4 blynedd o Geofumadas, 4 gwers wedi'u dysgu

 

1 flwyddyn yn ôl

Ceisiodd y Promark3 yn y modd Arolwg a gwnaeth y penderfyniad hefyd i integreiddio Geofumadas i rwydweithiau cymdeithasol.

2 mlynedd yn ôl

Yr ofnadwy Coup Honduran, pob un wedi'i gloi yn eu cartrefi, seirenau stryd, terfysgoedd ac arlywydd het yn Costa Rica bron gyda'r cnau yn yr awyr.

3 mlynedd yn ôl

Am y tro cyntaf roeddwn yn adolygu Stitchmaps, pwnc yr wyf wedi dychwelyd ato dro ar ôl tro. Offeryn sydd wedi datrys y ffordd –Nid yw'r gorau- o gael orthophoto mewn cyd-destun lle mae mwy o ddata i'w gael ar y stryd nag yn y sefydliadau.

4 mlynedd yn ôl

Ganwyd Geofumadas gyda'i swydd gyntaf gyntaf: Y cyfarchiad croeso ac ymgais amrwd i ddadansoddi sut y newidiodd Google Earth ein byd.

 

Heddiw ...

chi egeomates Ar ôl 4 blynedd o ysgrifennu rwy’n cyfaddef fy mod wedi dysgu llawer o bethau, llawer mwy nag y bydd eraill wedi’i ddysgu o swydd neu bwnc parhaus. Cyn diwedd y mis, manteisiaf ar y cyfle hwn i gymryd rhai myfyrdodau mewn fformat nad yw'n union o'r gwersi a ddysgwyd, rhai ohonynt dros dro, eraill yn rhy sylfaenol, ond sydd gyda'i gilydd yn adlewyrchu lefel fy niolchgarwch ar ôl pedair blynedd o'r ymdrech hon, sydd yn anffodus yn cyd-fynd â'r allanfa o un o fy nhechnegwyr gorau I bwy yr wyf yn dymuno'r gorau.

Mae ysgrifennu yn ddisgyblaeth sy'n gofyn am ddisgyblaeth

Yn wahanol i fod yn golofnydd ar gyfer cylchgrawn traddodiadol, mae ysgrifennu ar y Rhyngrwyd yn eich trochi'n anadweithiol mewn sgiliau penodol a all ladd amser ar ôl cael eich ysbrydoli. Mae html, css, cms, hwn, sem, p2p, rss, gpl, php yn acronymau y dylid eu cnoi yn raddol, deall eu defnyddioldeb a'i gymhwyso i reoli gwybodaeth sy'n gofyn am ddisgyblaeth ac amynedd, termau trite ond yn yr amgylchedd hwn maent yn debyg i'r dosbarth Strwythurau III gyda'r Doctor Ferrera -amynedd, disgyblaeth, un yn fwy na, gyda'r llall a hebddo-.

Mae'r amgylchedd digidol hwn wedi fy arwain i wneud penderfyniadau, ceisio gwneud camgymeriadau yn y tueddiadau sydd wedi digwydd i Geofumadas. Dim byd yn cael ei wastraffu ond yn boenus mewn achosion fel yr aberth i gynhyrchu cynnwys ffres, i gyd oherwydd a sbamiwr Daeth o hyd i dwll a chyn belled nad ydych chi'n ei ddatrys, yr unig ffordd allan yw sianel bwrpasol.

Ond yn y pen draw, mae'n dal yn bleser ysgrifennu ac mae manteision hyperddolen, cynnal a mynediad byd-eang yn cael eu gwrthbwyso'n rhannol.

Mae darllenwyr yn dal i fod yno, peidiwch â digalonni

Mae gan bob ysgrifennwr ar ryw adeg, pan fydd y rhuthr adrenalin yn gostwng, y teimlad o wybod a oes rhywun ar yr ochr arall yn darllen neu lle mae eu llinellau wedi gorffen. Bellach gelwir y llythyrau traddodiadol a ddaeth i'r tŷ cyhoeddi yn sylwadau, retweets, dilynwyr, backlinks, cyswllt neu sms.

Chwe mis ar ôl delio â rhwydweithiau cymdeithasol, deuthum i'r casgliad bod Twitter yn dod ag ymweliadau, gan ffoi fel trydariad ond mae llawer, Facebook yn tyfu'n arafach ond mae darllenwyr yn fwy ffyddlon, Linkedin yw'r gorau i ddod o hyd i gysylltiadau proffesiynol

Rhaid imi gyfaddef hynny yn hyn Woopra Mae wedi bod y gorau i mi ei ddarganfod. Mae'r oriau rydw i'n galluogi'r sgwrs wedi dangos i mi fod rhywun bob amser yno eisiau dweud helo, hyd yn oed allan o gwrteisi. Mae integreiddio â rhwydweithiau cymdeithasol yn ffordd briodol o dawelu'ch meddwl ynglŷn â statws eich darllenwyr. Yn rhannol oherwydd ei fod yn hwyluso rhyngweithio, ac yna oherwydd ei fod yn caniatáu inni ddeall y segmentau thematig y maent yn eu rhannu a'u gwerth ansoddol o ryng-gysylltiad, yn fwy nag ystadegau syml Google Analytics.

Mae ysgrifennu yn parhau i fod yn ganlyniad darllen yn araf

Os oes rhywbeth nad yw'n newid yn y ddisgyblaeth hon, mae cynhyrchu deallusol yn seiliedig ar ddarllen a wneir yn ymarferol. Ar hyn, mae'n siŵr bod yna lawer o faterion athronyddol eang, oherwydd ychydig o hynny sydd wedi newid yn ei hanfod, ond mae wedi newid yn ei oblygiadau byd-eang.

Cyn hynny, fe’i darllenwyd ym mhenawdau’r papur newydd, cardiau llyfryddiaethol neu ar silffoedd siopau llyfrau. Yna ymchwiliwyd iddi trwy eistedd i lawr i ddarllen yn bwyllog a daeth y ddeddf hon i ben gyda'r penderfyniad i fynd â'r llyfr adref neu glipio yn y papur newydd ar gyfer ein casgliad. Wedi hynny, cafodd ei dreulio'n araf, ei roi ar waith o ddydd i ddydd ac os gwnaethoch ymdrechion creadigol i ychwanegu gwerth at y wybodaeth honno.

Mae'r ddeinameg heddiw yr un peth, gyda'r amrywiad cyfaint. Cipolwg ar Flipboard yn y rhes goleuadau traffig mae'n rhoi eglurder inni am yr hyn sydd wedi digwydd, yna gadewch rssSpeaker ymlaen ac os bydd rhywbeth yn dal ein sylw rydym yn anfon mwy at Twitter i'w gael fel atgoffa ein hunain. Ond mae mynediad byd-eang yn cario'r risg nad oes llawer o amser i dreulio cymaint o wybodaeth a'i rhoi ar waith, felly byddai'n amheus a ydym yn darllen mewn gwirionedd neu'n gwrando ar yr hyn sy'n digwydd yno.

Gyda'i anfanteision, mae gan dechnoleg sydd wedi'i hecsbloetio'n dda lawer mwy o fanteision na hiraeth am y gorffennol. Efallai y ceir y canlyniadau yn yr arbenigedd thematig, hefyd yn y penderfyniad i beidio â chroesi ffin sy'n gwasgaru ein syniadau gyda'r syniad o beidio â cholli'r arfer o ddarllen yn araf.

Mae arloesedd yn cael ei gynnal heddiw yn y gymuned

rhwydweithio Mae'r llwyfannau Opensource yn enghraifft glir o sut mae gwerth ar y cyd yn newid y ffordd o wneud busnes, yn wahanol i'r gorffennol pan oedd athrylith yn fraint a rennir yn llai. Mae'r ffenomen gvSIG yn un o'r ymarferion hynny yr wyf wedi penderfynu eu cynnal mewn ffordd systematig, oherwydd y tu hwnt i fod yn offeryn cyfrifiadurol, fe'i cynlluniwyd fel symudiad gyda deinameg ymledol a fydd, os caiff ei gynnal a'i esblygu yn wyneb heriau newydd, yn sicr o ddangos i ni fod gan yr amgylchedd Sbaenaidd llawer i'w gyfrannu at gymuned y byd.

Hoffem weld Leonardo Davinci yn yr amgylchedd hwn, yn lansio syniadau i'r gymuned eu cwestiynu, eu gwella a'u rhoi ar waith. Er bod llawer yn hyn nad ydym yn ei wybod o hyd ac nad ydym yn ei ddeall, oherwydd ei fod yn ffenomen newydd; Pe bai storm solar heddiw yn dinistrio'r holl loerennau sy'n caniatáu rhyng-gysylltiad byd-eang neu ddaeargryn a ddinistriodd y prif nodau ffibr optig, byddem o bosibl yn dweud yr un ymadrodd:

"Rwyf wedi troseddu Duw a dynoliaeth oherwydd nad oedd gan fy ngwaith yr ansawdd y dylai fod wedi'i gael."

Leonardo Da Vinci

Mae'r gymuned ryng-gysylltiedig yn un o'r elfennau mwyaf gwerthfawr ar hyn o bryd. Yr hyn sy'n digwydd yw bod ei ymglymiad gweithredol yn awgrymu bod bron popeth mewn fersiwn beta, nid oherwydd nad oes ganddo bethau bach ond oherwydd bod ei ddeinameg iawn yn ei orfodi. Dyna pam fy safbwynt ynglŷn â rhwydweithiau cymdeithasol (dim o bawb) mae llawer wedi newid yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Y tu allan i'r defnydd banal, mae'n gefnogaeth y model busnes byd-eang yn y 10 mlynedd nesaf o leiaf yn yr amgylchedd technolegol -sydd eisoes yn llawer-.

Facebook Trydar LinkedIn darllenydd

 

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.