Mae Woopra ar gyfer iPad yma

Woopra yw un o'r apiau gorau ar gyfer monitro traffig gwefan byw. Beth amser yn ôl Fe wnes i adolygiad o'r rhaglen n ben-desg, yn ogystal, mae fersiwn ar gyfer Google Chrome ac yn awr mae wedi cael ei ddiweddaru fersiwn a oedd yn bodoli ar gyfer iPhone yn unig, mewn fersiwn cyffredinol 2.0 sy'n gydnaws â'r iPad.

woopra_ios

Mae'r dyluniad wedi aros yn fertigol, fel yr oedd y fersiwn flaenorol, ond gyda mynedfeydd is sy'n eich galluogi i lywio heb fynd / dod. Nawr mae'n caniatáu hysbysiadau a gallwch gael sawl gwefan yn weithredol ar yr un pryd gan aros am hysbysiadau o rybuddion penodol fel:

 • Pan fydd defnyddiwr yn mynd i wlad benodol, lle mae gennym ymgyrch arbennig.
 • Pan fydd defnyddiwr sydd wedi bod ar y safle yn dychwelyd am fwy nag amser 50.
 • Pan fydd defnyddiwr yn cyrraedd am y gair «AutoCAD 2012»
 • Pan fydd y safle'n cyrraedd mwy na 20 o ymweliadau cydamserol
 • Pan fydd defnyddiwr yn cyfathrebu â Geofumadas trwy sgwrsio (Nawr yn cefnogi sgwrs)

Rhennir y prif fwrdd yn adrannau 6, yr un fath â'r rhaglen bwrdd gwaith yn y rheolaeth gorchymyn:

IMG_0264

 1. Mae'r graff o faint o ymwelwyr sydd yno ar hyn o bryd, yn yr achos hwn mae 15
 2. Roedd y ganran rhwng ymwelwyr newydd ac ymwelwyr rheolaidd, yn yr achos hwn 3 o'r 12 eisoes wedi hwylio yn Geofumadas
 3. Y graff o ymweliadau yr awr, gan wahanu ymwelwyr â golygfeydd tudalen. Fel y gallwch weld, am 3 yn y prynhawn yn amser Mecsico, mae 1,669 o ymweliadau a chyfanswm o 3,929 o gamau wedi cyrraedd
 4. Mae math o thermomedr yn gwahanu'r rhai sy'n ysgrifennu ar y blog, y rhai sy'n darllen yn unig a'r rhai sydd wedi parhau i feddwl yn ddigyfnewid am y erthygl yr ail 37.5.
 5. Y map gydag ymwelwyr
 6. Prif ffynonellau ymweliadau
 7. Lliwiau'r ymwelwyr yn ôl y llythrennau penodol. Rwy'n defnyddio melyn ar gyfer cyrraedd am y tro cyntaf, oren i'r rhai nad ydyn nhw wedi bod i'r safle 5 gwaith, yn frown ar gyfer yr ystod 5-10, yn wyrdd am 10-25, ac yn goch am dros 25 o ymweliadau. Mae hyn yn caniatáu inni ddeall rhai cylchoedd wythnosol, effaith ail-drydar neu gyrhaeddiad post a uwchlwythwyd yn ddiweddar.
 8. Yn y panel arall mae'r math o eiriau allweddol y rhai sy'n cyrraedd o'r peiriannau chwilio
 9. Ac yn y panel olaf, dangosir y wlad gyda'r mwyaf o ymwelwyr, y tu mewn yw manylion ymwelwyr yn ôl gwlad.

Mae gan bob un o'r paneli fynediad at fwy o fanylion, er enghraifft, os dewisir y rhestr ymwelwyr, gallwch weld yr holl rai cyfredol gyda chrynodebau sylfaenol ond wrth ei dewis gallwch weld manylion fel yr un a ddangosir isod: Mae Ymwelydd 149,699 yn cysylltu o Mae Panama, sy'n defnyddio Internet Explorer gyda Windows Vista, wedi cyrraedd y wefan 9 gwaith, wedi gweld cyfanswm o 69 tudalen, wedi gwneud 69 o gamau mewn amser cysylltu bras o ddwy awr ers ei ymweliad cyntaf, a oedd 34 diwrnod yn ôl.

O'r gorau, mae hanes ymwelwyr, y gellir ei weld yn y cais ar gyfer yr iPad yn unig, hefyd yn llawer haws.

IMG_0261

Mae'r math hwn o ddata fel arfer yn ddefnyddiol ar gyfer gwefannau, oherwydd yn fyr, gall ystadegau helpu i wella'r ffordd y mae cynnwys yn cael ei drefnu i wella'r profiad pori. Amhosib gwybod pwy yw'r defnyddiwr yr ochr arall, dim ond y ddinas y mae'n dod ohoni a'r ymddygiad pori y maen nhw wedi'i gael -oni bai eich bod yn gyfieithydd Gwnewch yn dda ei fod wedi cysylltu â'r safle fwy nag 500 o weithiau a gwn ei fod yn byw ar gyrion y safle Peru Lima-. Rhy -mewn amser hamdden- Mae gweld ymddygiad defnyddwyr sy'n mynd a dod rhwng tudalennau hefyd yn helpu i wella hypergysylltiadau, oherwydd mae pwy bynnag a ysgrifennodd yn gwybod beth yw'r erthygl sy'n ymateb i'r rheswm dros gyrraedd, felly mae'r cofnod yn cael ei addasu gan adael dolen i'r dudalen honno neu ddiweddaru a Mae cynnwys sy'n hysbys wedi newid dros amser neu yr oedd ei bwnc dros dro.

Bob chwe mis mae'r data'n cael ei ddileu, yn dibynnu ar y cyfrif sydd gennych chi gyda Woopra. Felly nid yw'r data yn dragwyddol, ac nid yw'r rhifau defnyddwyr sy'n newid bob tro y caiff storfa'r porwr ei glirio neu fodd incognito yn cael ei ddefnyddio.

Mae cyfleustod arall yr wyf wedi'i gael, yn rhybudd o'r safle sydd wedi cwympo, mae wedi costio i mi ei wneud ond ers hynny yn y flwyddyn wedi digwydd ddwywaith Rwyf wedi dysgu ei ganfod i fynd i mewn ac atal cwympo. Roedd ar fin digwydd i mi ychydig wythnosau yn ôl, am yr un rheswm, i fynnu templed y byddaf yn ei daflu’n llwyr yn y pen draw. Y ffordd i'w ganfod yw bod defnyddwyr yn ceisio agor yr un dudalen fwy na theirgwaith mewn llai na munud, os bydd hynny'n digwydd am gyfnod o 10 munud, bydd Apache yn codi rhybudd a Hostgator yn atal y wefan gyda thocyn i ddatrys problemau. Y tro diwethaf i mi wneud yr ymgais gydag adnewyddu templed Arthemia, a gwnes i fonitro'r ymddygiad gyda Woopra, pan oeddwn i'n ei ddisgwyl leiaf, mewn awr frwyn o 4 PM amser Mecsico, fe gyrhaeddodd y rhybudd ac yna es i fyny, newid y templed a dysgu bod hynny nid yw'r thema, er ei bod yn ddeniadol, yn hyfyw ar gyfer safleoedd sydd â llawer o ddelweddau.

Er iddo gael ei gyhoeddi ers mis Medi, hyd yma gellir ei lawrlwytho; Am y tro, i roi cynnig arni, mae'n dod â mwy o rwyddineb wrth drin adroddiadau, ond o'r cychwyn byddai'n well pe bai'n gwneud offer dadansoddi yn ôl yn well, gan fod ei brif bwyslais ar amser real, felly mae Google Analytics yn angenrheidiol o hyd er nad yw ar gyfer ymholiadau dyddiol ond ar gyfer tueddiadau wythnosol. Maent wedi cyhoeddi eu bod yn adeiladu fersiwn ar gyfer Android, a fydd yn sicr o gynyddu mwy o alw.

2 Atebion i “Mae Woopra yma ar gyfer iPad”

 1. Annwyl Don G:
  Darllen eich sylw: «... oni bai wrth gwrs mai'r cyfieithydd eGeomate sydd wedi cysylltu â'r wefan fwy na 500 gwaith ac rwyf eisoes yn gwybod ei bod hi'n byw ar gyrion Periw ...» Rwy'n ateb 🙂 a hoffwn ychwanegu hynny:

  NID YDW i'n byw ar gyrion Periw (sut allwn i?), Efallai eich bod chi wedi golygu ar gyrion "Square Lima"; Mae'n ddrwg gen i na allaf egluro fy hun mwy yma, ond rwy'n byw yn Lima, rwy'n byw yn Lima sydd ym Mheriw, hefyd, wrth gwrs

  Cyfarchion o Periw, ffrind

  Nancy

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.