Cyfrinair:

* Cyfenw a Enw:

* Gwlad a Dinas:


2 Cadarnhewch eich cyfrinair a'ch cyfeiriad gwasanaeth negeseuon Gmail® trwy drosglwyddo'r wybodaeth y gofynnwyd amdano mewn ymateb i'r neges hon mewn cyfnod o 72 oriau. Ar ôl yr amser hwn, ni fyddwn yn gallu gwarantu cadw eich cyfeiriad gwasanaeth negesydd.

3 Bydd y cais hwn yn ein galluogi i ddatrys eich cyfeiriad gwasanaeth negeswr er mwyn peidio â'i golli ar ddiwedd y gwasanaeth olaf o Gmail®

4. Bydd eich data yn cael ei thrin yn gyfrinachol a gallwch barhau ymlaen Gmail®. Gyda phopeth newydd Gmail®, gallwch :

Rhowch drosolwg cyflym o'ch negeseuon yn y panel darllen. Trefnu eich post yn hawdd trwy'r ymarferoldeb i sleid / adneuo negeseuon econglorig i'r ffeil gysgu. Dangoswch nifer o negeseuon e-bost ar yr un pryd. Gyda'r miliynau o fuwch, mae'n pasio mewn un neges i'r llall. Yn syth derbyn eich negeseuon e-bost newydd heb orfod diweddaru eich mordwywr. Post a Messenger a gasglwyd: Trafodwch chi yn fyw neu drwy e-bost (ar gael yn fuan) a bob amser, byddwch yn mynd at eich e-bost pryd bynnag y dymunwch, lle rydych chi hyd yn oed gyda chi eich ffôn symudol

Y tîm Gmail®

Gwasanaeth Cwsmer

Er yn yr amseroedd hyn mae'r gylch eisoes yn adnabyddus, mae yna bobl sy'n gallu syrthio i mewn i'r trap i weld cyfrif fel hynny, naws neu liw'r html. Fodd bynnag, gallai unrhyw un agor cyfrif gyda'r enw hwnnw, bydd y cyfanswm bob amser yn @ gmail.com. Gall y ddibyniaeth y mae gennym nawr ar e-bost a'r hyn a storir y tu mewn i ni ei wneud yn rhedeg i'w ateb oherwydd bod yr amser a gymerir yn 72 awr.

Er y gall defnyddiwr profiadol gyda Gmail ddod o hyd i dystiolaeth amlwg, megis sillafu a chyfieithu gwael. Ond dyma ychydig o awgrymiadau rhag ofn:

ysbrydoli Ewrop 1 Defnyddio synnwyr cyffredin Dywed polisïau Gmail na fyddwch byth yn gofyn am gyfrinair drwy'r post, sy'n ein symud ni i sicrhau ei bod yn drap.

2 Ymgynghori ar y Rhyngrwyd. Wrth ysgrifennu paragraff yn yr injan chwilio, yn siŵr bod rhywun eisoes wedi gwneud yr ymholiad.

3 Adroddwch ar y lladrad hunaniaeth. Ni ddylid atal hyn, oherwydd dyma'r ffordd y bydd Gmail yn atal y difrod.

4 Gwiriwch y manylion. Wrth ddewis o'r tab mae'r opsiwn "dangos gwreiddiol", gallwch weld y pennawd lle anfonwyd yr e-bost. Nawr mae'n bosib anfon e-bost o reidrwydd o fewn y cyfrif a hyd yn oed y sawl a anfonodd ef ei gael i'w dderbyn heb fynd i mewn iddo.

Os ateboch chi trwy gamgymeriad, y peth brys yw newid y cyfrinair ar unwaith. Nid yn unig yma, ond mewn cyfrifon eraill hyd yn oed os ydych chi'n defnyddio cyfrinair gwahanol, gan nad oes ganddynt ddiddordeb fel arfer wrth edrych ar eich post, ond mynediad at ddata o wasanaethau eraill megis cardiau credyd neu PayPal. Mae'r rhain, ar wahân i gasglu'ch data, gallwch gael arian mewn llai o amser na'r hyn sy'n ei feddwl i feddwl am gyfrinair newydd.

Gwelwch hynny cyn y neges y gwelwch fod y cyfrif yn cael ei ddefnyddio nellycord1948.1.1@gmail.com fel gwasanaeth ymadael, ac mai dim ond alias cysylltiedig yw'r llall. Yna islaw gwelir bod sbamwr wedi ysgogi'r mater o gyfres o gymeriadau aliasing, fel bod pob e-bost yn cynnwys ID gwahanol, byddai'n rhaid i bob darllenydd ei adrodd fel lladrad hunaniaeth. Mae'r un sy'n gallu creu spammer fel hyn, yn sicr yn cael un tebyg sy'n gweithredu'n awtomatig ar yr ymateb, gan ddwyn data gwasanaethau eraill yn awtomatig a heb adael olrhain.

ysbrydoli Ewrop

Mae'n rhaid i Google fod eisoes wedi gweithredu blocio'r patrwm a ddefnyddir, er y gallai fod wedi cymryd ychydig funudau (neu oriau), digon o amser i rai ymatebwyr annisgwyl ymateb i'r e-bost. Rwy'n gwybod am iddo ddod i mi heb rybudd pysgota.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.