Archifau ar gyfer

stentiau

Adnoddau a cheisiadau ar gyfer y cofnod gweinyddol lle ystad wledig go iawn, nodweddion trefol ac arbennig yn cael eu disgrifio.

Cychwyn y cwrs gwastad, wythnos 1

Yr wythnos hon rwy'n dechrau ar y cwrs "Ceisiadau o Amlbwrpas Stentiau yn yr Diffiniad o Bolisi Tir Trefol" yn olaf, rydym Etholwyd 37, yn ôl y datganiad maent yn ei anfon atom yn fwy nag ymgeiswyr 1,000 o wahanol wledydd. Mae'r cyrsiau hyn trwy gampysau rhithwir yn hanner cymhleth gan y gofyniad sydd ganddynt o ran ...

«Gweithredu Technolegau yn y cadastre»

Ar ôl sawl mis yn y diploma systematization, mae fy nhrydydd cyhoeddiad bellach yn barod i'w hargraffu, er fy mod cyntaf yn y maes technolegol. "Gweithredu Technolegau yn y dreth bwrdeistrefol" At y diben hwn, gwnaed systematization o brofiad bwrdeistref Honduras gyda phroses bron naturiol ond gynaliadwy sy'n ...

Cyrsiau rhyngweithiol ar-lein 7 am ddim

Gyda phleser mawr rydym yn cyhoeddi cyrsiau newydd Sefydliad Polisi Tir Lincoln sydd newydd ei lansio ar gyfleoedd newydd 7, i gyd ar bellter, ar-lein ac am ddim. Maent i gyd yn dechrau'r 1 ym mis Medi ac yn gorffen yr 19 ym mis Hydref o'r 2008, felly maent yn ddwys. Bydd y dyddiad cau i ymgeisio yn cau ar ...

Rhwydweithiau niwclear, gorau Bolivia

Roedd y dychweliad o Bolifia yn amser tymhorol, 22 o deithio ac y peth anoddaf oedd bod ar y stop olaf ym maes awyr Comalapa, El Salvador cyn cyrraedd fy ngwlad ymadael. Roedd yn wythnos o flinder, dyddiau gwaith o 8 i 5, yn eistedd bron drwy'r dydd, llawer o fwyd, ...

Sut mae'r cwrs Cadastre Real Estate yn mynd?

Rydym wedi cyrraedd ail ddiwrnod y cwrs, mae cyfleusterau canolfan hyfforddi'r AECID yn ddigyffwrdd, mae eu sefydliad yn glir iawn er bod y hyfforddwyr wedi treiddio rhywfaint dros amser. Cyfranogwyr: cyfanswm A habemos aelodau'r 37 5 o darddiad De America: Central 19: 8 Mexico: 1 Caribî: 2 Spanish: 7, pob hwyluswyr ...

Goblygiadau y daith i Bolifia

Fel y dywedais o'r blaen, byddaf yn mynychu cwrs Cadastre Real Estate yn Santa Cruz de la Sierra, Bolivia o 6 i 12 ym mis Gorffennaf. Cymhlethdodau? ... y presennol sy'n cael ei ddefnyddio yw 220V ... cael fisa ... Mecsico a Costa Rica yw'r opsiynau agosaf ... i'w chwistrellu â thwymyn melyn yn rhaid.

Hyfforddi Cadastre ym Periw

Yn y pen draw Lima Stentaidd Institute (ICL) yn darparu hyfforddiant mewn gofrestrfa tir a GIS, yn ceisio ardystio staff i ddarparu gwasanaethau o dan y rheolau swyddogol tra'n gyfystyr â sail dechnegol ar gyfer prosesau pontio llywodraethol â hwy. Mae'r ILC yn gorff cyhoeddus datganoledig o'r fwrdeistref metropolitan o ...

Mae Trimble yn lansio GeoXH gyda chywirdeb is-fesur amser real

Nid yw'n ymddangos yn gredadwy, ond dyma beth a ddywedodd Trimble, mae'r GeoXH 2008 yn cynnig cywirdeb is-fesurydd mewn amser real. Nid yw'r offer hwn yn edrych yn wael, sy'n eich galluogi i gael data trwy ffôn symudol gyda gorsafoedd math GNSS. Yn ogystal, defnyddiwch Windows Mobile 6, di-wifr, Bluetooth a phicedi eraill ... dyma sawl cwestiwn ar y ffordd, yn dda ...

Rwyf wedi dychwelyd o'r daith

Wel, rwyf wedi dychwelyd o daith hir o'r bwrdeistrefi lle, yn ôl yr adroddiadau sy'n cyrraedd, mae proses o foderneiddio cadastral ar y gweill. Nid yw hynny yr un fath pan fyddwch chi'n cyrraedd y safle, ond yn dda, i ddweud wrthynt hanner fy taith mewn llun, dyma pa adroddiadau technegol nad ydynt yn cyfrif ...

Mae Canol America yn chwilio am un morgais

Yn 2005, cychwynnwyd menter yng Nghanolbarth America sy'n ceisio creu morgais unffurf i Ganol America a Panama, ymdrech sy'n cefnogi cryfhau hawliau eiddo. Mae hyn yn cael ei wneud trwy Gyngor Ystadau Real Estate Rhanbarthol America a Panama, CRICAP. Mewn gwahanol wledydd yng Nghanol America, mae prosiectau ar y gweill, ...