Archifau ar gyfer

Rhyngrwyd a Blogiau

tueddiadau ac awgrymiadau ar gyfer y Rhyngrwyd a blogiau.

Problem gyda gwall gwahardd 403

Yn fwy nag unwaith mae rhywbeth fel hyn wedi digwydd i ni, ac wrth fynd i mewn i'n safle ni, mae'r neges ganlynol yn ymddangos: Gwahardd Nid oes gennych ganiatâd i gael mynediad i /index.php ar y gweinydd hwn. Yn ogystal, cafodd gwall gwaharddedig 403 ei wynebu wrth geisio defnyddio ErrorDocument i ymdrin â'r cais. Apache mod_fcgid / 2.3.5 mod_auth_passthrough / 2.1 mod_bwlimited / 1.4 FrontPage / Gweinyddwr 5.0.2.2635 ...

Google Chrome 30 mis yn ddiweddarach

Dwy flynedd a hanner yn ôl lansiodd Google Chrome, ychydig yn fuan rwyf wedi bod yn arsylwi sut mae ymwelwyr â'r wefan hon yn gadael porwyr eraill ac yn symud ato, tra'n llwytho i lawr ddefnyddwyr Internet Explorer â llaw mewn cysylltiad â goresgyniad cyfathrebu symudol. Gyda Chrome rydym wedi dysgu gwneud pethau ...

Woopra, i fonitro ymwelwyr mewn amser real

Gwasanaeth gwe yw Woopra sy'n eich hysbysu mewn amser real sy'n ymweld â safle, yn ddelfrydol i wybod beth sy'n digwydd ar y wefan o ochr y defnyddwyr. Mae fersiwn ar-lein, gyda datblygiad impeccable ar Javascript ac AJAX, gyda'r anfantais nad yw'n rhedeg ar IPad yn gyntaf ...

Blogsy am Blogs o IPad

Mae'n ymddangos fy mod yn olaf wedi canfod cais derbyniol ar gyfer IPad sy'n eich galluogi i ysgrifennu mewn blog heb lawer o ddioddefaint. Hyd yn hyn, rwyf wedi bod yn ceisio BlogPress a'r WordPress swyddogol, ond rwy'n credu mai Blogsy yw'r un a ddewiswyd o ran argraffiad WYSIWYG yn fwy neu lai gyfeillgar. Er bod rhaid i mi ddatrys y gwasanaeth gyda delweddau wedi'u cynnal yn ...

Offeryn i gymharu codau neu ffolderi

Yn aml, mae gennym ddau ddogfen yr ydym am eu cymharu. Fel arfer mae'n digwydd pan fyddwn yn cymhwyso'r newidiadau thema yn Wordpress, lle mae pob ffeil php yn rhan o'r templed ac yna nid ydym yn gwybod beth wnaethom ni. Yn gyfartal wrth gyffwrdd Cpanel, rydym yn dileu rhywfaint o ffeil, neu ni pheidiodd rhywfaint o ffolder i lanlwytho trwy ftp. Foment arall, mae'n ...

PC Magazine, yn symud i'r fersiwn digidol

Roedd fersiwn Saesneg y cylchgrawn hwn eisoes wedi ymddeol mewn tywydd da, ac er ei fod yn cael ei gyhoeddi gan y fersiwn Sbaeneg, roedd silffoedd yr archfarchnad yn dal i ddangos copïau. Yn olaf, ar ôl ychydig fisoedd o holi, rydw i wedi dod i dderbyn bod Televisa wedi rhoi'r gorau i gynhyrchu ar ffurf argraffedig ac rwy'n teimlo bod ...

Aros am y 2 Ipad

Mae'n ddoniol, ond mae cyfran dda o ddefnyddwyr llwyfannau symudol yn aros am yr hyn a fydd yn cael ei arddangos mewn ychydig oriau. Gyda'r sefyllfa sydd gan Apple ar ffonau symudol, dylem weld beth sy'n digwydd: A wnaiff Tom Cook wybod sut i gyflwyno'r tegan gyda'r un effaith â Swyddi y llynedd? A fydd yn dychwelyd i ...

Beth sy'n Newydd mewn WordPress 3.1

Mae diweddariad newydd o WordPress wedi cyrraedd. Mae llawer o bethau wedi newid yn y llwyfan rheoli cynnwys hwn yn y blynyddoedd diwethaf, nawr mae'r diweddariadau o fersiynau newydd yn botwm syml. I'r rhai sy'n dioddef hyn trwy ei wneud trwy FTP, mewn rhai munudau rydym hyd yn oed yn dod i feddwl bod symlrwydd yn ein gwneud yn colli gras y cod. ...

Diweddaru data enfawr yn WordPress

Mae'n amser y mae'n rhaid eu diweddaru Wordpress symiau mawr o ddata mewn ffordd ailadroddus. Enghraifft ddiweddar yw'r achos llwybrau hypergysylltiadau yn paraddolenni sefydlog, yn digwydd i Geofumadas.com ac allan o'r is-barth yn gofyn am addasiad mewn llawer o'r meysydd hyn, gan fy mod yn dangos yn yr enghraifft ganlynol: Y ...

Byddwch yn ofalus!

Darllenwch yr holl ... nid ydynt yn creu unrhyw beth yn yr Ardaloedd 60 Bydysawd Traverso heddiw yw Ebrill Diwrnod Ffwl. ddoe Cynnar a fi wedi ei wneud, ar yr esgus oedd Dwyrain Pell eisoes 28 Dichosa iPad bloguear â gadael i mi yn WYSIWYG, neu Javascript, neu XMLRPC, tabled yn hapus yn fy gorfodi ...

Ipad, fy hoff geisiadau 43

Chwarae, gan chwarae gyda'r tabl hwn rwy'n bwriadu rhoi'r gorau i ddefnyddio'r gliniadur ar ddechrau'r flwyddyn nesaf. Mae fy ansicrwydd os bydd yn wirioneddol bosibl, mae hyn wedi fy ngalluogi i chwilio am yr offer sylfaenol sy'n disodli'r hyn rwy'n ei wneud - ac rwy'n rhoi'r gorau iddi - yn fy marn i. Mae'n ddiddorol y model o weithredu Apple gyda ...