Geofumadas: o Gastell Amliffiniol

Dyma graffeg cynhadledd yr wyf newydd ei rhoi, ar y stentiau amlbwrpas, ei gysylltiad â'r datganiadau 2014 Cadastre a gwrthbwysau eraill.

multifinalidad y cadastre

Er ei bod yn well ei dangos mewn PowerPoint, dyma rai casgliadau:

1. Beth rydym yn ei alw «diben»

Mae'r lletem amlswyddogaethol wedi'i phriodoli iddo ers peth amser, fodd bynnag, rhaid gwahaniaethu rhwng dull thematig o stentiau a'r dull annatod sy'n cael ei alw'n «y terfynoldeb». Am y rheswm hwn mae'n bwysig gwahanu rhwng yr hyn a wnawn (ffocws thematig), yr hyn yr ydym yn ei wneud (cais) a pha fudd y bydd pob un ohonom ar y diwedd (dull integrol)

image Yr ymagwedd thematig mae'n canolbwyntio ar y dibenion penodol y gall y stentiau eu cael, fel cyllid, cyfreithiol, economaidd-gymdeithasol a defnydd tir (ymhlith eraill).

Mae angen diffinio'r dull hwn yn glir, oherwydd ei fod fel arfer yn nwylo "technegwyr" ac mae'n rhaid i'r "meddylwyr" ddylanwadu fel nad yw'n cael ei wyrdroi. Nid yw'n golygu nad oes gan y "technegwyr" y gallu i feddwl, ond nid eu rôl nhw ar y lefel hon, felly mae'n rhaid i'r syrfëwr fesur ei dir, y digidydd yn llunio'r map, y rhaglennydd yn ysgrifennu'r sgript ... ac mae pob un yn gwneud yn dda iawn, yn ôl y weithdrefn

image Y ceisiadau yn ôl y ffocws thematig, mae'r rhain fel arfer yn nwylo «meddylwyr proffesiynol»Mae hynny'n ceisio eu cysylltiad â pholisïau tiriogaethol a risg y maent yn ei chynnal yw'r dylanwad niweidiol gan fuddiannau sectyddol neu wleidyddiaeth y llywodraeth.

 • Y ffocws cyllidol gall fod defnyddiau ar gyfer casglu a llywodraeth electronig
 • Yr ymagwedd economaidd-gymdeithasol tuag at gynllunio a datblygu economaidd lleol
 • Yr ymagwedd gyfreithiol tuag at reoleiddio ac integreiddio sefydliadol
 • Y defnydd tir tuag at archebu tiriogaethol ac adennill enillion cyfalaf.

image Yr ymagwedd annatod, sef canlyniadau'r ceisiadau stentiau sydd â'r nod o wella amodau byw'r bodau dynol. Ac er nad ydynt mor linellol â'm graff, gallwn weld:

 • Mae casglu a llywodraeth electronig yn ceisio effeithlonrwydd mewn gwasanaethau
 • Gall datblygu a chynllunio economaidd lleol arwain at greu polisïau cyhoeddus
 • El Gorchymyn tiriogaethol ac mae adennill enillion cyfalaf yn arwain at datblygu cynaliadwy.
 • A'r rheoleiddio ac integreiddio sefydliadol yn arwain at diogelwch cyfreithiol.

Efallai mai dyma'r mwyaf cymhleth oherwydd mae'n rhaid iddo fod yn nwylo "strategwyr" a fydd yn arwain at benderfyniadau ar lefel genedlaethol, rhanbarthol neu syml. rheoli trefol. Un o'i anawsterau mwyaf yw'r diffyg cynlluniau strategol a all roi llinellau i'w dilyn, yn ogystal â rheolau clir o gysylltiadau sefydliadol nad ydynt yn wyrdroi yn y prosesau dros dro neu'r arfer gwael y mae'n rhaid i rai strategwyr wneud cyflwyniadau ppt braf ac ysgrifennu ychydig iawn . Os bydd diwedd yr hyn yr ydym yn chwilio amdano yn cael ei golli, yn hwyr neu'n hwyrach byddwn yn gwneud gweithgareddau nad ydynt yn gymwys i ni neu na fydd modd eu cynnal yn y tymor hir.

2. Faint mae'n ffitio yn y «aml-naturiaeth»

Os byddwn yn arsylwi, nid yw'r cysyniad "amlochrog" yn cynnwys "faint data»Mae ganddo'r ffeil stentaidd, heb fod yn fwy na« faint o ddefnyddwyr »fydd yn ei defnyddio.

Dyma'r rheswm pam na ddylai ffeil "amlochrog" gynnwys llawer o wybodaeth, ond yn hytrach un sydd â sawl defnydd. Yna daw'r cysyniad o ddull thematig i rym, fel nad yw dau sefydliad yn dyblygu gwybodaeth neu ymdrech a hyd yn oed os yw rhywun yn ei ymchwilio, cyfrifoldeb yr un sy'n gallu ei ddiweddaru.

3. Pan gyflawnir y «aml-bersonoliaeth»

Heb lawer o ddychweliad, fe'i cyflawnir pan fydd y dulliau thematig presennol yn gysylltiedig â'i gilydd, a nodwch fy mod yn dweud "perthynas" oherwydd nid oes angen offer cyfrifiadurol ar gyfer hyn, ond gweithdrefnau ... hyd yn oed os yw hynny'n golygu anfon dogfen bapur. Yma mae'n werth cofio hynny Mythau o Cadastre 2014 rhaid eu cyflawni i'r graddau y mae sefydliadau wedi'u moderneiddio a bod awtomeiddio yn aeddfedu ... ar yr ochr hon i'r Pyrenees 🙂

Felly, i ddechrau stentiau, mae angen eglurder sefydliadol a chynaliadwyedd; Am y rheswm hwn, mae llawer yn dechrau gyda'r cadastre sydd ag ymagwedd ariannol, ac os yw'n cyflawni ei "berthynas" gyda'r uned rheoli treth, gan ganiatáu i'r rheoliadau mesur + prisio + arwain at effeithlonrwydd wrth ddarparu gwasanaethau; yna mae'n cyflawni ei rôl amryfal.

Y broblem yw, os ydych chi am gymryd y gwahanol ddulliau ar unwaith, bydd gennym ddalen maint, cymhlethdod ynddi meini prawf manwl gywirdeb a phan fyddwn am sefydlogi'r broses ... bydd nod i ddweud nad oedd ganddo "ddata anhepgor" neu yn yr achos gwaethaf, bydd y wybodaeth wedi dyddio.

... Addaswyd 45 munud ar gyfer y pwnc, gwelodd dau dechnegydd fi gyda llygaid MegamanX a syrthiodd dirprwy yn y rhes olaf i gysgu wrth yr hanner cyflwyniad ... yn fyr, dyma fi'n gadael y mwg i'm gwahodd eto ... ac rwy'n gobeithio y bydd o GB ni fyddaf yn cael fy saethu 🙂

Atebion 3 i "Geofumadas: de Cadastre Multifinalitario"

 1. Credaf fod methiant y prosiectau hyn yn chwilio am amlswyddogaeth, ond cysyniad mwy digonol fyddai CATASTRO INTEGREDIG i ddatblygiad cenedlaethol. Yn y modd hwn, byddai cefnogaeth yn cael ei darparu i endidau'r llywodraeth, trwy'r data y gallwn ei ddiweddaru'n gyfrifol a chynnal eu cadwraeth dros amser.

  Cofion

 2. Gellir diffinio cyflwr cynlluniedig ymchwiliad y bydd ei gynnyrch yn cael ei ddefnyddio at sawl pwrpas a chan wahanol sefydliadau fel “amlddisgyblaethol”.

  Felly gallem ddweud stentiau amlbwrpas:
  Y cadastre hwnnw y bydd ei gynnyrch yn cael ei ddefnyddio fel sail wybodaeth at ddibenion lluosog mewn gwahanol sefydliadau, felly mae dyluniad eich ymchwil yn cynnwys yr agweddau sylfaenol ar ddiddordeb cyffredin.

 3. Mae angen i mi wybod yr union ddiffiniad o amlffinal. Mae hyn oherwydd ein bod yn llunio dogfen adroddiad yn seiliedig ar destunau a gynhyrchir gan wahanol ddibyniaethau, Diolch yn fawr.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.