Enillwyr y 7 Natural Wonders

Fel y cyhoeddwyd, cyhoeddodd y 11 / 11 / 11 ryfeddodau naturiol ennill 7; er ei fod yn ynganiad rhagarweiniol oherwydd y bydd y cyfrif swyddogol yn cymryd ychydig ddyddiau, mae'r tueddiadau o bosibl yn anghildroadwy ac ni fydd dim yn newid. Yn yr erthygl bresennol, rwy'n meddwl Hwn fydd yr olaf o'r pwnc hwn y parod heb reidrwydd o flaenoriaeth, yn hytrach na gwneud dadansoddiad pendant yn ôl cyfandir.

Dechreuodd y broses hon yn y flwyddyn 2007 gyda enwebiadau 440 a wnaed gan bobl, o wledydd 220 ledled y byd. Dewiswyd y rhai a dderbyniodd y nifer fwyaf o bleidleisiau ac a ddogfennwyd gan eu gwledydd perthnasol, mewn cyfanswm o 77 mewn perthynas 10: 1 ac yn olaf ychydig dros flwyddyn yn ôl, dewison nhw 28 mewn perthynas 4: 1, gyda dim ond 7 fyddai'n cael ei ddewis.

Enillwyr 7 rhyfeddodau naturiol

Bu newid bach yn y broses a gynlluniwyd, yn y flwyddyn ddiwethaf a oedd yn dangos tueddiadau ac yn atgyfnerthu pleidleisio; Bryd hynny, cyhoeddwyd bod 14 yn fwy tueddol.

Roeddwn wedi lansio fy rhagolwg pan ddiffiniwyd y rownd derfynol 28; o'r 7 Llwyddais i daro 3: Llwyddais i synhwyro dau o Asia a'r Fforestydd Glaw Amazon yn Ne America. Hefyd, roedd gan rai o'm canfyddiadau o ddylanwad yr ardaloedd â mwy o fynediad i'r Rhyngrwyd ryw lefel o lwyddiant ac roedd difaterwch y gwledydd datblygedig a grybwyllais heddiw ... yn gadael Ewrop a'r Unol Daleithiau heb gyfranogiad diflas.

Cyfandir Asiaidd (enillwyr 3)

Hwn oedd y cyfandir gyda'r cyfranogiad mwyaf; llwyddodd ymgeiswyr 9 i osod 3. Roedd creadigrwydd yn foment dda iawn yn y rhan hon o'r blaned yr ydym yn ei hadnabod leiaf â Hispanics; hefyd y foment dda o gysylltedd sy'n byw mewn gwledydd sydd wedi'u gorboblogi fel Tsieina ac India ac yn olaf mae'n rhaid i ni gyfaddef bod y ddau enillydd yn cynrychioli rhyfeddodau teilwng.

1

Enillwyr 7 rhyfeddodau naturiolHalong Bay Wedi'i leoli yn Quáng Ninh, yn Fietnam, mae'n olygfa anhygoel o ffurfiannau daearegol, ogofâu a llynnoedd mewnol mewn cilomedrau sgwâr 1,553 a ynysoedd 1969.

2

Enillwyr 7 rhyfeddodau naturiolAfon danddaearol Puerto Princesa. Mae'r un hwn yn Palawan, Philippines. Mwy na 8 cilomedr o afon fordwyol o dan fynydd, sy'n ffurfio'r ffurfiant mwyaf o stalactau a stalagmau.

3

Enillwyr 7 rhyfeddodau naturiolYnys Jeju Yn Ne Korea, mae'n gydffurfiad folcanig o losgfynyddoedd 360, sy'n cynnwys coron a ffurfiwyd gan grater un cysgu o'r enw Hallasen. Mae'n edrych yn fach ond maen nhw'n 1950 metr yn llythrennol uwchlaw lefel y môr.

Cyfandir America (enillwyr 2)

Llwyddodd y rhai a gyrhaeddodd rownd derfynol 7 i gynnal dau, er mai'r nodwedd benodol yw bod nifer o wledydd y Cone Deheuol yn rhannu'r cynigion, gan gynnwys Brasil sy'n byw ar foment eithriadol ar y ffordd i fod yn bŵer yn y tymor canolig a lle mae cydwybod y llywodraeth yn deall yr hyn y mae'n ei olygu i hyrwyddo'r hyn sydd gennych i leihau cyfyngiadau'r negatif (sydd fel arfer yn fwy).

4

Enillwyr 7 rhyfeddodau naturiolCoedwig Glaw'r Amazon Byddai hyn yn ddealladwy, yn rhannol oherwydd bod 7 miliwn o gilometrau sgwâr yn cael eu rhannu gan wledydd 9, gan gynnwys rhywfaint o sbernautics charisma; hefyd oherwydd ei fod yn eicon o ymwybyddiaeth fyd-eang ein bod yn anffodus yn colli pob munud.

5

Enillwyr 7 rhyfeddodau naturiolRhaeadr Iguazu. Doeddwn i ddim wedi betio arno, gan feddwl y byddai'r canon Colorado yn ennill. Ond nid er pleser mae yna'r arc hon o bron i 2 o gilometrau llinol o syrthio rhwng Misiones (yr Ariannin) a Paraná (Brasil).

Oceania (enillydd 1)

Prin y llwyddodd y rhai a gyrhaeddodd rownd derfynol 7 i dynnu llun un. Yma fe wnes i ddychmygu'r riff cwrel, ond roedd thema'n gyffredin a gafodd ei lledaenu'n eang gan sefydliadau anhunanol yn y rhanbarth.

6

Enillwyr 7 rhyfeddodau naturiolParc Komodo. Yn Indonesia, efallai bod y ddraig yn swnio'n gyfarwydd i ni, a dyna pam y cafodd y parc hwn ei hyrwyddo yn 1980. Er bod y cyfan yn cynnwys grŵp o ynysoedd o darddiad folcanig sy'n ychwanegu mwy na chilometrau sgwâr 600.

Cyfandir Affrica (enillydd 1)

Gyda dim ond dau enwebiad, cyflawnodd un. Roeddwn yn aros am Kilimanjaro, ond cafodd ei ddylanwadu gan y crynhoad mawr o ddefnyddwyr cysylltiedig yn Ne Affrica, sydd hefyd yn cael ei ystyried yn bŵer byd-eang yn y tymor canolig.

7

Enillwyr 7 rhyfeddodau naturiolMynydd y Tabl. Plaen plaen ar ben mynydd yn Cape Town, De Affrica. Mae adnabyddus am dwristiaeth rappel, dringo a'r car cebl wedi ei gwneud yn boblogaidd.

Cyfandir Ewrop a'r Unol Daleithiau sy'n absennol yn fawr

Mae'n cadarnhau tuedd ardaloedd datblygedig y blaned (yr Unol Daleithiau ac Ewrop) tuag at ddifaterwch oherwydd materion y maent yn eu hystyried caws; tra bod y trofannau a'r gwledydd sy'n datblygu yn cael eu gyrru gan wladgarwch a anwyd. Mae'n bosibl ei fod wedi teithio o'r mannau hyn, mae'n amlwg ei fod yn gwybod paradises yn well na rhai'r tir ei hun, felly bydd yn torri'r galon fach ac yn pleidleisio gyda didueddrwydd. Ond ni ellir ei anwybyddu bod rhai cyfryngau yn y rhanbarthau hyn wedi cwestiynu cyfrinachedd yr ymgyrch, gan anwybyddu'r gwerth byd-eang bod y math hwn o ymdrech yn cyfrannu at ddiwylliant ac ymwybyddiaeth ar gyfer amddiffyn y blaned; yn gwrthddweud yr ymdrechion mawr tybiedig a wnaed gan y gwledydd datblygedig hyn i wrthweithio cynhesu byd-eang.

Siawns y byddai wedi cael canlyniadau gwahanol pe bai wedi bod yn fenter gan y Cenhedloedd Unedig, National Geographic neu endid arall gyda mwy o garisma yn y cyd-destun hwn.

Gan ei bod yn wir yn achos yr Unol Daleithiau, lle mae dinasyddion yn ofni gweld faint o goed pinwydd sydd mewn tôn frown, cymerodd 30 o flynyddoedd iddynt gyrraedd yr uchder hwnnw ac mewn blwyddyn y buont farw oherwydd diffyg lleithder; pan welwch chi o'r awyr rydych chi'n deall nad yw'r mannau brown hynny yn hydref ... maent yn rhagweld yswiriant anialwch yn y tymor byr.

Ond mewn da bryd i'r rhyfeddodau naturiol 7.

http://www.new7wonders.com/

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.