Archifau ar gyfer

stentiau

Adnoddau a cheisiadau ar gyfer y cofnod gweinyddol lle ystad wledig go iawn, nodweddion trefol ac arbennig yn cael eu disgrifio.

Beth mae'r Geofumados yn ei fwyta

Daeth y daith o gwmpas y mis hwn i ben, gyda chanlyniadau da a diddorol yn y gwaith o weithredu cadastres; thema sydd wedi fy nghyffrous â'r llynedd yn ceisio rhoi siâp i gamau rheoli'r catastig trefol. Y tu hwnt i ba mor dda oedd y mapiau wedi'u paentio, y datblygiad cyfrifiadurol ac ysmygu ideolegol Diego ...

Y gwall symlaf wrth adeiladu grid cartograffig: Y rhaniad o'r map

Rwyf am gyflwyno'r swydd hon i gamgymeriad hawdd iawn i ymarfer, yn bennaf yn y 1: 10,000 a 1: 1,000 mapiau a ddefnyddir ar gyfer dibenion cadastral a gymerwyd o'r 1: 50,000 rhwyll. Dwyn i gof ein bod yn y post blaenorol yn gweld sut i gynhyrchu'r rhwyll hon, a chyn hynny fe welsom sut i'w rannu hyd nes cyrraedd map 1: 1,000. Ond y camgymeriad symlaf ...

Moeseg ac arbenigedd geomatig

Mae'r pwnc hwn, yn fwy na bod yn dechnegol, yn weinyddol a moesol, ond mae'r pleser o gael cyhoedd o'r fath fel chi :) wedi fy ngallu i ysgrifennu amdano. Ychydig yn ôl roedd gen i technegydd gwastad a oedd yn dda iawn (yn onest roedd yn dda iawn), ychydig yn hŷn, felly ychydig yn hen ...

Cyrsiau 7 am ddim yn yr ardal Gadastre / GIS

Mae'r saith cwrs hyn yn werthfawr iawn ac yn ddefnyddiol a fydd yn cychwyn yn fuan iawn, yn rhad ac am ddim ac yn arbennig ar-lein. Ceisiadau o'r Gofrestrfa Aml-Tir yn y Diffiniad o Bolisi Tir Trefol Ar-lein (am ddim), cwrs rhyngweithiol a dwys sy'n anelu at hyrwyddo archwiliad beirniadol o'r systemau cadastal sydd mewn grym yn yr awdurdodaeth wahanol o America Ladin ...

Creu'r Grid Cydlynu

Cyn i ni weld sut mae grid o quadrantiaid cadastig yn cael ei gynhyrchu, nawr gadewch i ni weld sut i wneud y grid o gydlynu â chais CAD ... ie, mae ArcView a Manifold yn ei gwneud hi'n hawdd. Hefyd gyda AutoCAD gellir ei wneud gan ddefnyddio CivilCAD. Yn yr achos hwn, fe welwn sut i wneud hynny gyda Microstation Geographics, rhywbeth nad yw llawer o ddefnyddwyr yn gwybod hynny ...

Rheoli newidiadau a wnaed i fap

Mae sawl rheswm pam y bydd angen i chi fod â rheolaeth dros newidiadau i fapiau neu ffeiliau fector. 1. Er mwyn gwybod pa brosesau y mae map wedi mynd drwyddynt ar ôl gwrthryfel, gelwir hyn yn waith cynnal a chadw stentaidd. 2. Gwybod y newidiadau y mae gwahanol ddefnyddwyr wedi'u gwneud i ...

Cwrs Archebu Tiriogaethol

Dechreuodd y flwyddyn yn dda, o leiaf o ran digwyddiadau sy'n gysylltiedig â maes rheoli tiriogaethol. Ar ôl y digwyddiad diweddar yn El Salvador o CONFEDELCA, y mae eu pwyslais tir defnydd cynllunio fel ffactor ar gyfer datblygu lleol, mae'n dod yr un yma: Cwrs sail gyfreithiol ar gyfer cynllunio defnydd tir yn anelu i drafod ...

Tolerau a ganiateir mewn arolwg cadastral

Mae problem goddefgarwch yn hynod gymhleth, pan geisiwn ei chymhwyso i brosesau arolwg cadastral. Mae'r broblem yn syml, un diwrnod siaradodd Nancy amdano, os ydych chi am wybod meini prawf cywirdeb tîm; fodd bynnag, mae'n dod yn gymhleth pan gaiff ei integreiddio i broses o reoleiddio deiliadaeth ...

Arbenigo mewn Peirianneg Cadastral

Mae'n ymddangos y bydd gennym well opsiynau gan y sefydliadau eleni sy'n cefnogi materion gwastad gyda'r angen cyson ar gyfer arbenigwyr yn yr ardal hon ar gyfer rheoli trefol. Nodweddwyd degawd y saithdegau a'r wythdegau gan lawer o ganlyniadau dadansoddi a systematization yn y meysydd hyn, ac mae perygl o ...

Y Pwyllgor Parhaol o Gastell yn America Ladin (CPCI)

Y pwyllgor hwn ei greu yn y maes o "Seminar IX ar Real Estate Stentiau", a gynhaliwyd o 8 12 i 2006 May yn Cartagena de Indias (Colombia), yn yr achos hwn y Pwyllgor Parhaol ar Stentiau greu a gytunwyd yn Lladin America CPCI . Ymhlith rhai o'i ddisgwyliadau cychwynnol oedd: Ysbrydoli ymwybyddiaeth ...

Allwch chi wneud argraff gydag un map?

Helo fy ffrindiau, cyn mynd ar wyliau, amser pan na fyddaf yn disgwyl ysgrifennu llawer Rwy'n dweud stori ychydig yn hir ond yn angenrheidiol ar gyfer y geofanatig ar noson y Nadolig. Yr wythnos hon mae rhai dynion cydweithredol wedi gofyn i mi am fap o'r ardal lle yr ydym ar hyn o bryd yn gwneud yr arolwg cadastral. Yn ymwybodol bod y technegydd ...

Hoff pynciau Google Earth

Ar ôl ychydig ddyddiau ysgrifennu am Google Earth, dyma grynodeb, er ei fod wedi bod yn anodd i wneud hynny gan Analytics adroddiadau oherwydd bod pobl yn ysgrifennu Google Galon, ddaear, erth, Hert ... guguler inslusive :) Data Llwytho Google Earth Sut i osod llun yn Google Earth Draw ac anfonwch i Google Earth Sut i ychwanegu ffeil kml i ...

Croeso i Cartesia Xtrema

Ar ôl ychydig fisoedd i ffwrdd, mae Nancy yn dychwelyd i'w cartes Cartesia Xtrema, gyda'i dyfnder ymarferol yn ein hatgoffa mater pwysig iawn: anghysbell anghyflawn cywirdeb. ... mae angen i chi sefydlu terfynau sy'n nodi pa mor bell y gellir ystyried y mesuriadau yn ddilys a pha mor fanwl gywir ... Edrychwch, oherwydd o dan ...

Dryswch y myth Cadastre 2014

Pan na chaiff ein gwahanu bron saith mlynedd o'r dyddiad hwnnw, tybiwyd y byddai model 2014 Cadastre yn realiti ar waith, mae gennym amheuon mawr o hyd. Am o leiaf funudau 5, diddymwch y fraint o athronyddu amdano ... Rwy'n addo mai dim ond 5 munud ydynt ydyn nhw :) Os edrychwn ar ...

The Sweet Taste of Cadastre

Dyma bwnc DVD a roddodd Diego Erba i mi ar ôl cyfweliad rywbryd yn ôl yn ystod ei ymweliad â Honduras. Mae'r teitl ychydig yn amwys, fodd bynnag mae'r cynnwys yn ddiddorol i'w glywed, ac i weld ers eu bod yn fideo iawn ymhelaethu. Ymhlith ei gynnwys mae: Y Genedl Diriogaethol; ...