Cwrs Java i ddysgu o'r dechrau

Ychydig ddyddiau yn ôl yr oeddwn yn sôn amdano potensial sydd gan Java yn ei safle mewn perthynas ag ieithoedd eraill yn yr amgylchedd geo-ofodol. Yn yr achos hwn, rydw i'n mynd i siarad am un o'r cyrsiau rydw i'n eu dilyn yn fy nosweithiau rhydd; yr un peth sy'n fy helpu llawer i fynd ar drywydd datblygu teclyn diddorol rhwng cronfa ddata stentaidd asp / MySQL ac amgylchedd gofod gvSIG.

I ddefnyddwyr sy'n disgwyl dysgu Java o'r pethau sylfaenol, siawns mai'r cwrs mwyaf priodol, a elwir yn Java Web, er i ffrindiau'r cwrs ddweud wrthyf fod rhaglenwyr sydd â'r bwriad i systemateiddio eu hyfforddiant Java yn well fel iddynt ddysgu'n gynhwysfawr.

 

Manteision dilyn y cwrs fwy neu lai.

Mae llwyfannau ar-lein wedi dod i hwyluso mynediad i gyrsiau arbenigol, gan fanteisio ar y buddion a gynigir gan dechnoleg, cysylltedd a chynnwys amlgyfrwng. Un o'r manteision hyn yw'r ffaith bod y myfyriwr yn gwneud ei rythm ei hun, gan gyrchu ar yr adeg sy'n fwyaf addas iddo; er bod hyn yn gofyn am hunanddisgyblaeth i wneud y gorau o fynediad at gynnwys sydd ar gael yn gyffredinol wrth ddilyn y cwrs. Yn yr achos hwn, unwaith y bydd y cwrs wedi'i gofrestru, maent ar gael am dri mis.

Er gwaethaf y cwestiynau y mae'r dewisiadau amgen ar-lein hyn wedi'u cael, mae cyfyngiadau cynnwys printiedig neu eu dosbarthu ar CD o gwrs confensiynol yn cael eu goresgyn trwy fynediad at fideo, cyflwyniadau neu ddeunydd rhyngweithiol arall. Yn achos GlobalmentoringMae pob adran yn cynnwys fideo gyda sain yn Sbaeneg, y gellir cymryd pob rhan o'r cwrs gam wrth gam. Mae'r enghraifft yr wyf yn ei dangos yn y ddelwedd yn dod o Fodiwl III, wedi'i chyfeirio at gysylltiad cronfeydd data, yn yr adran lle mae gweithrediad Eclipse fel rheolwr cronfa ddata cleientiaid yn cael ei egluro.

cwrs eclipse java

Cefais fy nharo bod y fideos yn cael eu gweini yn Flash a css / HTML5 fel y gellir eu gweld ar ddyfeisiau symudol ... AH! ac yn Sbaeneg.

Yna mae cefnogaeth o bell; yn fy achos digwyddodd nonsens eithaf sylfaenol i mi ar y dechrau, y byddaf yn ei ddefnyddio fel enghraifft. Roeddwn i wedi datblygu modiwl I, wedi llunio'r dosbarthiadau cyntaf gan ddilyn y camau y mae'r fideo yn eu dangos yn unig, ond yn y newid i'm Dell Inspiron Mini Penderfynais ei wneud fel roeddwn i'n cofio a pheidio â dilyn gam wrth gam. Fe wnes i ymgolli yn y setup, gan gofrestru newidynnau amgylchedd nad oedd yn ymddangos bod y casglwr (Javac.exe) yn eu cydnabod. Pan oeddwn i'n teimlo'n ddiflas, yna penderfynais farcio cefnogaeth Skype yr hyfforddwr, ac yna sylweddolais ei bod mor syml â chau ffenestr consol DOS a'i chodi eto, oherwydd mae'r offeryn Windows cynhanesyddol hwn yn codi'r newidynnau cofrestredig adeg ei ddienyddio. ond ni all nodi newid a wneir tra bydd yn weithredol.

 

Thema'r cwrs JavaWeb.

Isod, rwy'n crynhoi pwnc y cwrs hwn, sydd wedi'i strwythuro mewn 5 modiwl gan ddechrau gyda hanfodion Java, gan gynnwys y cysylltiad â Chronfeydd Data ac sy'n gorffen gyda chreu cymhwysiad Gwe gan ddefnyddio Servlets a JSPs. Er mai dim ond mewn ffordd sgematig yr wyf yn dangos y pwnc, mewn gwirionedd, fel y dangosir ar ddelwedd darn o Fodiwl V, mae tua 180 o fideos, pob un yn ufuddhau naill ai i thema ddamcaniaethol neu ymarfer ymarferol. , a gyda phob gwers daw ffeil gywasgedig lle mae'r ymarferion datblygedig a'r dosbarthiadau wedi'u llunio yn cael eu lawrlwytho.

Modiwl I. Java o Scratch. (Gwersi 3)

 • Beth yw java?
 • Elfennau Sylfaenol Iaith
 • Brawddegau Java
 • Dulliau Java
 • Dosbarthiadau a Gwrthrychau a sut i'w deall mewn gwirionedd
 • Rheoli Trefniant

Modiwl II  Rhaglennu Java a Gwrthrych-ganolog (OOP):  (Gwersi 5)cwrs eclipse java

 • Newidwyr Mynediad a'u defnydd yn Java.
 • Etifeddiaeth
 • Polymorphism
 • Rheoli Eithriadau.
 • Dosbarthiadau a rhyngwynebau haniaethol.
 • Casgliadau Java.

Modiwl III  Cysylltiad â Chronfeydd Data â JDBC: (Gwersi 3 a phynciau dewisol 8)

 • Beth yw JDBC?
 • Sut i wneud cysylltiad â Chronfa Ddata.
 • Enghreifftiau gyda Mysql.
 • Enghreifftiau gydag Oracle.
 • Patrymau Dylunio wrth greu'r Haen Ddata.

Modiwl IV  HTML, CSS a JavaScript: (Gwersi 4)

 • Beth yw HTML?
 • Cydrannau HTML sylfaenol. 
 • Beth yw CSS a ble mae'n berthnasol?
 • Cydrannau CSS. 
 • Beth yw JavaScript a ble mae'n berthnasol?
 • Enghraifft o Integreiddio HTML, CSS a JavaScript.

Modiwl IV. Datblygu tudalennau deinamig gyda Servlets a JSPs: (Gwersi 7)

 • Beth yw cymhwysiad deinamig?
 • Beth yw Servlets a ble maen nhw'n gwneud cais?
 • Proses Cais / Ymateb HTTP.
 • Rheoli Sesiwn.
 • Beth yw JSPs a ble maen nhw'n gwneud cais?
 • Arddangos gwybodaeth gydag Iaith Mynegiant (EL) a JSTL.
 • Patrwm Dylunio MVC.
 • Creu cymhwysiad Gwe Java.

Ar ddiwedd y cwrs, crëir cymhwysiad Gwe gan gymhwyso arferion gorau ac integreiddio POB pynciau yr ymdrinnir â hwy yn y gweithdy hwn, gan gynnwys cysylltiad cronfa ddata, rheoli diogelwch, arferion gorau, a phatrymau dylunio. Gan mai'r prosiect a'r gofyniad olaf i gael y diploma yw'r Labordy terfynol, lle cymhwysir pensaernïaeth amlhaenog.

Gan fod hwn yn gwrs sy'n aml yn cael ei ostwng, rwy'n argymell gweld y ddolen.

http://www.globalmentoring.com.mx/curso/CursoJavaWeb.html

4 Ymatebion i "Cwrs Java i ddysgu o'r dechrau"

 1. Os ydych chi'n weithiwr proffesiynol ac yn chwilio am rywbeth yn bersonol, rydyn ni'n argymell y canlynolcyrsiau java ym Madrid a Barcelona. Rydyn ni'n eu hadnabod am y cyrsiau sy'n cael eu cynnig yn ein cwmni ac maen nhw'n dda iawn.

 2. Cyfraniad da iawn. Yn oes y cyfrifiadur, credaf fod hyfforddiant yn y maes hwn yn agor y maes posibiliadau ar lefel broffesiynol yn sylweddol. Mae tasg yr arbenigwr rhaglennu yn ofynnol iawn mewn sawl maes, felly mae'r cyflenwad llafur yn eang ac yn amrywiol.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.