#BIM - Cwrs Peirianneg Strwythurol gan ddefnyddio Revit

 

Canllaw dylunio ymarferol gyda Model Gwybodaeth Adeiladu wedi'i anelu at ddylunio strwythurol.

Llunio, dylunio a dogfennu eich prosiectau strwythur gyda REVIT

 • Ewch i mewn i'r maes dylunio gyda BIM (Modelu Gwybodaeth Adeiladu)
 • Meistrolwch yr offer lluniadu pwerus
 • Creu eich templedi eich hun
 • Allforio i raglenni cyfrifo
 • Creu a dogfennu cynlluniau
 • Creu a dadansoddi llwythi ac adweithiau mewn strwythurau
 • Cyflwynwch gynlluniau ansawdd i'ch canlyniadau mewn hanner yr amser.

Gyda'r cwrs hwn byddwch yn dysgu sut i fanteisio ar yr offer hyn fel bod y broses o ddylunio strwythurau ar gyfer adeiladau yn gyflymach, yn fwy effeithlon ac o ansawdd uwch.

Ffordd newydd o reoli'ch prosiectau

Meddalwedd Revit yw arweinydd y byd ym maes dylunio adeiladau gan ddefnyddio BIM (Modelu Gwybodaeth Adeiladu), gan ganiatáu i weithwyr proffesiynol nid yn unig gynhyrchu cynlluniau ond i gydlynu'r model adeiladu cyfan gan gynnwys nodweddion dylunio. Dyluniwyd Revit i gynnwys offer dylunio ar gyfer strwythurau adeiladu.

Pan fyddwch chi'n aseinio elfennau i brosiect, gallwch chi:

 1. Cynhyrchu cynlluniau llawr, drychiadau, adrannau ac argraffiadau terfynol yn awtomatig
 2. Perfformio cyfrifiadau statig yn y cwmwl
 3. Perfformio cyfrifiadau datblygedig mewn rhaglenni arbenigol fel Dadansoddiad Strwythurol Robot
 4. Creu modelau strwythurol a dadansoddol
 5. Creu a dogfennu'n gyflym gynlluniau manwl
 6. Gwella'ch perfformiad wrth weithio ar fodel BIM

Cyfeiriadedd Cwrs

Byddwn yn dilyn y drefn resymegol y byddech chi'n datblygu prosiect personol ynddo. Yn lle ystyried pob agwedd ddamcaniaethol ar y rhaglen, byddwn yn canolbwyntio ar ddilyn y llif gwaith sy'n gweddu orau i achos go iawn ac yn rhoi rhai awgrymiadau i chi i gael y canlyniadau gorau.

Byddwch yn cael ffeiliau wedi'u paratoi a fydd yn caniatáu ichi ddilyn hynt y cwrs o'r man yr ydych chi'n ei ystyried yn fwyaf angenrheidiol, gan eich tywys i ddefnyddio'r offer eich hun wrth wylio'r dosbarthiadau.

Mae cynnwys y cwrs yn cael ei ddiweddaru'n rheolaidd i gynnwys diweddariadau neu bwyntiau pwysig a all eich helpu i wella'ch dysgu a bydd gennych fynediad atynt mewn amser real fel y gallwch wella'ch sgiliau parhaus.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

 • Gwneud dyluniadau strwythurol mewn ffordd fwy effeithiol gan ddefnyddio offer Revit ar gyfer modelu strwythur
 • Creu modelau strwythur yn Revit
 • Creu cynlluniau o'r strwythur yn gyffredinol yn gyflym ac yn effeithlon
 • Creu model dadansoddol y strwythurau

Rhagofynion Cwrs

 • Er mwyn cyflawni'r arferion mae'n bwysig bod y feddalwedd ganlynol wedi'i gosod ar eich cyfrifiadur personol neu MAC: Revit 2015 neu'n uwch

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

 • Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at y gweithwyr proffesiynol hynny sy'n gysylltiedig â dylunio strwythurol sy'n dymuno gwella eu heffeithlonrwydd
 • Gall peirianwyr sy'n cymryd rhan yn y broses ddogfennu prosiect strwythurol derfynol hefyd elwa o'r cwrs hwn.
 • Nid yw'n gwrs cynnwys damcaniaethol, yn hytrach mae'n gwrs ymarferol ar sut i gymhwyso gwybodaeth a gafwyd o'r blaen mewn dylunio strwythurol ynghyd ag offer sy'n hwyluso gwaith peirianwyr ac eraill sy'n ymwneud â'r prosiect.

mwy o wybodaeth

Mae'r cwrs hefyd ar gael yn Sbaeneg

2 Yn ymateb i "#BIM - Cwrs Peirianneg Strwythurol gan ddefnyddio Revit"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.