Daeth Woopra gyfer iPad

Woopra yw un o'r cymwysiadau gorau i fonitro traffig byw safleoedd. Beth amser yn ôl Fe wnes i adolygiad o'r rhaglen n ben-desg, yn ogystal, mae fersiwn ar gyfer Google Chrome ac yn awr mae wedi cael ei ddiweddaru fersiwn a oedd yn bodoli ar gyfer iPhone yn unig, mewn fersiwn cyffredinol 2.0 sy'n gydnaws â'r iPad.

woopra_ios

Mae'r dyluniad wedi aros yn fertigol, gan mai hwn oedd y fersiwn flaenorol er bod mynediad is yn eich galluogi i fordwyo heb fynd / dod. Mae nawr yn caniatáu hysbysiadau a gallwch gael nifer o safleoedd yn weithredol ar yr un pryd yn aros am hysbysiadau rhybuddion penodol fel:

 • Pan fydd defnyddiwr yn mynd i wlad benodol, lle mae gennym ymgyrch arbennig.
 • Pan fydd defnyddiwr sydd wedi bod ar y safle yn dychwelyd am fwy nag amser 50.
 • Pan fydd defnyddiwr yn cyrraedd am y gair «AutoCAD 2012»
 • Pan fydd y safle'n cyrraedd mwy na 20 o ymweliadau cydamserol
 • Pan fydd defnyddiwr yn cyfathrebu â Geofumadas trwy sgwrsio (Nawr yn cefnogi sgwrs)

Rhennir y prif fwrdd yn adrannau 6, yr un fath â'r rhaglen bwrdd gwaith yn y rheolaeth gorchymyn:

IMG_0264

 1. Mae'r graff o faint o ymwelwyr sydd yno ar hyn o bryd, yn yr achos hwn mae 15
 2. Roedd y ganran rhwng ymwelwyr newydd ac ymwelwyr rheolaidd, yn yr achos hwn 3 o'r 12 eisoes wedi hwylio yn Geofumadas
 3. Graff ymweliadau bob awr, yn gwahanu ymwelwyr o olygfeydd y dudalen. Fel y gwelwch, ar y 3 yn y prynhawn mae ymweliadau 1,669 Mecsicanaidd a chyfanswm o gyfranddaliadau 3,929 wedi cyrraedd
 4. Mae math o thermomedr yn gwahanu'r rhai sy'n ysgrifennu ar y blog, y rhai sy'n darllen yn unig a'r rhai sydd wedi parhau i feddwl yn ddigyfnewid am y erthygl yr ail 37.5.
 5. Y map gydag ymwelwyr
 6. Prif ffynonellau ymweliadau
 7. Lliwiau'r ymwelwyr yn ôl y labelu penodol. Rwy'n defnyddio lliw melyn ar gyfer y rhai sy'n cyrraedd am y tro cyntaf, oren ar gyfer y rhai nad ydynt wedi bod i'r safle 5, coffi ar gyfer yr ystod o 5 i 10, gwyrdd rhwng 10 a 25 ac ail-fyny'r ymweliadau 25. Mae hyn yn ein galluogi i ddeall rhai cylchoedd wythnosol, effaith ail-drydar neu sgôp swydd a lwythwyd i fyny yn ddiweddar.
 8. Yn y panel arall mae'r math o eiriau allweddol y rhai sy'n cyrraedd o'r peiriannau chwilio
 9. Ac yn y panel olaf, dangosir y wlad gyda'r mwyaf o ymwelwyr, y tu mewn yw manylion ymwelwyr yn ôl gwlad.

Mae gan bob un o'r paneli fynediad at fwy o fanylion, er enghraifft, os dewiswch y rhestr o ymwelwyr, gallwch weld yr holl rai cyfredol gyda chrynodebau sylfaenol ond drwy ei ddewis gallwch weld manylion fel yr un isod: Mae'r ymwelydd 149,699 yn cysylltu o Mae Panama, yn defnyddio Internet Explorer gyda Windows Vista, wedi cyrraedd yr amserau 9, wedi gweld cyfanswm o 69 o dudalennau, mae 69 wedi gwneud gweithredoedd mewn amser bras o ddwy awr ers ei ymweliad cyntaf a oedd yn 34 diwrnod yn ôl.

O'r gorau, mae hanes ymwelwyr, y gellir ei weld yn y cais ar gyfer yr iPad yn unig, hefyd yn llawer haws.

IMG_0261

Mae'r math hwn o ddata, fel arfer, yn ddefnyddiol ar gyfer safleoedd, oherwydd yn fras, gall ystadegau helpu i wella'r ffordd y caiff cynnwys ei drefnu i wella'r profiad pori. Mae'n amhosibl gwybod pwy yw'r defnyddiwr ar yr ochr arall, dim ond y ddinas lle mae'n cyrraedd a'r ymddygiad pori y mae wedi'i gael -oni bai eich bod yn gyfieithydd Gwnewch yn dda ei fod wedi cysylltu â'r safle fwy nag 500 o weithiau a gwn ei fod yn byw ar gyrion y safle Peru Lima- Hefyd -mewn amser hamdden- gweler ymddygiad defnyddwyr sy'n dod a mynd rhwng tudalennau hefyd yn helpu i wella hypergysylltiadau, oherwydd mae pwy a ysgrifennodd yn gwybod beth yw'r erthygl sy'n ymateb i'r rheswm dros gyrraedd, felly mae'r cofnod yn cael ei addasu gan adael dolen i'r dudalen honno neu ddiweddaru Cynnwys y gwyddys ei fod wedi newid dros amser neu a oedd yn fater dros dro.

Bob chwe mis caiff y data ei ddileu, yn dibynnu ar y cyfrif sydd gennych gyda Woopra. Felly, nid yw'r data yn dragwyddol, ac nid yw'r rhifau defnyddwyr sy'n newid bob tro y caiff storfa'r porwr ei lanhau na'r modd incognito yn cael ei ddefnyddio.

Mae cyfleustod arall yr wyf wedi'i gael, yn rhybudd o'r safle sydd wedi cwympo, mae wedi costio i mi ei wneud ond ers hynny yn y flwyddyn wedi digwydd ddwywaith Rwyf wedi dysgu ei ganfod i fynd i mewn ac atal y cwymp. Roedd ar fin digwydd i mi ychydig wythnosau yn ôl, am yr un rheswm, i fynnu templed y byddaf yn ei orffen yn llwyr. Y ffordd i'w ganfod yw bod defnyddwyr yn ceisio agor yr un dudalen fwy na thair gwaith mewn llai na munud, os yw hynny'n digwydd am fod 10 munud wedi dod i ben, bydd Apache yn codi rhybudd a Hostgator bydd yn atal y safle â thocyn i ddatrys problemau. Y tro diwethaf y ceisiais yr ymdrech i adnewyddu templed Arthemia, a minnau, fe wnes i fonitro'r ymddygiad gyda Woopra, pan oeddwn i'n ei ddisgwyl leiaf, ar adeg brig o 4 PM Mexico, pan gyrhaeddodd y rhybudd ac yna es i fyny, newidiodd y templed a dysgu hynny Er ei fod yn ddeniadol, nid yw'n hyfyw ar gyfer safleoedd â llawer o ddelweddau.

Er iddynt eu cyhoeddi ers mis Medi, hyd yn hyn gellir ei lawrlwytho; ar hyn o bryd, er mwyn rhoi cynnig arni, mae'n haws cael gafael ar adroddiadau, er y byddai'n well ar y dechrau pe bai'n gwneud gwell offer dadansoddi yn ôl, oherwydd mae ei bwyslais mwy ar amser real, gyda'r hyn y mae Google Analytics yn dal yn angenrheidiol ond nid ar gyfer ymgynghoriadau dyddiol ond ar gyfer tueddiadau wythnosol. Maent wedi cyhoeddi eu bod yn adeiladu fersiwn Android, a fydd yn sicr o gynyddu eu galw.

Atebion 2 i "Cyrhaeddodd Woopra ar gyfer iPad"

 1. Annwyl Don G:
  Darllen eich sylw: «… oni bai mai fi yw'r cyfieithydd eGeomate wrth gwrs sydd wedi cysylltu â'r wefan fwy na 500 gwaith a gwn eisoes ei bod yn byw ar gyrion Periw ...» Rwy'n ateb 🙂 a hoffwn ychwanegu hynny:

  NID YDW i'n byw ar gyrion Periw (sut allwn i?), Efallai eich bod chi wedi golygu ar gyrion "Square Lima"; Mae'n ddrwg gen i na allaf egluro fy hun mwy yma, ond rwy'n byw yn Lima, rwy'n byw yn Lima sydd ym Mheriw, hefyd, wrth gwrs

  Cyfarchion o Periw, ffrind

  Nancy

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.