Os oedd egeomates darllenwyr 100

Mae'r erthygl hon yn adlewyrchu'r ystadegau a gymerwyd rhwng Ionawr a Hydref 2011 gan Google Analytics, ac a symleiddiwyd pe bai dim ond 100 o ddarllenwyr y dudalen hon. Mae'n amlwg ei fod yn adlewyrchiad o'r cyd-destun Sbaenaidd, a fyddai'n wahanol iawn pe bai gan y dudalen flaenoriaeth mewn iaith neu gynulleidfa arall. Ond os gall y data fod yn ddefnyddiol at ddibenion marchnata, dyma fynd.

Ystadegau traffig Sbaenaidd

Cyn i mi wneud dadansoddiad o Dinasoedd 100 gwledydd 10Yr ymddygiad mwyaf chwilfrydig yw ymddygiad Mecsico, sydd bellach yn rhagori ar Sbaen, mater yr oedd i'w ddisgwyl oherwydd o ran poblogaeth mae gwahaniaeth nodedig, er nad mewn cysylltedd. Mae dirywiad nodedig hefyd yn y gynulleidfa Saesneg ei hiaith, yn rhannol oherwydd Gwnewch yn dda monopoli mwy o chwiliadau o'r amgylchedd Eingl-Sacsonaidd a oedd yn cynrychioli'r Unol Daleithiau, y Deyrnas Unedig, Awstralia ac India.

Dyma fyddai'r ymddygiad yn ôl gwlad.

Mecsicaniaid 21

Sbaeneg 20

Periwiaid 11

Colombiaid 8

Ariannin 7

Chileans 7

4 Venezuelans

Ecuadorian 4

3 Bolivianos

3 Hondurans

Byddai 12 yn dod o wledydd eraill

 

Pe bai'r mesuriad yn ôl dinasoedd:

Mae'r ymddygiad yn dra gwahanol, oherwydd er mai 8 gwlad yw'r rhai sy'n ffurfio 88% o draffig Sbaenaidd, o ran dinasoedd prin bod y 10 prif ddinas yn cyrraedd 33%, sy'n awgrymu bod traffig uchel yn y cyd-destun Sbaenaidd. nad ydynt yn briflythrennau. Mae yna lanast hefyd yn cael ei achosi yn Tegucigalpa, nad yw'n ddinas fwy a mwy cysylltiedig na Guatemala, ond gan ei bod y safle a anwyd yn y wlad hon, mae'n dod â llawer o draffig ar gyfer pynciau gwasgaredig ar Google.hn yn amrywio o gyngor cariad i bornograffi. Mae'n drawiadol Lima lle mae'r cyfieithydd eGeomate yn preswylio ac ni ddylai hynny achosi ystumiad yn yr ystadegau, ond lle mae ewfforia diddorol oherwydd y mater geo-ofodol a hefyd oherwydd bod gan y wlad hon nodwedd o ymfudo o gefn gwlad i'r ddinas ychydig yn llai na trychinebus.

Byddai 7 yn dod o Lima

Dinas Mecsico 4

4 o Bogotá

4 o Madrid

4 Santiago

2 o Buenos Aires

2 o Barcelona

2 o Tegucigalpa

Quito 2

Caracas 2

Byddai 67 yn dod o weddill dinasoedd y byd

 

Pe bai trwy borwr:

Byddai 40 yn defnyddio Internet Explorer eto

Byddai 29 yn gariadon Firefox

Byddai 27 eisoes wedi pasio i Chrome

Byddai 2 yn defnyddio Safari

Byddai 1 yn Defnyddio Opera

1 fyddai'r gwarged sy'n defnyddio ychydig o opsiynau estynedig fel Mozilla Compatible Agent ar ffôn symudol, porwr Android, Opera Mini, Internet Explorer gyda ffrâm Chrome a RockMelt.

Yma gwelwn sut mae Chrome yn parhau i ennill ymwelwyr, Siaradais am hynny ychydig ddyddiau yn ôl Credaf y bydd wedi rhagori ar Firefox mewn cwpl o flynyddoedd nid oherwydd ei fod yn colli ymweliadau ond oherwydd mai prin fydd 28% ar Internet Explorer.

 

Yn achos diddordebau y mae defnyddwyr yn cyrraedd ar eu cyfer:

Byddai 15 yn ei wneud ar gyfer AutoCAD

8 gan Google Earth

Mae 6 gan UTM yn cydlynu pynciau

6 gan ArcGIS neu ArcView

3 trwy Microstation

2 gan gvSIG

Byddai 36 yn ei wneud trwy gyfuniadau amrywiol, gan gynnwys y pynciau hyn ond nid gyda'r gair uniongyrchol yn yr ymadrodd chwilio. O hyn, fe wnes i erthygl yn gynharach a oedd yn cymharu'r gwerth y meddalwedd yn nhraffig Geofumadas.

 

Pe bai trwy system weithredu

Yma gwelwn fod Mac yn dal i fod yn blatfform lleiafrifol, er nad oes ffilm Hollywood lle na ddangosir afal bach. Gwelir hefyd fod traffig symudol yn lleiafrif.

Byddai 95 yn defnyddio Windows

Byddai 2 yn defnyddio Macintosh

2 Linux

Byddai 1 yn defnyddio system weithredu symudol

 

Dosbarthiad yr 1 hwnnw gan ddefnyddio llwyfannau symudol

Ar yr ochr hon mae'n enwog sut mae Mac yn dominyddu'r farchnad symudol, os ydym o'r farn eu bod yn 100 o bobl, mae 72 yn defnyddio dyfeisiau Apple os ydym yn ychwanegu iPad, iPhone ac iPod. Os mai'r duedd yw bod y bwrdd gwaith yn mynd i symud i offer symudol, teclynnau a byddwn yn dibynnu mwy ar y we, yna Mac fydd y cawr nesaf, mae'n fater o amser ac yn etifeddiaeth Steve Jobs.

Byddai 45 yn ei wneud trwy iPad

23 trwy iPhone

18 gan ddefnyddio Android

BlackBerry 5

4 yn rhyfeddol gan ddefnyddio iPod

4 gan ddefnyddio SymbianOS

Mae 1 yn dal i ddefnyddio Nokia

Nid yw talgrynnu hyd yn oed yn cyrraedd 1 mae'r gweddill yn cael ei ddosbarthu ymhlith y rhai sy'n defnyddio Windows Mobile, Sony a Samsung.

 

Os ydw i'n mesur fy hun:

Rwy'n un o dri sy'n cysylltu o wlad sy'n ymddangos ar y rhestr gyntaf.

Un o ddau sy'n dod o ddinas ar yr ail restr

Yn wahanol i ddarllenwyr, fi yw'r awdur ac ar hyn o bryd rwy'n defnyddio AutoCAD cymaint â Microstation, gvSIG yn fwy nag ArcGIS, Google Earth / Maps ... bob dydd.

Un o 27 sy'n defnyddio Chrome fel porwr

Un o 95 sy'n defnyddio Windows, er fy mod hefyd yn cysylltu llawer o'm ffôn symudol.

Un o'r 45 sy'n defnyddio iPad.

 

Mae'r erthygl hefyd yn ein hatgoffa ein bod ni'n bobl freintiedig sy'n cysylltu o ddinasoedd cysylltiedig, os ydyn ni'n ymddangos ar y rhestr. Os nad yw ein system weithredu, gwlad neu ddinas wedi'i rhestru yno, bydd yn llawer mwy breintiedig. Mewn sawl achos un o'r lleiafrif daearyddol sy'n defnyddio meddalwedd a chaledwedd y mwyafrif, felly mae'n digwydd i mi.

3 Ymatebion i "Pe bai gan Geofumadas 100 o ddarllenwyr"

 1. Fy mesuriadau:

  Rwy'n un o'r 8 Colombia

  Un o 4 Bogotá

  Un o 27 sy'n defnyddio Chrome fel porwr

  Un o'r 36 sy'n cyrraedd am amryw resymau.

  Un o 2 sy'n defnyddio Linux.

  Ac un o'r 18 sy'n defnyddio Android.

  Un o'r 45 sy'n defnyddio iPad.

  hehehe XD

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.