Mae Paper.li yn creu eich papur newydd digidol eich hun

Mae wedi cael ei enwebu yn y wobr Mashable, yn y categori Cyfryngau Cymdeithasol fel un o'r gwasanaethau ar gyfer rhwydweithiau cymdeithasol gyda mwy o dwf. Mae ei ymarferoldeb yn ymddangos yn syml iawn, yn y bôn yn ymateb i'r cynsail:

Pe galwn gael papur newydd digidol o'r peth pwysicaf yr wyf yn ei ddilyn ... beth am ei rannu ag eraill?

Fel hyn, gall unrhyw un greu eu papur newydd digidol eu hunain, nid oes angen creu cyfrif, hyd yn oed, gallwch ddefnyddio Twitter neu Facebook presennol. Yna y tu mewn, rydym yn dewis opsiynau i greu ein tabloid o'r hyn a ddilynwn yn rss, Twitter, Facebook, Google+ ymhlith opsiynau eraill. Mae'r hyn y mae'r gwasanaeth yn ei wneud yn awtomatig yn cynhyrchu papur newydd mewn diwrnodau ar ein hwylustod: dau y dydd, un bob dydd neu wythnosol; gan flaenoriaethu rhwng yr hyn yr ydym wedi'i ddarllen mwy, ein bod wedi'i wneud yn hoff neu fod tueddiad mwy o gynnwys wedi'i rannu. Ar ôl ei gynhyrchu, gellir ei olygu, anfon at y pennawd materion ein blaenoriaeth neu ddileu erthyglau yn ôl ein disgresiwn.

Mae'r strategaeth firaol yn amlwg, yn enwedig gyda Twitter lle gallwch ddewis yr opsiwn i'w gyhoeddi'n awtomatig pan gaiff ei gynhyrchu, mae hefyd yn creu hysbysiadau i'r cyfrifon a grybwyllwyd ac mae tanysgrifwyr yn cael e-bost gyda chrynodeb o'r pwysicaf.

Am sampl Chile ar Twitter, a gynhyrchir o'r themâu y mae Jesús Grande yn eu dilyn yn gysylltiedig â'r pwnc hwn. Darganfyddais gan ffrind sy'n ei darllen bob dydd, dywedodd wrthyf ei bod yn llawer gwell na'r hyn y mae rhai papurau newydd lleol yn Chile ac Ariannin yn ei gynnig ... ac fe'i prin y caiff Twitter ei greu.

geofumadas paperli

Yn bendant, mae Paper.li yn wasanaeth sydd â llawer o ddyfodol. Nid yw eich model busnes eto wedi'i adlewyrchu'n llawn, ar hyn o bryd yr hysbysebu a gyflwynir yw eich eiddo er ei fod yn caniatáu i ni ychwanegu ein cod ein hunain mewn man fach; ond credwn y byddwn yn esblygu i wasanaethau gohiriedig gyda gwerth ychwanegol o gylchlythyr a mwy o lefydd eu hunain.

Rydw i wedi bod yn ei ddefnyddio am wythnos, ac rwy'n sicr yn meddwl mai dyma'r gwasanaethau gorau a grëwyd ar gyfer rhwydweithiau cymdeithasol. Ffordd dda o fod yn ymwybodol o bethau sy'n digwydd yn ein pynciau o ddiddordeb, yn enwedig oherwydd bod y newyddion yn dod yn ddarfodedig cyn gynted ag y bydd llawer o gyfrifon yn parhau; felly peidiwch â chysylltu tri diwrnod yw gadael i'r dŵr eu cymryd. Daw Paper.li i ddatrys rhywfaint o hynny, gan fod y papurau newydd a gynhyrchir yn cael eu storio ac y gellir ymgynghori â nhw unrhyw ddiwrnod, hefyd oherwydd ei fod yn ymgorffori ffynonellau gwahanol o fewn tabloid o ddim mwy na erthyglau 25 ar gyfer pob print.

Am nawr, rwy'n argymell bod 5 bob dydd yr wyf yn ei ddarllen yn werth ei ddilyn:

Mae'r #Lidar Daily. Steve Snow, gydag ymagwedd gyffredinol at faterion geosofatig ond lle nad oes prinder o bynciau yn seiliedig ar driniaeth synhwyrol anghysbell a phwyntiau cwmwl.

geofumadas paperli

Journal ClickGeo, gan Anderson Madeiros. Mae llawer o gynnwys geospatial, gyda blaenoriaeth yn y Ffynhonnell Agored a geomarketing.

geofumadas paperli

Y Lleoliad yn Lleol yn ddyddiol, gan Gregg Morris. Gyda chynnwys yn canolbwyntio ar nodweddion newydd a cheisiadau geolocation.

geofumadas paperli

Cyfarwyddiadau Magazine Weekly. Tabloid wythnosol yw hwn, gyda chynnwys dewisol iawn o'r cylchgrawn mwyaf eithriadol o'r cylchgrawn hwn.

geofumadas paperli [4]

Rwyf yn tueddu i fod yn wrthsefyll ffasiynau technolegol, yn enwedig y rhai sy'n gysylltiedig â rhwydweithiau cymdeithasol; mae'r flwyddyn 2011 wedi cael ei farcio gan y penderfyniad i integreiddio Geofumadas gyda rhwydweithiau cymdeithasol; yn 11 mis cyfrif Twitter bron yn cyrraedd y 1,000 a'r Tudalen Facebook bron â'r 10,000. Ychydig fisoedd yn ôl ceisiais y gwasanaeth hwn ac fe wnes i aros i weld beth ddigwyddodd, yn olaf penderfynais fynd i mewn iddo a'i roi ymhlith fy hoff ddulliau o olrhain.

geofumadas paperli

Creu eich papur newydd eich hun yn Paper.li

Ymatebion 5 i "Paper.li creu eich papur newydd digidol eich hun"

  1. Rwyf am wybod yn bendant, beth yw'r dull talu a beth yw'r swm?
    Diolchgar iawn a diolch yn fawr iawn

  2. Erthygl ragorol, dwi'n ei chael yn ddidctigig iawn.
    Diolch ichi am eich cyfraniad, yn cordial,
    Hernán Orlando Barrios Montes.

  3. Gwasanaeth arall sy'n eich galluogi i greu papur newydd TGCh cyfartalog yw sixpads.com. Dangoswch y pynciau TGCh sydd o ddiddordeb i chi ac yn cynhyrchu'ch papur newydd yn awtomatig

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.