Môr-ladrad Meddalwedd, thema ddiddiwedd

Dim ond yn y dyddiau hyn fod y Cyfraith SOPA Rydym wedi sgramblo, mae teimladau frifo mor dyner â mater o sut pellgyrhaeddol hawliau a hawliau eiddo deallusol lle maent yn cychwyn preifatrwydd unigolion a rheoli gwybodaeth ar y cyd.

Mae'n debygol y genhedlaeth lawr y blynyddoedd 20 beth sy'n eu poeni yw y bydd Facebook yn mynd i gau eich proffil, ac efallai na fydd eraill yn mynd iddyn nhw neu maent yn dod. Ond pan glywodd cewri postures Rhyngrwyd fel Facebook, Google, Wikipedia bygwth cynhyrchu blacowt mewn protest ... yna rydym yn rhoi i ni geisio deall yr hyn y mae'r gwallt SOPA.

Yn gyffredinol, nid oes neb yn amau ​​bod y defnydd anghyfreithlon o raglenni neu gerddoriaeth sy'n costio rhywun i'w gynhyrchu yn drosedd du a gwyn. Rwy'n cofio y dewrder a gefais pan ofynnodd athro i mi awdurdodi iddo ddefnyddio llyfr a ysgrifennais fel testun dosbarth yn destun Ysgrifennu; Roeddwn yn teimlo'n anrhydeddus nad oedd yn ffit pan wahoddodd fi i roi sgwrs yn un o'i sesiynau. Ond daeth fy holl gyffro chwilfriwio i lawr pan welais fod gan yr holl fyfyrwyr criw o daflenni llungopïo, a oedd wedi gwerthu athro US $ 1.20, yn lle hyrwyddo prynu un yn y siop lyfrau sydd yn cerdded gan y $ 3. Nid oedd yn gwario pump mewn llungopïau oherwydd bod y gwasanaeth ar gael iddo.

Rhoddais fy sgwrs, esboniais i ysgrifennu mewn print y dyddiau hyn yn weithred o anhunanoldeb, rwy'n eu hannog i weithredu eu cwrs ysgrifennu ac yr wyf yn gadael eisiau dod o hyd i cyllell a hollt fy arddyrnau. Ja, rwy'n gor-ddweud, doeddwn i ddim gorffen y ddeddf oherwydd gofynnodd myfyriwr i mi lungopïo llungopïau XD ar y fynedfa. Pan fyddaf yn cyfrif ymysg ei myfyrwyr athrawes 25 30 drefnwyd ddoleri, y mae nid i ddim yn gweld ceiniog oherwydd hyd yn oed y copi fy mod yn eu darparu gyda ymroddiad emosiynol roddwyd ...

Er mwyn gwneud pethau'n waeth, roedd y myfyrwyr yn talu am eu cwrs ysgrifennu ger doler 140. Golygaf, am y swm hwnnw, y byddent wedi prynu llyfr yn hawdd a gyrhaeddodd bron i ddoleri 3 ...

Ja, mae diwedd y stori ramantus a rhwystredig hon yr un fath â phwy sy'n ceisio pwy sy'n cynhyrchu eu cynnwys eu hunain, sy'n buddsoddi amser, arian ac yn arbennig o wybodaeth. Mae'n annheg y bydd rhywun yn dod, gofynnwch iddo gael ei gopïo i'ch cydweithiwr ac i ychwanegu ato i Megaupload i'w lawrlwytho am ddim.

Rwy'n onest yn meddwl y dylid prynu nad oes ganddo'r arian i brynu ArcGIS GIS manifold mae hynny'n werth llai na doler 300 ac yn cael ei dalu gyda swydd gyntaf sy'n cael ei gyhuddo'n ofalus, os nad oes ganddo hynny o hyd, yna mae yna GIS Quantum o GvSIG pwy sy'n gwneud yr un pethAis2UR8CAAAMT6S Nid yw'r busnes yn y meddalwedd ond yn y gallu i gynhyrchu gwasanaethau gyda'r wybodaeth a gaffaelwyd.

Mae'r graffig yr wyf yn ei ddangos yn llawer llai na marwol. Mae'n dangos pa mor anodd yw lleihau'r defnydd o feddalwedd anghyfreithlon mewn gwledydd sy'n datblygu.

Gwelwch sut yn America Ladin Chile sy'n sefyll allan gyda "dim ond" 62% o feddalwedd sydd wedi'i pirated yn 2010, ar ôl ei ostwng o 68% mewn 5 mlynedd; yn yr un modd, mae cynnydd Colombia a Brasil yn dderbyniol. Rwy'n dweud ei bod yn gymharol dderbyniol er bod dau o bob trwyddedau 5 NOD32 (gwerth 40 dollar) yn anghyfreithlon.

Er bod Venezuela yn hytrach na'i ostwng yn cynyddu o 86% i 88%; sy'n golygu hynny ar gyfer pob un o'r trwyddedau 10 AutoCAD sy'n bodoli yn y wlad honno, dim ond un sy'n gyfreithlon. Yn syml ofnadwy i gwmni sydd am fuddsoddi mewn datblygu meddalwedd, ac er gwaethaf ymdrechion y wladwriaeth yn y conau deheuol i fudo o feddalwedd i feddalwedd am ddim.

Yn achos Ewrop Gorllewin, y gwaethaf Gwlad yr Iâ, lle mae ganddo 49 yn%, Sbaen / Portiwgal crwydro'r 40%, sydd eisoes achosion llai ond yn fwy o syndod fel Awstria gyda dim ond 24% gwared rhinweddau Lwcsembwrg (20%) oherwydd natur ei maint ond dychwelyd nhw gan gymryd i ystyriaeth mai dyma'r canrannau a wneir gan wledydd fel yr Unol Daleithiau a Siapan.

I'r rhai sydd am weld y ddogfen lawn a gyhoeddwyd ym mis Mai 2011, gyda ffigurau o bob gwlad, gan gynnwys rhai mapiau i'w gweld yn thema yn ôl gwlad, gallwch ei weld yn y ddolen hon:

http://portal.bsa.org/globalpiracy2010/downloads/study_pdf/2010_BSA_Piracy_Study-Standard.pdf

piraredd rhyngrwyd

BSA yw'r gynghrair lle mae'r cwmnïau pwysicaf wrth ddatblygu meddalwedd yn gysylltiedig, yn eu plith Bentley Systems, AutoDesk, Solid Works, Apple, Corel ac Adobe.

Felly, pe bai defnydd anghyfreithlon o feddalwedd yn cael ei drin, byddai'n well i'r gwladwriaethau rym i gwmnïau a gweithwyr proffesiynol ddarparu gwasanaethau o safon, gan gynnwys parch at hawliau eraill; yn ogystal â'u bod yn gobeithio bod yr hawl yn cael ei barchu gan y dyluniadau a'r awyrennau sy'n ymhelaethu. Adrodd am fôr-ladrad yw cefnogi mentrau unigol.

Gwallt y SOPA

Yr ochr wael o gyfraith SOPA yw'r lefel eithafol o reolaeth y gellir ei gyrraedd o ran hawliau unigol. Rhoi esiampl:

  • Mae bachgen yn rhoi blog yn Blogger, ac yn yr un hwn dyfynnwch fan lle gallwch chi lawrlwytho rhaglenni anghyfreithlon. Byddai'r gyfraith yn awdurdodi Google nid yn unig i ddatgelu data a chysylltiadau'r cyfrif hwnnw, ond gellir cau Google Blogs (cyn Blogger) yn llwyr.
  • Yn achos bachgen diniwed a wnaeth at ddibenion, ond yn meddwl mewn fforymau, lle mae llawer yn dweud, yn cwestiynu, yn awgrymu, yn beirniadu neu'n cysylltu. Mae'r lleoedd hyn bellach yn chwarae rhan bwysig yn y democratiaeth o wybodaeth (GabrielOrtiz.com a Cartesia.org i roi enghreifftiau). Oherwydd diffyg capasiti mewn cymedroli cynnwys, gallai perchennog y safle golli'r hawl i'w barth, i'w gynnwys ei hun, i'w gyfrif Paypal a hyd yn oed i'w e-bost os yw o dan yr un parth.

Gwn, mae'n gor-ddweud ychydig a byddai'n gamdriniaeth ... ond mae'r byd yn llawn camdriniaeth o ran buddiannau economaidd mawr. Mae hefyd yn annymunol i osod y rhai sy'n hyrwyddo hyn fel bod gwledydd yn dilyn eu canllawiau dan boen o gael eu heffeithio'n economaidd; Fel sut mewn rhai gwledydd cwmnïau preifat sy'n bartneriaid i wario'r miloedd cyflwr o ddoleri mewn rhaglenni nad ydynt hyd yn oed yn gwybod gwleidyddion i wasanaethu ... ond dyna'r materion sydd eisoes priodasol mor anhygoel fel y cynllwynion y gorchymyn newydd wrth i'r dyn a gwerthu 20 miliwn yn copïau anghyfreithlon o AutoCAD ar BuyUSA.com.

Gallai'r broblem arall fod yn yr ymosodiad y gallai'r cwmnïau hyn ei wneud yn seiliedig ar yr hawl hon yn erbyn mentrau cyfunol fel Meddalwedd Am Ddim. Er hyd yn hyn nid ydynt wedi mynd i boicot credydu diffyg ansawdd, gyda nifer o gynrychiolwyr (nifer o ASS yn aelodau o'r amgylchedd hwnnw) a allai ddangos bod y Open Source mentrau entrepreneuriaeth unigol treisgar. Cosillas bod y Rhaid i'r Ffynhonnell Agored fod yn ofalus, oherwydd yn eich dwylo yw cynnyrch deallusol mae hynny'n werth miliynau, ond nid yw hynny o unrhyw un ond o gwbl, ac ni all unrhyw un amddiffyn, os bydd un diwrnod yn cau ffynhonnell rhoddion, llety neu hyd yn oed ffynhonnell ariannu.

Er bod popeth yn digwydd, mae'n rhaid i chi fod yn arferol wrth ddefnyddio meddalwedd yn ein cwmnïau yn gyfreithlon (sy'n dda i bawb); rydym yn gwneud busnes gyda'r galluoedd y mae'n eu rhoi i ni. Os na fyddwch yn rhoi mwy, mae rhaglenni cost isel neu drwyddedu am ddim.

Ac yn disgwyl i rywun gynnig caledwedd Ffynhonnell Agored, felly mae pob person yn lawrlwytho theodolit o'r Rhyngrwyd i wneud eu mesuriadau tra byddant yn cofrestru fel ymreolaethol.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.