«Gweithredu Technolegau yn y cadastre»

stentiau

Ar ôl sawl mis yn y diploma systematization, mae fy nhrydydd cyhoeddiad bellach yn barod i'w argraffu, er fy mod yn gyntaf ym maes technolegol.

«Gweithredu Technolegau yn y stentiau trefol»

I wneud hyn, gwnaed proses systemateiddio profiad bwrdeistref yn Honduras gyda phroses bron yn naturiol ond yn gynaliadwy sy'n cymryd XNUM mlynedd. Mae cynnwys y llyfr yn seiliedig ar dri munud:

Y blaen, sydd ynddo'i hun yn broblem sy'n ceisio gweithredu ei stentiau ar lefel empirig ac ag anawsterau difrifol; Yn y bennod hon rydym yn dadansoddi cyd-destun y profiad systematig, yn ogystal â chyfyngiadau a goblygiadau technolegau geomateg

Yn ystod yr amser, sef ail bennod y ddogfen sy'n canolbwyntio ar gadarnhau pwysigrwydd cynaliadwyedd technegol fel bod mabwysiadu technolegau, yn yr achos hwn geomateg, yn gynaliadwy.

Wedi hynny, sef cynnig o sut y gallai bwrdeistref weithredu ei stentiau dan dechnolegau modern ond mewn llai o amser ac o safbwynt cynaliadwy. I'r perwyl hwn, caiff y ffactorau cyd-destunol sy'n digwydd ar lefel gwlad y profiad systematized eu dadansoddi, y cysylltiad â'r stentiau 2014, dewisiadau amgen dichonadwy ac, yn olaf, cyflwynir rhai canllawiau ymarferol ar gyfer dewis offer CAD - GIS, rhai masnachol a thrwyddedau am ddim. amgylchedd amryweddol a graddio modiwlaidd.

Rwy'n gobeithio siarad amdano yn ddiweddarach, dyma'r mynegai

Pennod I. Beth mae'n ei olygu i weithredu technoleg yn Cadastre

1. Cyd-destun

1.1 Cyd-destun Hanesyddol Trinidad
1.2 Cyd-destun Technegol
1.3 Cyd-destun Technolegol

 • Technolegau 1.3.1
 • 1.3.2 Technoleg Gwybodaeth
 • Technolegau Geomateg 1.3.3

2. Cyfyngiadau wrth fabwysiadu technolegau

2.1 Cyfyngiadau economaidd
2.2 Terfynau ar gyfer esblygu carlam
2.3 Cyfyngiadau sefydliadol
2.4 Cyfyngiadau mewn hyfforddiant adnoddau dynol

3. Goblygiadau wrth fabwysiadu technolegau

3.1 Amgylchedd scalable
3.2 Cyfleustodau ar unwaith
Costau 3.3
3.4 Training
Cynaliadwyedd 3.5

Pennod II. Mae Trinidad yn achos o esblygiad naturiol

1. Profiad Trinidad, Santa Barbara

1.1 Cadastre sylfaenol gyda ffocws ariannol
1.2 Cadastre Canolig gydag ymagwedd amlswyddogaethol
1.3 Cadastre gyda dull moderneiddio technegol
1.4 Cadastre gyda dull cynaliadwyedd technegol
1.5 Cadastre gyda dull hunan-gynaladwyedd
1.6 Prosesau i'w dilyn; Mae Cadastre gydag ymagwedd integreiddio gyd-destunol.

2. Cafwyd y canlyniadau

2.1 Canlyniadau cymharol ar lefel y fwrdeistref
2.2 Canlyniadau cymharol ar lefel rheoli ar y cyd
2.3 Cyflawniadau cymharol cenedlaethol

3. Dadansoddiad o'r ffactorau a ddylanwadodd yn gadarnhaol

3.1 Ffactorau sefydliadol ar y lefel ganolog
3.2 Ffactorau sefydliadol ar lefel leol
3.3 Ffactorau conjunctural

Pennod III. Cynnig Cynaliadwy

1. Ffactorau llwyddiant mewn cynaliadwyedd technolegol

1.1 Sefydlogrwydd adnoddau dynol
1.2 Cynllunio sefydliadol hirdymor
1.3 Datganoli a rhoi gwasanaethau ar gontract allanol
1.4 Y Rheoliadau Technegol
1.5 Yr ymagwedd economaidd

2. Goblygiad Model Cadastre 2014

2.1 Mae'r Cadastre yn adlewyrchu'r Gyfraith Gyhoeddus a Phreifat
2.2 Y gwahaniad rhwng Mapiau a Chofrestru
2.3 Amnewid cartograffeg ar gyfer moderneiddio
2.4 Bydd y cadastre â llaw yn rhywbeth o'r gorffennol
2.5 Bydd y Cadastre 2014 yn cael ei breifateiddio'n fawr
2.6 Bydd y Cadastre 2014 yn symud ymlaen i adennill costau

3. Elfen gyfredol ffafriol

3.1 Y Sefydliad Eiddo (IP)
3.2 Y System Gweinyddu Eiddo (SINAP)
3.3 Canolfannau Cadastre Cysylltiedig
Safonau Cyfnewid Data 3.4

4. Model hyfyw o Cadastre sy'n gynaliadwy yn dechnolegol

4.1 System gyfeirio gyffredin
Seilweithiau Data Gofodol 4.2 (IDEs)
Rheoliadau Cartograffig 4.3
Rheoleiddio Cadastral 4.4
4.5 Ardystio Gweithwyr Proffesiynol
Model Cynaladwyedd 4.6

5. Mathau ymarferol o fabwysiadu technoleg ar gyfer y fwrdeistref

5.1 Canllaw ymarferol ar gyfer dewis offeryn mapio
5.2 Ymarferol sy'n arwain y dewis o offeryn gwybodaeth ddaearyddol
5.3 Sut y gellir gweithredu'r cyd-destun modwlar scalable
5.4 Sut i ddiffinio aml-natur y Cadastre
5.5 Sut i benderfynu ar offeryn trwydded am ddim

Atodiadau
Llyfryddiaeth
Geirfa

7 Yn ymateb i “« Gweithredu Technolegau yn y cadastre »”

 1. I'r rhai sydd â diddordeb yn y ddogfen, mae gennym mewn ffolder Dropbox a rennir.
  Dywedwch wrthym eich cyfrif a byddwn yn ei rannu gyda chi. Mae'n gyfleus eich bod chi'n sôn wrthym beth yw'r ddogfen hon sydd o ddiddordeb i chi.

  Os nad oes gennych gyfrif Dropbox, agorwch un ar y ddolen hon
  http://db.tt/1FO1n1Ai

 2. Amazing! Rwy'n credu ei fod yn fater pwysig iawn nad oes fawr o wybodaeth y gallwn ei ganfod ac rwy'n credu ei fod yn wych eich bod yn ei wneud a hyd yn oed yn fwy eich bod yn ei rannu.
  Mae gennyf ddiddordeb mawr yn y pwnc i wneud dogfen ymchwil, a yw'n bosibl cael rhywfaint o gyswllt â chi?

  diolch

 3. Saethu thema ardderchog. Chwalu não existem publicações sobre esse assunto.

  Llwyddiant

 4. DERBYNIWYD DOGFEN Y MAE'R NATUR YN DERBYN YN DDA, YN EFFEITHIOL OS OES GENNYF ENGHRAIFFT O FYW A CHODI OFFERAU TECHNOLEGOL GWAHANOL.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.