Seminar ar Dastadwriaeth Ystadau yn Bolivia

santa-cruz-de-la-sierra

Wrth adolygu'r seminarau a gynhelir eleni, (a'r rhai yr wyf am fynd iddynt) gwelaf yn ddiddorol iawn yr un a gynhelir yn Bolivia ym mis Gorffennaf 2008, a drefnir gan y Weinyddiaeth Economi a Chyllid, y Sefydliad Astudiaethau Cyllidol a Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Cadastre.

Mae'n ymwneud ag ef Seminar ar Cadastre Eiddo Tiriog, o 7 i 11 ym mis Gorffennaf, yng Nghanolfan Hyfforddi AECID yn Santa Cruz de la Sierra.

Amcanion:

Dadansoddwch y set o ffactorau sy'n effeithio ar ddiffiniad y model cadastre a'i strategaeth weithredu, gan asesu'r effaith ar hyfywedd ei gynnal. Dyfnhau'r elfennau sy'n caniatáu diffinio prosiect stentaidd.

Mae'n werth annog y rhai sy'n gweithio yn sefydliadau Cadastre America Ladin, oherwydd bydd Swyddfa Dechnegol Cydweithrediad a Datblygiad AECID y gwahanol wledydd yn noddi'r llety, y digwyddiad a mwy ... mae'n rhaid i chi reoli'r daith neu ei chyfnewid am filltiroedd cronedig.

O'm rhan i, byddaf yn cymryd rhan yn y seminar hon, felly yn ogystal â manteisio arno, byddaf yn hapus i gymdeithasu â'r rhai sy'n mynychu'r digwyddiad ac sydd erioed wedi darllen y blog geofumadas.

Ac os nad yw'r amcan yn argyhoeddiadol, gweler yr agenda, er mai stentast cyllidol yw'r pwyslais, mae pwnc cynnal a chadw stentiau a chymhwyso deallusrwydd artiffisial, un o fy hoff fwgiau, yn ddiddorol:

Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener

Urddo'r seminar, cyflwyniad y siaradwyr a'r cyfranogwyr

Lledaenu gwybodaeth stentaidd: Swyddfa Rhith Cadastre Penderfynu ar werth stentaidd eiddo tiriog trefol Egwyddorion a strwythur trethiant lleol Y dreth ar y cynnydd yng ngwerth tir trefol
Trefniadaeth y Cadastre yn Sbaen Gweithdrefnau unigol ar gyfer diweddaru gwybodaeth stentaidd Penderfynu ar werth stentaidd eiddo tiriog gwladaidd ac eiddo tiriog o nodweddion arbennig Y Dreth Eiddo: Personau trethadwy Trethi eiddo tiriog o natur amgylcheddol

Trefniadaeth y Cadastre yn y
Yr Undeb Ewropeaidd

Gweithdrefnau Torfol ar gyfer diweddaru gwybodaeth stentaidd Penderfyniad ar werth stentiau gan ddefnyddio offer deallusrwydd artiffisial Y Dreth Eiddo Tiriog: incwm trethadwy Ford Gron ar sefyllfa'r Dreth Eiddo yn America Ladin
Trethi cadastre ac eiddo tiriog Yr arolygiad stentaidd Bwrdd crwn ar fodelau prisio eiddo Y Dreth Eiddo Tiriog: Sylfaen Hylifol

Cau’r seminar a’r seremoni cyflwyno diplomâu

Elfennau gwrthrychol y Cadastre: Mathau o eiddo tiriog Modelau cydweithredu rheoli stentiau: Cydweithio ag endidau lleol Prynhawn am ddim Y Dreth Eiddo Tiriog: Mathau o lien a budd-daliadau treth
Elfennau goddrychol y Cadastre: Perchnogaeth y stent Modelau cydweithredu ym maes rheoli stentiau: Cydweithio â notari, cofrestryddion eiddo a chymdeithasau proffesiynol Technegau dewis trethdalwyr wrth archwilio stentiau

Ar y dudalen AECID hon gallwch weld yr alwad, ffurflenni cais a'r rhaglen.

A oes unrhyw un o'r côn deheuol yn cofrestru?

Un Ymateb i “Seminar ar Cadastre Eiddo Tiriog yn Bolivia”

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.