Môr-ladrad meddalwedd, pwnc di-ddiwedd

Dim ond yn y dyddiau hyn fod y Cyfraith SOPA Rydym wedi sgramblo, mae teimladau frifo mor dyner â mater o sut pellgyrhaeddol hawliau a hawliau eiddo deallusol lle maent yn cychwyn preifatrwydd unigolion a rheoli gwybodaeth ar y cyd.

Mae'n debygol mai cenhedlaeth o dan 20 oed yr hyn sy'n eu poeni fwyaf yw bod Facebook yn mynd i gau eu proffil, ac efallai na fydd eraill yn mynd nac yn dod. Ond pan glywn swyddi gan gewri'r Rhyngrwyd fel Facebook, Google, Wikipedia yn bygwth cynhyrchu blacowt mewn protest ... yna rydyn ni'n dechrau ceisio deall beth yw gwallt SOPA.

 

Yn gyffredinol, nid oes neb yn amau ​​bod y defnydd anghyfreithlon o raglenni neu gerddoriaeth y cafodd rhywun drafferth i'w cynhyrchu yn drosedd du a gwyn. Rwy’n cofio’r dewrder a gefais pan ofynnodd athro imi ei awdurdodi i ddefnyddio llyfr a ysgrifennais fel testun ar gyfer dosbarthiadau ar bwnc Ysgrifennu; Roeddwn yn anrhydedd mawr nad oedd lle pan wahoddodd fi i siarad yn un o'i sesiynau. Ond cwympodd fy holl gyffro ar wahân pan welais fod gan yr holl fyfyrwyr fwndel o ddalennau wedi'u llungopïo, yr oedd yr athro wedi'u gwerthu am UD $ 1.20, yn lle hyrwyddo prynu un yn y siop lyfrau a oedd prin werth 3 doler. Ni wariodd bump ar lungopïau oherwydd bod y gwasanaeth ar gael iddo.

Rhoddais fy sgwrs, esboniais iddynt fod ysgrifennu mewn print y dyddiau hyn yn weithred o allgaredd, fe wnes i eu hannog i roi eu cwrs ysgrifennu ar waith a gadewais eisiau dod o hyd i rasel a thorri fy ngwythiennau. Ha, rydw i'n gorliwio, wnes i ddim gorffen yr act oherwydd wrth y fynedfa gofynnodd myfyriwr i mi arwyddo'r llungopïau XD iddi. Pan wnes i'r fathemateg, ymhlith ei 25 myfyriwr cafodd yr athro 30 doler, ac ni welais geiniog ohono oherwydd rhoddwyd hyd yn oed y copi a roddais iddo gydag ymroddiad emosiynol ...

Ar ben y cyfan, roedd y myfyrwyr yn talu tua $ 140 am eu cwrs ysgrifennu. Hynny yw, am y swm hwnnw byddent yn hawdd prynu llyfr a oedd prin wedi cyrraedd 3 doler ...

Ha, mae diwedd y stori ramantus a rhwystredig hon yr un un a ddilynir gan y rhai sy'n cynhyrchu eu cynnwys eu hunain, lle maent yn buddsoddi amser, arian ac yn anad dim gwybodaeth. Mae'n annheg bod un arall yn dod, yn gofyn i'w gydweithiwr gopïo ac i ychwanegu ato ei uwchlwytho i Megaupload i'w lawrlwytho am ddim.

Rwy'n onest yn meddwl y dylid prynu nad oes ganddo'r arian i brynu ArcGIS GIS manifold mae hynny'n werth llai na doler 300 ac yn cael ei dalu gyda swydd gyntaf sy'n cael ei gyhuddo'n ofalus, os nad oes ganddo hynny o hyd, yna mae yna GIS Quantum o GvSIG pwy sy'n gwneud yr un pethAis2UR8CAAAMT6S  Nid yw'r busnes yn y meddalwedd ond yn y gallu i gynhyrchu gwasanaethau gyda'r wybodaeth a gaffaelwyd.

Mae'r graff rwy'n ei ddangos yn llawer llai nag angheuol. yn dangos pa mor anodd yw lleihau'r defnydd o feddalwedd anghyfreithlon mewn gwledydd sy'n datblygu.

Edrychwch sut mae Chile yn sefyll allan yn America Ladin gyda «prin» 62% o feddalwedd môr-ladron yn 2010, ar ôl gostwng o 68% mewn 5 mlynedd; yn yr un modd, mae cynnydd Colombia a Brasil yn dderbyniol. Rwy'n dweud yn gymharol dderbyniol er bod dwy o bob 5 trwydded NOD32 (gwerth $ 40) yn anghyfreithlon.

Tra cynyddodd Venezuela, yn lle cael ei leihau, o 86% i 88%; sy'n golygu mai dim ond un sy'n gyfreithiol ar gyfer pob 10 trwydded AutoCAD yn y wlad honno. Yn syml ofnadwy i gwmni sydd eisiau buddsoddi mewn datblygu meddalwedd, ac er gwaethaf ymdrechion y wladwriaeth yn y côn deheuol i fudo o feddalwedd perchnogol i feddalwedd rydd.

Yn achos Ewrop Gorllewin, y gwaethaf Gwlad yr Iâ, lle mae ganddo 49 yn%, Sbaen / Portiwgal crwydro'r 40%, sydd eisoes achosion llai ond yn fwy o syndod fel Awstria gyda dim ond 24% gwared rhinweddau Lwcsembwrg (20%) oherwydd natur ei maint ond dychwelyd nhw gan gymryd i ystyriaeth mai dyma'r canrannau a wneir gan wledydd fel yr Unol Daleithiau a Siapan.

I'r rhai sydd am weld y ddogfen lawn a gyhoeddwyd ym mis Mai 2011, gyda ffigurau o bob gwlad, gan gynnwys rhai mapiau i'w gweld yn thema yn ôl gwlad, gallwch ei weld yn y ddolen hon:

http://portal.bsa.org/globalpiracy2010/downloads/study_pdf/2010_BSA_Piracy_Study-Standard.pdf

piraredd rhyngrwyd

BSA yw'r gynghrair lle mae'r cwmnïau pwysicaf wrth ddatblygu meddalwedd yn gysylltiedig, yn eu plith Bentley Systems, AutoDesk, Solid Works, Apple, Corel ac Adobe.

Felly, pe bai defnydd anghyfreithlon o feddalwedd yn cael ei drin, byddai'n well i'r gwladwriaethau rym i gwmnïau a gweithwyr proffesiynol ddarparu gwasanaethau o safon, gan gynnwys parch at hawliau eraill; yn ogystal â'u bod yn gobeithio bod yr hawl yn cael ei barchu gan y dyluniadau a'r awyrennau sy'n ymhelaethu.  Adrodd am fôr-ladrad yw cefnogi mentrau unigol.

Gwallt y SOPA

Ochr wael cyfraith SOPA yw'r lefel eithafol o reolaeth y gellir ei chyrraedd mewn materion hawliau unigol. I roi enghraifft:

  • Mae boi yn rhoi blog ar Blogger, ac ynddo mae'n dyfynnu lle y gallwch chi lawrlwytho rhaglenni anghyfreithlon. Byddai'r gyfraith yn grymuso ac yn gorfodi Google nid yn unig i ddatgelu data a chysylltiadau'r cyfrif hwnnw, ond gellir cau Google Blogs (Blogger gynt) yn llwyr.
  • Mae hynny yn achos bachgen diniwed a wnaeth hynny at bwrpas, ond gadewch i ni feddwl am fforymau, lle mae llawer yn meddwl, cwestiynu, awgrymu, beirniadu neu gysylltu. Mae'r lleoedd hyn bellach yn chwarae rhan bwysig wrth ddemocrateiddio gwybodaeth (GabrielOrtiz.com a Cartesia.org am enghreifftiau). Oherwydd diffyg gallu i gymedroli cynnwys, gallai perchennog y wefan golli'r hawl i'w barth, i'w gynnwys ei hun, i'w gyfrif Paypal a hyd yn oed i'w e-bost os yw o dan yr un parth.

Rwy'n gwybod, mae'n gor-ddweud ychydig a byddai'n gamdriniaeth ... ond mae'r byd yn llawn camdriniaeth o ran buddiannau economaidd mawr. Mae hefyd yn annymunol gosod y rhai sy'n hyrwyddo hyn fel bod gwledydd yn dilyn eu canllawiau dan boen o gael eu heffeithio'n economaidd; yn union fel mewn rhai gwledydd mae cwmnïau preifat yn gysylltiedig i wneud i'r wladwriaeth wario miloedd o ddoleri ar raglenni nad yw gwleidyddion hyd yn oed yn gwybod beth ydyn nhw ... ond mae'r rheini eisoes yn faterion priodasol mor anhygoel â chynllwynion y gorchymyn newydd fel y bachgen sydd gwerthu 20 miliwn yn copïau anghyfreithlon o AutoCAD ar BuyUSA.com.

Gallai'r broblem arall fod yn yr ymosodiad y gallai'r cwmnïau hyn ei wneud yn seiliedig ar yr hawl hon yn erbyn mentrau ar y cyd fel Meddalwedd Am Ddim. Er nad ydyn nhw hyd yma wedi mynd y tu hwnt i foicotio, gan ei gredydu â diffyg ansawdd, gydag ychydig o gyngreswyr (mae sawl aelod o'r BSA o'r amgylchedd hwnnw) gallent ddangos bod Open Source yn torri mentrau entrepreneuriaeth unigol. Pethau y mae'r Rhaid i'r Ffynhonnell Agored fod yn ofalus, oherwydd yn eich dwylo yw cynnyrch deallusol mae hynny'n werth miliynau, ond nid yw hynny o unrhyw un ond o gwbl, ac ni all unrhyw un amddiffyn, os bydd un diwrnod yn cau ffynhonnell rhoddion, llety neu hyd yn oed ffynhonnell ariannu.

 

Tra bod popeth yn digwydd, mae'n rhaid i chi ddod i arfer â'r ffaith bod meddalwedd yn cael ei ddefnyddio'n gyfreithlon yn ein cwmnïau (sy'n dda i bawb); rydym yn gwneud busnes gyda'r galluoedd y mae'n eu rhoi inni. Os na roddwch fwy, mae yna raglenni trwyddedu cost isel neu am ddim.

Ac yn disgwyl i rywun gynnig caledwedd Ffynhonnell Agored, felly mae pob person yn lawrlwytho theodolit o'r Rhyngrwyd i wneud eu mesuriadau tra byddant yn cofrestru fel ymreolaethol.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.